P. 1
Soalan BM Bahasa Melayu Penulisan Tahun 1

Soalan BM Bahasa Melayu Penulisan Tahun 1

|Views: 10,488|Likes:
Published by sasauball
2

1. BAHAGIAN A (30 markah)

1.1 Labelkan bahagian tubuh manusia berdasarkan perkataan yang diberi. kaki mata telinga kepala ______________ _______________ ----------------hidung tangan

_____________

___________________ (10 markah)

3

1.2

Labelkan gambar tumbuhan di bawah. Pokok bunga

biji

(20 markah)

4

2. BAHAGIAN B (50 markah) 2.1.Lengkapkan ayat-ayat di bawah berdasarkan perkataan yang diberi. Sawah pemandangan memeluk terletak cuti pulang

kedatangan

Pada cuti sekolah yang lalu,
2

1. BAHAGIAN A (30 markah)

1.1 Labelkan bahagian tubuh manusia berdasarkan perkataan yang diberi. kaki mata telinga kepala ______________ _______________ ----------------hidung tangan

_____________

___________________ (10 markah)

3

1.2

Labelkan gambar tumbuhan di bawah. Pokok bunga

biji

(20 markah)

4

2. BAHAGIAN B (50 markah) 2.1.Lengkapkan ayat-ayat di bawah berdasarkan perkataan yang diberi. Sawah pemandangan memeluk terletak cuti pulang

kedatangan

Pada cuti sekolah yang lalu,

More info:

Published by: sasauball on Mar 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

2

1. BAHAGIAN A (30 markah)
1.1 Labelkan bahagian tubuh manusia berdasarkan
perkataan yang diberi.
kaki tangan
mata
telinga hidung
kepala
______________
_______________
-------
-----------
_____________
___________________

(10 markah)


3
1.2 Labelkan gambar tumbuhan di bawah.
Pokok bunga


bii


(20 markah)
!
2. BAHAGIAN B ("0 markah)
2.1.Lengkapkan ayat-ayat di bawah berdasarkan perkataan
yang diberi.
#a$ah memeluk terletak
pemandangan
kedatangan %uti pulang
Pada cuti sekolah yang lalu, keluarga Izat
telah .. ke kampung. !ereka pulang
dengan menaiki kereta. "ampung Izat
di
negeri Perak.
#atuk dan nenek sangat gembira
melihat..
keluarga Izat. #atuk dan nenek Izat.
$umah datuk dan nenek terletak di tepi sawah.
%ungguh cantik . sawah yang luas
itu.

(1"
markah)
"
2.2. %usun semula perkataan di bawah supaya men&adi
ayat yang betul.
1. 'alimah . (enek bernama saya
-----------------------------------------------------------------------
--------
2. tinggal (enek "ampung $elong . saya
di
___________________________________________________
). ayam dan memelihara itik . (enek
___________________________________________________
*. datuk !ak +su . dan (enek bersama
tinggal
__________________________________________________
,. bahagia sekeluarga (enek tinggal di
sini.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(1
" markah)
'
2.) -ulis semula ayat-ayat di bawah berdasarkan gambar
yang diberi.
()ereka ternampak orang *edang meme%ah
tele+on.
(Anggota poli* mengear dua orang pemuda itu.
()ereka melaporkan perbuatan itu kepada
pihak poli*.
(Akhirn,a- kedua(dua pemuda itu ditangkap oleh
poli*.
( Haikal dan Nami pergi ke taman permainan.
1.

2.

...
.
.
).
..

*.

,.

(20
markah)
/
BAHAGIAN 0 (20 markah)
.ina ayat berdasarkan perkataan dan gambar yang diberi.
1.

bermain ( halaman


...
2.

makan ( men%u%i
.
).

perut ( *akit

1
*.

memba$a ( ho*pital
.
,.
terlantar ( ho*pital

(20
markah)
Soalan tamat
Nama Pelajar : ………………………………… Tahun : …………………
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
SEKOLAH RENDAH
NEGERI PAHANG 2007

!AHASA "ELA#U
Ker$a% 2
TAHUN &
& jam &' m(n($

JANGAN !UKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI!ERITAHU
&) Ker$a% (n( men*an+un*( l(ma ,aha*(an
2. Ja-a, %emua %.alan /a+a ruan*an 0an* +(%e+(a1an
Ker$a% %.alan (n( men*an+un*( 2 halaman ,er3e$a1)
#23)A BAHA#A )34A56 2378A# 2 8AH6N #A86.
Bahagian A.
.ersesuaian dengan gambar.
Bahagian B.
2.1.
1.pulang
2. terletak
).kedatangan
*.memeluk
,.pemandangan
2.2.
1. (enek saya bernama 'alimah
2. (enek saya tinggal di "ampung $elong
). (enek memelihara ayam dan itik
*. (enek tinggal bersama datuk dan !ak +su
,. (enek bahagia tinggal sekeluarga di sini
2.).
1. 'aikal dan (a&mi pergi ke taman permainan
2. !ereka ternampak orang sedang memecah tele/on
). !ereka melaporkan perbuatan itu kepada pihak polis
*. 0nggota polis menge&ar dua orang pemuda itu
,. 0khirnya , kedua-dua pemuda itu ditangkap oleh polis
Bahagian 0
0yat yang betul berdasarkan perkataan dan gambar yang di
beri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->