Imbuhan Awalan

Awalan beR-

Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain. Awalan ber belbeCatatan wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar. wujud apabila kata akar bermula dengan huruf 'r' Contoh Perkataan berjalan, bercukur, berkaki belajar bekerja, berumah, berada, beraja

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu : Erti mempunyai memakai atau menggunakan mengerjakan atau mengusahakan menghasilkan atau mengeluarkan menyatakan kumpulan Perkataan berbadan, berduit, beranak berseluar, berbedak, berkasut berkebun, bersawah berbuah, berasap bertiga, berkelompok, berdua, berempat Contoh Ayat Wanita itu beranak kembar. Ani tidak berkasut. Mereka berkebun di belakang rumah. Pokok durian itu mula berbuah. Mereka bertiga menaiki basikal ke sekolah.

1

kena melakukan perbuatan pada diri sendiri melakukan sesuatu antara dua pihak tabiat perkerjaan atau kebiasaan mengucapkan menunjukkan sesuatu sikap dalam keadaan

berhujan, berembun bersandar, bersembunyi

Kami berhujan kerana tidak membawa payung. Salina bersembunyi di sebalik pokok dari penjahat. Mereka berdua sering bergaduh. Azuan dan Ayu sering berkirim surat antara satu sama lain. Amin berdoa sebelum makan. Abdul berkeras untuk pergi ke Kuala Lumpur. Khadijah masih bersedih mengenai berita kematian adiknya. Jalan di hadapan berbahaya. Kumin berbomoh dengan Pak Samad.

bertumbuk, berlaga bertanak nasi, berkirim surat berdoa, berikrar berkeras, berlembut bersedih, bergembira

menunjukkan ada sesuatu berlaku sebagai

berduri, berbahaya berbomoh

Awalan meN-

Awalan meN- boleh menjadi me-, mem-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah : awalan meperkataan meyakinkan, menganga, menyanyi, menanti, melawat me + keluh = mengeluh me + surat = menyurat me + pilih = memilih keterangan apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l, m, n, ng, ny, y, r dan w Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p dan t. - huruf k menjadi ng. - huruf s akan menjadi ny. - huruf p bertukar menjadi m. - huruf t berubah menjadi n. apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f. Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d dan j. Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, i, e, o, u, g dan h. Apabila bertemu dengan kata yang terdiri

memmenmeng-

membawa, membaling mencuba, mendarat mengasah, mengikat, mengubat mengecap, mengebom,

menge-

2

mengesah

daripada satu suku kata.

Awalan peN-

Penggunan : Membentuk kata nama daripada kata kerja atau pun daripada kata adjektif. Awalan peN- boleh menjadi pe-, pem-, pen-, peng- dan penge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah : Awala n pepempenpeng•

Perkataan pewangi, penyanyi, pelajar, pemakai, penasihat, pemusnah pemfitnah, pembohong, pembawa. penjahit, pendengar, pencabar, pensyarah pengkhayal, pengedar, pengubah, pengikut pembakar, pengasah, penukul, penapis. penulis, pencipta, pentadbir pengasih, pemanis, pendingin penidur, pemalas, perokok pemalu, pemurah, pembengis pemuda, pembesar pemeluk, penanak, pelaung penyakit, pendapat

Keterangan Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w dan p. Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f. Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy dan z. Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, i, e, o,u, g, h dan kh. alat / perkakas orang yang membuat sesuatu yang menyebabkan jadi Orang yang selalu atau suka orang yang mempunyai sifat milik sifat seseorang ukuran bagi waktu atau tempat hasil atau kesan daripada sesuatu

Awalan peR-

Penggunaan : Untuk membentuk kata nama Awala n pepelPerkataan pelakon, pekerja, pekedai pelajar Keterangan Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan berApabila bertemu dengan kata 'ajar'

3

per-

perburu, pertapa, pertendang

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b. Perkataan pelakon, pelajar Pesalah

Erti Orang yang melakukan sesuatu Orang yang di-

Awalan se-

Penggunaan : Membentuk kata sendi nama, kata hubung, kata bilangan dan penjodoh bilangan Erti seluruh sama sejenis satu sama-sama disama dengan

Perkataan se-Malaysia, sedunia, senegara sepadan, sebaya seribu, seratu, sekampit sekampung, serumah, sekelas sepanjang, sebaik, seberat

Awalan teRkerja tak transitif Adjektif Kerja Pasif Sendi Contoh Perkataan teramai, terendam, teroboh, terasuk tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus tertinggi, terbaik terkayuh, terdaki Keterangan apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf 'r' apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf 'r'. paling tinggi, paling baik dapat dikayuh, dapat didaki

1. Awalan ter- terbahagi kepada empat jenis iaitu : Kata Kata Kata Kata

Awalan teter-

paling dapat di... atau keupayaan keadaan berterusan

tertanya-tanya, terbayang-bayang, teringat-ingat, terfikirfikir

masih berfikir

4

tidak sengaja di- atau men-

tergelek, terguris

tidak sengaja digelek atau menggelek tidak sengaja diguris atau menguris

Awalan di-

Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja pasif Erti Perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang ketiga. Perkataan diambil, diajar, dijahit, dimakan Contoh Ayat 1. Buah itu dimakan oleh Hafiz 2. Rumah itu dicat oleh Pak Salim

Awalan ke-

Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama dan kata bilangan himpunan. Kata kata bilangan tingkat kata bilangan himpunan kata nama kata nama kata nama Beberapa erti awalan kePerkataan kedua-dua, kelima-lima kelapan, kesepuluh diketuai, dikehendaki Erti himpunan urutan satu persatu yang di-.....-kan atau di-.....-i Perkataan Lima -> kelima tiga -> ketiga-tiga tua -> ketua kasih -> kekasih hendak -> kehendak

5