Pengimbuhan - Imbuhan Akhiran 1. Akhiran -an 2. Akhiran -i 3.

Akhiran -kan

Akhiran -an

1. Penggunaan : Membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan kata nama. 2. Akhiran -an yang membentuk kata bilangan himpunan membawa makna beberapa. Oleh itu daam binaan ayat, kata bilangan himpunan ini tidak boleh disertai kata bilangan yang lain. Contoh : Jutaan tahun dahulu manusia telah wujud. 3. Dalam penulisan, akhiran -an yang digabungkan dengan angka mesti ditulis jarak dan dibubuh tanda sempang. Contoh : Tahun 90-an Makna Alat / Pekakas Contoh : kukuran, ayakan, ampangan. Tempat Contoh : bangunan, hentian. Hasil perbuatan Contoh : masakan, latihan. Banyak / luas / besar Contoh : lautan, daratan, himpunan, banjaran. Benda Tiruan Contoh : anak-anakan, orangorangan. Pelbagai Jenis Contoh : buah-buahan, sayursayuran, bunga-bungaan, bijibijian. Tiap-tiap / Setiap Contoh : bulanan, mingguan, tahunan. Benda / bahan Contoh : manisan, asinan. Ayat Contoh Ibu menggunakan kukuran untuk mengukur kelapa. Mereka pergi ke lapangan terbang untuk menyambut Azim pulang dari luar negara. Masakan kakak enak sekali. Nelayan tua itu hilang di lautan. Pesawah itu meletakkan orang-orangan di tengah sawah untuk menakutkan burung-burung yang datang makan padi. Adik tidak suka makan buah-buahan import. Majalah bulanan itu sangat mahal harganya. Manisan itu tidak sesuai dimakan oleh pengidap penyakit kencing manis.

Akhiran -i

Penggunaan : untuk membentuk kata kerja transitif Makna Menjadikan / menyebabkan jadi Contoh : akhiri, sakiti, baiki. Menerangkan unsur tempat / sesuatu Contoh : dekati, masuki, naiki.

Ayat Contoh "Baiki tulisan kamu itu, Maya," kata Cikgu Fatimah. "Jangan dekati rumah usang itu, Aman'" kata Hafiz.

Akhiri -kan

Penggunaan : Untuk membentuk kata kerja transitif. Makna Menjadikan / menyebabkan jadi Contoh : besarkan, hidupkan, bukukan. Melakukan perbuatan Contoh : keluarkan, tapiskan, hulurkan, nipiskan. Ayat Contoh "Tolong pasangkan suis lampu itu, Maria" kata Aznil. "Tuangkan air teh diatas meja itu ke dalam cawan," kata Najib kepada Dol.