KEPIMPINAN PENDIDIKAN BERKUALITI 2.

Kepimpinan Berkesan

Disediakan oleh : Kumpulan 1, SK Seri Kenanga 1.En. Mohd Razin Bin Supangat 2.Pn. Sarinah Bt. Md. Jamin 3.Cik Shazana Bt. Mohamed Sa’ad

Kepi mpin an berk esan
Tajuk Rencana : Kepimpinan Berkualiti - Satu Proses Pengaruh Dua Hala Penulis : Md. Hasidin bin Zaini Jurnal : Jurnal Tanjung Puteri - Diterbitkan sempena Persidangan PPD/PPB Malaysia Kali Ke-XIV, 1996, hlm. 55 – 63 Penerbit : Jabatan Pendidikan Johor Pengulas : Azman Hj. Adnan Rumusan : Mohd Razin Bin Supangat ( kumpulan 1 ) Sumber : http://semekanet99.tripod.com/ulasanbuku2.htm

Rumusa n

Kepimpinan Berkualiti Satu Proses Pengaruh Dua Hala

Berikut ialah rumusan bagi ulasan rencana yang bertajuk Kepimpinan Berkualiti sebagaimana lampiran. Dapatlah dirumuskan bahawa kepimpinan yang berkualiti ( berkesan ) mempunyai ciri – ciri berikut : 1. Mempunyai hubungan yang erat dan baik dengan subordinatnya. 2. Perwakilan kuasa ( delegation ) yang tepat dan wajar 3. Membuat keputusan yang terbaik 4. Prihatin 5. Anjakan paradigma

1.Mempunyai Hubungan Yang Erat Dan Baik Dengan Subordinat.
‘ Ini kerana hubungan dua hala yang baik dan erat dalam pengurusan pendidikan akan mengwujudkan satu suasana kerja yang kondusif dan meminimumkan tekanan ketika subordinat menjalankan atau menyelesaikan tugas. ‘

2. Perwakilan Kuasa ( delegation ) Yang Tepat Dan Wajar
‘Penurunan kuasa ( tugas ) kepada subordinat memberi pengurus pendidikan ( pemimpin ) lebih ruang untuk melakukan kerja – kerja lain seperti meneliti laporan – laporan kerosakan yang berlaku di sekolah, merangka idea penambahbaikan sekolah dan sebagainya. Di samping itu pemimpin juga mempunyai ruang untuk membina jalinan hubungan yang baik dengan subordinatnya. Ini disebabkan hubungan dua hala adalah amat penting untuk dijaga kerana pemimpin dan subordinat saling memerlukan dan mempengaruhi antara satu sama lain. ‘

3. Membuat Keputusan Yang Terbaik
‘ Sekiranya keputusan tidak dapat dibuat secara bersendirian atau isu yang diketengahkan menimbulkan beberapa pendapat yang bertentangan maka konsep syura ( perbincangan ) perlu dilakukan supaya semua pendapat dapat diperhalusi dan seterusnya keputusan dibuat dengan mengambil kepentingan yang lebih besar dan secara tidak langsung dapat mengwujudkan satu suasana yang lebih jelas antara pihak – pihak yang bertentangan pendapat pada sebelumnya terhadap keputusan yang diambil. ‘

4. Prihatin
‘ Pemimpin pendidikan yang berkualiti dan berkesan sentiasa prihatin dengan subordinatnya seperti kebajikannya, hal ehwal sekolahnya, kakitangannya, murid – muridnya sehinggalah ketika hendak membuat keputusan yang melibatkan subordinart dan sebagainya.’

5. Anjakan Paradigma
‘ Pemimpin yang kreatif dan mempunyai idea – idea yang baik untuk menyelesaikan masalah juga membuat perubahan kepada sesuatu budaya yang lebih produktif. ‘

- SEKIAN -