Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

Soalan 1 hingga 3 berdasarkan peta topo di bawah.

1

Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

1. Sungai Jati bermula dari terletak di segi empat grid

kawasan yang 5. Antara lokasi berikut, manakah menerima sinaran matahari lebih awal? Lokasi I II III IV A. B. C. D. Kedudukan 220U 150T 100U 380T 100S 380T 220S 00T I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2. Kedudukan Kampung Melur dari Bukit Jati ialah A. Timur laut B. Barat laut C. Tenggara D. Selatan 3. Pernyataan manakah benar tentang Pekan Tanjung? I. Merupakan pusat pentadbiran II. Lokasi sesuai untuk pelancongan III. Pola petempatan jenis berkelompok IV. Menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah 900T 12.00 tengah hari Bandar P

6. Antara berikut, alat manakah digunakan untuk menentukan arah secara mudah? A. Petunjuk arah angin B. Mawar angin C. Termometer D. Kompas Soalan 6 berdasarkan jadual di bawah. JENIS PEKERJAAN BILANGAN Peniaga 12 Kerani 9 Guru 7 Bomba 5 Lain-lain 7 Jumlah 40 Pekerjaan Bapa Pelajar 2 Nilam 7. Berapa peratuskah bapa pelajar Tingkatan 2 Nilam bekerja sebagai pegawai kerajaan? A. 30.5% B. 35.5% C. 40.5% D. 52.5% 8. Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan putaran bumi di atas paksinya? I. Pasang dan surut II. Pembiasan angin III. Siang dan malam IV. Perubahan musim A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 2
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

4. Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di Bandar P. A. 9 pagi B. 6 pagi C. 6 petang D. 9 malam

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

9. Matahari berada tegak di atas kepala pada waktu tengah hari di Garisan Khatulistiwa pada 21 Mac dan 23 September dikenali sebagai A. ekuinoks B. solstis C. putaran D. musim bunga 10. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri iklim di Malaysia? I. Mengalami iklim Khatulistiwa II. Suhu tinggi dan seragam sepanjang tahun III. Julat suhu tahunan kecil IV. Kelembapan bandingan rendah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 11. Apakah jenis hutan di Malaysia? I. Hutan perenggan II. Pembiasan angin III. Siang dan malam IV. Perubahan musim A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 12. Antara berikut, yang manakah mengenai orang-orang nomad di kawasan Gurun Thar? I. Hidup berpindah-randah II. Menternak binatang III. Menjalankan perdagangan IV. Pertanian A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 13. Antara berikut, apakah kepentingan kawasan oasis di kawasan gurun? I. Menjadi pusat petempatan penduduk II. Kawasan perindustrian III. Kawasan pertanian IV. Sumber air minuman A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV 3

D. II, III dan IV 14. Mengapakah kegiatan pembalakan dijalankan dalam musim dingin di kawasan Siberia? I. Pokoknya subur dan besar II. Tanah bersalji memudahkan balak diheret ke sungai III. Getah pokok beku memudahkan penebangan IV. Cuacanya nyaman memudahkan pekerja bergerak A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 15. Orang Eskimo tinggal di dalam iglu pada A. musim bunga. B. musim panas C. musim sejuk. D. musim luruh. 16. Apakah faktor utama yang mengakibatkan suhu dunia semakin meningkat? A. Pencemaran udara B. Pencemaran bunyi C. Jerebu D. Penipisan lapisan ozon • Pembakaran hutan • Kenderaan bermotor 17. Kegiatan di atas dapat dikaitkan dengan kejadian A. jerebu. B. banjir. C. pulau haba D. kemarau X berlaku apabila gas-gas oksida dari kilang bercampur dengan wap air di udara 18. X yang dihuraikan di atas mungkin sekali merujuk kepada A. kesan rumah hijau. B. hujan asid. C. pulau haba bandar.
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

D.

penipisan lapisan ozon. 21. Lapisan II dalan rajah di atas mungkin sekali dikenali sebagai lapisan A. emergen. B. kanopi. C. tengah. D. lantai hujan • Terdapat di pinggir laut, sungai dan tasik • Hidup subur di tanah berlumpur

Soalan 19 berdasarkan perbualan di bawah. Jenny : Di manakah kedudukan lapisan ozon? Anuta : Lapisan ozon terbentuk di atmosfera yang berada kira-kira 20 – 25 km dari permukaan bumi. Tahukah anda lapisan ozon kita semakin menipis akibat kegiatan manusia? Jenny : Ya, saya pernah membaca rencana daripada surat khabar tentang penipisan lapisan ozon. Punca utama penipisan lapisan ozon adalah daripada 19. Apakah fungsi utama lapisan ozon yang dibincangkan di atas? A. Melindungi manusia dan hidupan lain daripada sinaran ultraungu berlebihan B. Melindungi bumi daripada serangan makhluk asing C. Melindungi manusia dan hidupan lain daripada klorofluorokarbon (CFC) D. Menyerap jerebu daripada bumi 20. Apakah jenis hutan yang paling luas terdapat di Semenanjung Malaysia? A. Hutan pantai B. Hutan gunung C. Hutan paya D. Hutan hujan tropika Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

22. Pernyataan di atas menerangkan tentang hutan A. paya. B. pantai. C. Khatulistiwa. D. belukar. Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

23. Mengapakah akar bertanda X terkeluar dari lumpur dalam rajah di atas? A. Mencari makanan untuk pokok B. Memudahkan pokok bernafas C. Melebatkan daun D. Menangkap hidupan halus 24. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri utama hutan gunung? A. Tumbuh di kawasan pinggir pantai 4
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

B. Tumbuhan berbeza mengikut ketinggian C. Tumbuh rapat dan membentuk kanopi D. Tumbuh di kawasan bersaliran buruk. 25. Antara berikut, apakah tumbuhan semula jadi yang terdapat di dalam hutan gunung? I. Paku pakis II. Mengkuang laut III. Nipah IV. Kulampair A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 26. Bunga yang terkenal di hutan gunung di Malaysia ialah A. rafflesia. B. melur. C. tanjung. D. teratai. Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah.

D.

II, III dan IV

28. Apakah ciri-ciri taburan penduduk di Semenanjung Malaysia? I. Taburan penduduk tidak sekata II. Dataran pantai timur berpenduduk padat III. 95% penduduk Malaysia tinggal di Semenanjung Malaysia IV. Kawasan dataran, lembah sungai dan pinggir pantai menjadi tumpuan penduduk A. I dan II B. I dan IV C. II dan IV D. III dan IV 29. Kawasan yang berpenduduk paling padat di Malaysia ialah A. Alor Setar. B. Seremban. C. Lembah Klang. D. Tawau. 30. Mengapakah penduduk betumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia? I. Terdapat dataran aluvium yang subur dan luas II. Terdapat bandar-bandar besar dan pelabuhan III. Terdapat jaringan jalan raya dan kereta api yang baik IV. Kadar kelahiran tinggi A. I,II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

27. Hutan yang ditunjukkan di atas boleh dijumpai di I. Tanah Tinggi Genting. II. Banjaran Crocker. III. Banjaran Titiwangsa. IV. Banjaran Tahan. A. I,II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV 5

Soalan 31 hingga 33 berdasarkan peta di bawah

Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

Taburan penduduk yang tidak sekata di Malaysia adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah bentuk muka bumi dan kegiatan sosio-ekonomi. Kebanyakan kawasan tanah pamah di Malaysia merupakan kawasan berpenduduk padat kerana mempunyai tanah aluvium yang subur untuk kegiatan pertanian. 34. Apakah jenis kegiatan pertanian yang sesuai dijalankan di kawasan tanah pamah yang dihuraikan di atas? A. Menanam padi B. Menanam getah C. Menanam kelapa sawit D. Menanam nanas 35. Selain daripada kawasan tanah pamah, kawasan yang manakah mempunyai penduduk yang padat di Malaysia? A. Kawasan pergunungan B. Kawasan pedalaman yang berhutan tebal C. Kawasan bersaliran baik D. Kawasan sekitar Tasik Chini 36. Mengapakah kawasan gunung dan pedalaman mempunyai tabuan penduduk yang jarang? I. Sukar untuk membina petempatan II. Udara yang nyaman III. Pemandangan yang indah IV. Kos pembinaan kemudahan pengangkutan tinggi A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 37. Keadaan yang manakah dikenali sebagai perubahan semula jadi penduduk? A. Perubahan dari segi bilangan bayi yang dilahirkan dan bilangan orang yang meninggal dunia B. Perubahan dari segi bilangan bayi yang dilahirkan dan bilangan imigran C. Perubahan dari segi bilangan orang yang meninggal dunia dan bilangan imigran D. Perubahan dari segi bilangan imigran dan emigran 6
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

31. Antara berikut, kawasan yang manakah berpenduduk jarang? I. P II. Q III. T IV. U A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 32. Kawasan Q mungkin sekali berpenduduk A. padat. B. sederhana padat. C. jarang. D. sedikit. 33. Pilih pernyataan yang benar mengenai kawasan R. A. Kawasan yang mempunyai penduduk lebih daripada 200 orang sekilometer persegi B. Kawasan yang mempunyai penduduk 50 hingga 200 orang sekilometer persegi C. Kawasan yang mempunyai penduduk 100 hingga 150 orang sekilometer persegi D. Kawasan yang mempunyai penduduk kurang daripada 50 orang sekilometer persegi Soalan 34 hingga 36 berdasarkan pernyataan di bawah.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara? I. Amalan perancangan keluarga II. Peranan kerajaan III. Peluang pekerjaan IV. Taraf pendidikan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

C. Proses pergerakan penduduk ke luar negara dengan tujuan melancong D. Perpindahan penduduk dari satu rumah ke pusat kebajikan kerana banjir 42. Antara berikut, apakah pekerjaan golongan imigran yang tidak mahir di Malaysia? I. Buruh kontrak pertanian II. Jurutera pembinaan III. Pembantu rumah IV. Buruh kontrak pembinaan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Pasangan suami isteri di bandar merancang untuk mempunyai keluarga yang kecil. 39. Huraian di atas menunjukkan bahawa kadar kelahiran di bandar semakin A. meningkat. B. merosot. C. mendatar. D. memajukan. 40. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kematian di Malaysia? I. Wabak penyakit II. Bencana alam III. Peluang pekerjaan IV. Amalan perancangan keluarga A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 41. Antara berikut, yang manakah benar mengenai migrasi? A. Melibatkan kadar kelahiran dan kadar kematian penduduk B. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap secara kekal 7

43. Orang-orang yang berhijrah dari Malaysia ke luar negara dikenali sebagai A. migrasi. B. penduduk bandar. C. imigran. D. emigran. Imigran di Malaysia kebanyakannya dari Indonesia, Filipina dan Thailand. Mereka terdiri daripada pekerja tidak mahir. Manakala pekerja mahir pula kebanyakannya dari negara maju. 44. Apakah yang dimaksudkan dengan imigran? A. Orang yang berhijrah ke Malaysia B. Orang yang berhijrah dari Malaysia C. Orang yang bekerja dalam sektor pertanian D. Orang yang bekerja dalam sektor perkhidmatan 45. Migrasi penduduk boleh dibahagikan kepada I. migrasi antarabangsa. II. migrasi dalaman. III. migrasi bandar. IV. migrasi negara. A. I dan II B. I dan III C. II dan IV
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

D.

III dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan migrasi dalaman? A. Dari Kuching ke Kuantan B. Dari Tawau ke Manila C. Dari Kuala Lumpur ke Kalimantan D. Dari Georgetown ke Bangkok 47. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis migrasi dalaman di Malaysia? I. Dari pekan ke bandar raya II. Dari luar bandar ke luar bandar III. Dari bandar ke luar bandar IV. Dari bandar ke bandar A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 48. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan luar bandar di Malaysia? I. Shah Alam II. Gua Musang III. Georgetown IV. Mersing A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 49. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penduduk luar bandar ke bandar? I. Peluang pekerjaan yang banyak II. Kadar upah yang tinggi III. Peningkatan taraf pendidikan IV. Dasar kerajaan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 50. Antara berikut, kawasan yang manakah dimajukan di bawah rancangan kemajuan tanah oleh agensi-agensi kerajaan? I. Segi Tiga Jengka II. Pahang Tenggara III. Kelantan Selatan IV. Johor Timur A. I, II dan III 8

B. C. D.

I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 51 berdasarkan rajah di bawah Penduduk bandar Penduduk luar bandar

FELDA 51. Apakah kesan migrasi penduduk di sebelah terhadap kawasan FELDA? I. Wujud petempatan baru II. Rumah setinggan bertambah III. Taburan penduduk tidak sekata IV. Kemajuan perindustrian A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Soalan 52 berdasarkan peta di bawah

52. Pilih kombinasi yang benar mengenai agensi kerajaan di kawasan rancangan pembangunan tanah. Kawasan Agensi Kerajaan A. I KETENGAH B. II KEJORA C. III FELDA D. IV KESEDAR
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

53. Antara berikut, apakah sumber yang telah diterokai akibat perubahan penduduk? I. Air II. Hutan III. Bunyi IV. Tanih A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 54. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I. Pencemaran air sungai II. Kepupusan flora dan fauna III. Peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian IV. Kegiatan kitar semula dimajukan A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

B. C. D.

I dan III II dan IV III dan IV

57. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah yang diadakan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia? I. Ladang hutan II. Bina empangan III. Rawatan silvikultur IV. Hutan simpan dan taman negara A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

• Menghasilkan kayu-kayan • Mewujudkan kawasan petempatan 55. Senarai di atas merupakan kesan positif penerokaan A. sumber tanih B. sumber hutan C. sumber air D. sumber mineral 56. Antara berikut, pasangan yang manakah benar? I II III IV A. Sumber Tanih Hutan Hutan Air I dan II 9 Kesan negatif Menjadi tidak subur Membina jaringan pengangkutan Kepupusan flora dan fauna Menjana kuasa hidroelektrik

58. Antara berikut, apakah spesies pokok yang ditanam di kawasan bekas lombong yang ditebus guna? I. Pokok akasia II. Pokok cengal III. Pokok kaktus IV. Pokok gelam A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 59. Apakah kesan negatif yang timbul akibat pembinaan empangan di Malaysia? A. Kawasan hutan ditenggelami air B. Berlaku kemarau yang serius C. Tanih menjadi tidak subur D. Air menjadi jernih 60. Mengapakah kawasan pinggir laut ditambak untuk membina bangunan? A. Untuk mengurangkan hakisan ombak B. Untuk menanam lebih banyak tanaman C. Untuk mengatasi masalah kekurangan tanih D. Untuk menjimatkan kos pembinaan bangunan
Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat

~ Kertas soalan tamat ~

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2007

10

Panitia Geografi SMK Banang Jaya, Batu Pahat