Hasilkan satu teks ceramah yang menjelaskan kepentingan alam sekitar dalam kehidupan manusia,adab-adab terhadap

alam sekitar dan langkah-langkah mencegah pencemaran alam sekitar. Assallamualaikum dan salam sejahtera, Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajur kerana sudi menjemput saya untuk memberi ceramah tentang kepentingan alam sekitar dalam kehidupan manusia,adab-adab terhadap alam sekitar serta langkah-langkah mencegah pencemaran alam sekitar. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada PIBG, guru-guru dan pelajar-pelajar kerana sudi melapangkan masa untuk menghadiri majlis pagi ini.Kehadiran guru-guru dan pelajar-pelajar pada pagi ini menunjukkan sokongan ,semangat dan komitment dalam isu penjagaan alam sekitar. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia banyak bergantung hiduo kepada sumber-sumber semulajadi di mukabumi ini.Allah telah mencipta ala mini seimbang untuk kemakmuran manusia. Bumi yang luas dijadikan tempat tinggal manusia.gunung-gunung sebagai pemasak bumi,tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubatan kepada kehidupan,demikian juga dengan pelbagai jenis haiwan dan hidupan dilautan. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menikmati pembangunan sosio ekonomi yang memberansangkan dan kejayaan ini diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa.Pencapaian ini adalah hasil komitmen dan daya usaha kerajaan untuk melaksanakan baru,infrastruktur projek-projek dan pembangunan awam termasuk seperti pembinaan bandar kemudahan empangan,lapangan

terbang,pelabuhan,jalanraya,hospital,sekolah ,rumah,stesen jana kuasa,jambatan dan sebagainya. Arus pembangunan fizikal ini berkembang dengan pesat telah memberi implikasi yang besar kepada perubahan lanskapnegara.

1

Malangnya pembangunan tersebut dan sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab telah membawa beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar dan kualiti hidup kita.Antaranya kesan-kesan ialah pencemaran,kehilangan kepelbagaian biologi,perubahan iklim dan isu-isu alam sekitar yang lain.Semua penduduk sama ada di negara maju mahupun di negara membangun,sama ada di negara maju mahupun di negara membangun.sama ada yang tinggal di bandar mahupun di desa,kini terdedah kepada ancaman tersebut. Kesemua ancaman itu bukanlah berlaku secara semulajadi ataupun kerana takdir,tetapi sebaliknya ancaman itu adalah ekoran daripada perbuatan manusia sendiri. Pembangunan yang tidak mampan ,penggunaan dan citarasa yang berlebihan telah menjejaskan kepentingan alam sekitar terutama pada kurun ini di mana terlalu besar ancaman telah dilakukan.Kita telah menggunakan sumber semulajadi secara membazir dan kurang berhemah. Pencemaran lain adalah gas –gas yang dilepaskan daripada kenderaan bermotor dan industri-industri. Pencemaran sungai semakin ketara tahun demi tahun.Sungai yang baik dan terkawal kebersihannya menjadi tercemar apabila mengalir atau mengatasi kawasan-kawasan yang sedang dibangunkan.Kelodakan daripada aktiviti kerja-kerja tanah menjadi punca pencemaran sungai selain pembuangan sampah oleh pihak-pihak tertentu. Pada dasarnya Islam menghendaki supaya manusia sentiasa memelihara alam sekitar meliputi air,udara dan tumbuh-tumbuhan.Air merupakan sumber asli yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Air sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia sehinggakan manusia boleh hidup bertahan beberapa hari dengan air sahaja tanpa makanan. Air bukan sahaja penting kepada manusia malah hidupan lain seperti haiwan dan tumbuhan turut memerlukan air.Sifat air yang suci dan bersih menjadikannya penjana kepada kehidupan makhluk di muka bumi.Kesucian air menjadikan sumber untuk membersih dan menghilangkan kekotoran.

2

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfal ayat 11:

Maksudnya: “Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu” Oleh kerana air merupakan unsur penting dalam kehidupam manusia, Islam menyarankan agar sentiasa memelihara dan menjaga kebersihan dan keselamatan air daripada sebarang pencemaran. Udara yang bersih juga merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Udara yang bersih akan menyihatkan tubuh badan manusia manakala udara yang tercemar sudah pasti akan mengancam kesihatan manusia.Tumbuh-tumbuhan atau penghijauan muka bumi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk di muka bumi. Firman Allah swt dalam surah Taaha ayat 53:

Maksudnya: “Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam.” Penghijauan muka bumi perlu di usahakan bagi menjamin bekalan sumber makanan,sumber kesihatan yang daripadanya dikeluarkan ubat-ubatan. Ia turut berperanan sebagai sumber kecantikan,kindahan dan kedamaian di samping udara yang bersih. Penanaman pokok-pokok yang teduh dan rendang bukan sahaja memberikan suasana persekitaran yang sejuk dan nyaman,malah berfungsi untuk menstabilkan suhu persekitarann .Penanaman pokok-pokok ini juga bertujuan mengurangkan kesan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida serta mengurangkan kesan

3

pemanasan global.Penggunaan beg mesra alam semasa membeli belah adalah merupakan satu langkah kita mengurangkan pelupusan sisa yang tidak mudah terurai di tapak pelupusan. Di samping itu, bahan buangan daripada kilang-kilang ,pembasmian hutan dan pembangunan industri juga menjadi punca berlakunya pencemaran terhadap alam sekitar kita. Mungkin ada antara kita yang sedia maklum bahawa kebanyakan bahan pencemaran selalunya cepat tersebar dan boleh meliputi kawasan yang luas dalam jangka masa yang singkat sahaja.Pencemaran seperti ini boleh juga disifatkan sebagai pencemaran jangka pendek.Manakala,bagi pencemaran jangka panjang pula,ia memerlukan perhatian yang khusus . Sebagai individu ,apakah yang patut kita lakukan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar kita pada hari ini?Sebenarnya kuasa untuk menyelamatkan alam sekitar kita adalah terletak di tangan kita sendiri.Bagi menjamin persekitaran kita selamat untuk didiami,orang awam perlu mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebersihan di dalam dan juga di luar rumah terlebih dahulu. Ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar perlu berakar umbi dari rumah.Setiap anggota masyarakat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan,misalnya tidak membuang sampah sesuka hati ke dalam longkang atau ke dalam system peparitan.Ini boleh menyebabkan system saliran tersumbat dan akhirnya akan membawa kepada masalah seperti berlakunya banjir. Kewajipan menjaga alam sekitar adalah terletak sepenuhnya di tangan kita. Kita patut sedar bahawa habitat hutan sangat penting bukan sahaja kepada kita,malah juga kepada alam sekitar kita.Kewujudan tumbuh-tumbuhan adalah sangat penting terhadap alam sekitar yang mana ia membolehkan mendapat karbon dioksida dari tumbuhtumbuhan dan pengembalian oksigen untuk tujuan pernafasan.

4

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Nabi Saw.bersabda yang bermaksud: “Jika berlakunya kiamat dan di tangan seseorang daripada kamu ada pokok tamar yang kecil (fasilah) maka jika dia mampu bangun daripada tempat duduknya untuk menanamnya maka hendaklah ia menanamnya.” Maksud hadith ini jelas menunjukkan kepentingan penghijauan walaupun dalam keadaan genting apatah lagi dalam keadaan aman dan tenteram. Teknologi yang semakin canggih telah menghasilkan pelbagai produk menyebabkan semakin banyak berlakunya pencemaran. Secara tidak lansung,alam sekitar menjadi mangsa,baik di udara, laut ataupun di darat. Langkah-langkah haruslah diambil untuk “membersihkan” alam sekitar daripada pencemaran. Organisasi –organisasi seperti sekolah ,kelab remaja,komuniti dan syarikat boleh menyumbang kepada kebersihan alam sekitar. Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral di sekolah serta mengadakan pertandingan antara kelas. Bagi kelas yang paling bersih diberi ganjaran agar pelajar mempunyai sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar. Balai Raya atau komuniti pula boleh mengadakan pertandingan pada pada blok kedai makan dan kawasan kejiranan yang terbersih.Kelab remaja boleh mengadakan himpunan untuk mengunpul suratkhabar dari rumah ke rumah dan juga memungut sampah di tepi pantai sambil beriadah.Syarikat harus mempunyai sikap tanggungjawab dalam pembuangan sampah.. Kita sebagai individu, mempunyai peranan sendiri iaitu kita harus menggunakan semula barang-barang yang boleh digunakan (reuse) barang-barang yang dibuat dari barang-barang yang diproses semula (recycle) dan mengurangkan penggunaan barabgbarag yang tidak diperlukan (reduce).Sikap sedemikian dapat mengurangkan pencemaran pada alam sekitar seterusnya dapat mengelakkan dunia dari terus dicemar.

5

Perasaan hormat terhadap hidupan lain bermakna menghormati kepada diri sendiri. Menjaga kesejahteraan alam sekitar supaya tidak tercemar bermakna menghormati keperluan kita untuk mendapatkan udara dan bekalan air yang bersih. Kita hamba di muka bumi ini perlu ingat bahawa apa sahaja perlakuan yang menyakitkan dan memudaratkan orang lain atau hidupan lain maka kita akan terdedah kepada laknat dan kemurkaan Alla s.w.t. Manakala sebarang usaha kita untuk membuang segala kerosakan dan kemudaratan terhadap manusia dan hidupan lain dianggap sebagai tanda-tanda wujudnya kesempurnaan iman seseorang. Surah Al-Baqarah, ayat 22 :

Bermaksud : :Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya) dan diturunkanNya air hujan dari langit,lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu,maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarabg sekutu,padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa) Dengan ini marilah kita bersama –sama berganding bahu berusaha bersunguhsunggh untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai tempat tinggal kita. Setiap orang daripada kita seharusnya menganggap bumi ini sebagai rumah kita. Jika kita menganggap bumi ini sebagai rumah kita,sudah tentu kita akan menjaga dan memelihara kebersihannya.

6

Akhir kata ,saya sekali lagi ingin merakam ucapan terima kasih dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan sekalian.Sekian terima kasih. majlis ini khususnya kepada pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa sambutan ,PIBG,guru-guru dan pelajar-pelajar

7

b) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i) Bina rancangan Pengajaran dan Pembelajaran lengkap yang menjelaskan aktiviti-aktiviti berserta bahan bantu yang sesuai berdasarkan tajuk Adab-adab Terhadap Alam Sekitar.

Mata pelajaran : Pendidikan Islam Bidang Masa Tajuk Kaedah Gabung jalin Penerapan nilai Kemahiran berfikir Sumber/Media Pengajaran : Hasil Pembelajaran: : : Adab dan akhlak Islamiah : 30 minit : Adab-adab terhadap alam sekitar : Penerangan,soal jawab ,simulasi : Membaca dan memahami :

Penyerapan ilmu :

8