P. 1
PRINSIP PENGAJARAN

PRINSIP PENGAJARAN

2.0

|Views: 9,119|Likes:
Published by ainaim
kerja kursus bagi Master Pendidikan
kerja kursus bagi Master Pendidikan

More info:

Published by: ainaim on Feb 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/17/2014

$4.99

USD

PENGUASAAN DALAM PENGAJARAN BAHASA. SUATU PRINSIP YANG BERKESAN oleh: Ahmad Nazri A d Khorid !a"#l$i Pe%didi"a% &.

' Pe%(e%ala% Dalam pengajaran Bahasa Melayu telah terbukti bahawa pengajaran ini telah berkembang sebagai satu cabang disiplin yang telah diterima pakai dan menarik ramai perhatian yang khusus di seluruh dunia daripada linguistik gunaan dengan maksud yang meluas dan menyeluruh. Keperluan dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama, kedua atau sebagai bahasa kebangsaan telah lama wujud sama ada atas kehendak sejarah atau sebabsebab politik. Di Malaysia, pengajaran bahasa kebangsaan telah didorong oleh sebabsebab sejarah, manakala dari segi politik pula kepentingan untuk mencapai perpaduan dan kesefahaman yang beridentitikan semangat kenegaraan. amun begitu cabaran masa kini adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti. !leh itu saya berpendapat, perubahan ini haruslah bermula dengan membuat perubahan dalam penyediaan kurikulum latihan perguruan untuk guru pelatih. Kenyataan ini diuaruarkan ialah pada masa kini, Kewujudnya jurang dalam taburan yang seimbang untuk guru pelatih dalam bidang pengajaran bahasa dan pengajian kesusasteraan untuk guru pelatih. Kebanyakkan guru pelatih di dalam maktab lebih diajar tentang sastera bahasa Melayu daripada deskriptif bahasa itu sendiri. Perkara ini timbul kerana kekurangan

tenaga pengajar atau pensyarah untuk mengajar cara-cara yang khusus kepada bakal guru khusus bahasa dan linguistik. Maka disebab itulah, ramai guru kini termasuk diri saya kurang mempunyai ilmu bahasa Malaysia dan linguistik. "al ini diburukkan lagi, ramai guru-guru bahasa Melayu ini tidak pernah untuk menambahkan ilmu pengetahuan . !leh itu, ramai guru bahasa Melayu kini mengajar tidak lebih daripada pengetahuan sedia ada yang mereka belajar di sekolah rendah dan menengah sahaja.

Maka idea untuk mengetengahkan, prisip-prisip pengajaran dalam bahasa ini adalah satu cara untuk memberikan idea kepada para guru untuk meyampaikan

maklumat yang berkesan kepada pelajar dengan berjaya dan efektif. Penggunaan prinsipprinsip pengajaran bahasa ini bukanlah dianggap sesuai kepada semua guru dan murid tetapi prinsip-prinsip bergantung juga kepada situasi dan keadaan sekeliling pelajar. ).' De*i%i+i Pri%+i, Pe%(a-ara%. ).& De*i%i+i #rbak !thman, dalam bukunya $Mengajar %atabahasa& menulis bahawa 'definisi( yang berbagai yang diberikan oleh orang-orang yang berbe)a kerap menimbulkan masalah, dan seperti ini selalunya menimbulkkan kekacauan pula. Dalam pada itu, sifat-sifat yang utama biasanya dapat dikekalkan oleh setiap definisinya ialah pada dasarnya. ).) Pri%+i, Definisi prinsip dalam Kamus Dewan *+,,+- bermaksud asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian dan tindakan. Pengajaran pula merupakan akti.iti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. /a meliputi perkara-perkara seperti akti.iti Perancangan, pengelolaan,

. dengan mengaitkan antara para penutur dengan bahasa komunikasi yang ditutur. Ketika kita hendak mengajar bahasa . !leh sebab itulah. Dalam kata lain. Bagi untuk mendapat interaksi ini maka tenaga pengajar yang bijak akan cuba untuk mewujudkan satu kaedah yang mana dalam pengajaran ini murid turut memberi maklum balas dalam pengajaran. The Teacher of Pronuncation seperti berikut 1 Successful teaching means having succeeded in creating conditions in which learning takes places. To aim at effective teaching mean to try to archive conditions in which effective learning occurs. menyelami selok-belok bahasa dari pelbagai segi dalam pelbagai bentuk dan mengikut pelbagai fungsi.kita sepatutnya mengalakkan pelajar untuk berinteraksi dengan pengajaran yang diajar agar pengajaran kita tidaklah melibatkan komunikasi sehala sahaja. Maka untuk mengetahui bahasa Melayu itu bermakna perlu menguasai bahasa Melayu itu sendiri dengan lebih mendalam. !leh itu prinsip pengajaran boleh diertikan sebagai satu pegangan dan kupasan yang sejajar dengan teori yang praktikal mengikut teknik dan pendekatan yang bersesuaian dengan kepercayaan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan kita mengajar bahasa dengan gaya yang tertentu dan berbeza-beza. maka setiap tenaga pengajar seharusnya mengetahui prinsip-prinsip pengajaran bahasa untuk mereka menjadi tenaga pengajar yang berkualiti.penyampaian. bimbingan dan penilaian dengan tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan cara yang berkesan. Memetik kenyataaan oleh Peter Mac0arthy .

3elain itu perkembangan sahsiah yang sihat turut dibina. terlalu menunjuk-nunjuk.' Pri%+i.pandai berhujah dan sebagainya. amun begitu kebaikan interkasi . tidak medengar pendapat orang lain sehingga matlamat pengajaran tidak tercapai.2uru patut membentuk kumpulan itu mengikut kebolehan dan pencapaian atau sama taraf kebolehan. Pe%(a-ara% Baha+a . 4alau bagaimanapun. Kumpulan ini sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran lisan.membaca dan menulis./Pri%+i. Dalam membentuk kumpulan. pun kelemahan interksi dalam kumpulan ialah tidak semua murid dapat terlibat sama kerana latar belakang yang berbe)a dan sikap-sikap pelajar yang berlainan seperti pemalu. Kumpulan ini pula dibentuk oleh guru sama ada dari pemerhatian dan ujian. . bertolak ansur dan lain-lain. amun yang penting murid dapat berinteraksi sesama mereka dengan menggunakan bahasa yang betul.bertanggungjawab. menghadkan keahlian seseorang guru itu mestilah setiap sesebuah kumpulan tersebut. pasif..!leh itu kaedah pengajaran boleh terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Kebaikan membentuk kumpulan ini ialah murid dapat mengembangkan bakat kepimpinan iaitu berani. sikap bertimbang rasa.& Gala""a% Pela-ar Beri%$era"+i Pela-ar De%(a% Pe%(a-ara% #ntara prinsip yang sesuai untuk mewujudkan interaksi pembelajaran bahasa yang berkesan ialah menjalin kerjasama antara pelajar dengan mewujudkan pengajaran secara berkumpulan. maka seseorang itu mestilah menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal dalam diri seseorang dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berikut. Memupuk semangat kerjasama..

iaitu guru mengajar. Mengikut %homas 5.berkumpulan pula . Pada hari ini.. dapat menentukan topik pembincangkan. 6ntuk mencapai tujuan pengajaran tersebut dengan berkesan. komunikasi ini merupakan interaksi sehala. Dalam memberikan pengajaran dalam bahasa. guru bertindak sebagai fasilitator. amun begitu setiap pengajaran itu mestilah difahami jika terdapat maklum balas yang positif daripada setiap pelajar. Pada masa dahulu. 2reen ( sas Pedagogi oleh !ok Soon Sang"#$$%& tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui perolehan ilmu atau kepercayaan baru.) Mem eri"a% Ma"l#m ala+ 3elain daripada itu prinsip pengajaran bahasa yang berkesan ialah dengan ada nya maklum balas daripada pelajar. Maklum balas yang diberi bermakna pengajaran ini berlaku secara dua hala dan berkesan. #ntaranya mengharapkan pelajar memberikan maklum balas dalam pembelajaran dengan menjadikan pengajaran di dalam kelas sebagai suatu bidang komunikasi. proses pengajaran harus dilaksanakan secara sistematik mengikut langkah-langkah yang sesuai. guru dapat mengawal situasi pembelajaran yang berkesan. banyak idea ditengahkan oleh murid. seseorang tenaga pengajar itu mengharapkan setiap pengajaran mereka dapat difahami oleh semua orang. murid mendengar dan menerima. bentuk komunikasi telah ditukar kepada interaksi dua hala iaitu 1 2uru Mengajar Pelajar Belajar Pelajar Bertanya 2uru Menjawab . .

Perkara ini ditegaskan oleh Kamaruddin "j. Maklum balas ini akan memberi petandapetanda dan petunjuk-petujuk kejayaan pengajaran dan pembelajaran serta kelemahan murid untuk diperbetulkan. "usin *788+. /ni kerana hasil daripada penilaian.a$ Memberi penegasan juga merupakan satu proses pengajaran bahasa dimana kadangkala murid-murid sengaja tidak berusaha mengingatkan sesuatu kerana dianggapnya perkara itu tidak penting atau tidak berguna kepadanya.9. Mem eri"a% Pe%e(a+a% Ya%( 0e. Maka untuk menegaskan topik yang perlu diingat cara penilaian adalah lebih berkesan. Proses penegasan dalam pengajaran bahasa ini akan lebih berkesan dengan menggunakan teknik latihtubi dan menghafa). %ujuannya ialah untuk mencapai taraf .. #ntara proses pengajaran yang boleh dilakukan oleh tenaga pengajar ialah dengan menegaskan isi yang perlu diingat.matlamat penilaian ialah untuk mendapatkan maklumbalas berhubung dengan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid. 0ara latih tubi bermaksud mengulangi fakta-fakta atau kecekapan yang murid pelajari.. guru dapat mengetahui pencapaian murid-murid dan juga mengetahui kelemahan-kelemahan mereka.7. digalakkan mengingati kembali topik-topik utama yang hendak dikekalkan dalam ingatan.. Dalam proses pembelajaran.

Manakala kemahiran membaca pula tujuannya pula ialah megharapkan para pelajar dapat membaca dengan cekap dan pantas mengikut intonansi yang jelas dan mempunyai irama yang betul. dialog.iti perbualan. 0ara kemahiran lisan digunakan melalui akti. 3elain itu kesuaian pengajaran bahasa sangat sesuai jika ia dihubungkaitkan dengan kehidupan seharian murid-murid yang boleh membawa makna kepada murid-murid. Murid dilatih mendengar dan memahami apa dituturkan dan juga membolehkan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat yang tersusun. Misalnya apabila muridmurid belajar kemahiran lisan maka dua asas utama perlu diambil kira iaitu kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur. wawancara. Manakala bertutur pula merupakan proses melafa)kan bunyi daripada alat-alat sebutan manusia. seorang guru haruslah perlu mempunyai semangat ini kepada para pelajarnya dan menetapkan satu objektif yang perlu dicapai. lakonan. Matlamat seorang guru itu mengadakan penilaian dengan menggunakan beberapa teknik semasa dalam proses penegasan dalam pengajaran bahasa adalah kerana seorang guru itu meletakkan satu harapan yang tinggi kepada para pelajar supaya bersesuaian dengan matlamat KB3: iaitu semua pelajar seharusnya menguasai bertutur. Dalam kemahiran lisan proses mendengar merupakan satu kemahiran lisan yang asas. membaca dan menulis.penguasaan kemahiran dan menjamin kekekalannya. temuramah atau temubual. !leh itu. %ujuan kemahiran lisan ini adalah guru mengharapkan murid dapat menyebut sesuatu ayat atau perkataan dengan betul. guru mengharapkan . 3elain itu.

#pabila membincangkan tentang pengurusan masa ramai akan mengatakan mereka tidak mempunyai masa. <adual ini termasuklah 1 . guru membaca dan murid ikut atau guru memandu murid-murid secara indi. 3emua orang telah diberikan masa +.1 Pe%((#%aa% Ma+a 2a%( E*e"$i* 3elain itu penggunaan masa yang efektif turut penting turut penting dalam pengajaran . .murid-muridnya dapat mengetahui penggunaan tanda baca dan tahu memberhentikan pada tempat berhenti yang tertentu. 3etiap keluhan ini akan menjadi satu bebanan kepada kita jika kita tidak cuba untuk keluar daripada kepompong ini dan membiarkan diri kita dibelenggu..iti pembelajaran. Pengurusan masa yang baik akan dapat mendisiplinkan kita dalam melaksanakan akti. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara guru membaca dan murid menyemak. Dalam kemahiran bacaan yang disuarakan di dalam hati atau menukar bacaan kepada makna tanpa mengeluarkan suara.idu atau berkumpulan. Dalam kemahiran membaca juga ada juga bacaan secara senyap ataupun akhaliah. jam. 3elain itu para pelajar dapat membaca senyap dengan pantas dan seterusnya membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. amun semua itu bolehlah dianggap sebagai 0uma alas an semata-mata. Disiplin yang dimaksudkan ialah dengan melakukan jadual harian. 3ebenarnya membincangkan tentang pengurusan masa yang berkualiti merupakan satu yang remeh. Diakhir pengajaran nanti guru mengharapkan para pelajarnya telah boleh membaca dengan sendiri dan memahami apa yang dibaca.

Kita sering dengar mendengar ada pelajar belajar = hingga > jam tetapi seolah-olah tidak mendapat apa-apa dalam pelajaran tetapi ada sesetengah pelajar pula belajar + hingga 9 jam tetapi mendapat keputusan yang cemerlang. 0ontohnya segala tugasan perlulah disiapkan dengan segera. Di sini bermakna bukan banyak mana masa kita guna untuk sesuatu itu tetapi berapa banyak mana kualiti masa yang kita gunakan untuk belajar. %erdapat beberapa prinsip dalam pengurusan masa yang perlu dalam pengajaran iaitu dengan mengubah semua tabiat negatif yang lama dalam diri kita atau kita panggil habit.isyen menyelesaikan kerja sekolah membantu ibu dan bapa men)iarahi saudara mara dan sebagainya.abcdef- waktu membaca buku dan mengulangkaji bermain dan beriadah menonton tele. Menangguh kerja serta membuat kerja pada saat-saat akhir sehinggakan membuat kerja sampai larut malam patut dibuang. Mewujudkan jadual waktu mengulangkaji atau sebagainya seharusnya bersesuaian dengan kita. Kesemua akti.iti ini perlulah dijadualkan dan melaksanakan dengan penuh disiplin dari diri kita..iti mentelaah. %idak bermakna meluangkan masa yang banyak untuk mengulangkaji bermakna kita adalah seorang pelajar yang cemerlang. :amai pelajar apabila membincangkan tentang . Membuat persiapan awal atau bersedia awal membolehkan kita memberikan tumpuan kepada akti.

3elain itu kelemahan kita dalam berkomunikasi umpamanya jarang kita berkomunikasi dengan guru-guru atau rakan-rakan tentang topik yang kita tidak ketahui. Maka guru perlu mengubah suasana pengajaran supaya . Maka kita perlu berkomunikasi berinterpersonel *bertanya guru. Komunikasi boleh dikategorikan dengan dua jenis iaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal.peperiksaan akan tertekan. kita juga takut orang menganggap kita pelajar lemah dan dipandang serong. 3eperkara lain yang perlu ada dalam pengurusan masa ialah komunikasi. 0ontohnya jika guru tiada di dalam kelas adakah masa yang ada kita berbual-bual kosong atau digunakan dengan berbincang tentang hal pelajaran. /ni adalah ramai yang belum bersedia untuk menghadapi peperiksaan. ialah dari segi penumpuan murid . Komunikasi intrapersonal hadir dalam diri kita. Kita semua tahu pelajar mudah bosan dan jemu apabila berkaitan dengan pelajaran. Prinsip pengurusan masa seterusnya. !leh sebab itulah peranan guru adalah untuk memberikan pertolongan kepada pelajar tentang pengurusan masa kerana pengajaran bahasa memerlukan persediaan yang rapi dan bertindak pada saat awal adalah penting dan pembelajaran 'minit akhir( perlulah dielakkan. Begitu juga dalam pengajaran bahasa.e perlu kita jauhkan dan mula mewujudkan keyakinan diri.manakala tanggapan yang negati. Mungkin satu perkara yang janggal tetapi merupakan satu perkara yang membawa implikasi yang besar jika kita tidak menggunakan dengan baik dan berkesan. Kita malu bertanya apabila kita telah beranggapan soalan kita itu soalan bodoh. 0ara berkomunikasi yang tidak baik di sini ialah masa kita berbual-bual adakah perkara itu penting atau bermenafaat kepada kita.

iti pembelajaran akan lebih berkesan dan penuh bermakna. setiap guru perlu tahu tentang bakat atau pun potensi murid-muridnya melalui pemerhatian dan ujian. %idur pula mestilah tidur yang benar-benar berkualiti tanpa sebarang gangguan. <usteru itu akti. or dari 5akulti Pendidikan 6ni.iti pembelajaran. !leh itu. Kualiti masa dicapai dengan adanya prinsip asas bagi kita menguruskan masa. #pabila seseorang itu cukup tidur maka. prinsip asas pengurusan masa perlulah diketahui oleh semua orang khususnya para pelajar dan guru. /ni kerana ia dapat mendisiplinkan diri dengan membuat jadual waktu untuk akti.& .ersiti Malaya .sesi pengajaran turut berkesan. 3etiap murid mempunyai tahap pencapaian yang berbe)a.murid lebih konsantrasi kepada pelajaran dan masa pengajaran digunakan dengan sepenuhnya dan sebarang gangguan perlulah dielakkan.3 Me%(horma$i Ba"a$ Pela-ar da% Ga2a Pem ela-ara% Pengurusan masa yang cekap bukan bermakna kita telah mencapai objektif pengajaran jika kita tidak mengambil perhatian terhadap bakat murid itu sendiri dan juga gaya pembelajaran pembelajaran mereka. Mariani Mohd menyatakan 1 'Setiap individu pelajar normal semenjak dari usia bayi lagi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembangkan dan ditingkatkan( !leh itu . 3eperti yang dituliskan oleh #mer 3haker ?ainal dalam jurnalnya mengatakan1 $Penggunaan masa yang baik adalah penggunaan masa yang berkualiti.. Masa untuk berehat juga patut diambil kira kerana manusia perlu rehat setiap masa. Perkara penting yang sering dikaitkan ialah tidur dan rehat yang mencukupi. Menurut petikan hasil penyelidikan 0he Mah @usof dan Dr.

Maka sebab itulah setiap guru perlu tahu dan mengetahui gaya pembelajaran.Maka guru perlu tahu bagaimana untuk mengajar para pelajarnya itu mengikut tahap kecekapan yang berbe)a. guru patut mengenal pasti gaya pembelajaran yang disukai agar pelajar dapat memberikan fokus yang lebih terhadap apa yang dipelajari. . 3ebaliknya seseorang itu akan hanya kerugian masa sekiranya apa yang dipelajari itu tidak dapat dihayati sepenuhnya dan mereka tidak lansung dapat memahami atau menginganti perkara-perkara penting tentang pelajaran berkenaan. ini menyebabkan pelajar itu berasa kecewa dan bosan kerana guru tidak memahami akan kehendak dan keperluan mereka. #pabila membincangkan tentang gaya pembelajaran. Maka sebab itulah. Mengapakah setiap guru itu perlu mengenal pasti gaya pembelajaran A <awapannya ialah setiap indi. Pelajar perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai dengan untuk diri mereka.idu. %erdapat pelbagai teori dan gaya model pembelajaran. <ika guru gagal mengetahui cara pengajaran itu maka.idu mempunyai gaya belajarnya tersendiri. saya berpendapat adalah baiknya saya menggunakan teori daripada mereka yang berautoriti dan berpengalaman mencari gaya pembelajaran. #pakah yang dimaksudkan gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan indi. /ni kerana setiap minit dan waktu yang diperuntukkan akan lebih bermakna sekiranya pelajar itu dapat memahami konsep dan mengingati fakta pelajaran berkenaan. 0ontohnya mengajar murid-murid yang pintar tentulah berbe)a cara mengajar dengan pelajar-pelajar sederhana dan lemah.

Pelajar akan dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman pita audio.isual& akan menulis nota syarahan dan arahan lisan jika mereka hendak mengingati sesuatu. b. mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.#udiori dan Kinestetik.isual& tidak memerlukan penerangan lisan seperti pelajar $auditori& mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.Kinestetik2aya Pembelajaran Dunn dan Dunn 2aya B#K mengandungi tiga aspek.isual pelajar belajar secara terus dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan dalam buku.Pada asasnya terdapat dua gaya model pembelajaran iaitu 1 a. 2aya pembelajaran auditori pula ialah pelajar akan belajar dengan mendengar perkataan yang disebut dan juga arahan yang berbentuk lisan.#udiori. 2aya pembelajaran . 3elain itu pelajar $. iaitu gaya pembelajaran Bisual. 2aya ini memerlukan belajar dengan baik melalui pengalaman dan mengambil bahagian secara . Mereka ini boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau mengerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari sesuatu yang baru. Pengajaran ini membolehkan pelajar dapat mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.3elain gaya pembelajaran gaya . di paparan komputer dan di papan hitam. Pelajar yang belajar secara $. 2aya B#K *Bisual.isual dan auditori terdapat juga gaya pembelajaran berbentuk kinestetik.

5i)ikal dan Psikologi. adakah pelajar boleh meransang diri untuk belajar atau perlu diransang oleh guru. 3elain itu unsur cahaya. suka belajar di tempat cerah atau yang kurang cahaya atau pun berkeadaan suasana belajar di tempat yang nyaman atau tempat yang panas.asi. belajar dalam kumpulan atau pun suka belajar dengan guru yang berada di sisi atau belajar dengan kombinasi beberapa cara di atas. 3osiologi. Dalam pendekatan alam sekitar boleh dibahagikan kepada beberapa unsur seperti bunyi. #dakah pelajar suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan meja atau di tempat tidak formal seperti belajar sambil baring atau duduk di atas lantai. belajar dengan rakan sebaya. Dunn D Dunn membahagikan beberapa unsur seperti moti. 3elain itu unsur ketabahan turut diketengahkan adakah pelajar boleh belajar dalam masa yang panjang atau pun belajar dalam masa yang pendek. Dunn D Dunn turut menitik berat gaya pembelajaran dari segi sosiologi iaitu sama ada pelajar boleh belajar secara sendirian . adakah pelajar suka akan belajar tanpa bising atau mempunyai latar belakang lagu dan mu)ik. 2aya pembelajaran Dunn dan Dunn mengandungi beberapa aspek penting yang diperincikan seperti berikut iaitu #lam 3ekitar. Pelajar dapat mengingati sesuatu dengan baik apabila mencuba terus akti. Melihat dari segi fi)ikal pula . Cmosi. adakah pelajar suka belajar mengikut jadual waktu atau suka belajar sekiranya diberikan lebih masa untuk sesuatu mata pelajaran atau perkara.iti melalui hand-on. Dari segi emosi pula. Belajar secara bersruktur.iti bilik darjah atau pun di dalam makmal.fi)ikal dalam akti. #dakah pelajar bertanggungjawab untuk belajar atau perlu dibimbing guru. secara perpasangan.

belajar pada waktu yang sesuai atau pada bila-bila masa sahaja atau suka atau tidak suka bergerak semasa belajar. membuat sintesis.. 3elain daripada itu. pelajar lebih cenderung memproses maklumat di otak kiri. /ni kerana harapan yang tinggi daripada guru bermakna guru tersebut telah mencapai objektif mereka. /ni bersesuaian dengan rumusan KB3: iaitu menguasai kemahiran lisan. %ambahan lagi. membuat gerakan dan mencipta sesuatu.e bertindak secara spontan manakala murid yang reflektif berfikir sebelum bertindak. suka belajar sesuatu bahagian demi bahagian. harapan seseorang guru itu ialah pada akhir pengajaran pelajar akan boleh bertutur dengan menggunakan ayat tersusun. suka atau tidak suka makan dan minum semasa belajar.4 Mele$a""a% Hara. * )ipetik daripada !odul *elajar +ara *elajar. Merujuk dari segi psikologi pula Dunn D Dunn melihat gaya pelajar global suka belajar secara menyeluruh dan pelajar analitik suka belajar mengikut urutan dan membuat analisis. Dalam kemahiran lisan. pelajar yang impulsi. Dalam kemahiran lisan terdapat dua kemahiran asas iaitu mendengar dan bertutur. . meminati bahasa dan membuat pengiraan dan analisis manakala pelajar yang menggunakan otak kanan suka belajar secara keseluruhan.a% Ya%( Ti%((i Meletakkan satu harapan yang tinggi haruslah ada pada setiap guru kepada pelajar-pelajarnya. membaca dan menulis.merujuk keadaan pelajar suka belajar dengan benda atau pengalaman maujud atau dengan perkara abstrak.melukis. Boleh menyatakan kehendak perasaan sendiri dan juga pelajar boleh berbincang dengan lancar dan fasih.

0ara untuk memahirkan pelajar untuk bertutur dengan melibatkan murid melalui akti. membaca pantas dengan intonansi dan gaya yang betul. %ujuan bacaan senyap adalah pelajar dapat membaca dengan . harapan seorang guru ialah bahawa tiada lagi pelajar akan keciciran dalam bacaan. 3elain itu intonansi jelas dan bunyi irama yang betul.idu dan kumpulan. %erdapat beberapa cara membaca secara mekanis seperti guru baca pelajar semak bacaan. dialog.dengan betul. guru baca pelajar ikut dan guru memandu pelajar membaca indi. Bacaan senyap pula ialah bacaan yang disuarakan dalam hati menukar isi bacaan kepada makna tanpa mengeluarkan suara. Kelajuan bacaan senyap adalah lebih cepat daripada bacaan suara. Pelajar perlu memahami maksud dan boleh membuat tafsiran. Bacaan mekanis pelajar akan mengeluarkan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan menggunakan sebutan intonansi dan irama gaya membaca betul. Manakala kemahiran bertutur pelajar patut dapat melafa)kan bunyi daripada alat-alat sebutan manusia. Pelajar tahu penggunaan tanda baca dan tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. %ujuan kemahiran lisan diajar ialah murid dapat menyebut *ayat D perkataan . lakonan.Kemahiran mendengar merupakan kemahiran lisan yang asas . Dalam kemahiran membaca terdapat dua jenis bacaan iaitu bacaan senyap *akhliah.iti perbualan. %ujuan bacaan mekanis ini ialah pelajar dapat membaca dengan cekap dan pantas. wawancara Dalam kemahiran membaca pula. 2uru mengharapkan pelajarnya telah dapat mengeja.dan bacaan bersuara *mekanis-.

Melatih membaca senyap dengan pantas dan juga membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Manakala harapan guru tidak akan lengkap sekiranya kemahiran tulisan pelajar tidak tercapai.. %ulisan merupakan bahasa yang ditulis dengan lambang-lambang bunyi. terang dan boleh mengeja dengan betul. . Bak kata pepatah cina 1 $ 3aya dengar dan saya lupa. Pada akhir pengajaran. cekap dan pantas. perkataan dan membina ayat. Manakala latihan menulis pula setelah pelajar menguasai kemahiran tulisan mekanis. menekap huruf . hanya belajar. /ni kerana sistem kuliah masih penting kerana di dalam bilik darjah. para pelajar akan mendapat maklumat daripada guru. tersusun.iti adalah lebih berkesan daripada belajar . guru mengharapkan pelajar-pelajarnya dapat menulis secara mekanis. 3aya lihat dan saya tahu manakala 3aya buat dan saya ingat & amun cara pengajaran dimana murid yang melakukan akti. Pelajar dapat membaca dan memahami apa yang dibaca. %ulisan ada dua jenis iaitu %ulisan Mekanis dan %ulisan Pelahiran.5 Pem ela-ara% Ya%( A"$i* Pembelajaran yang aktif bukan bermakna seseorang guru itu melepaskan segala waktu pembelajaran kepada pelajar semata-mata. Boleh mengeja dan menyusun ayat dengan betul dan pelajar akan berminat untuk menulis dan mengarang. 2uru masih perlu memberikan kuliahnya di dalam bilik darjah. %ulisan mekanis adalah peringkat awal menghasilkan tulisan kemas dan mudah dibaca. %ujuan kemahiran menulis adalah supaya murid dapat menulis dengan baik.sendiri. Murid akan diajar daripada membuat corak.

2uru tidak sepatutnya menyerahkan pengajaran dalam bilik darjah kepada pelajar bulat-bulat. ialah manusia belajar dengan keadah yang berbe)a-berbe)a. kemudian menyuruh pelajar menjawab soalan ringkas. 2uru seharusnya bertindak sebagai fasilitator membantu para pelajar melaksanakan akti. Manakala yang kedua pula. #ntara akti. Dalam cara ini guru akan memberikan petikan kemudian dalam beberapa minit pada akhir pengajaran. membaca dan membuat refleksi.s are involved in higher order thinking ( analysis" synthesis" evaluation.iti bertutur. mendengar.iti kertas seminit.iti pembelajaran aktif yang boleh dilakukan ialah akti. !leh itu elemen pembelajaran yang aktif termasuklah akti.iti. Prinsip ini berasaskan kepada dua anggapan iaitu.menggunakan dan membuat refleksi terhadap maklumat yang diberi.iti ini memberi peluang kepada guru untuk melihat perkembangan pelajar-pelajar mereka menilai dari segi kefahaman atau reaksi pelajar kepada bahanbahan baru.s skill. pada sehelai kertas.Pembelajaran aktif bermakna satu kaedah pelajar melakukan sesuatu termasuk memproses. Student. sentiasa bersedia.iti-akti.& Menggunakan prinsip kepada pelajar mungkin akan mendatang masalah jika pelajar-pelajar tidak biasa. pertamanya pembelajaran secara tabii merupakan satu kegiatan yang aktif. /ni telah ditegaskan lagi dengan kenyataan oleh Bonwell dan 5ison menyatakan 1 $Student are involved in more than listening" less emphases is placed on transmitting information and more on developing student. #kti. #pakah yang telah pelajari hari iniA #pakah makna atau tema cerita iniA . Prinsip ini membolehkan pelajar itu belajar sendiri.g" reading" discussing" writing and greater emphasis is placed on student. ic& student are engaged in activities e. suka bertanya dan meningkatkan tanggungjawab mereka di dalam kelas.s e-ploration of their own attitudes and values.

1. guru boleh membuat kui) daripada pembacaan. Pelajar juga telah mendapat pendidikan awal sejak tadika sekolah lagi. media cetak dan internet.' Pri%+i. Mengetahui bahasa Melayu bermakna menguasai bahasa itu sendiri. Keadaan ini akan membuat pelajar akan sentiasa bersedia. 2uru juga boleh melaksanakan pembelajaran secara berhenti seketika.dan sebagainya. /ni boleh dikaitkan lagi bahawa makna menguasai bahasa Melayu . 2uru boleh menilai juga tahap kefahaman pelajar terhadap bahan yang diberi. Mereka telah mendapat maklumat daripada media elektronik. /ni bertujuan mengalakkan murid membaca bahan yang telah diberi. Maka terpulang kepada guru itu sendiri untuk mencari cara yang terbaik untuk pelajar-pelajar mereka. Pe%(a-ara% Baha+a 1. Dalam cara ini. 3ebenarnya banyak lagi cara-cara pengajaran yang sesuai yang boleh dilakukan oleh guru dalam pengajaran bahasa ini yang bersesuain dengan prisip-prinsip pengajaran. 3elain itu. 2uru akan bergerak dalam bilik darjah dan berhenti lalu bertanya pelajar. cabaran masa kini adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti untuk mengajar para pelajar masa kini adalah amat penting kerana pelajar sekarang telah banyak didedahkan dengan pelbagai maklumat sejak mereka dari kecil lagi. Dalam pembelajaran aktif ini memerlukan pelajar-pelajar telah bersedia dengan kefahaman bacaan dan soalan kui). Maka setiap guru seharusnya melengkapkan diri dengan menguasai ilmu agar mereka tidak dipandang rendah oleh pelajar mereka.& G#r# Ya%( Ber"#ali$i 3ebagaimana yang telah diketahui. guru akan membincangkan topik-topik utama kemudian guru akan berhenti seketika dan menanyakan kepada pelajar./Pri%+i.

dalam pelbagai bentuk dan mengikut dan berbagai-bagai fungsi. Perubahan-perubahan yang selalunya berlaku dari segi tatabahasa. tanda baca. Melengkapkan diri tidak hanya dengan membaca buku terbitan terbaru dalam pasaran.membawa maksud mengetahui dengan lebih mendalam. memahami bahasa dalam kontek sosiobudaya dengan mengaitkan antara para penutur dengan bahasa komunikasi yang ditutur. Malah guru perlu peka dengan perubahan-perubahan dalam bahasa.menyelami selok belok bahasa dari berbagai-bagai segi. uni. badan-badan berkaitan malah yang dianjurkan oleh panitia-panitia daerah masing-masing. Melanjutkan pelajaran juga adalah satu cara untuk para guru melengkapkan diri menjadi guru yang berkualiti. /ni kerana semakin hari .kursus-kursus mata pelajaran yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. 3etiap guru juga seharusnya tidak berasa dalam )on yang selesa dengan pencapaian sekarang. ejaan dan makna perkataan.ersiti.Dalam kata lain. 3elalunya para guru amat berat untuk menghadiri kursus-kursus ilmu kerana beranggapan bahawa mereka telah mempunyai banyak pengalaman dan ilmu di dada.ceramah . . semakin banyak perkara baru yang ditemui dan perlu dipelajari . /ni kerana perubahan-perubahan ini kadangkala guru tidak sedar dan mengajar kepada pelajar dalam konteks bahasa yang lama. !leh itu guru-guru juga patut melengkapkan ilmu dengan selalu menghadiri bengkel-bengkel. <ika ini berlaku akan menyebabkan para pelajar akan beranggapan guru yang mengajarnya tidak berkualiti dan telah ketinggalan.

Melaksanakan kaedah mestilah berdasarkan kepada pendekatan yang dianuti..Kaedah ini diperkenalkan oleh Michell 4est dan "arord Palmer *78+. .. /a digunakan seperti menggunakan bahasa pengantar dalam kelas. %ambahan pula. masa yang diajar agak lama dan perlu menggunakan kepakaran guru khas. kekeliruan mungkin timbul kerana terdapat maknamakna yang kurang tepat dan langsung tidak menggunakan bahan penterjemahan. Kaedah ini akan mempelajari bahasa seperti belajar bahasa ibunda dengan guru akan mendedahkan bahasa ini secara langsung. ia agak rumit kepada guru jika ada perkataan berbentuk abstrak. Kebaikan menggunakan kaedah ini guru dapat menerapkan terus dalam jiwa murid dan dapat mendedahkan berulang kali supaya bahasa itu menjadi sebati dalam jiwa pelajar..el a(ai"a% Kaedah Pe%(a-ara% 2uru yang berkualiti akan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran bergantung kepada kesesuaian murid dan keadaan sekeliling.kaedah bermaksud satu prosedur yang menyeluruh. "usin *788+.menyatakan tidak ada penggunaan kaedah yang boleh dianggap terbaik dalam pengajaran. 3elain itu.Kaedah ini bermatlamatkan penggunaan bahasa yang sepenuhnya.1. Menurut Kamus Dewan *+. Manakala keburukkan kaedah ini. amun menurut Kamarudin "j. Dalam konteks ini boleh dimaksudkan prosedur mengajar bahasa.-789E.) Mem. 4alau bagaimanapun. terdapat beberapa kaedah yang boleh diamalkan oleh para guru antaranya Kaedah %erus .

pemusatan murid dan pemusatan bahan pelajaran adalah yang paling sesuai digunakan. penggunaan bahan yang sesuai adalah perlu agar pengajaran tidak akan berpusatkan kepada guru sahaja. Peralatan Pengajaran. !leh itu.!usthafa"3emaah 4azir"5P!Bahan bantuan adalah bahan yang berfungsi sebagai penyokong atau pengukuhan kepada isi oleh guru.Prinsip Pengajaran Bahasa Dalam Kelas a.ideo. . tenaga pengajar seharusnya memastikan pelajar telah menguasai sepenuhnya bahasa ini di dalam kelas. Seri !ahathir !ohamed" . ditulis dan diterjemah ke ke dalam bahasa Malaysia ()ato.graf. semua ahli ilmu seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi dasar ini.iti pengajaran ilmu pengetahuan yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit.tele. Bukan sahaja sekadar bahasa dalam kuliah atau toturial. b.isyen dan projector.//0& !leh itu. Bahan mengajar ini mestilah bahan yang memudahkan pelajar memahami isi pelajaran . Dasar Pengajaran Bahasa %elah termaktub dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan bahawa penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu di peringkat rendah sehingga pengajian tinggi.Bahan pengajaran yang sesuai seperti carta..slaidperakam pita. 2j.*1afiei b.peta. Bahan bantuan mengajar pula adalah terdiri sama ada bahan elektronik atau bukan elektronik. ilmu diterokai. Dalam strategi untuk mengajar bahasa. !leh itu strategi pemusatan guru. Bahan pengajaran bahasa mestilah mementingkan akti.

iaitu melalui contoh tauladan.permainan. Pengajaran bahasa melalui prinsip nilai positif bersesuaian dengan Matlamat Pendidikan egara seperti menanam semangat cintakan nilai murni.merangkumi aspek penggunaan Bahasa Malaysia dan bahasa penghantar yang unggul dan dinamis untuk pengajaran yang berkesan dalam setiap mata pelajaran. Konsep Bahasa Malaysia Merentas Kurikulum *BMMK. dan juga konsep nilai murni merentas kurikulum. wajar dan diingini boleh dibentuk dengan cara.iti kumpulan.iti yang menggalakkan penggunaan bahasa. Kurikulum Mengikut Buku Panduan #m KB3:.peraturan dan undang-undang. Mengadakan situasi masalah bahasa yang boleh menggalakkan pelajar dan guru sama-sama mencari jawapan dan penyelesaian.projek dan sebagainya.prinsip atau perlakuan orang.hormat kebaikan dan benci keburukan. ilai Positif Konsep nilai adalah berkaitan dengan moral. adat resam dan kepercayaan masyarakat.3eorang guru boleh mengadakan akti.membentuk sikap positif dan berusaha untuk mencapai kecemerlangan.norma.c. penggabungjalinan ialah satu proses penyampaian beberapa kemahiran di dalam sesuatu pelajaran.misalnya akti. . ilai moral yang baik. d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->