MAJLIS PERBANDARAN JASIN 77000 JASIN, MELAKA.

Tel : 06-5291245 / 994 Fax :06-5293537

_________________________________________________________________________________
JAWATAN KOSONG Pemohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan keutamaan diberikan kepada anak Negeri Melaka yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Majlis Perbandaran Jasin BIL 1 JAWATAN Pegawai Penilaian (Gred W 41) Pegawai Sistem Maklumat (Gred F 41) Pegawai Undang-Undang (Gred L 41) Pembantu Teknik Landskap (Gred J 29) Penolong Penerangan (Gred S 27) Pembantu Akauntan (Gred W17) Pembantu Penguatkuasa (Gred N 17) JADUAL GAJI P1T1 RM1,702.80 – P1T27 RM4,688.95 P2T1 RM1,798.82 – P2T27 RM4,968.61 P3T1 RM1,899.01 – P3T27 RM5,255.39 P1T1 RM 1,899.01 – P1T25 RM4,715.17 P2T1 RM1,995.02 – P2T25 RM4,988.17 P3T1 RM 2095.21 – P3T25 RM5,284.57 P1T1RM 1,989.45 – P1T24 RM 4,700.07 P2T1RM 2,085.46 - P2T24 RM 4,982.51 P3T1RM 2,185.65 - P3T27 RM 5,274.82 P1T1 RM 1,549.40 – P1T21 RM3,046.80 P2T1 RM 1,620.49 – P2T21 RM3,241.91 P3T1 RM 1,694.60 – P3T21 RM3,430.90 BIL KEKOSONGAN 1

2

1

3

1

4

1

5

Pegawai P1T1 RM1,204.55 – P1T26 RM3,027.10 P2T1 RM1,274.13 – P2T26 RM3,213.25 P3T1 RM 1,346.73 – P3T26 RM 3,405.26 P1T1 RM821.89 – P1T24 RM2,152.86 P2T1 RM873.32 – P2T24 RM2,274.01 P3T1 RM926.26 – P3T24 RM2,399.46 P1T1 RM 820.38 – P1T24 RM2151.35 P2T1 RM 871.87 – P2T24 RM2272.50 P3T1 RM 924.75 – P2T24 RM2397.95

1

6

1

7

4

SYARAT-SYARAT LANTIKAN DAN KELULUSAN 1) Jawatan 1- PEGAWAI PENILAIAN (GRED W 41) 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T5); atau dan (d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan. 2. Taraf Jawatan - Tetap setaraf pada kelayakan yang

2)

Jawatan 2 - PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L 41) 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) (I) diiktiraf (ii) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan kelayakan yang setaraf dengannya atau, lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examinition) daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau

(d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2.

Taraf Jawatan – Tetap

3)

Jawatan 3 - PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT (GRED F41) 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) (i) Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang sains komputer oleh kerajaan daripada institusi – institusi kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan serta Diploma Analisa Sistem (INTAN) atau Diploma Sains Maklumat daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau (iii) ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau (Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T3); (iv) Ijazah Sarjana dalam bidang sains komputer atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya atau (Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T6); atau (v) Ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang sains komputer atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T9); dan (d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan. 2. Taraf Jawatan - Tetap setaraf pada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. pengajian tinggi yang diiktiraf tempatan atau

4)

Jawatan 4 - PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP (GRED J 29)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) (i) Diploma dalam bidang Seni Bina Landskap daripada institusi – institusi pengajian kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. yang diiktiraf oleh Kerajaan tinggi tempatan atau

(Gaji permulaan ialah pada Gred J29 : P1T2); dan (d) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. 2. Taraf Jawatan - Tetap setaraf pada

5)

Jawatan 5 - PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN (GRED S 27)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau (ii) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred S27: P1T5)

dan

(iii) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. setaraf

pada

2. 6)

Taraf Jawatan - Tetap

Jawatan 6 - PEMBANTU AKAUNTAN (GRED W 17)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) Warganegara Malaysia ; (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c ) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkatpeperiksaan tersebut (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil atau Perdagangan kelayakan Malaysia peringkat setaraf peringkat

pertengahan

(simpan

kira-kira)

yang

diiktiraf

dengannya oleh kerajaan atau (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T2); (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat

Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan atau (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T5); (iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W17 : P1T9); 2. Taraf Jawatan - Tetap

7)

Jawatan 7 - PEMBANTU PENGUATKUASA (GRED N17)

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) (b) Warganegara Malaysia Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh lantikan. kerajaan; atau (ii) bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; (d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut: (i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; (ii) berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan 46 kg bagi wanita; (iii) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja) (iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; (v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan (vi) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan Kerajaan

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh

dan (e)

Calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1 ( C) (i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) dan lulus tiga mata pelajaran pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2.

Taraf Jawatan – Tetap / kontrak

CARA-CARA MEMOHON: (a) (b) Permohonan hendaklah dibuat dalam Borang Perjawatan Majlis Perbandaran Jasin. Borang boleh didapati dengan hadir sendiri pada hari bekerja biasa di Pejabat Majlis Perbandaran Jasin. 45 sen. (c) (d) Borang permohonan hendaklah disertakan dengan gambar dan salinan Sijil Beranak, Sijil Kelulusan, Sijil Berhenti Sekolah serta lain-lain dokumen yang berkaitan. Permohonan-permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua jabatan masing-masing dan pastikan bahawa salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi bersama. (e) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada:YANG DIPERTUA, MAJLIS PERBANDARAN JASIN, 77000 JASIN, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH. (f) (g) Tarikh tutup permohonan ialah pada 12 MAC 2010 yang terkini disertakan Pemohon yang ingin memohon melalui pos mestilah menyertakan sampul surat berukuran 32 sm x 22 sm yang beralamat sendiri dan mempunyai setem bernilai

Permohonan yang berikut akan ditolak sekiranya :(i) (ii) (iii) (iv) Tidak disertakan dokumen yang diperlukan Tidak lengkap Tidak memenuhi syarat-syarat dalam iklan Tidak menandatangani borang permohonan

CATITAN (a) (b) Hanya calon-calon yang berkelayakan selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan atau setelah ditemuduga tidak menerima jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan/temuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. (c) Pentadbiran Majlis tidak akan bertanggungjawab atau menanggung segala perbelanjaan berkaitan dengan temuduga.