Buku asas

Latihan dan teknik menjawab
Bahasa melayu penulisan
Bahagian a

Nama Murid :
______________________________________________
_____

Latihan Bahagian A
Panduan :
1.

Pada bahagian A, anda diminta membina lima ayat berdasarkan gambar.

2.

Biasanya terdapat tiga jenis arahan iaitu :
a)

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar.

b)

Bina lima ayat berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam
gambar.

c)
3.

Bina lima ayat berdasarkan situasi di dalam gambar.

Anda perlu melihat dengan teliti gambar yang ditunjukkan. Cuba kesan apa
yang sedang dilakukan oleh ‘orang’ yang ada di dalam gambar.

4.

Catatkan di tepi gambar lima aktiviti tersebut. Contoh :

memancing

5.

Cara binaan ayat berdasarkan gambar adalah :

Watak
6.

+

sedang

aktiviti / perbuatan +

di

tempat + titik

Watak terdiri daripada :
a)

Nama orang

b)

(Seorang atau jumlah) budak (lelaki atau perempuan)

c)

Beberapa orang (lelaki atau perempuan)

7.

Contoh binaan ayat :

Dua orang budak lelaki sedang memancing ikan di sungai.
ATAU

watak

perbuatan

tempat

Ali dan Abu sedang memancing ikan di sungai.
8.

Kata kerja, aktiviti atau perbuatan yang sama tidak boleh diulang pada ayat
yang lain.
Contoh :
1.

Ali sedang

memancing ikan di sungai.
Aktiviti yang sama

2.
9.

Abu sedang

memancing ikan di sungai.

Pastikan tanda baca betul seperti huruf besar pada permulaan ayat dan nama
orang serta noktah atau titik di akhir ayat.

10.

Jangan gabungkan dua ayat menjadi satu.
Contoh :
Ali sedang memancing ikan di sungai

manakala

Abu sedang melihat Ali

sedang memancing.
Jangan guna manakala tetapi seeloknya jadikan sahaja dua ayat.

Bina satu ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah ini.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Bina dua ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah.
1.

______________________________________

2.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

Bina tiga ayat lengkap berdasarkan gambar-gambar di bawah.

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________