Bab 2: PERLEMBAGAAN (HOME) Takrif Perlembagaan 1. Bermaksud constitutio dalam bahasa latin 2.

Merujuk kepada sesebuah negara atau organisasi yang melibatkan struktur , amalan, aktiviti dan prinsip negara yang jelas.digubal menjadi undang2 yang penting. 3. Mempunyai kuasa pembatalan kepada undang2 negeri yang bercanggah dengan perlembagaan Persekutuan. Undang2 yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan = ultra vires Konsep Perlembagaan Semua negara memerlukan perlembagaan sbg garis panduan. Merupakan rujukan utama dalam bidang pentadbiran, kehakiman dan perundangan. Jika ada yang bertentangan=dikira tidak sah. Parlimen boleh menggubal unang2 ddan meminda perlembagaan tetapi merujuk kepada kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan. Dirangka oleh Suruhanjaya Reid pada Febuari 1956 Anggotanya: Lord Reid (penggerusi), Sir William Mckell (Australia), b. Malik (india), Sir Ivor Jennings (Brittain), Hakim Abdul Hamid ( Pakistan) Telah bersidang 118 kali utk menilai semu atuntutan dan cadangan untuk membentuk Rang Undang2 Dikaji semula oleh Jawatankuasa kerja dan diluluskan oleh Majlis Perundangan persekutuan pada 15 Ogos 1957. Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 Bertunjangkan Kontrak Sosial (Kontrakarianisme) perjanjian antara tokoh2 kemerdekaan negara dari pelbagai kaum. Kehendak seluruh masyarakat dan mengharmonikan undang2 negara dengan kehendak individu. Yang Di-Pertuan Agong bertanggungjawab sbg Ketua Negara dan laksanakan apa yang terkandung dalam Perlembagaan.

Pindahan Perlembagaan
Jadual kelapan perkara 71 bahagian 1 Perlembagaan Persekutuan – pindaan= perubahan dalam peruntukan seksyen dalam perlembagaan baru (tambahan) atau dimansuhkan. Perlembagaan telah dipinda 42 kali (1957-2005) Jumlah sebenar pindaan individu (menteri) =650 permohonan (semangat sebenar yang dicairkan = tidak relevan lagi) Pindaan boleh dilakukan: 2/3 tiap satu sidang Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja 2/3 sidang Parlimen dan persetujuan Yang Di-Pertua negeri Sabah dan S’wak 2/3 tiap satu sidang Parlimen Kelebihan suara biasa dalam tiap satu sidang Parlimen

Pindaan – peringkat Persekutuan dan Negeri

Pindaan Perlembagaan P’sekutuan
©hongenter properties 2010. DO Not Erase This 7

Pindaan undang2- 2/3 Dewan Parlimen dan Dewan Negara menerusi Bacaan Kedua dan Ketiga tanpa melibatkan Majlis Raja-Raja,cth, jalan raya dan kesihatan. Jika di negeri, tidak boleh dibuat tanpa persetujuan yang di-Pertuan Negeri . cth: pemberian pingat kebesaran, perlantikan senator, pembahagian kawasan pilihan raya. Perkara yang memerlukan persetujuan majoriti 2/3 ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat serta Majlis Raja-Raja:

Pindaan yang memerlukan persetujuan Dewan Rakyat,Dewan Negara dan Majlis Raja-Raja

• tanah simpanan Malayu (tanah untuk tujuan pembangunan dan kebajikan) • syarat perlantikan wakil rakyat dan senator • persempadanan kawasan pilihan raya (atas nasihat SPR) • hak istimewa orang melayu (penempatan,perumahan,peluang pekerjaan ,pendidikan,jawatan) • bahasa kebangsaan dan kewarganegaraan • kedaulatan sultan/ raja/Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri • hak kaum lain(dalam kontrak sosial)

Cadangan (Kerajaan/wakil rakyat
Bacaan Kedua (dibahaskan di Dewan Rakyat -segi dasar)

Rang Undang2 digubal peguam
Peringkat

Bacaan Pertama dewan rakyat sbg penerangan
bacaan Ketiga (dibahaskan semula dengan pindaan terperinci oleh jawatankuasa dewan-dewan Rakyat

(Jawatankuasa di Dewan Rakyat dibincangkan secara terperinci dan diluluskaan

diluluskan Dewan Negara (proses Dewan Rakyat di ulangi Pengesahan oleh DYMM Yang di-Pertuan Agong

diluluskan (DIWARTAKAN) kenyataan dibuat dalam warta untuk ditandatangani kerajaan

Proses Pindaan
Proses pindaan Perlembagaan melibatkan banyak proses:

©hongenter properties 2010. DO Not Erase This

8

bacaan Pertama
(dikemukan menteri - umum

bacaan kedua
(Rang Undang2 dibahaskan(kepentingan dan kesan kepada rakyat)

Peringkat Jawatankuasa
(diteliti dan pengubahsuaian-jika perlu)

Bacaan Ketiga
(Rang undang2 dibawa ke Dewan Rakyat untuk diluluskan)

Pindaan Perlembagaan Negeri
1. Melibatkan sokongan majoriti 2/3 Dewan Undangan Negeri (DUN) pada bacaan kedua dan bacaaan ketiga serta mendapat persetujuan Sultan/Raja/Yang di-Pertuan Besar/ Yang di-Pertuan Negeri 2. Pindaan di Sabah dan S’wak: meliputi perkara seperti: - Pemilihan anggota Mahkamah Tinggi - Penggunaan bahasa - Kuasa perundangan - Keagamaan warisan tahkta - Perlantikan pembesar mengikut adat melayu - Pengurniaan pangkat dan pingat kebesaran - Pelucutan pangkat kerana kesalahan sosial yang besar CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang2 tertinggi dan paling asas Terdiri dari: Bahagian 1-14 Berperanan utk: tentukan sistem pemerintahna negara secara adil dan saksama Konsep –wujudkan pemerintahan yang adil,, maju dan teratur. Undang2 negeri tidak boleh berttentangan dengan Perlembagaan Persekutuan (Perkara 75) Mengurangkan penyalahgunaan kuasa oleh badan pemerintah-mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Mengikut Raja Berperlembagaan (demokrasi berperperlembagaan) Menetapkan : Parlimen terdiri dari 2 Dewan – Rakyat dan Negara. Perlembagaan meliputi –negeri,yang di-Pertuan Agong (YDPA),majlis Raja-Raja (MRR) Badan Perundangan Persekutuan, keupayaan terhadap harta, kontrak,guaman,pembahagian kuasa perundangan , pemerintah, beban kewangan , tanah, pembangunan negara, kerajaan tempatan, peruntukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, khidmat awam, perbuatan subversif, kuasa darurat,perlindungan khas Sabah dan S’wak, peruntukan sementara dan peralihan, pengecualian kedaulatan raja , kebesaran, rakyat, hak , kewarganegaraan, kebudayaan , bahasa, agama, am dan pelbagai.

©hongenter properties 2010. DO Not Erase This

9

Jenis Perlembagaan
o o o Pemerintahan menjurus kepada dasar bekas kolonial British Mengamalkan sistem Westminister . Dua perlembagaan – Bertulis dan tidak Bertulis

Perlembagaan Bertulis o o o o Meliputi catatan dokumen Dianggap Perlembagaan Persekutuan-memberi kuasa kepada Parlimen Menjadi rujukan apabila ada perbezaan Perlembagaan Negeri dan Perlembagaan Persekutuan. Mengelakkan kesangsian dan kekeliruan

Perlembagaan Tidak Bertulis o o o Diamalkan di Britain Pengubahsuaian undang2 boleh dilakukan dengan mudah Mengutamakan kondisi negara tradisional dan keselamatan pentadbir.

©hongenter properties 2010. DO Not Erase This

10