PEMBINAAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Microsoft Power Point

Pusat Kegiatan Guru Kawasan Kuala Pilah 72000 Negeri Sembilan D.Khusus

TUJUAN PERISIAN DIBINA
 Pembelajaran
 Untuk

Kendiri

murid

 Pengajaran
 Untuk

dan pembelajaran

guru guru dan murid

 Kedua-duanya
 Untuk

KAEDAH PEMBELAJARAN
Kepelbagaian Bentuk Proses Pengajaran dan Pembelajaran dalam pembinaan perisian. Ensaiklopedia  Penemuan dan lain-lain.

APA YANG DIPERLUKAN
 Sesebuah

projek pembangunan perisian perlu dirancang terlebih dahulu. Sebelum anda membangunkan perisian itu, anda perlu memikirkan tentang kenapa anda hendak membina perisian itu. Adakah anda mahu membina perisian berkaitan pengajaran dan pembelajaran atau untuk persembahan? Adakah perisian yang dirancangkan itu besar atau kecil?

PERANCANGAN
 Dalam

langkah perancangan, anda boleh mengambarkan perisian anda secara kasar dengan carta alir. Ia adalah sangat penting kerana merupakan peta jalan bagi aplikasi program multimedia yang berbentuk interaktif yang akan mengilustrasikan pelbagai pilihan pengguna pada skrin.

PERANCANGAN
Anda perlu membuat perancangan yang teliti sebelum memulakan pembinaan multimedia antaranya: Pembentukan pasukan.  Pemilihan perkakasan dan perisian.  Merekabentuk bahan P & P  Pengarangan  Master CD dan penilaian

KUMPULAN KERJA ATAU PASUKAN
Antara Kumpulan Kerja ATAU Pasukan :  Pengurus Projek
 Mengurus

perjalanan projek dan sebagai fasalitator maklumat dan isi kandungan

 Pakar

Subjek atau Kandungan Bentuk Papancerita

 Membekal

 Pereka

 Menentukan

bagaimana maklumat dipersembahkan dalam pelbagai gaya pembelajaran skrip yang dapat menarik perhatian, konsisten dengan jalan cerita

 Pembangun

 Menghasilkan

KUMPULAN KERJA ATAU PASUKAN
Antara Kumpulan Kerja :

Penyuntingan Grafik  Bertanggungjawab dalam elemen grafik seperti latar belakang, butang, gambar. Penyediaan Bahan Audio  Bertanggungjawab dalam merekacipta dan menghasilkan muzik yang menarik, kesan bunyi, suara (vokal) dan juga suara latar yang diperlukan. Penyuntingan Video  Membuat penggambaran, menyunting dan mendigitalkannya. Dia juga bertanggungjawab mengambil gambar, mengimbas gambar atau slaid.

KUMPULAN KERJA ATAU PASUKAN
Antara Kumpulan Kerja :  Pelukis Animasi 2D / 3D  Bertanggunjawab terhadap rekabentuk dan penghasilan ilustrasi bergerak beserta kesannya.  Pengaturcara atau Pengarangan  Mengatur cara barisan kod atau skrip dalam alat pengarangan.

PENGENALAN KEPADA PERISIAN MICROSOFT POWER POINT
 Microsoft

Power Point merupakan sebuah pakej perisian persembahan elektronik yang lengkap dengan kemudahan dalam menghasilkan elemen-elemen multimedia yang utama seperti grafik, animasi dan interaktiviti.

KELEBIHAN MENGGUNAKAN PERISIAN MICROSOFT POWER POINT
 Harga

murah  Mudah dipelajari  Mempunyai ‘template’ dengan pelbagai corak, warna latar belakang dan grafik yang mudah.  Kemudahan memasukkan audio, video, serta animasi.  Menyediakan pautan atau capaian.

KEKURANGAN MENGGUNAKAN PERISIAN MICROSOFT POWER POINT
 Interaktiviti

terhad  Soalan random adalah terhad  Perlu sokongan dari perisian lain untuk menjadikan perisian lebih menarik  Respon untuk memberi jawapan pada paparan terhad  Link terputus

SEBELUM MENYEDIAKAN PERISIAN
Anda perlu menyediakan:  Peta Struktur  Carta Alir  Papancerita (Storyboard)  Soalan latihan objektif atau subjektif dalam bentuk Microsoft Word  Atau soalan objektif menggunakan perisian lain seperti Hot Potatoes  Ujian  Pemilihan perisian yang hendak digunakan  Gambar yang berkaitan  Video (jika ada)  Audio (narasi, bunyi latar, efek)  Animasi (jika ada)

KANDUNGAN DALAM PERISIAN
 Pengenalan  Objektif  Kumpulan

Sasaran  Mata pelajaran  Pengetahuan atau Kemahiran Sedia ada  Penggunaan : - Pengayaan/Pemulihan/Pengukuhan  Soalan atau latihan  Penghargaan

CIRI-CIRI PERSEMBAHAN MULTIMEDIA YANG BAIK DAN BERKESAN

TEKNIK PERSEMBAHAN
 Sesebuah

multimedia yang baik dan lengkap hendaklah berbentuk interaktif dan haruslah mengikut ciri-ciri di bawah. Perkara-perkara yang perlu ada: Teks Grafik termasuk gambar Audio atau narasi Video (jika ada) Animasi (jika ada)

SUSUNATUR PAPARAN SKRIN
Paparan Utama (Interface Layout)  Menarik  Ramah pengguna  Mudah difahami  Sesuai dengan tahap kumpulan sasaran

PAPARAN UTAMA
 Antara

muka (Skrin Frame)

 Menarik,

lengkap, ramah pengguna dan mencapai konsep. Dibina sendiri dan elakkan menggunakan template yang sedia ada.

 Warna

Latarbelakang

 Mempunyai

kecerahan yang berlawanan dengan warna teks iaitu tulisan gelap hendaklah dipadankan dengan kertas dinding berwarna cerah dan begitu juga sebaliknya. Warna yang menarik dan menepati isi kandungan, bersesuaian dengan kumpulan sasaran.

 Logo

atau Trademark (logo sekolah atau institusi)

REKABENTUK
 Menu

Utama (Main Menu)

 Mudah

digunakan dan lengkap. Menarik, kemas, ramah pengguna, mudah digunakan dan lengkap. dari menu utama. Pautan yang mempunyai maklumat, cabangan dari menu utama dan berfungsi.

 Submenu
 Cabangan

 Butang

navigasi

 Pautan

ke paparan lain atau butang maju undur berfungsi.

REKABENTUK
 Frame

video

 Frame

video diselaraskan saiz dan kedudukannya – standard (320 x 240 pixel *.avi) atau (352 x 288 picel *.mpeg).

 Frame

Animasi

 Bersesuaian

dengan maklumat yang hendak disampaikan.

REKABENTUK
 Ikon
 Reka

bentuk sesuai dengan topik  Pemilihan warna harus sesuai dengan mengambil kira latarbelakang  Kedudukan ikon harus konsisten pada setiap paparan  Saiz butang yang sesuai
 Ruang

kosong
kepada kumpulan sasaran

 Berdasarkan

 Butang

tajuk

keluar / Simbol keluar / Arahan keluar
tetap, berada pada setiap paparan

 Kedudukan

kandungan.  Menggunakan butang / symbol / tek.

TAIPOGRAFI
 Jenis

Font  Jenis font yang biasa digunakan Arial, Times New Roman, System dan Comic Sans SC sesuai dengan komputer yang lain.  Saiz  Bersesuaian dengan kumpulan sasaran.

Jelas dan mudah dibaca.
 Aligment  Kedudukan

teks bersesuaian dengan kumpulan sasaran.

TAIPOGRAFI
 Stail

bold (penegasan) atau italic (bahasa lain). Penggunaan stail font bersesuaian dengan isi kandungan.  Warna  Warna yang cerah berlatarbelakang gelap dan sebaliknya. Warna yang jelas mencapai objektif.  Efek  Tidak terlalu banyak efek. Bersesuaian dengan topik/subjek dan cara penyampaian

 Normal,

GAMBAR
 Format

gambar biasa digunakan .jpg dan .bmp.  Ciptaan Asli, elakkan dari cetak rompak diambil dengan menggunakan digital kamera, diimbas (scan) atau dilukis. Tidak digalakkan menggunakan .tga, .wmf, .tif, .pcx saiznya besar kerana ia melambatkan perjalanan perisian yang dibina.  Jelas, menarik dan kualiti gambar yang baik.  Ada kaitan dengan kandungan.

GAMBAR
 Kedudukan

yang tetap dan diselaraskan

saiznya.  Gambar digunakan membantu isi pelajaran.  Susun letak bersesuaian dengan isi kandungan.  Resolusi gambar yang diimbas (scan) 300 dpi dan di indexed.

GRAFIK
 Susun

Atur Paparan Skrin

 Seimbang

- Kedudukan teks dan grafik dalam keadaan seimbang.  Kemas - Susun letak paparan skrin dalam keadaan kemas, bersih dan menarik.  Konsisten - Teks dan grafik perlu berada pada kedudukan yang tetap pada setiap paparan.

ANIMASI

Imej bergerak digunakan bagi menegas atau menjelaskan lagi sesuatu fakta. Pemilihan animasi hendaklah tepat dan bersesuaian dengan kandungan, tidak terlalu banyak menyebabkan gangguan tumpuan. Format animasi yang biasa digunakan; (Microsoft GIF Animator) .gif, (Macromedia Flash) .swf  Hanya digunakan pada paparan yang sesuai.  Kualiti yang baik.  Mempunyai daya tarikan.  Sesuai dengan isi kandungan.  Contoh menggunakan Macromedia Flash saiz nya kecil dan ringan.

TRANSISI
 Memasukkan

kesan khas seperti transisi (transition) dalam perisian Microsoft Power Point.  Bersesuaian dengan konsep yang hendak

disampaikan.
 Pastikan

pengguna tidak terlalu lama menunggu.  Letakkan arahan bagi memudahkan pengguna melayari perisian anda.

VIDEO
Fail video amat besar oleh sebab ia mengandungi terlalu banyak maklumat yang terkandung dalamnya.

Format fail (*.mov) Quick time , (*.flc), fail yang biasa digunakan (*.avi), dan fail yang lebih kecil digunakan (*.mpeg) atau (*.gif)

Video yang jelas (saiz 320 x 240) atau 352 x 288).  Maklumat yang disampaikan mencapai objektif.  Format fail yang biasa digunakan (*.mpeg), (*.gif) atau (*.avi)

AUDIO
 Muzik

Latar

 Biasa

digunakan format MIDI (*.midi) atau WAV (*.wav)  Muzik ciptaan sendiri  Kualiti yang baik  Lebih perlahan daripada suara latar  Muzik yang ada kaitan dengan tajuk
 Kesan

Bunyi

 Kesan

bunyi yang pendek dan fail yang kecil menggunakan format WAV (*.wav), MP3 (*.mp3) atau SWA (*.swa) dalam format Authorware.  Kesan bunyi yang menarik dan bersesuai dengan isi pelajaran.

AUDIO

Suara Latar
 Suara

yang di rakam dalam bentuk format (*.wav) atau SWA (*.swa) dalam format Authorware.  Suara yang di rakam jelas dan menggunakan bahasa baku.  Pemilihan tek untuk rakaman suara latar berdasarkan kepada peringkat umur pengguna. Contoh: Tahap 1 (Tahun 1, 2, 3)- Setiap tek dirakam untuk menjelaskan isi pelajaran. Contoh: Power Point Tahap 2 (Tahun 4, 5, 6) dan Sekolah Menengah – Memadai dengan tek arahan kecuali pada tempat-tempat yang tertentu bagi menegaskan isi pelajaran.

ISI KANDUNGAN
 Perkembangan
 Dari

mudah ke susah

 Pengetahuan
 Bersesuaian

dengan kumpulan sasaran  Berdasarkan pengetahuan sedia ada  Menguji pengetahuan
 Konsep
 Konsep

tepat dan padat  Mencapai objektif

BAHASA
 Pengistilahan
 Istilah

yang tepat dan betul mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). ejaan yang betul (DBP).

 Ejaan
 Menggunakan

 Tatabahasa
 Tatabahasa

yang tepat dan betul.

 Laras

Bahasa
bahasa yang tepat.

 Laras

Wacana  Wacana yang menarik.

RAMAH PENGGUNA
 Hot

Spot (akan respon pada objek)  Hot Text (akan respon pada teks)  Roll Over (akan respon pada objek dan teks)  Scrolling Text (teks menggunakan bar)  Bantuan (cara menggunakan perisian)

LATIHAN
 Kepelbagaian

- Isi tempat kosong (hotspot) - Memadan (drag and drop) - Aneka pilihan (ABC) - Silangkata - Puzzle - Permainan (game) - dll

LATIHAN

  

Aras Kesukaran  Mudah  Sederhana  Sukar Contoh: - Soalan berbentuk subjektif dengan menggunakan Microsoft Word - Aneka pilihan menggunakan Hot Hotatoes Menepati isi kandungan Sesuai untuk kumpulan sasaran Unsur-unsur  Pengayaan  Pemulihan  Pengukuhan Contoh Latihan

SOALAN
 Soalan
Soalan

mencukupi tahap yang dinilai Maklumbalas (betul atau salah)  Peneguhan (tahniah/cuba lagi)  Kemahiran  KBKK  Kemahiran Saintifik, dan lain-lain.

TEKNIKAL
 Susun

Atur Paparan Skrin  Menarik  Ramah pengguna  Mudah difahami  Sesuai dengan tahap kumpulan sasaran

TEKNIKAL
 Traking

(Penanda kawasan atau tempat pada setiap paparan supaya pengguna tahu dimana ia sedang berada)  Log-in (kata laluan)  Data Storage (penyimpanan data)  Print Screen (cetak skrin paparan)  Print File (mencetak kandungan file)  Pelaporan (keputusan markah/pencapaian)  Keperluan Sistem

PENGATURCARAAN
 Pengaturcaraan

yang digunakan Microsoft Power Point 2003.  Pengaturcaraan yang digunakan oleh BTP iaitu Macromedia Authorware 5.2 atau Macromedia Authorware 7.01 (Educational Version).  Lain-lain Program :
 Macromedia

Flash MX (Animasi)  Adobe Photoshop 8.0 / CS (Grafik)  Sound Forge 6.0 / 7.0 (Audio)  Vegas 5.0/ Adobe Primier 6 / 7 (Video)

BEBERAPA ISTILAH
 Hot

Spot

 Akan

respon apabila pengguna mengklik, klikduakali atau menggerak tetikus keatasnya.

 Hot

Object

 Akan

respon apabila pengguna mengklik objek keatasnya.

 Drag

and Drop
berbentuk padanan.

 Soalan

BEBERAPA ISTILAH
 Random
 Soalan

bertukar kedudukan untuk kali kedua. markah.

 Score
 Jumlah

 Log-in
 Katalaluan

- pengguna menaip untuk meneruskan kepaparan seterusnya.

BEBERAPA ISTILAH
 Scroll

Text

 Bentuk

tek yang menggunakan bar keatas atau ke bawah untuk melihat tek yang seterusnya. kawasan atau tempat pada setiap paparan supaya pengguna tahu dimana ia sedang berada. pada tek atau gambar/grafik.

 Tracking
 Penanda

 Transition
 Efek

BEBERAPA ISTILAH
 Tries

Limit

 Menetapkan

pengguna mencuba beberapa kali cubaan yang ditetapkan.

 Wrong

/ Right Respond

 Memberitahu

pengguna betul atau salah setelah dicuba.

BEBERAPA ISTILAH
 Mouse
 Akan

Over

respon apabila pengguna menggerak tetikus keatasnya. ke paparan lain. semak.

 Link
 Pautan

 Check

Button

 Butang

BEBERAPA ISTILAH
 Mouse  Close  Text

Click
ke paparan lain apabila diklik. akan kelihatan dekat. pengguna menaip perkataan

 Pautan

Up

 Paparan

Entry

 Memerlukan

atau ayat.

KANDUNGAN DOKUMENTASI PAPAN CERITA
Perkara yang perlu ada dalam dokumentasi:
 Peta

Struktur / Kandungan (Mapping)  Carta Alir  Kandungan Papan Cerita  Soalan Latihan  Ujian  Senarai Sumber Rujukan

PERINGATAN
 Sebelum

menyediakan perisian multimedia pendidikan.

?

Perlu diingatkan bahawa pasukan kerja yang membina bahan tersebut hendaklah berdasarkan kepada kemampuan atau kepakaran yang sedia ada iaitu mudah, tepat, padat, menarik dan mencapai objektif.

PASTIKAN
 Kepakaran:

Isi kandungan, pengaturcara, animasi, grafik,video dan audio.  Gambar yang cukup.  Kandungan yang lengkap.  Soalan atau latihan yang mencukupi.  Kekangan masa.  Siap mengikut masa yang ditetapkan.

DOKUMENTASI
 Bentuk
 CD

Perisian

/ DVD / Disket / Hard Drive / Thumb Drive / Zip File beserta dengan casing dan dimuatkan kedalam sebuah pakej yang menarik.

 Ringkasan

Mengajar  Ringkasan mengajar yang kemas, menarik dan lengkap.  Manual atau Panduan Pengguna  Manual yang lengkap mengikut format yang ditentukan.

PERINGATAN
 Simpan

fail dalam folder yang sama.  Ingatkan nama fail dan folder di mana fail itu disimpan.  Buatkan beberapa sub folder untuk:
 Grafik  Audio  Animasi  Video  Teks  Dan

lain-lain jika perlu

 Cuba

uji pada komputer yang lain.  Sentiasa membuat ‘backup file’. ‘

KEGAGALAN PERISIAN
SESUATU PERISIAN AKAN GAGAL SEKIRANYA BEBERAPA PERKARA SEPERTI DIBAWAH TERDAPAT DI DALAM PERISIAN ANDA.
   

  

Sistem tergantung. Fail yang tidak boleh dibuka (corrupt/virus). Operasi tidak sah (illigal operation). Fail audio dan video dan fail lain yang berkaitan tidak disertakan dalam satu pakej menyebabkan pautan atau ‘Link’ terputus. Pertindihan gambar atau ikon dengan perkataan atau ayat. Isi kandungan sedikit. Tidak ada soalan untuk menguji pengetahuan atau soalan terlalu sedikit (sekurang-kurangnya 10 soalan).

KEGAGALAN PERISIAN
    

    

Gambar tidak jelas, tidak berkualiti dan tidak bersesuaian. Gambar atau grafik tidak asli. Perkataan atau ayat dengan narasi tidak berlaku serentak (synchronize). Muzik latar tidak sesuai dengan kandungan dan terlalu kuat daripada narasi. Terlalu banyak efek atau transition yang tidak berkaitan menyebabkan hilang tumpuan dan terlalu lama pengguna menunggu. Video tidak jelas atau tidak mengikut piawai. Animasi tidak sesuai dengan isi kandungan. Kesilapan fakta, ejaan, laras bahasa dan istilah tidak tepat. Tidak mengikut ciri-ciri multimedia (teks, gambar, grafik, audio dan video) Persembahan tidak menarik.

KEGAGALAN PERISIAN
            

Pemilihan saiz font, butang dan grafik tidak mengikut ciriciri multimedia. Pemilihan warna tidak menepati ciri-ciri grafik. Pemilihan jenis font yang digunakan tidak bersesuaian. Penggunaan mouse klik tidak dikawal. Kedudukan teks,video,animasi dan gambar tidak tetap. Tidak menepati kumpulan sasaran. Tidak mencapai objektif. Tidak ada kreativiti atau inovasi. Perisian tidak lengkap atau siap 100%. Buku panduan pengguna tidak disertakan. Ringkasan mengajar tidak disertakan. Susunan tidak kemas dan menarik. Lain-lain gangguan.

Itu Aje… Terima Kasih