FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PERPADUAN DI MALAYSIA SEBELUM TAHUN 1970

DISEDIAKAN OLEH: HAFIFI BIN ABU HASAN MOHD ZAHER BIN ISMAIL MOHD SAFUAN BIN ASHARI MASYITHOH BINTI MOHD ZUBER

PEMISAHAN TEMPAT TINGGAL DAN PENEMPATAN
    

Berlaku akibat dasar ‘pecah dan perintah’ yang diamalkan oleh penjajah British. Penjajahan British telah membawa masuk ramai buruh Cina dan India ke Tanah Melayu. Kerajaan British telah menetapkan setiap kaum membuat petempatan di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ekonomi masing-masing.


PEMISAHAN TEMPAT TINGGAL DAN PENEMPATAN

Kerajaan British telah meletakkan kaum Melayu di kawasan kampung, kaum Cina di bandar dan pekan menjalankan perniagaan manakala kaum India pula di ladang-ladang getah. Perbezaan petempatan telah menyebabkan mereka sukar untuk berinteraksi. Hal ini menyebabkan proses mencapai perpaduan menjadi sukar.

   

PERBEZAAN TUMPUAN SEKTOR EKONOMI

Akibat daripada proses ‘pecah dan perintah’ yang diamalkan, orang Melayu kekal sebagai petani sara diri dan nelayan. Orang Cina digalakkan bergiat dalam sektor perdagangan dan perlombongan Kaum India pula kekal di estet-estet. Aktiviti ekonomi yang berbeza hampir tidak memungkinkan setiap kaum untuk bertemu dan bergaul.

     

PENGASINGAN SISTEM PENDIDIKAN

Sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh British telah menimbulkan masalah perpaduan antara kaum. Bagi pelajar Melayu hanya terdapat dua jenis sistem pendidikan yang dibenarkan iaitu:  Sekolah vernakular Melayu Sekolah aliran Inggeris Namun, sekolah aliran Inggeris hanyalah untuk anakanak bangsawan manakala di sekolah Melayu pula pelajaran hanyalah berbentuk pendidikan asas.

PENGASINGAN SISTEM PENDIDIKAN

Bagi masyarakat India pula, sekolah Tamil dibuka di estetestet. Kurikulum sekolah Tamil dan guru dibawa dari India dan mengikut sistem pendidikan di India. Bagi kaum Cina, sistem pendidikan yang dijalankan adalah berbeza. Guru- guru dan buku teks dibawa khas dari China yang mementingkan pergolakan politik, ekonomi dan sosial yang berlaku di China berbanding Tanah Melayu. Ini jelas menunjukkan bahawa sistem pendidikan yang berbeza telah memisahkan pandangan antara kaum. Di Sabah dan Sarawak pula, pendidikan tidak diberikan.FAHAMAN DAN PENGARUH POLITIK YANG BERBEZA

Fahaman dan pengaruh politik setiap kaum adalah berbeza. Bagi kaum India dan Cina, perkembangan yang berlaku di negara asal mereka adalah lebih penting. Setiap kaum berusahan untuk memastikan pengekalan identiti kaum, bahasa dan budaya masing-masing. Bagi orang Melayu pula, mereka sentiasa memastikan hak dan kepentingan mereka di Tanah Melayu sentiasa terpelihara. Fahaman politik yang berbeza juga telah menyukarkan Parti Perikatan untuk memenangi majoriti 2/3 dalam Pilihanraya 1969.

MASALAH EKONOMI
  

Dalam bidang ekonomi, orang Melayu dan penduduk asli yang lain menguasai bidang yang mundur. Orang Melayu lebih menguasai sektor primer manakala kaum Cina menguasai sektor yang lebih maju dan berteknologi moden. Ketidakseimbangan ini telah menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain.

 

PERBEZAAN KEPERCAYAAN ATAU AGAMA

Setiap kaum menganut agama yang berbeza contohnya kaum Melayu menganut agama Islam, kaum India beragama Hindu dan kaum Cina beragama Buddha. Pegangan dan ideologi setiap agama adalah berbeza. Oleh itu, sukar untuk membentuk perpaduan sekiranya setiap kaum sukar untuk bertolak-ansur.

   

PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU 
 

Tanah Melayu pernah dijajah oleh Jepun dari tahun 1942 hingga 1945. Semasa penjajahan Jepun, mereka mengamalkan sikap berat sebelah dengan anti-Cina dan memberi msayarakat Melayu terlibat dalam sektor pentadbiran. Fenomena ini menimbulkan kemarahan orang Cina dan menyemarakkan lagi sentimen perkauman. Apabila Jepun menyerah kalah, kaum Cina yang menganggotai MPAJA @ Bintang Tiga telah keluar dari hutan dan membalas dendam terhadap orang Melayu.

   