Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Murid Tarikh Masa Tajuk Utama Sub Tajuk Kemahiran Sedia Ada Kemahiran

Objektif pengajaran

: : : : : : : : : :

Ekonomi Asas Tingkatan 4 4 GEO / ERT 18 Orang 01 Febuari 2010 011.00 pg – 12.00 tgh hr Pengenalan Kepada Ekonomi Ciri-ciri Sistem Ekonomi Perancangan Pusat Pelajar telah mempelajari masalah asas ekonomi dan ciri-ciri Sis. Ekonomi Kapitalis. • Mencirikan • Membandingbezakan Di akhir pengajaran, pelajar dapat menguasai: a. Mengenalpasti Sistem Ekonomi Perancangan Pusat.

b. Menerangkan ciri-ciri Sistem Ekonomi Perancangan Pusat
ABM : 1. 2. Rujukan Guru : dengan terperinci. Papan putih (Whiteboard) Whiteboard marker

3. Kertas aktiviti Guru menggunakan pelbagai elemen sebagai rujukan: 1. 2. 3. Buku Teks Ekonomi Asas Tingkatan 4 KBSM NEXUS PRO Ekonomi Asas SPM Tingkatan 4&5. Pembelajaran Aktif dalam Ekonomi Asas Tingkatan 4.

Langkah/Masa & Kandungan Set Induksi (15 Minit) • •

Aktiviti Guru Guru mengambil kedatangan pelajar di dalam kelas. Guru memulakan kelas dengan bacaan Ummul Kitab (AlFatihah) Guru bertanya kepada pelajar mengenai topik pelajaran yang lepas. Guru bertanya pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi asas sepanjang •

Aktiviti Murid Pelajar mula mengambil tempat dan tidak membuat bising. Pelajar membaca surah Al-Fatihah (bagi kaum lain, pelajar bertafakur) Pelajar memberikan respon positif dengan menjawab pertanyaan guru. Pelajar mengemukakan soalan kepada guru tentang topik yang tidak difahami.

Pendekatan Strategi/Aktiviti

ABM/Alat Penilaian • • •

Nilai Murni

Berpusatkan guru dan pelajar.

Hormat kepada guru Berhemah tinggi Rasional

pelajaran lepas. • Guru memberikan jawapan kepada setiap persoalan pelajar. Guru menerangkan ciri-ciri utama yang terdapat di dalam sistem ekonomi.  Pemilikan faktor  Pembuat keputusan  Pilihan  Penentu harga  Persaingan  Motif • Guru menulis ciri-ciri sistem ekonomi di papan putih dengan memfokuskan kepada Sistem Ekonomi Perancangan Pusat. Guru Menghuraikan ciri-ciri bagi Sistem Ekonomi Perancangan Pusat berserta contoh yang mudah difahami oleh pelajar. Guru menambah huraian bagi setiap ciri-ciri tersebut di papan putih • Pelajar menunjukkan minat terhadap penerangan guru. Pelajar menyalin nota tambahan yang diberi oleh guru di papan putih. Pelajar melihat soalan SPM yang ditunjukkan oleh guru • • • Penerangan Simulasi Berpusatkan guru

Langkah 1: Pengenalan (15 Minit)

Pelajar mendengan penerangan guru dengan sepenuh perhatian. Pelajar menyalin kembali catatan guru di papan putih ke dalam buku nota masing-masing.

• •

Penerangan Berpusatkan guru

• •

Papan putih Whiteboard marker

• • • •

Hormat Berdikari

Daya usaha Dedikasi

Langkah 2: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Perancangan Pusat (15 Minit)

• •

Papan putih. Soalan SPM Ekonomi Asas 2005.

• • • •

Hormat Berdikari Berani mencuba Ikhlas

Guru mengaitkan soalan-soalan SPM yang sebenar kepada topik yang dipelajari (Soalan esei SPM Ekonomi Asas 2005). Guru mengedarkan kertas aktiviti kepada pelajar. Guru mengarahkan pelajar mengisi ruangan kosong di dalam kertas aktiviti yang diberi. Guru membincangkan jawapan bersama dengan pelajar. Guru membuat rumusan pembelajaran hari tersebut. Guru meminta pelajar bersedia untuk topik seterusnya dan membuat rujukan awal. •

Langkah 3: Aktiviti (15 Minit)

Pelajar menerima kertas aktiviti masing-masing. Pelajar menjawab soalan yang diberi oleh guru. Pelajar membetulkan kesilapan dan menambah jawapan yang tidak lengkap ke dalam kertas aktiviti.

• •

Soal jawab Berpusatkan guru dan pelajar.

• •

Papan putih Kertas aktiviti

• • • • • •

Hormat Berhemah tinggi Berdikari Berdaya usaha

Berdedikasi Kerjasama

Penutup (10 Minit)

Pelajar mendengar rumusan yang diberikan oleh guru. Pelajar bertanya soalan terhadap konsep-konsep yang tidak difahami.

• • • •

Hormat Kejujuran Kerajinan

Kesyukuran