KESANTUNAN BERBAHASA a) Definisi

Menurut Amat Juhari Moain (1992), kesantunan berbahasa adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan adab tertib, sopan santun dan mengandungi nilai-nilai hormat yang tinggi. Pada umumnya, bahasa yang sopan mempunyai kosa kata yang halus untuk menyampaikan sesuatu mesej atau perasaan, seperti ibarat kata bijak pandai: “Yang Kurik itu kendi, yang merah itu saga Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa” i. Kata Sapaan/Panggilan

Sebagaimana terlihat dalam situasi di atas, jelaslah bahawa kesantunan berbahasa atau penggunaan bahasa yang bersantun banyak bergantung pada pemilihan kata sapaan/panggilan yang tepat. Semasa seseorangindividu berkomunikasi dengan seseorang individu yang lain, pemilihan kata yang digunakan ditentukan oleh beberapa faktor seperti hubungan peribadi antara dia dengan orang yang dilawan bercakap, usia dan juga status. Bentuk Kata Sapaan/Panggilan/Rujukan 1) Sapaan Ganti Nama Diri (GND): Ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada diri seseorang. Dalam bahasa Melayu, ganti nama diri dibahagikan kepada tiga, iaitu ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua dan ganti nama diri ketiga.
Kata Ganti Nama Diri Pertama Kedua Ketiga Bahasa Santun saya, kami anda, awak ia, beliau, mereka Bahasa Kasar Aku Engkau (kamu)

Terdapat dua jenis bentuk kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu, iaitu yang digunakan oleh kerabat Diraja (bahasa istana/bahasa diraja), dan kata ganti nama diri

rakyat biasa atau orang kebanyakan. Dalam keluarga, sama ada keluarga Diraja mahupun keluarga orang kebanyakan, kata ganti nama diri selalunya melibatkan kata sapaan. Sapaan dalam keluarga begitu rencam, lazimnya sapaan dibuat mengikut kedudukan seseorang dalam keluarga. Bagi keluarga orang kebanyakan, sapaan berbeza bentuk sapaan berbeza mengikut negeri atau kawasan. Berikut adalah contoh umum ganti nama diri Diraja dan orang kebanyakan.
GND Diraja beta patik tuanku baginda ayahanda bonda hamba GND orang kebanyakan pak cik mak cik angah pak long kak long busu pak uda

2) Kata Sapaan Kehormat
i). Panggilan berprotokol Yang Amat Bahagia (Y.A. Bhg.) Yang Amat Berhormat (Y.A.B) Yang Bahagia (Y. Bhg.) Yang Berhormat (Y .B) Yang Mulia (Y.M) Yang Teramat Mulia (Y.T.M) Yang Amat Arif (Y.A.A) Yang Arif (Y.A) Tuan Syed Tuan Guru

ii). Gelaran a). Gelaran Keturunan: Raja: Tengku, tunku, engku, tuanku, raja Bangsawan: Megat, Syed, Wan, Nik, Abang, Dayang b). Gelaran Kurniaan:

Kurniaan Darjah Kebesaran: Tun, Tan Sri, Datuk (Dato’) Seri, Datuk (Dato’) Kurniaan Ikhtisas: Profesor, Irsenio (Ir.), Jeneral c). Gelaran Keagamaan: Haji, Hajah, Sohibul Samahah d). Gelaran Kekeluargaan i). Keluarga Sedarah: Kak Long, Pak Long, Pak Lang dll ii). Keluarga Semenda: Menantu, mentua, ipar, besan, biras