NURUL BAHIRAH BT ANUAL NURUL ZAWANI BT AHMAD SYAZANA BT FAUZI

Pendengaran adalah satu saluran penting bagi manusia menerima bahan-bahan ilmu dan berkomunikasi dengan individu lain. pendengaran memberikan masalah bukan sahaja dari segi untuk berkomunikasi malah memberikan impak yang besar terhadap kehidupan peribadi dan sosial individu yang berkenaan yakni malu untuk bergaul dengan orang lain.

 Kehilangan

 Kanak-kanak

cacat pendengaran sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur ( prelingual)  kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual).

 Kanak-kanak

 

Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya, yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap. kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pretutur menghadapai masalah pembelajaran dan masalah komunikasi yang lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur.

 Kanak-kanak

 Selalunya,

Masalah pendengaran ini berpunca daripada pelbagai faktor iaitu sebelum lahir, semasa lahir dan selepas lahir.

Sebelum lahir
 

Baka yang disebabkan oleh genetik Bukan disebabkan baka.

Jangkitan semasa hamil, terutama oleh virus seperti rubella, demam glandular dan selesema. Semasa hamil, si ibu mendapat penyakit yang berkaitan dengan pemakanan seperti kencing manis. Si ibu mengambil dadah ataupun bahan kimia seperti kuanin dan streptomycin semasa mengandung. Kerap hamil Toksemia pada peringkat akhir kehamilan.

 Semasa

lahir

# Kelahiran tidak cukup bulan # Masa lahir yang terlalu lama ataupun susah yang menyebabkan tekanan yang kuat # Kecederaan semasa dilahirkan, terutama pada bahagian telinga. # Penyakit hemolisis selalunya yang disebabkan oleh faktor Rh.

Selepas lahir # Kanak-kanak menghidap penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bacteria dan virus seperti beguk dan demam campak. # Kemalangan yang mencederakan bahagian telinga. # Terdedah kepada bunyi yang kuat dalam tempoh masa yang lama. # Pengambilan antibiotik seperti streptomycin.

Tahap pendengaran biasanya diukur dalam decibel (dB), yang dapat mengukur intensiti bunyi. pendengaran pada 27 dB hingga 70dB adalah dalam tahap kurang pendengaran, manakala kehilangan pendengaran pada 71 dB ke atas adalah dalam tahap pekak. pendengaran adalah merujuk kepada tahap pendengaran yang masih boleh membolehkan individu memahami pertuturan pekak merujuk kepada tahap pendengaran di mana individu mengalami masalah memahami pertuturan

 Kehilangan

 Kurang

 Tahap

Ada dua tahap kehilangan pendengaran iaitu: #Kurang pendengaran
 Ringan

(Mild)

Tahap kehilangan pendengaran antara 27 hingga 40 dB. Memahami perbualan Mengalami kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang perlahan dan jauh. Memerlukan terapi pertuturan.

  

 Sederhana
 Tahap  Dapat

(moderate)

kehilangan pendengaran antara 41 hingga 55 dB.

mendengar bunyi setakat 1 hingga 1.5 meter daripadanya. perbualan.

 Memahami  Sukar

melibatkan diri dalam perbincangan secara kelas. alat bantu dengar. terapi pertuturan.

 Memerlukan  Memerlukan

 Sederhana
 Tahap

teruk ( moderate-severe )

dB

kehilangan pendengaran antara 56 hingga 70 alat bantu dengar, latihan pendengaran latihan pertuturan dan komunikasi.

 Memerlukan  Memerlukan  Orang

yang ingin berhubung dengan mereka perlu bercakap dengan kuat. kanak-kanak kategori ini mungkin tidak sempurna kerana pengalaman pendengaran yang terhad

 Pertuturan

Pekak #Teruk ( severe)
 Tahap

dB.

kehilangan pendengaran antara 71 hingga 90

 Dapat

mendengar bunyi yang kuat pada jarak 0 hingga 30 sentimeter daripadanya membezakan sesetengah bunyi sahaja. masalah dalam pertuturan.

 Dapat

 Menghadapi  Memerlukan

pendidikan khas, alat bantu dengar, dan latihan pertuturan dan komunikasi.

Sangat teruk ( profound) # Tahap kehilangan pendengaran lebih daripada 90 dB. # Sukar untuk mendengar walaupun bunyi yang kuat. # Memerlukan alat bantu pendengaran dan terapi pertuturan.

Jenis kehilangan pendengaran dapat ditentukan melalui ujian pendengaran dengan menggunakan audiometer. dua jenis kehilangan pendengaran yang utama iaitu kehilangan pendengaran konduktif ataupun bahagian penerimaan bunyi dan kehilangan pendengaran sensori-neural ataupun bahagian tanggapan. Kehilangan pendengaran konduktif ataupun bahagian penerimaan bunyi ini terjadi akibat daripada kerosakan pada telinga luar ataupun telinga tengah yang mengurangkan intensity bunyi yang sampai ke telinga dalam.

 Terdapat

 Bunyi-bunyi

yang masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang kemudiannya menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga tengah bergetar dan menghantar bunyi ke telinga dalam terganggu kemungkinan disebabkan oleh wax ( tahi telinga) ataupun sebarang kecacatan telinga yang pecah, luka ataupun berlubang juga boleh menghalang getaran tiga tulang kecil yang boleh menyebabkan berlakunya pekak. Pekak jenis ini biasanya dapat dibantu dengan alat bantuan pendengaran.

 Gegendang

 Namun

kehilangan pendengaran sensori-neural ataupun bahagian tanggapan pula disebabkan oleh kerosakan pada telinga dalam atau saraf auditori yang membawa impuls iaitu getaran ke otak. Kehilangan jenis ini mungkin melibatkan sebahagian frekuensi ataupun keseluruhannya.

 

Kanak-kanak cacat pendengaran ini dapat dikenalpasti melalui ciri-ciri yang berikut:

Bersifat pendiam, pemalu serta tidak suka bertanya. Terlalu pasif dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Pertuturan kurang lancar, sering tersekat atau terulang-ulang Menghadapi masalah untuk memahami kata orang lain. Kurang berupaya menggunakan perkataan yang tepat untuk menerangkan atau menyatakan sesuatu perkara atau idea. Pendapat yang diberikan kurang tepat kerana tidak boleh mendengar sesuatu dengan jelas dan tepat. Sering memerhati pergerakan bibir orang untuk mendengar dan memahami maksud yang ingin dikatakan. Sering mengelak daripada menjawab soalan lisan orang lain kerana kurang pasti apa yang disoal. Mendekatkan muka ke depan untuk mendengar dengar jelas percakapan orang lain. Pencapaian dalam pelajaran lemah terutama yang berkaitan dengan bahasa.

 

 Perkembangan

kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung pada tahap kehilangan pendengaran dan umur semasa mengalami masalah pekak atau kurang pendengaran. kanak-kanak berusia antara 12 bulan hingga 24 bulan yang mengalami kecacatan pendengaran melalui perkembangan partuturan dan bahasa yang terganggu atau lambat berbanding kanak-kanak yang normal. ini mempengaruhi perkembangan

 Kebiasaannya,

 Kelambatan

mentalnya.

 Oleh

itu, selalunya kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai tiga jenis kecacatan iaitu disebabkan tidak dapat bertutur, mereka tidak dapat bertutur dan tidak dapat pula berfikir seperti kanak-kanak normal. ini boleh menyebabkan perkembangan akal mereka terencat. segi perkembangan fizikal, tidak terdapat perbezaan antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak cacat pendengaran.

 Keadaan

 Dari

 Malah

mereka sering dianggap sebagai kanakkanak normal. Aspek yang membezakan mereka adalah dari segi komunikasi. kanak-kanak bermasalah pendengaran ini boleh dilihat dari aspek perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan sosial dan emosi, perkembangan kognitif, dan perkembangan fizikal dan motor.

 Perkembangan

Aspek perkembangan bahasa dan komunikasi

Huraian • Berkomunikasi melalui mimik muka, sentuhan, gerak tangan dan badan. • Menggunakan alat bantu pendengaran bagi membantunya mendengar.

sosial dan emosi kognitif

• tidak mahu dan sukar untuk bergaul dengan masyarakat sekeliling • kemahiran menaakul, menyimpan dan mengingati maklumat yang diperolehi, mengklasifikasikan benda-benda, menyelesaikan masalah lambat dari kanak-kanak normal. • sama dengan kanak-kanak normal

fizikal dan motor kasar serta halus

Terdapat dua cara bagi mengesan kecacatan pendengaran pada peringkat kanak-kanak dan bayi iaitu: # Ujian tarikan ( distraction test ) - kanak-kanak didedahkan pada bunyi-bunyian tanpa pengetahuan ataupun penglihatan mereka. Gerak balas yang dihasilkan terhadap bunyibunyi itu diperhati dan direkodkan.

  # Ujian Pertuturan ( speech test ) - pemerhatian dilakukan terhadap kanak-kanak sama ada mereka memahami apa yang dituturkan dan seterusnya menunjukkan gerak balas terhadap arahan yang diberi.  

kaedah yang digunakan untuk berkomunikasi oleh kanak-kanak cacat pendengaran. Antaranya: # # # # # kaedah auditory oral bacaan bibir bahasa isyarat komunikasi seluruh pertuturan kiu ( cued speech ).

 Keberkesanan

kaedah ini bergantung pada tahap kehilangan pendengaran.

 

menekankan proses mendengar serta bertutur dengan penggunaan alat bantu pendengaran dan deria lihat serta deria sentuh. ini tidak menggunakan bahasa isyarat atau ejaan jari tetapi menekaankan kaedah membaca gerak bibir ( lip reading ). ini menggunakan implikasi bunyi bagi memperkembang kemahiran mendengar dan bertutur, melibatkan latihan mendengar bunyi dan dilakukan menggunakan bunyi-bunyi yang berbeza.

 Kaedah

 Kaedah

sesuai bagi mereka yang mampu memberi konsentrasi yang tinggi kepada bibir penutur. ini juga menekankan penggunaan penglihatan sepenuhnya ini memerlukan kanak-kanak sentiasa melihat gerak bibir penutur dengan tepat dan dalam situasi ini penutur perlu berada di tempat yang terang dan jelas.

 Kaedah

 Kaedah

 digunakan

dengan mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna asas. pelbagai bahasa isyarat yang digunakan seperti Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM).

 Terdapat

 satu

kaedah yang menggabungkan ejaan jari, isyarat, bacaan bibir, pertuturan dan implikasi auditori ataupun dikenali juga sebagai bahasa isyarat manual-visual penting dalam kaedah ini ialah penggunaan isyarat dan pertuturan secara serentak. Melalui kaedah ini, kanak-kanak dapat memahami apa yang dinyatakan mengikut keupayaan masing-masing.

 Elemen

 diperkembang

melalui kaedah bacaan bibir, menggunakan bentuk-bentuk tangan bagi memandu bunyi-bunyian. tangan yang dilambangkan ( kiu ), ditentukan pada kawasan-kawasan di mana bentuk tangan menentukan bunyi perkataan.

 Bentuk-bentuk

 Pengesanan

awal sebaik-baiknya dijalankan tiga bulan selepas kelahiran bagi membolehkan intervensi awal dijalankan. intervensi awal, kanak-kanak mungkin dapat mendengar melalui rawatan perubatan dan penggunaan alat bantu dengar. Bersama Organisasi Kesihatan Sedunia membuat ketetapan pada tahun 1982, kanak-kanak bermasalah pendengaran perlu dikesan pada umur tiga bulan dan mula diberikan tindakan pada umur enam bulan.

 Dengan

 Jawatankuasa

Pelbagai cara komunikasi boleh dilatih terhadap kanak-kanak itu daripada ekspresi mimik muka, bacaan bibir, pergerakan badan, sentuhan dan getaran. latihan awal bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran adalah untuk memperkembangkan kemahiran komunikasi. awal ini juga diberikan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran untuk belajar berkongsi, bermain bersama-sama rakan serta mengambil bahagian dalam setiap perbualan.

 Program

 latihan

kaedah ini juga dapat membantu kanakkanak menggunakan baki pendengaran yang masih ada menerusi latihan auditori dan penggunaan alat bantu pendengaran. ini juga dapat membentuk kesediaan untuk belajar kemahiran asas dalam akademik.

 Kaedah

1

Dari segi pendidikan, bermaksud sekumpulan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah

penglihatan.

Murid-murid di program ini mengikuti pelajaran yang sama seperti diikuti oleh murid normal tetapi mempunyai kaedah yang berbeza di mana murid-murid ini didedahkan kepada penggunaan bahan cetak yang dibesarkan saiz tulisannya bagi yang rabun manakala bagi yang buta mereka akan diajar menggunakan Braille.

Program ini juga disediakan dalam dua jenis iaitu sekolah khas dan di sekolah biasa (bagi program integrasi).

Program ini juga disediakan dalam dua jenis iaitu sekolah khas dan di sekolah biasa (bagi program integrasi).

Masa mereka di sekolah adalah masa yang amat berharga yang perlu digunakan sepenuhnya  untuk meminimumkan kesan kecacatan terhadap keupayaan mereka.

Biasanya sukar atau tidak dapat melakukan tugasan seperti membaca atau menulis tanpa menggunakan alat bantuan khas.

Gangguan

penglihatan

berlaku

apabila

penglihatan

seseorang individu tidak dapat dibantu untuk mencapai tahap penglihatan normal.

Gangguan penglihatan ini boleh disebabkan oleh penyakit yang dialami, trauma, serta masalah kongenital ataupun keturunan.

Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad ( low vision).

Pertubuhan kesihatan dunia (WHO) mendefinisikan kedua-dua kategori di atas sebagai:
1)

Kebutaan: Iaitu penglihatan kurang daripada 3/60, pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive).

2) Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision): Iaitu penglihatan kurang dari 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah sesudah rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian menggunakan deria penglihatan. Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual akuiti dan juga adaptasi pendidikan khas. Masalah penglihatan dapat dilihat dalam tahap berikut:

Sederhana Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat Bantu khas seperti kanta.

Teruk Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti, walaupun dengan bantuan alat khas.

Sangat Teruk Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kanakkanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung pada deria-deria lain.

Terdapat pelbagai punca bagi kecacatan ini termasuk:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

baka dan keturunan Komplikasi semasa hamil dan semasa lahir Rubella Sifilis Kecederaan Penyakit

KATARAK

sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata berselaput dan rabun.

Kanta mata menjadi keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya.

Keadaan ini menjejaskan penglihatan seseorang dan akan menjadi buta sekiranya lewat, atau tidak dirawat.

Golongan yang berisiko mengidap katarak adalah seperti berikut :-

Pesakit kencing manis yang gagal mengawal penyakitnya. Kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak.

Orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas. Katarak merupakan suatu proses akibat usia yang lanjut.

Kanak-kanak dan bayi yang baru lahir dengan komplikasi Katarak boleh berlaku pada bayi atau kanak-kanak sekiranya si ibu mengidap jangkitan seperti penyakit Rubella semasa mengandung.

GLAUKOMA

sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata.

Kesemua jenis Glaukoma adalah disebabkan gangguan atau dihalang oleh bendalir yang mengedarkan ke dalam mata.

Pusat optik.

atau

sempada

penglihatan

akan

rosak

atau

hilang

keseluruhannya apabila tekanan meningkat dan merosakkan saraf

Tekanan yang tinggi ini akan merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan sekitar seseorang itu menjadi semakin sempit dan akhirnya akan terus menjadi buta.

Glaukoma Akut Glaukoma Akut menyerang secara tiba-tiba, mengurangkan daya penglihatan, menyebabkan mata merah serta kesakitan di dalam dan sekitar bola mata. Glaukoma Akut memerlukan rawatan kecemasan. Rawatan awal boleh menyelamatkan penglihatan mereka yang mengidap Glaukoma.

Glaukoma Kronik Glaukoma Kronik melarat secara perlahan-lahan tanpa rasa sakit. Glaukoma Kronik melarat secara perlahan-lahan tanpa rasa sakit atau kabur penglihatan. Penghidap Glaukoma tidak menyedari yang mereka mempunyai masalah Glaukoma Kronik sehingga keadaan menjadi terlalu lewat untuk mendapatkan rawatan.

Tanda-tanda Glaukoma Kronik:
1. 2. 3.

Ruang penglihatan yang semakin sempit. Penglihatan menjadi kabur dan rabun. Kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap (rabun ayam).

4.

Kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang.

DEGENERASI MAKULAR

Selalunya

dipanggil

AMD

adalah

penyebab

utama 

kehilangan penglihatan dan kerabunan.

AMD berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian dari retina  yang berfungsi untuk ketajaman, dan pusat penglihatan yang diperlukan untuk membaca atau memandu, semakin merosot.

Degenerasi makular terbahagi kepada dua, iaitu dalam bentuk basah dan kering.

Degenerasi Makular Kering AMD Kering adalah peringkat awal kepada penyakit ini, dan disebabkan oleh penuaan dan penjarangan tisu-tisu mokular, endapan pigmen di dalam mokular atau kombinasi kedua-dua proses di atas.

Degenerasi Makular Basah Kadang kala, AMD kering menjadi lebih parah dan menjadi suatu penyakit yang dikenali sebagai degenerasi makular basah.  Degenerasi Makular Basah terjadi apabila saluran darah yang baru membesar di bawah retina pecah dan membocorkan darah dan cecair. Kebocoran ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sel-sel retina yang sensitif kepada  cahaya dan seterusnya mewujudkan titik buta pada pusat penglihatan.

OCULAR MOTILITY
 

Kebolehan mata untuk bergerak terhalang. Kerosakan ini memberi masalah kepada penglihatan binokular yang mana kebolehan kedua-dua belah mata untuk memfokuskan ke atas satu objek dan menyatukan dua imej kepada satu imej yang lebih jelas.

STRABISMUS (MATA JULING)

Suatu keadaan di mana kedua-dua mata tidak searah dan memandang pada titik yang berbeza.

Masalah ini adalah ketidakbolehan untuk memfokuskan objek yang sama pada kedua-dua belah mata kerana penyimpangan ke dalam atau ke luar pada sebelah atau kedua-dua belah mata.

Sekiranya tidak dirawat, strabismus boleh mengakibatkan kehilangan penglihatan kekal.

AMBLYOPIA (LAZY EYE)

Suatu keadaan di mana salah satu mata tidak berfungsi dan perlu bergantung pada sebelah mata yang sihat.

   

Mata malas merupakan gangguan yang terjadi pada masa perkembangan penglihatan. Oleh sebab ketajaman penglihatan berkurang, mata menjadi malas melakukan fungsinya. Saraf mata yang seharusnya berkembang menjadi terhenti. Masalah ini sukar dikenal pasti kerana dengan hanya satu mata sahaja, individu mampu melakukan kegiatan dengan normal.

Sekiranya mata yang baik mengalami gangguan, barulah dapat dikesan bahawa salah satu mata sebenarnya malas melakukan fungsinya.

NISTAGMUS

Nistagmus adalah pergerakan bola mata yang kelihatan bergerakgerak secara teratur tetapi pergerakan itu terjadi sendiri.

Pergerakan bola mata tersebut seolah seperti “menari-nari”, “bergoyang”, atau “melompat-lompat”.

Nistagmus merupakan salah satu tanda adanya masalah pada mata itu sendiri atau adanya kelainan di otak.

Seseorang boleh menghidap penaykit ini sejak lahir atau dapat dideritai di kemudian hari.

SENTUH
 Pandu

tangan kanak-kanak untuk menyentuh benda-

benda.
 Beri

kanak-

kanak pelbagai benda ataupun objek

pelbagai tekstur, bentuk dan saiz.
 Beri

peluang kepada kanak-kanak untuk menjalankan seharian seperti bermain, mengurus diri,

aktiviti

menyertai keluarga di dapur ataupun di taman.

PENDENGARAN
 

Bercakap dengan kanak-kanak itu pada setiap kesempatan. Namakan benda-benda yang disentuhnya dan beritahu apa yang sedang berlaku di sekelilingnya.

Terangkan juga benda-benda yang sedang dilakukan dan jelaskan kepada kanakkanak itu tentang perasaan.

Galakkan kanak-kanak bercakap, misalnya dengan bertanya soalan kepadanya dan galakkan ia bertanya kembali.

 

Elakkan daripada menggunakan bahasa pelat (baby talk) dengan kanak-kanak. Pastikan orang bercakap terus kepada kanak-kanak. Misalnya jika ada orang yang bertanya , “ Adakah anak anda mahu aiskrim?”, cadangkan kepada orang itu supaya bertanya terus kepada kanak-kanak.

BAU
 Pastikan

kanak-kanak diberikan peluang untuk menghidu misalnya makanan yang dimakannya,

benda,

minumannya, sabun yang digunakan untuk mandi, bau pasar, bau kiosk petrol, minyak wangi, bedak dan lainlain.

RASA

Galakkan kanak-kanak memasukkan benda ke dalam mulut kerana ini menggalakkan sensasi rasa. Ini selamat dilakukan jika objek itu bersih dan besar serta tidak boleh ditelan. Aktiviti ini perlu dihentikan apabila kanak-kanak tumbuh gigi. Berikan makanan dan minuman yang berbagai-bagai dari segi rasa dan tekstur dan beritahu mereka apakah makanan yang diberikan itu. Tahap kehilangan penglihatan dan latar belakang murid serta latihan yang diterima memberi kesan terhadap pelbagai strategi dan cadangan. Kanak-kanak dengan masalah penglihatan memerlukan bantuan dalam pelbagai aspek pendidikan seperti orientasi dan mobiliti di kawasan yang belum biasa baginya.

 

Pendidikan bagi kanak bermasalah penglihatan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapinya.

Antaranya adalah tongkat putih, mesin Braille, buku Braille, alat sentuh seperti peta, gambar rajah timbul, model tiga dimensi, bilik sumber yang dilengkapi dengan kemudahan mesin Braille, alat rakaman audio, duplicator Braille, bilik penyelenggaraan Braille, bilik low vision, hand held magnifier, stand magnifier, spectacle magnifier, dan teleskop.

Bagi setiap kanak-kanak low vision, mereka mesti dinilai dari segi fungsi visual bagi menentukan tahap penglihatan mereka yang masih ada dengan bantuan alat khas ataupun tidak.

Ini perlu bagi membolehkan mereka menggunakan baki penglihatan dengan optimum.

Penilaian ini mungkin melibatkan preskripsi dan latihan penggunaan alat-alat untuk kanak-kanak kategori ini.

Penggunaan peralatan khas ini perlu dilatih supaya murid bermasalah penglihatan yang masih mempunyai baki penglihatan dapat memanfaatkan penglihatan mereka.

Latihan perlu diberi di samping memberi motivasi kepada murid-murid dalam menggunakan peralatan itu.

Keadaan murid low vision yang tidak dibantu dengan peralatan khas menyekat perkembangan murid itu bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga bidang perkembangan yang lain seperti emosi dan sosial.

Pertuturan melibatkan perpaduan bunyi dengan perkataan, mencantum perkataan kepada unit dan meluahkannya dalam bentuk bunyi yang mempunyai makna. Pertuturan juga dapat didefinisikan sebagai simbolsimbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal yang bertujuan pertukaran idea.

 Kecacatan

pertuturan difahamkan sebagai

pertuturan yang menunjukkan ketidaksempurnaan samada dari segi bunyi, penguasaan bahasa atau gangguan semasa bertutur. Kirk,1972 mengatakan kecacatan pertuturan boleh dibahagikan kepada 6 jenis.

Pertama ialah gangguan artikulasi. Faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi ialah kecacatan lidah, sumbing bibir dan lelangit, penyakit hidung dan tekak, peniruan pertuturan yang salah semasa dalam proses pembelajaran. Kecacatan lelangit dan bibir adalah akibat kerenggangan tulang mulut, tisu lembut dan struktur bahagian atas bibir yang menggangu pengaliran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau.

 1.

3 langkah untuk memperbaiki masalah artikulasi mengajar kanak-kanak mengenali masalah artikulasi yang dihadapinya dan melatih untuk menyebut perkataan yang betul.

2. mengajar

penyebutan perkataan secara

berasingan, suku kata dan dalam bentuk perkataan dapat membaiki masalah artikulasi.
3. mengajar

menggunakan bunyi yang betul dalam

perkataan antara lankah yang dicadangkan.

Gangguan bunyi merupakan jenis kecacatan pertuturan. Jenis ini berkait rapat dengan nada, kekuatan dan kualiti bunyi yang dikeluarkan oleh peti suara. Suara yang kurang menyenangkan ialah akibat alunan bunyi yang tidak teratur, pengeluaran bunyi yang terlalu tinggi atau rendah dan penyebutanperkataan yang kurang jelas. Ini boleh diketahui melalui pengeluaran suara yang kasar, sengau, berbisik, serak dan nyaring yang boleh mengganggu komunikasi berkesan.

Kecacatan kualiti suara berlaku dalam dua bentuk iaitu : 1. Pengeluaran bunyi  Pengeluaran bunyi berpunca dari perubahan struktur pertuturan iaitu saluran udara yang gagal membentuk getaran kepada udara yang mengalir dan disebabkan oleh kelumpuhan otak. Akibatnya suara yang dikeuarkan menjadi sengau , kasar dan menyebabkan kesesakan semasa bertutur. Apabila suara tinggi berterusan maka berkemungkinan suara tidak dapat dikeluarkan dan saluran udara boleh ditumbuhi bintil.   1. Arahan bunyi suara Bergantung kepada keseimbangan aktiviti pertuturan seperti mulut, hidung, belakang tekak dan peti suara. Keadaan ini juga berlaku apabila kanak-kanak yang sedang dalam prses pembelajaran meniru pertuturan orang lain yang sengau dan seumpamanya yang disangkakan pertuturan yang betul. Hal ini juga boleh berlaku akibat jangkitan di saluran udara, terkejut dan berasa takut.

 Ketiga

ialah gagap. Seseorang itu dikatakan

gagap apabila menyebut sesuatu perkataan secara berulang-ulang, terhenti-henti dan diikuti oleh ketegangan otot tekak dan tulang dada. Hal ini disebabkan oleh gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Agresif yang terlampau akan menyebabkan kanak-kanak merasa tegang, cemas dan terlampau aktif.

 1.

Gagap boleh berpunca daripada : Ketidakstbilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanak-kanak. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap, otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup antara ibu dengan anak. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan dan mempunyai masalah kesihatan.

2.

3.

1.

Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan, kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa, pengalaman yang menakutkan dan menghidap sesuatu penyakit.

2.

Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap, besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka.

3.

4.

Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja.

sumbing juga antara jenis kecacatan pertuturan. Sumbing disebabkan oleh kagagalan di antara tulang dan tisu lelangit janin untuk bercantum selepas 13 minggu dalam kandungan. Kanak-kanak yang sumbing akan bertutur dengan suara yang sengau.

 

Akhir sekali, kecacatan pertuturan juga disebabkan kurang pendengaran. Kurang pendengaran boleh menyebabkan kelewatan atau mempunyai pertuturan yang tidak sempurna. Hal ini boleh berpunca daripada kemalangan, kecederaan, penyakit atau secara semula jadi sejak dilahirkan.

 Bahasa

adalah suatu sistem lambang-lambang

pertuturan yang dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia dan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Definisi bahasa di atas dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu sebarang kecacatan berbahasa akan memberi kesan negatif terhadap proses komunikasi.

 Masalah

pertuturan kanak-kanak juga berkait

rapat dengan masalah bahasa kerana keduaduanya merupakan alat untuk berkomunikasi. Namun, kanak-kanak normal juga mengalami masalah bahasa dalam aspek-aspek tertentu atau pada ketika tertentu.

Aphasia merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh kerosakan saraf otak, dengan itu akan melumpuhkan kebolehan seseorang untuk berkomunikasi. Masalah aphasia adalah berbeza dengan dyslexia. Tanda penting pengidap aphasia adalah kesukaran berkomunikasi secara pertuturan, kesukaran memahami percakapan orang lain, dan kesukaran untuk membaca dan menulis.

 Aphasia

terdapat dalam banyak jenis, tetapi

empat jenis aphasia yang besar adalah aphasia sementara, aphasia fasih, aphasia tidak fasih, dan aphasia sejagat.

Ahli-ahli bahasa telah membahagikan bahasa kepada 5 komponen iaitu : 1. Fonologi yang merujuk kepada penggunaan bunyibunyi untuk menghasilkan suku kata dan perkataan. 2. Morfologi adalah proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas iaitu morfem. 3. Sintaksis adalah susunan perkataan yang membentuk ayat. 4. Semantik merujuk kepada cara perkataanperkataan digunakn secara bermakna dalam komunikasi. 5. Pragmatik adalah penggunaan kemahiran berkomunikasi dalam konteks sosial atau cara bahasa digunakan.

 1.

2.

3.

4.

5.

masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut; Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa, struktur ayat yang salah, dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah, menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai, dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanakkanakmemahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.

Bertindak balas secara tidak konsisten terhadap bunyi atau percakapan.  Mempunyai tumpuan yang singkat walaupun terhadap perkara yang diminati.  Kadang-kadang tidak menunjukkan sebarang reaksi ketika orang lain bercakap dengannya.  Sukar memahami konsep abstrak  Ada masalah dalam perkataan banyak makna.  Bermasalah mengenal hubungan perkataan dengan idea.  Kerap memberi jawapan yang tidak sesuai.  Sukar mempelajari makna yang baru.

Kerap mengulangi soalan daripada member ijawapan kepada soalan itu.  Seorang yang pendiam.  Tidak mengambil bahagian dalam perbincangan kelas.  Kerap salah menggunakan perkataan.  Lesu dan tidak bersemangat ketika bercakap.  Banyak melakukan pergerakan fizikal daripada verbal.  Sentiasa mengunakan ayat-ayat yang pendek.  Menggunakan perkataan secara berlebihan untuk menjelaskan idea yang konkrit.  Tidak dapat mencari perkataan-perkataan untuk penerangan dalam perbualan atau menulis.

Alat bantu mengajar
KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN

Alat ini digunakan khas untuk kanakkanak bermasalah pendengaran. Alat ini dipasang di telinga kanak-kanak bermasalah pendengaran semasa proses komunikasi dengan individu lain serta semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Alat ini dapat membantu murid-murid dengan jelas.  

•Alat ini merupakan alat bantu belajar bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran. • Alat ini dikenali sebagai otometrics. •Alat ini digunakan denagn memasang di telinga. • Kegunaannya sama dengan ‘earphone’ namun semasa proses pembelajaran muridmurid diminta untuk memakai alat ini dan menekan ‘microphone’ yang terdapat di otometrics ini apabila mendengar dan memahami arahan serta latihan yang diberi.

Cara pelaksanaan aktiviti menggunakan alat bantu mengajar.

Murid-murid bermasalah pendengaran diajar dengan menggunakan kaedah dengar dan faham. Kaedah ini digunakan dengan cara memperdengar murid-murid kepada video. Hal ini demikian kerana, kanak-kanak bermasalah pendengaran mudah tertarik kepada nyanyian dan aktiviti bergambar. Aktiviti dijalankan di dalam kelas yang mengandungi ‘LCD’ atau di bilik media. Semasa aktiviti ini dijalankan, murid-murid hendaklah memakai alat bantu belajar yang telah disediakan dan menekan ‘microphone’ jika dapat memahami serta mendengar setiap latihan dan arahan yang diberikan. ini sangat sesuai dilakukan kerana dapat menguji ketajaman pendengaran murid-murid dan menguji pendengaran murid-murid dengan jelas.

 

 Aktiviti

BIBLIOGRAFI
Bahan Ilmiah:  Jamila K.A. Mohamed, 2006. Pendidikan Khas untuk  KANAK-KANAK istimewa. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.  Mok Soon Sang, 2009. Perkembangan Kanakkanak. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Selangor.  Ang Huat Bin,1999. Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur.

Laman Web:  http://www.moe.gov.my/jpkhas/forums/ind ex.php?action=vthread&forum=4&topic=28  http://www.moe.gov.my/jpkhas/forums/ind ex.php?action=vthread&forum=4&topic=33  http://jomperaduan.blogspot.com/2009/01/ masalah-bahasa-dan-komunikasi.html  http://www.skmethodist.edu.my/portal/mo dules.php? name=Encyclopedia&op=content&tid=29