Faktor Kemunculan Tamadun

• Politik
– Kestabilan politik menjamin perkembangan tamadun. – Sistem perundangan untuk menjaga keamanan. – Pemerintah/bangsawan untuk mentadbir

• Ekonomi
– Ekonomi yang kukuh. – Sara diri (pertanian) berkembang kepada perdagangan (import/eksport) – Dipengaruhi oleh kawasan perkembangan tamadun.

• Sosial
– Pendorong perkembangan tamadun. – Konsep-konsep yang membentuk tamadun
• Islam : Konsep Ummah

Faktor Kemunculan Tamadun 2
• Usaha untuk membebaskan diri daripada kesengsaraan hidup.
– Pemangkin untuk berubah (maju) – Tamadun meningkatkan taraf hidup – “Necessity is mother of invention”

• Kedudukan Strategik
– Dari segi logistic, iklim, dan sumber alam. – Memudahkan perhubungan, sesuai untuk perdangan/pertanian, mudah mencari sumber

• Dorongan Aspirasi Keagamaan dan Kerohanian
– Cara hidup Islam yang suci. – Menyuruh umat untuk menjadi berilmu dan berpengetahuan. – Penekanan hidup bermasyarakat dan menerap nilai-nilai murni.

Faktor Kemunculan Tamadun 3
• Toleransi dan sifat keterbukaan terhadap dunia luar.
– Mengambil contoh dan iktibar dari masyarakat/tamadun luar. – Belajar dan mengaplikasikan untuk memperbaiki masyarakat/tamadun.

• Sanjungan terhadap bidang keilmuan.
– Ilmu sebagai penggerak kemajuan. – Contoh dari:
• Greek : Plato dan Aristotle • China: Kung Fu-Tze (Confucious) • Islam: Ibnu Batutta dan Ibn Khaldun

Faktor Kemunculan Tamadun 4
• Hijrah dan migrasi
– Ali Shariati “2 perkara yang memungkinkan terbinanya peradaban : Hijrah dan Peranan manusia menempa kemajuan” – Tidak mungkin sesebuah tamadun lahir dari kalangan masyarakat primitih yang tidak pernah berhijrah dari satu tempat ketempat lain. – Pertukaran budaya dan ilmu. – Greek : Bermula di Crete Island, Aegen’s Sea
• Tamadun Mesir berhijrah ke sana (2700 SM)

Faktor Keruntuhan Sesebuah Tamadun
• Ibnu Khaldun: Kemerosotan tamadun adalah kitaran sejarah. Pada awal tamadun berjaya keranan amalkan nilai-nilai baik. Setelah berjaya merosot kerana kekayaan dan penyelewengan. • Sarjana lain berlainan pendapat. Kemerosotan bukan kitar sejarah dan boleh dielakkan jika kekalkan nilainilai baik. • BERDASARKAN SEJARAH kemerosotan

Faktor Keruntuhan Sesebuah Tamadun 1
• Ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan ketara antara kaya dan miskin.
– Penghujung tamadun Romawi pada kurun ke-3 dan ke-4 masihi.

• Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga hak kemanusiaan diketepikan sama sekali.
– Perhambaan. Dasar apertheid. – Wilayah kolonial dibawah pengaruh kuasa barat.

Faktor Keruntuhan Sesebuah Tamadun 2
• Keruntuhan nilai moral dan kemasyarakatan terutama pemimpin.
– Sebab keruntuhan Tamadun Islam, Romawi, Yunani. – Ahmad Shauqi Bek “Sesungguhnya tertegak sesebuah umat adalah disebabkan ketinggian moralnya. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap”.

• Sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubaan terutama teknologi, ekonomi dan sosial.
– Merencatkan pembangunan, kreativiti dan inovasi. – Kembali kepada jumud (rigid/kaku/kolot)

Faktor Keruntuhan Sesebuah Tamadun 3
• Malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran.
– Kerajaan Saba’
• Negeri yang makmur dan mendapat pengampunan (Surah Saba’, Ayat 15); begitu juga kerajaan Himyar, di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan Allah setelah keduanya inglar terhadap Allah maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan semenanjung Tanah Arab mengalami keruntuhan.

– Dinasti China