Imbuhan Sisipan Sesetengah kata dasar boleh diubah atau diperkuat maknanya dengan dibubuh imbuhan sisipan "-el-", "-em-", "-er-".

Sisipan -el1. tapak - telapak 2. kupas - kelupas 3. tunjuk - telunjuk 4. serak - selerak 5. getar – geletar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. jaga – gilang – gulung – sisih – gersik – kupas – gobok – gaham – Sisipan -em1. guruh - gemuruh 2. gilang - gemilang 3. kuning - kemuning 4. kuncup - kemuncup 5. gercing - gemercing 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sisipan -er1. godak - gerodak 2. sabut - serabut 3. gicau - gericau 4. gigi - gerigi 5. kuping - keruping

Tambahkan sisipan yang sesuai pada perkataan-perkataan di bawah. gabak – jujur – gugur – gegar – ganggang – suling – kemumur – sabut –

Isikan tempat kosong dengan kata terbitan sisipan yang sesuai. Bunyi ____________ angin memberikan irama alam yang unik. Kereta api yang baru tiba itu hanya terdiri daripada ____________ yang membawa barang. 3. Di ruang dapur rumah nenek terdapat ____________ di sana sini. 4. Majlis hari jadi Sandra disambut dengan ____________. 5. Emak mengaduh kesakitan. Gigi____________nya terpaksa dicabut dengan segera. 6. Sebelum menjahit baju itu, Sara membuat jahitan ____________ terlebih dahulu. 7. Emak menyimpan baju-baju lamanya di dalam ____________. 8. ____________antara adik – beradik itu merupakan perkara biasa. 9. Pucuk pisang muda yang bentuknya ____________ boleh digunakan untuk membuat lemang. 10. Sesetengah bayi ____________ kulitnya ketika dilahirkan. 1. 2.