P. 1
PRINSIP PENGAJARAN

PRINSIP PENGAJARAN

2.0

|Views: 9,088|Likes:
Published by ainaim
kerja kursus bagi Master Pendidikan
kerja kursus bagi Master Pendidikan

More info:

Published by: ainaim on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/17/2014

$4.99

USD

PENGUASAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA. SUATU PRINSIP YANG BERKESAN oleh: Ahmad Nazri A d Khorid !a"#l$i Pe%didi"a% &.

' Pe%(e%ala% Dalam pengajaran Bahasa Melayu telah terbukti bahawa pengajaran ini telah berkembang sebagai satu cabang disiplin yang telah diterima pakai dan menarik ramai perhatian yang khusus di seluruh dunia daripada linguistik gunaan dengan maksud yang meluas dan menyeluruh. Keperluan dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama, kedua atau sebagai bahasa kebangsaan telah lama wujud sama ada atas kehendak sejarah atau sebabsebab politik. Di Malaysia, pengajaran bahasa kebangsaan telah didorong oleh sebabsebab sejarah, manakala dari segi politik pula kepentingan untuk mencapai perpaduan dan kesefahaman yang beridentitikan semangat kenegaraan. amun begitu cabaran masa kini adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti. !leh itu saya berpendapat, perubahan ini haruslah bermula dengan membuat perubahan dalam penyediaan kurikulum latihan perguruan untuk guru pelatih. Kenyataan ini diuaruarkan ialah pada masa kini, Kewujudnya jurang dalam taburan yang seimbang untuk guru pelatih dalam bidang pengajaran bahasa dan pengajian kesusasteraan untuk guru pelatih. Kebanyakkan guru pelatih di dalam maktab lebih diajar tentang sastera bahasa Melayu daripada deskriptif bahasa itu sendiri. Perkara ini timbul kerana kekurangan

tenaga pengajar atau pensyarah untuk mengajar cara-cara yang khusus kepada bakal guru khusus bahasa dan linguistik. Maka disebab itulah, ramai guru kini termasuk diri saya kurang mempunyai ilmu bahasa Malaysia dan linguistik. "al ini diburukkan lagi, ramai guru-guru bahasa Melayu ini tidak pernah untuk menambahkan ilmu pengetahuan . !leh itu, ramai guru bahasa Melayu kini mengajar tidak lebih daripada pengetahuan sedia ada yang mereka belajar di sekolah rendah dan menengah sahaja.

Maka idea untuk mengetengahkan, prisip-prisip pengajaran dalam bahasa ini adalah satu cara untuk memberikan idea kepada para guru untuk meyampaikan

maklumat yang berkesan kepada pelajar dengan berjaya dan efektif. Penggunaan prinsipprinsip pengajaran bahasa ini bukanlah dianggap sesuai kepada semua guru dan murid tetapi prinsip-prinsip bergantung juga kepada situasi dan keadaan sekeliling pelajar. ).' De*i%i+i Pri%+i, Pe%(a-ara%. ).& De*i%i+i #rbak !thman, dalam bukunya $Mengajar %atabahasa& menulis bahawa 'definisi( yang berbagai yang diberikan oleh orang-orang yang berbe)a kerap menimbulkan masalah, dan seperti ini selalunya menimbulkkan kekacauan pula. Dalam pada itu, sifat-sifat yang utama biasanya dapat dikekalkan oleh setiap definisinya ialah pada dasarnya. ).) Pri%+i, Definisi prinsip dalam Kamus Dewan *+,,+- bermaksud asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian dan tindakan. Pengajaran pula merupakan akti.iti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. /a meliputi perkara-perkara seperti akti.iti Perancangan, pengelolaan,

Memetik kenyataaan oleh Peter Mac0arthy . . !leh sebab itulah. bimbingan dan penilaian dengan tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan cara yang berkesan.kita sepatutnya mengalakkan pelajar untuk berinteraksi dengan pengajaran yang diajar agar pengajaran kita tidaklah melibatkan komunikasi sehala sahaja. menyelami selok-belok bahasa dari pelbagai segi dalam pelbagai bentuk dan mengikut pelbagai fungsi. dengan mengaitkan antara para penutur dengan bahasa komunikasi yang ditutur. The Teacher of Pronuncation seperti berikut 1 Successful teaching means having succeeded in creating conditions in which learning takes places. Ketika kita hendak mengajar bahasa . maka setiap tenaga pengajar seharusnya mengetahui prinsip-prinsip pengajaran bahasa untuk mereka menjadi tenaga pengajar yang berkualiti. !leh itu prinsip pengajaran boleh diertikan sebagai satu pegangan dan kupasan yang sejajar dengan teori yang praktikal mengikut teknik dan pendekatan yang bersesuaian dengan kepercayaan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan kita mengajar bahasa dengan gaya yang tertentu dan berbeza-beza. Bagi untuk mendapat interaksi ini maka tenaga pengajar yang bijak akan cuba untuk mewujudkan satu kaedah yang mana dalam pengajaran ini murid turut memberi maklum balas dalam pengajaran. Dalam kata lain. Maka untuk mengetahui bahasa Melayu itu bermakna perlu menguasai bahasa Melayu itu sendiri dengan lebih mendalam. To aim at effective teaching mean to try to archive conditions in which effective learning occurs.penyampaian.

. Kebaikan membentuk kumpulan ini ialah murid dapat mengembangkan bakat kepimpinan iaitu berani. amun begitu kebaikan interkasi . 3elain itu perkembangan sahsiah yang sihat turut dibina. maka seseorang itu mestilah menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal dalam diri seseorang dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berikut. bertolak ansur dan lain-lain.bertanggungjawab.pandai berhujah dan sebagainya. ./Pri%+i. Pe%(a-ara% Baha+a . Memupuk semangat kerjasama. sikap bertimbang rasa. Kumpulan ini pula dibentuk oleh guru sama ada dari pemerhatian dan ujian. terlalu menunjuk-nunjuk. Dalam membentuk kumpulan. pasif.& Gala""a% Pela-ar Beri%$era"+i Pela-ar De%(a% Pe%(a-ara% #ntara prinsip yang sesuai untuk mewujudkan interaksi pembelajaran bahasa yang berkesan ialah menjalin kerjasama antara pelajar dengan mewujudkan pengajaran secara berkumpulan.' Pri%+i. menghadkan keahlian seseorang guru itu mestilah setiap sesebuah kumpulan tersebut.. Kumpulan ini sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran lisan. amun yang penting murid dapat berinteraksi sesama mereka dengan menggunakan bahasa yang betul. tidak medengar pendapat orang lain sehingga matlamat pengajaran tidak tercapai.2uru patut membentuk kumpulan itu mengikut kebolehan dan pencapaian atau sama taraf kebolehan.membaca dan menulis. pun kelemahan interksi dalam kumpulan ialah tidak semua murid dapat terlibat sama kerana latar belakang yang berbe)a dan sikap-sikap pelajar yang berlainan seperti pemalu.!leh itu kaedah pengajaran boleh terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. 4alau bagaimanapun.

dapat menentukan topik pembincangkan. . bentuk komunikasi telah ditukar kepada interaksi dua hala iaitu 1 2uru Mengajar Pelajar Belajar Pelajar Bertanya 2uru Menjawab . Maklum balas yang diberi bermakna pengajaran ini berlaku secara dua hala dan berkesan. banyak idea ditengahkan oleh murid.) Mem eri"a% Ma"l#m ala+ 3elain daripada itu prinsip pengajaran bahasa yang berkesan ialah dengan ada nya maklum balas daripada pelajar. guru bertindak sebagai fasilitator.berkumpulan pula . amun begitu setiap pengajaran itu mestilah difahami jika terdapat maklum balas yang positif daripada setiap pelajar. Pada hari ini. guru dapat mengawal situasi pembelajaran yang berkesan. iaitu guru mengajar. komunikasi ini merupakan interaksi sehala. Dalam memberikan pengajaran dalam bahasa. 6ntuk mencapai tujuan pengajaran tersebut dengan berkesan. #ntaranya mengharapkan pelajar memberikan maklum balas dalam pembelajaran dengan menjadikan pengajaran di dalam kelas sebagai suatu bidang komunikasi. Mengikut %homas 5. Pada masa dahulu. 2reen ( sas Pedagogi oleh !ok Soon Sang"#$$%& tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui perolehan ilmu atau kepercayaan baru. murid mendengar dan menerima.. seseorang tenaga pengajar itu mengharapkan setiap pengajaran mereka dapat difahami oleh semua orang. proses pengajaran harus dilaksanakan secara sistematik mengikut langkah-langkah yang sesuai.

7.a$ Memberi penegasan juga merupakan satu proses pengajaran bahasa dimana kadangkala murid-murid sengaja tidak berusaha mengingatkan sesuatu kerana dianggapnya perkara itu tidak penting atau tidak berguna kepadanya.. Proses penegasan dalam pengajaran bahasa ini akan lebih berkesan dengan menggunakan teknik latihtubi dan menghafa). "usin *788+. Perkara ini ditegaskan oleh Kamaruddin "j. 0ara latih tubi bermaksud mengulangi fakta-fakta atau kecekapan yang murid pelajari.matlamat penilaian ialah untuk mendapatkan maklumbalas berhubung dengan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid. Mem eri"a% Pe%e(a+a% Ya%( 0e.9. /ni kerana hasil daripada penilaian. Dalam proses pembelajaran. Maka untuk menegaskan topik yang perlu diingat cara penilaian adalah lebih berkesan. #ntara proses pengajaran yang boleh dilakukan oleh tenaga pengajar ialah dengan menegaskan isi yang perlu diingat. Maklum balas ini akan memberi petandapetanda dan petunjuk-petujuk kejayaan pengajaran dan pembelajaran serta kelemahan murid untuk diperbetulkan... digalakkan mengingati kembali topik-topik utama yang hendak dikekalkan dalam ingatan. guru dapat mengetahui pencapaian murid-murid dan juga mengetahui kelemahan-kelemahan mereka. %ujuannya ialah untuk mencapai taraf .

%ujuan kemahiran lisan ini adalah guru mengharapkan murid dapat menyebut sesuatu ayat atau perkataan dengan betul. wawancara. temuramah atau temubual. Manakala bertutur pula merupakan proses melafa)kan bunyi daripada alat-alat sebutan manusia. Murid dilatih mendengar dan memahami apa dituturkan dan juga membolehkan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat yang tersusun. 0ara kemahiran lisan digunakan melalui akti. Matlamat seorang guru itu mengadakan penilaian dengan menggunakan beberapa teknik semasa dalam proses penegasan dalam pengajaran bahasa adalah kerana seorang guru itu meletakkan satu harapan yang tinggi kepada para pelajar supaya bersesuaian dengan matlamat KB3: iaitu semua pelajar seharusnya menguasai bertutur. dialog. 3elain itu kesuaian pengajaran bahasa sangat sesuai jika ia dihubungkaitkan dengan kehidupan seharian murid-murid yang boleh membawa makna kepada murid-murid.iti perbualan. Misalnya apabila muridmurid belajar kemahiran lisan maka dua asas utama perlu diambil kira iaitu kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur.penguasaan kemahiran dan menjamin kekekalannya. lakonan. !leh itu. 3elain itu. seorang guru haruslah perlu mempunyai semangat ini kepada para pelajarnya dan menetapkan satu objektif yang perlu dicapai. Dalam kemahiran lisan proses mendengar merupakan satu kemahiran lisan yang asas. Manakala kemahiran membaca pula tujuannya pula ialah megharapkan para pelajar dapat membaca dengan cekap dan pantas mengikut intonansi yang jelas dan mempunyai irama yang betul. guru mengharapkan . membaca dan menulis.

Dalam kemahiran bacaan yang disuarakan di dalam hati atau menukar bacaan kepada makna tanpa mengeluarkan suara. amun semua itu bolehlah dianggap sebagai 0uma alas an semata-mata.1 Pe%((#%aa% Ma+a 2a%( E*e"$i* 3elain itu penggunaan masa yang efektif turut penting turut penting dalam pengajaran . guru membaca dan murid ikut atau guru memandu murid-murid secara indi.iti pembelajaran. #pabila membincangkan tentang pengurusan masa ramai akan mengatakan mereka tidak mempunyai masa. Diakhir pengajaran nanti guru mengharapkan para pelajarnya telah boleh membaca dengan sendiri dan memahami apa yang dibaca. Dalam kemahiran membaca juga ada juga bacaan secara senyap ataupun akhaliah. Disiplin yang dimaksudkan ialah dengan melakukan jadual harian. 3emua orang telah diberikan masa +.murid-muridnya dapat mengetahui penggunaan tanda baca dan tahu memberhentikan pada tempat berhenti yang tertentu. <adual ini termasuklah 1 . 3ebenarnya membincangkan tentang pengurusan masa yang berkualiti merupakan satu yang remeh. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara guru membaca dan murid menyemak. 3etiap keluhan ini akan menjadi satu bebanan kepada kita jika kita tidak cuba untuk keluar daripada kepompong ini dan membiarkan diri kita dibelenggu. jam. Pengurusan masa yang baik akan dapat mendisiplinkan kita dalam melaksanakan akti..idu atau berkumpulan. 3elain itu para pelajar dapat membaca senyap dengan pantas dan seterusnya membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. .

Di sini bermakna bukan banyak mana masa kita guna untuk sesuatu itu tetapi berapa banyak mana kualiti masa yang kita gunakan untuk belajar. Menangguh kerja serta membuat kerja pada saat-saat akhir sehinggakan membuat kerja sampai larut malam patut dibuang. Membuat persiapan awal atau bersedia awal membolehkan kita memberikan tumpuan kepada akti. Kesemua akti. Mewujudkan jadual waktu mengulangkaji atau sebagainya seharusnya bersesuaian dengan kita.Kita sering dengar mendengar ada pelajar belajar = hingga > jam tetapi seolah-olah tidak mendapat apa-apa dalam pelajaran tetapi ada sesetengah pelajar pula belajar + hingga 9 jam tetapi mendapat keputusan yang cemerlang. :amai pelajar apabila membincangkan tentang . %idak bermakna meluangkan masa yang banyak untuk mengulangkaji bermakna kita adalah seorang pelajar yang cemerlang..iti ini perlulah dijadualkan dan melaksanakan dengan penuh disiplin dari diri kita. %erdapat beberapa prinsip dalam pengurusan masa yang perlu dalam pengajaran iaitu dengan mengubah semua tabiat negatif yang lama dalam diri kita atau kita panggil habit.abcdef- waktu membaca buku dan mengulangkaji bermain dan beriadah menonton tele.isyen menyelesaikan kerja sekolah membantu ibu dan bapa men)iarahi saudara mara dan sebagainya. 0ontohnya segala tugasan perlulah disiapkan dengan segera.iti mentelaah.

e perlu kita jauhkan dan mula mewujudkan keyakinan diri. 0ontohnya jika guru tiada di dalam kelas adakah masa yang ada kita berbual-bual kosong atau digunakan dengan berbincang tentang hal pelajaran. Maka guru perlu mengubah suasana pengajaran supaya . Komunikasi boleh dikategorikan dengan dua jenis iaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal. 0ara berkomunikasi yang tidak baik di sini ialah masa kita berbual-bual adakah perkara itu penting atau bermenafaat kepada kita. Maka kita perlu berkomunikasi berinterpersonel *bertanya guru. ialah dari segi penumpuan murid . Komunikasi intrapersonal hadir dalam diri kita. 3elain itu kelemahan kita dalam berkomunikasi umpamanya jarang kita berkomunikasi dengan guru-guru atau rakan-rakan tentang topik yang kita tidak ketahui. Kita semua tahu pelajar mudah bosan dan jemu apabila berkaitan dengan pelajaran.manakala tanggapan yang negati.peperiksaan akan tertekan. Mungkin satu perkara yang janggal tetapi merupakan satu perkara yang membawa implikasi yang besar jika kita tidak menggunakan dengan baik dan berkesan. !leh sebab itulah peranan guru adalah untuk memberikan pertolongan kepada pelajar tentang pengurusan masa kerana pengajaran bahasa memerlukan persediaan yang rapi dan bertindak pada saat awal adalah penting dan pembelajaran 'minit akhir( perlulah dielakkan. Prinsip pengurusan masa seterusnya. /ni adalah ramai yang belum bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kita malu bertanya apabila kita telah beranggapan soalan kita itu soalan bodoh. kita juga takut orang menganggap kita pelajar lemah dan dipandang serong. 3eperkara lain yang perlu ada dalam pengurusan masa ialah komunikasi. Begitu juga dalam pengajaran bahasa.

3etiap murid mempunyai tahap pencapaian yang berbe)a.3 Me%(horma$i Ba"a$ Pela-ar da% Ga2a Pem ela-ara% Pengurusan masa yang cekap bukan bermakna kita telah mencapai objektif pengajaran jika kita tidak mengambil perhatian terhadap bakat murid itu sendiri dan juga gaya pembelajaran pembelajaran mereka. Menurut petikan hasil penyelidikan 0he Mah @usof dan Dr. Perkara penting yang sering dikaitkan ialah tidur dan rehat yang mencukupi. Kualiti masa dicapai dengan adanya prinsip asas bagi kita menguruskan masa. /ni kerana ia dapat mendisiplinkan diri dengan membuat jadual waktu untuk akti. setiap guru perlu tahu tentang bakat atau pun potensi murid-muridnya melalui pemerhatian dan ujian.iti pembelajaran. !leh itu.iti pembelajaran akan lebih berkesan dan penuh bermakna. prinsip asas pengurusan masa perlulah diketahui oleh semua orang khususnya para pelajar dan guru. or dari 5akulti Pendidikan 6ni. 3eperti yang dituliskan oleh #mer 3haker ?ainal dalam jurnalnya mengatakan1 $Penggunaan masa yang baik adalah penggunaan masa yang berkualiti.& .sesi pengajaran turut berkesan.. Masa untuk berehat juga patut diambil kira kerana manusia perlu rehat setiap masa.murid lebih konsantrasi kepada pelajaran dan masa pengajaran digunakan dengan sepenuhnya dan sebarang gangguan perlulah dielakkan. #pabila seseorang itu cukup tidur maka. %idur pula mestilah tidur yang benar-benar berkualiti tanpa sebarang gangguan. <usteru itu akti. Mariani Mohd menyatakan 1 'Setiap individu pelajar normal semenjak dari usia bayi lagi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembangkan dan ditingkatkan( !leh itu .ersiti Malaya .

. #pakah yang dimaksudkan gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan indi. ini menyebabkan pelajar itu berasa kecewa dan bosan kerana guru tidak memahami akan kehendak dan keperluan mereka. Pelajar perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai dengan untuk diri mereka.idu. guru patut mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar pelajar dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari. saya berpendapat adalah baiknya saya menggunakan teori daripada mereka yang berautoriti dan berpengalaman mencari gaya pembelajaran. Maka sebab itulah. Maka sebab itulah setiap guru perlu tahu dan mengetahui gaya pembelajaran. <ika guru gagal mengetahui cara pengajaran itu maka. #pabila membincangkan tentang gaya pembelajaran.Maka guru perlu tahu bagaimana untuk mengajar para pelajarnya itu mengikut tahap kecekapan yang berbe)a. Mengapakah setiap guru itu perlu mengenal pasti gaya pembelajaran A <awapannya ialah setiap indi.idu mempunyai gaya belajarnya tersendiri. %erdapat pelbagai teori dan gaya model pembelajaran. 0ontohnya mengajar murid-murid yang pintar tentulah berbe)a cara mengajar dengan pelajar-pelajar sederhana dan lemah. 3ebaliknya seseorang itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari itu tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak lansung dapat memahami atau menginganti perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan. /ni kerana setiap minit dan waktu yang diperuntukkan akan lebih bermakna sekiranya pelajar itu dapat memahami konsep dan mengingati fakta pelajaran berkenaan.

isual dan auditori terdapat juga gaya pembelajaran berbentuk kinestetik. 2aya ini memerlukan belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara . Pelajar akan dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio.isual& akan menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu. 2aya B#K *Bisual.3elain gaya pembelajaran gaya . di paparan komputer dan di papan hitam.#udiori. 2aya pembelajaran . 3elain itu pelajar $. b. Mereka ini boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau mengerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. mengajar murid lain dan berbincang dengan guru. 2aya pembelajaran auditori pula ialah pelajar akan belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan yang berbentuk lisan.Kinestetik2aya Pembelajaran Dunn dan Dunn 2aya B#K mengandungi tiga aspek.isual& tidak memerlukan penerangan lisan seperti pelajar $auditori& mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.#udiori dan Kinestetik.isual pelajar belajar secara terus dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku. Pelajar yang belajar secara $. iaitu gaya pembelajaran Bisual. Pengajaran ini membolehkan pelajar dapat mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.Pada asasnya terdapat dua gaya model pembelajaran iaitu 1 a.

Dari segi emosi pula. Pelajar dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus akti. Dalam pendekatan alam sekitar boleh dibahagikan kepada beberapa unsur seperti bunyi. 3elain itu unsur cahaya. Melihat dari segi fi)ikal pula . Cmosi.asi. #dakah pelajar suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti belajar sambil baring atau duduk di atas lantai. 5i)ikal dan Psikologi. Dunn D Dunn membahagikan beberapa unsur seperti moti.fi)ikal dalam akti. adakah pelajar suka akan belajar tanpa bising atau mempunyai latar belakang lagu dan mu)ik. Belajar secara bersruktur. Dunn D Dunn turut menitik berat gaya pembelajaran dari segi sosiologi iaitu sama ada pelajar boleh belajar secara sendirian . belajar dengan rakan sebaya. adakah pelajar boleh meransang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. 3elain itu unsur ketabahan turut diketengahkan adakah pelajar boleh belajar dalam masa yang panjang atau pun belajar dalam masa yang pendek. 2aya pembelajaran Dunn dan Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti berikut iaitu #lam 3ekitar. belajar dalam kumpulan atau pun suka belajar dengan guru yang berada di sisi atau belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. secara perpasangan.iti melalui hand-on. #dakah pelajar bertanggungjawab untuk belajar atau perlu dibimbing guru.iti bilik darjah atau pun di dalam makmal. adakah pelajar suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara. 3osiologi. suka belajar di tempat cerah atau yang kurang cahaya atau pun berkeadaan suasana belajar di tempat yang nyaman atau tempat yang panas.

membuat sintesis. Boleh menyatakan kehendak perasaan sendiri dan juga pelajar boleh berbincang dengan lancar dan fasih. /ni kerana harapan yang tinggi daripada guru bermakna guru tersebut telah mencapai objektif mereka.e bertindak secara spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. %ambahan lagi. harapan seseorang guru itu ialah pada akhir pengajaran pelajar akan boleh bertutur dengan menggunakan ayat tersusun. membuat gerakan dan mencipta sesuatu.. Merujuk dari segi psikologi pula Dunn D Dunn melihat gaya pelajar global suka belajar secara menyeluruh dan pelajar analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis manakala pelajar yang menggunakan otak kanan suka belajar secara keseluruhan.merujuk keadaan pelajar suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.4 Mele$a""a% Hara. suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar. 3elain daripada itu. Dalam kemahiran lisan.melukis. * )ipetik daripada !odul *elajar +ara *elajar. membaca dan menulis. belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja atau suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. Dalam kemahiran lisan terdapat dua kemahiran asas iaitu mendengar dan bertutur. pelajar lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. .a% Ya%( Ti%((i Meletakkan satu harapan yang tinggi haruslah ada pada setiap guru kepada pelajar-pelajarnya. pelajar yang impulsi. /ni bersesuaian dengan rumusan KB3: iaitu menguasai kemahiran lisan.

2uru mengharapkan pelajarnya telah dapat mengeja. %ujuan bacaan senyap adalah pelajar dapat membaca dengan . Bacaan senyap pula ialah bacaan yang disuarakan dalam hati menukar isi bacaan kepada makna tanpa mengeluarkan suara.iti perbualan. harapan seorang guru ialah bahawa tiada lagi pelajar akan keciciran dalam bacaan. wawancara Dalam kemahiran membaca pula. Dalam kemahiran membaca terdapat dua jenis bacaan iaitu bacaan senyap *akhliah. membaca pantas dengan intonansi dan gaya yang betul. lakonan.dan bacaan bersuara *mekanis-. Kelajuan bacaan senyap adalah lebih cepat daripada bacaan suara. dialog.dengan betul. Manakala kemahiran bertutur pelajar patut dapat melafa)kan bunyi daripada alat-alat sebutan manusia.idu dan kumpulan. guru baca pelajar ikut dan guru memandu pelajar membaca indi. %ujuan kemahiran lisan diajar ialah murid dapat menyebut *ayat D perkataan . Pelajar tahu penggunaan tanda baca dan tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. %erdapat beberapa cara membaca secara mekanis seperti guru baca pelajar semak bacaan. 0ara untuk memahirkan pelajar untuk bertutur dengan melibatkan murid melalui akti. Bacaan mekanis pelajar akan mengeluarkan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan menggunakan sebutan intonansi dan irama gaya membaca betul. %ujuan bacaan mekanis ini ialah pelajar dapat membaca dengan cekap dan pantas. Pelajar perlu memahami maksud dan boleh membuat tafsiran.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran lisan yang asas . 3elain itu intonansi jelas dan bunyi irama yang betul.

iti adalah lebih berkesan daripada belajar . Murid akan diajar daripada membuat corak. %ujuan kemahiran menulis adalah supaya murid dapat menulis dengan baik. 3aya lihat dan saya tahu manakala 3aya buat dan saya ingat & amun cara pengajaran dimana murid yang melakukan akti. %ulisan mekanis adalah peringkat awal menghasilkan tulisan kemas dan mudah dibaca. cekap dan pantas. Manakala harapan guru tidak akan lengkap sekiranya kemahiran tulisan pelajar tidak tercapai. 2uru masih perlu memberikan kuliahnya di dalam bilik darjah.. %ulisan merupakan bahasa yang ditulis dengan lambang-lambang bunyi. Bak kata pepatah cina 1 $ 3aya dengar dan saya lupa. perkataan dan membina ayat. %ulisan ada dua jenis iaitu %ulisan Mekanis dan %ulisan Pelahiran.5 Pem ela-ara% Ya%( A"$i* Pembelajaran yang aktif bukan bermakna seseorang guru itu melepaskan segala waktu pembelajaran kepada pelajar semata-mata.sendiri. Pada akhir pengajaran. . guru mengharapkan pelajar-pelajarnya dapat menulis secara mekanis. Melatih membaca senyap dengan pantas dan juga membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. menekap huruf . Manakala latihan menulis pula setelah pelajar menguasai kemahiran tulisan mekanis. tersusun. Pelajar dapat membaca dan memahami apa yang dibaca. Boleh mengeja dan menyusun ayat dengan betul dan pelajar akan berminat untuk menulis dan mengarang. hanya belajar. /ni kerana sistem kuliah masih penting kerana di dalam bilik darjah. para pelajar akan mendapat maklumat daripada guru. terang dan boleh mengeja dengan betul.

suka bertanya dan meningkatkan tanggungjawab mereka di dalam kelas.Pembelajaran aktif bermakna satu kaedah pelajar melakukan sesuatu termasuk memproses.iti ini memberi peluang kepada guru untuk melihat perkembangan pelajar-pelajar mereka menilai dari segi kefahaman atau reaksi pelajar kepada bahanbahan baru. #ntara akti. /ni telah ditegaskan lagi dengan kenyataan oleh Bonwell dan 5ison menyatakan 1 $Student are involved in more than listening" less emphases is placed on transmitting information and more on developing student. ialah manusia belajar dengan keadah yang berbe)a-berbe)a. pertamanya pembelajaran secara tabii merupakan satu kegiatan yang aktif.g" reading" discussing" writing and greater emphasis is placed on student. 2uru tidak sepatutnya menyerahkan pengajaran dalam bilik darjah kepada pelajar bulat-bulat. #pakah yang telah pelajari hari iniA #pakah makna atau tema cerita iniA . Student.iti.iti kertas seminit. Prinsip ini berasaskan kepada dua anggapan iaitu. Manakala yang kedua pula. Dalam cara ini guru akan memberikan petikan kemudian dalam beberapa minit pada akhir pengajaran.s e-ploration of their own attitudes and values. kemudian menyuruh pelajar menjawab soalan ringkas.iti-akti. pada sehelai kertas. #kti. ic& student are engaged in activities e.iti pembelajaran aktif yang boleh dilakukan ialah akti. 2uru seharusnya bertindak sebagai fasilitator membantu para pelajar melaksanakan akti.iti bertutur. sentiasa bersedia.s are involved in higher order thinking ( analysis" synthesis" evaluation. mendengar.& Menggunakan prinsip kepada pelajar mungkin akan mendatang masalah jika pelajar-pelajar tidak biasa. Prinsip ini membolehkan pelajar itu belajar sendiri.s skill.menggunakan dan membuat refleksi terhadap maklumat yang diberi. !leh itu elemen pembelajaran yang aktif termasuklah akti. membaca dan membuat refleksi.

1. guru akan membincangkan topik-topik utama kemudian guru akan berhenti seketika dan menanyakan kepada pelajar. Mengetahui bahasa Melayu bermakna menguasai bahasa itu sendiri. 3elain itu. /ni bertujuan mengalakkan murid membaca bahan yang telah diberi. Pelajar juga telah mendapat pendidikan awal sejak tadika sekolah lagi. 2uru akan bergerak dalam bilik darjah dan berhenti lalu bertanya pelajar. 3ebenarnya banyak lagi cara-cara pengajaran yang sesuai yang boleh dilakukan oleh guru dalam pengajaran bahasa ini yang bersesuain dengan prisip-prinsip pengajaran. Dalam cara ini. Maka terpulang kepada guru itu sendiri untuk mencari cara yang terbaik untuk pelajar-pelajar mereka. cabaran masa kini adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti untuk mengajar para pelajar masa kini adalah amat penting kerana pelajar sekarang telah banyak didedahkan dengan pelbagai maklumat sejak mereka dari kecil lagi. Maka setiap guru seharusnya melengkapkan diri dengan menguasai ilmu agar mereka tidak dipandang rendah oleh pelajar mereka.dan sebagainya./Pri%+i.& G#r# Ya%( Ber"#ali$i 3ebagaimana yang telah diketahui. Dalam pembelajaran aktif ini memerlukan pelajar-pelajar telah bersedia dengan kefahaman bacaan dan soalan kui). Keadaan ini akan membuat pelajar akan sentiasa bersedia. 2uru boleh menilai juga tahap kefahaman pelajar terhadap bahan yang diberi. Pe%(a-ara% Baha+a 1. media cetak dan internet. /ni boleh dikaitkan lagi bahawa makna menguasai bahasa Melayu . 2uru juga boleh melaksanakan pembelajaran secara berhenti seketika.' Pri%+i. guru boleh membuat kui) daripada pembacaan. Mereka telah mendapat maklumat daripada media elektronik.

3etiap guru juga seharusnya tidak berasa dalam )on yang selesa dengan pencapaian sekarang.ersiti. Melanjutkan pelajaran juga adalah satu cara untuk para guru melengkapkan diri menjadi guru yang berkualiti. badan-badan berkaitan malah yang dianjurkan oleh panitia-panitia daerah masing-masing.kursus-kursus mata pelajaran yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Malah guru perlu peka dengan perubahan-perubahan dalam bahasa. ejaan dan makna perkataan.menyelami selok belok bahasa dari berbagai-bagai segi.ceramah . <ika ini berlaku akan menyebabkan para pelajar akan beranggapan guru yang mengajarnya tidak berkualiti dan telah ketinggalan. 3elalunya para guru amat berat untuk menghadiri kursus-kursus ilmu kerana beranggapan bahawa mereka telah mempunyai banyak pengalaman dan ilmu di dada. /ni kerana semakin hari . memahami bahasa dalam kontek sosiobudaya dengan mengaitkan antara para penutur dengan bahasa komunikasi yang ditutur. tanda baca. Perubahan-perubahan yang selalunya berlaku dari segi tatabahasa. dalam pelbagai bentuk dan mengikut dan berbagai-bagai fungsi. /ni kerana perubahan-perubahan ini kadangkala guru tidak sedar dan mengajar kepada pelajar dalam konteks bahasa yang lama. !leh itu guru-guru juga patut melengkapkan ilmu dengan selalu menghadiri bengkel-bengkel. . Melengkapkan diri tidak hanya dengan membaca buku terbitan terbaru dalam pasaran. uni. semakin banyak perkara baru yang ditemui dan perlu dipelajari .Dalam kata lain.membawa maksud mengetahui dengan lebih mendalam.

/a digunakan seperti menggunakan bahasa pengantar dalam kelas. masa yang diajar agak lama dan perlu menggunakan kepakaran guru khas. amun menurut Kamarudin "j. 3elain itu. Melaksanakan kaedah mestilah berdasarkan kepada pendekatan yang dianuti.1.Kaedah ini diperkenalkan oleh Michell 4est dan "arord Palmer *78+.Kaedah ini bermatlamatkan penggunaan bahasa yang sepenuhnya. terdapat beberapa kaedah yang boleh diamalkan oleh para guru antaranya Kaedah %erus .. ia agak rumit kepada guru jika ada perkataan berbentuk abstrak.. Kaedah ini akan mempelajari bahasa seperti belajar bahasa ibunda dengan guru akan mendedahkan bahasa ini secara langsung.kaedah bermaksud satu prosedur yang menyeluruh. . Manakala keburukkan kaedah ini. "usin *788+. %ambahan pula.menyatakan tidak ada penggunaan kaedah yang boleh dianggap terbaik dalam pengajaran. kekeliruan mungkin timbul kerana terdapat maknamakna yang kurang tepat dan langsung tidak menggunakan bahan penterjemahan.-789E. Kebaikan menggunakan kaedah ini guru dapat menerapkan terus dalam jiwa murid dan dapat mendedahkan berulang kali supaya bahasa itu menjadi sebati dalam jiwa pelajar. Dalam konteks ini boleh dimaksudkan prosedur mengajar bahasa. 4alau bagaimanapun..) Mem. Menurut Kamus Dewan *+.el a(ai"a% Kaedah Pe%(a-ara% 2uru yang berkualiti akan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran bergantung kepada kesesuaian murid dan keadaan sekeliling.

Bahan bantuan mengajar pula adalah terdiri sama ada bahan elektronik atau bukan elektronik. semua ahli ilmu seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi dasar ini. b. Bahan mengajar ini mestilah bahan yang memudahkan pelajar memahami isi pelajaran . Dalam strategi untuk mengajar bahasa.Bahan pengajaran yang sesuai seperti carta. ditulis dan diterjemah ke ke dalam bahasa Malaysia ()ato.slaidperakam pita. !leh itu.ideo.isyen dan projector. Peralatan Pengajaran. Dasar Pengajaran Bahasa %elah termaktub dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan bahawa penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu di peringkat rendah sehingga pengajian tinggi.. tenaga pengajar seharusnya memastikan pelajar telah menguasai sepenuhnya bahasa ini di dalam kelas.peta.iti pengajaran ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit. .!usthafa"3emaah 4azir"5P!Bahan bantuan adalah bahan yang berfungsi sebagai penyokong atau pengukuhan kepada isi oleh guru.graf. Seri !ahathir !ohamed" . ilmu diterokai.tele.*1afiei b.//0& !leh itu. Bahan pengajaran bahasa mestilah mementingkan akti.Prinsip Pengajaran Bahasa Dalam Kelas a. penggunaan bahan yang sesuai adalah perlu agar pengajaran tidak akan berpusatkan kepada guru sahaja. Bukan sahaja sekadar bahasa dalam kuliah atau toturial. pemusatan murid dan pemusatan bahan pelajaran adalah yang paling sesuai digunakan. !leh itu strategi pemusatan guru. 2j.

d. . wajar dan diingini boleh dibentuk dengan cara.merangkumi aspek penggunaan Bahasa Malaysia dan bahasa penghantar yang unggul dan dinamis untuk pengajaran yang berkesan dalam setiap mata pelajaran.c.iti kumpulan. adat resam dan kepercayaan masyarakat.projek dan sebagainya. penggabungjalinan ialah satu proses penyampaian beberapa kemahiran di dalam sesuatu pelajaran. ilai moral yang baik.norma.membentuk sikap positif dan berusaha untuk mencapai kecemerlangan. ilai Positif Konsep nilai adalah berkaitan dengan moral.3eorang guru boleh mengadakan akti.misalnya akti.iti yang menggalakkan penggunaan bahasa. Pengajaran bahasa melalui prinsip nilai positif bersesuaian dengan Matlamat Pendidikan egara seperti menanam semangat cintakan nilai murni.permainan. Konsep Bahasa Malaysia Merentas Kurikulum *BMMK.peraturan dan undang-undang. dan juga konsep nilai murni merentas kurikulum.prinsip atau perlakuan orang. Kurikulum Mengikut Buku Panduan #m KB3:. iaitu melalui contoh tauladan.hormat kebaikan dan benci keburukan. Mengadakan situasi masalah bahasa yang boleh menggalakkan pelajar dan guru sama-sama mencari jawapan dan penyelesaian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->