Pemendapan sungai

Geografi alam sekitar fizikal

Nama: Nor Asekin Binti Zulkifli Kelas: 6 Rendah Kemanusiaan 2 Tahun: 2009

Pemendapan sungai

Pemendapan sungai ialah penimbunan atau longgokan bahan seperti pasir dan kelikir yang diangkut oleh sungai ke peringkat rendah dan mendap apabila tenaga aliran dan halaju sungai semakin perlahan khasnya di kawasan yang bercerun landai.

Faktor fizikal yang menyebabkan berlakunya pemendapan sungai

Pemendapan sungai boleh berlaku disebabkan beberapa faktor fizikal antaranya ialah isi padu air sungai yang berkurangan. Apabila keadaan ini berlaku,bahanbahan yang dibawa mula dimendapkan di dasar sungai. Kedua ketika halaju air mula berkurangan. Lhalaju air sungai yang semakin perlahan menyebabkan keupayaan air sungai mengangkut bahan-bahan mendapan berkurangan menyebabkan proses pemendapan akan terus berlaku. Selain itu,apabila wujud halangan di dalam sungai seperti tanah runtuh, pokok tumbang, longgokan batu-batu kasar yang banyak di dasar sungai juga menyebabkan proses pemendapan meningkat. Proses mendapan sungai bertambah apabila bentuk alur sungai berliku-liku atau berkeadaaan tidak rata. Tindakan gravity semakin berkurangan apabila cerun landai dan ini member kesan kepada peningkatan bahan mendapan sungai. Pemendapan menjadi semakin meningkat apabila kurangnya tanaman litupan bumi di kiri kanan tebing sungai. Keadaan ini meningkatkan kadar hakisan tebing sungai dan bahanbahan muatan sungai bertambah banyak memasuki sungai hingga meningkatkan bahan mendapan sungai.

Bentuk muka bumi hasil pemendapan sungai Proses pengangkutan sungai akan terhenti atau menjadi perlahan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertembungan arus sungai dengan arus laut di muara, perubahan morfometri alur sungai dari kecil kepada besar atau akibat halangan-halangan di dasar sungai. Faktor-faktor ini akan mengurangkan halaju arus sungai. Apabila halaju arus sungai menjadi perlahan maka sungai akan memendapkan bahan atau muatan yang di bawa. Justeru itu di kawasan hilir sungai biasanya dikuasai oleh bentuk-bentuk pemendapan. Antara bentuk muka bumi hasil pemendapan sungainialah seperti dataran banjir dan tetembak, tasik ladam dan juga delta Antara bentuk muka bumi Bentuk muka bumi Dataran banjir dan tetambak Huraian Ciri bnetuk muka bumi: dataran banjir bermaksud kawasan tanah pamah yang terletak di bahagian hilir sungai yang dilimpahi air sungai ketika banjir. Ia amat landai, rata dan luas. Lazimnya di atas dataran banjir terdapat beberapa bentuk muka bumi lain seperti tetambak semulajadi, tasik ladam dan juga tasik. Tetambak ialah jaluran permatang yang wujud di sepanjang tebing sungai dan memisahkan antara sungai dengan dataran banjir. Tasik ladam dan liku terpenggal Kejadian tasik ladam dapat dijelaskan melalui 3 peringkat:

Peringkat 1: Hakisan sisi (hakisan mendatar) berlaku di tebing-tebing cekung X1 dan X2 dan akan menghasilkan alur yang baru

Peringkat 2:

Pembentukan alur yang baru ini dopercepatkan lagi dengan pemendapan bahan-bahan yang terhakis. Proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan sungai akan terpisah daripada alur sungai yang terbentuk tadi. Likuan ini dinamakan sebagai likuan terpenggal

Peringkat 3: Proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan terpenggal terpisah langsung daripada alur sungai. Air dalam likuan terpenggal ini akan terperangkap menjadi sebuah tasik yang dinamakan sebagai tasik ladam

Selain daripada dataran banjir, tetambak dan tasik ladam, proses pemendapan sungai juga akan menghasilkan delta. Delta akan terbentuk apabila timbunan bahan mendak berlaku secara meluas di muara sungai.

Di kawasan muara ini halaju arus sungai amat perlahan kerana pertembungan arus sungai dengan arus laut. Keadaan ini menyebabkan sungai kehilangan tenaga untuk mengangkut lalu mendapkan bahannya dengan giat. Bahan-bahan seperti kelodak, lumpur, lempung, koloid dan bahan ampaian akan dimendapkan hingga memenuhi sungai utama dan cawangan-cawangannya membentuk sebuah delta. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat pembentukan sebuah delta

Peringkat 1 Beban dimendapkan di kuala sungai utama dan alur delta. Terbentuk lagun, beting dan tetambak

Peringkat 2 Lebih banyak beban dimendapkan, delta bertambah luas dan alur-alur delta yang kecil terbentuk

Peringkat 3 Bahagian –bahagian delta yang lebih luas terbentuk kerana proses perluasan delta mara ke laut Rajah:peringkat-peringkat pembentukan sebuah delta

Proses pembentukan dan perkembangan delta amat dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti kuantiti bahan yang dibawa oleh sungai, lokasi bahan yang dimendapkan dan juga cara bahan/muatan sungai dimendapkan. Oleh itu, deltadelta yang besar biasanya terbentuk di kawasan yang mempunyai sungai yang besar kerana sungai ini akan membawa muatan yang banyak dari hulu ke hilirnya. Selain itu delta juga akan terbentuk dan berkembang dengan baik sekiranya tidak terdapat arus pesisir pantai yang kuat yang akan menyeret bahan-bahan muatan yang telah dimendapkan oleh sungai tadi. Bahagian delta yang berhampiran dengan laut biasanya berpaya/ditumbuhi hutan paya, dan adakalanya berlagun. Sekiranya delta yang terbentuk itu mempunyai banyak bahan kelodak dan aluvium maka ia merupakan sebuah delta yang amat subur untuk pertanian khususnya padi sawah seperti di Delta Kelantan, Delta Mekong, Delta Chao Phraya, Delta Irrawady dan sebagainya. Oleh kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan delta, maka jenis delta, saiz, bentuk, dan namanya juga berlainan. Jenis-jenis delta yang terhasil ialah seperti delta busur, delta kaki burung, delta juring dan juga delta muara.

Contoh: Delta Sungai Nil di Mesir, Delta Indus dan Amerika Syarikat Delta Ganges di India, Delta Irrawady di Myanmar

Contoh: Delta Mississipi di

Contoh: Delta Sungai Ebro di Sepanyol Mackenzie dan Delta Kanada, Delta Sungai Elbe

Contoh: Delta Sungai Sungai Hudson di

di Jerman dan Delta Sungai Kelantan di Malaysia Rajah: Pelbagai jenis delta

Langkah bagi mengatasi masalah pemendapan sungai di Malaysia Masalah pemendapan sungai di Malaysia boleh ditangani berdasarkan 2 langkah utama, iaitu langkah struktur dan bukan struktur. Antara langkah struktur yang utama ialah meluruskan sungai. Dengan cara ini, bahan-bahan mendak dapat dibawa terus ke kawasan muara sungai tanpa dimendapkan terlebih dahulu di kawasan sebelah atas sungai. Selain mendalam, melebarkan alur sungai turut penting dalam menangani masalah kadar pemendapan sungai yang meningkat. Kaedah membina cerucuk atau membuat benteng konkrit juga mengurangkan atau menghalang meningkatnya masalah pemendapan sungai di Malaysia. Dengan cara meningkatkan penanaman tutup bumi juga boleh mengurangkan masalah pemendapan sungai. Bagi kaedah bukan struktur pula, penguatkuasaan undang-undang amat penting dijalankan. Dengan adanya undang-undang, segala projek lembangan sungai perlu mengikut prosedur dan akta yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengurangkan masalah tanah runtuh seterusnya mengurangkan masalah kadar mendapan yang tinggi. Di samping itu, kaedah pendidikan juga penting dalam mengurangkan masalah pemendapan sungai di Malaysia. Dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam kurikulum di sekolah seperti ‘Hargailah Sungai Kita’. ‘Jagalah Kebersihan Sungai’ dan sebagainya boleh menyedarkan murid-murid sekolah untuk menghargai sungai. Kaedah kempen kesedaran juga penting terutama melalui media massa, cetak dan elektronik. Denagn adanya kempen seperti menjaga kebersihan sungai, maka orang awam akan didedahkan kepada betapa pentingnya sungai. Dengan itu, dapat mendidik orang awam untuk tidak mencemarkan sungai dengan sampah sarap sehingga meningkatkan kadar mendapan sungai

RUJUKAN BUKU TEKS PRA-U STPM LONGMAN

ISI KANDUNGAN

1.MAKSUD PEMENDAPAN SUNGAI
2.

FAKTOR FIZIKAL YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA PEMENDAPAN SUNGAI

3.BENTUK MUKA BUMI HASIL PEMENDAPAN SUNGAI 4.LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL BAGI MENGATASI MASALAH PEMENDAPAN SUNGAI DI MALAYSIA 5.FAKTOR PEMENDAPAN SUNGAI

FAKTOR PEMENDAPAN SUNGAI a. ISI PADU DAN HALAJU AIR Pemendapan sumgai akan berlaku sekiranya isi padu dan halaju sungai semakin berkurangan. Isi padu sungai lazimnya berkait rapat dengan halaju dan luas keratin rentas sungai. Secara impirikal, hubungan ini boleh dijelaskan memalui rumus dibawah: ISI PADU SUNGAI (Q) = HALAJU (V) x LUAS KERATAN RENTAS SUNGAI (A) Oleh itu, secara teori sekiranya isi padu air sungai tinggi, halaju juga tinggi manakala luas keratin rentas sungai besar, maka pemendapan sukar berlaku. b. KECERUNAN Pemendapan sukar berlaku sekiranya segmen sungai terletak di cerun yang curam. Misalnya di bahagian hulu sungai, pemendapan jarang kelihatan berbanding di bahagian hilir sungai. c. SUNGAI BERMEANDER Alur sungai yang bersirat dan berliku menyebabkan beban sedimen mudah dimendapkan. Bentuk alur berliku mempunyai perkaitan yang rapat dengan alur bermeander, iaitu pola alur yang terhasil daripada siri sungai yang berselekoh. Oleh itu, sungai yang bermeander banyak dan rapat lebih mudah memendapkan beban sedimen yang diangkut. d. JENIS BATUAN Batuan jenis granit mudah dimendakkan berbanding batuan mudah larur seperti batu kapur. e. BAHAN MUATAN SUNGAI Beban sedimen yang terlarut, kecil dan ringan lebih mudah diangkut melalui cara larutan dan ampaian. Bahan sebegini akan diangkut dengan jumlah yang banyak dan jauh dari sumbernya. f. HALANGAN Bahan mendap yang berat dan diangkut secara golekan mungkin akan tersangkut di dasar sungai yang mempunyai halangan seperti struktur kejuruteraan (empangan, pintu air)