LPM/DS 1 Pin 5 / 05

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia BORANG KEMASUKAN DATA SEKOLAH (BORANG KAWALAN)
Peperiksaan PMR 2010 .

Nama Sekolah

Jenis Calon

No. Pusat Kod Sekolah (Kod BPPP)

No. Sekolah Bilangan Calon

Bahasa Penghantar (UPSR sahaja)

. Panduan Mengisi Borang maklumat Sekolah/Pusat

Nama Sekolah
54 ruang disediakan. Anggapkan petak-petak itu bersambung. Isikan nama sekolah, bandar dan negeri seperti yang ingin tertera dalam sijil / pernyataan keputusan calon. Aksara yang dibenarkan ialah abjad, apostrophe (‘), angka, sempang dan ruang kosong di antara nama (sila rujuk arahan pentadbiran)

PMR
K L M N P

SPM
A B C D E F - calon sekolah bantuan penuh - calon MRSM, Sekolah Perantis Tentera - calon sekolah agama tadbiran Jabatan Agama Negeri - calon sekolah swasta dan Sekolah Agama Rakyat - calon persendirian perseorangan (SPM – Sijil penuh) - calon persendirian perseorangan Sijil Am Pelajaran

Nama Pusat
Isikan Nombor Pusat seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Bahasa Penghantar (UPSR sahaja) No. Sekolah
Isikan Nombor Sekolah dalam pusat seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 1 – Bahasa Melayu 2 – Bahasa Cina 3 – Bahasa Tamil

Jenis Calon : Isikan kod mengikut peperiksaan berikut: UPSR
134567-

Kod Sekolah
Isikan Kod Sekolah. Bagi sekolah bantuan penuh kerajaan, kod sekolah mesti diisi.

Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)
Sekolah Sewasta bahasa Penghantar Bahasa Sekolah Sewasta bahasa Penghantar Bahasa Sekolah Sewasta bahasa Penghantar Bahasa

Bilangan Calon Isikan bilangan calon dalam pusat / sekolah dalam 3 angka

No. Telefon Sekolah

.

Cop Sekolah:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.