MASYARAKAT PENYAYANG

Masyarakat Penyayang

•Pendahuluan
ØDefinisi: Masyarakat penyayang merupakan sesebuah komuniti di mana setiap individu dalam komuniti tersebut memiliki sifat kasih sayang,simpati,prihatin dan kesanggupan untuk berkorban dan bertolak ansur antara sama lain. Ø ØAntara kepentingan wujudnya masyarakat penyayang adalah untuk melahirkan masyarakat yang bermaruah,melahirkan modal insan yang sempurna.

BADAN – BADAN TERLIBAT
Kementerian Pembagunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat •Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dibawah (KPWKM) •Yayasan Budi Penyayang Malaysia (Penyayang) • - program buatan – hospital program bantuan khas OKU •Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) – program orang istimewa •Yayasan Bahti Khidmat Masyarakat Malaysia (Penganjur Kelab Sahabat)

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Visi Menjadi peneraju utama untuk mencapai kesaksamaan gender, pembangunan keluarga dan masyarakat penyayang dan sejahtera sebagai asas pembentukan sebuah negara maju yang terbilang.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dibawah (KPWKM)
Objektif : 1.Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan. 2. 3.Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari. 4. 5.Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. 6. 7.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik.

Yayasan Budi Penyayang Malaysia (PENYAYANG)
Objektif : 1.Membina dan memupuk nilai-nilai kekeluargaan sejagat. 3.Memperkukuhkan dan memperkayakan interaksi di kalangan anggota keluarga dan komuniti. 5.Menggalakkan pembangunan Keluarga Bahagia yang dapat menyumbang ke arah pembinaan masyarakat penyayang. 7.Memperluaskan penerimaan dan penghayatan kekeluargaan sebagai nadi kesejahteraan negara yang dinamik lagi progresif. 8. Program-program yang dijalankan : •Program lawatan hospital •Program lawatan khas •Program orang istimewa
2. 4. 6.

Yayasan Bahti Khidmat Masyarakat Malaysia (Penganjur Kelab Sahabat)
Objektif : 1. membantu golongan yang kurang bernasib baik 2. 3. membantu mengurangkan kadar kemiskinan dan gejala sosial 4. 5. memberi bantuan perubatan kepada masyarakat luar bandar

HALANGAN-HALANGAN YANG DIHADAPI DALAM USAHA PEMUPUKAN “MASYARAKAT PENYAYANG” 1. Perubahan corak hidup

•Masyarakat lebih bersifat individualistik dan materialistik •Masyarakat yang mengejar kekayaan dan kehidupan mewah sehingga mengabaikan peranan dalam membina masyarakat penyayang •Kesuntukan masa kerana kebanyakan masa digunakan dalam kerjaya, pembangunan diri dan keluarga •Kesibukan hidup menyebabkan masyarakat tidak dapat melibatkan diri dalam program-program kemasyarakatan

1. Kekangan Kewangan
Banyak badan bukan kerajaan menghadapi masalah kewangan untuk melaksanakan program masyarakat penyayang •Perbelanjaan tahunan sesebuah badan yang terlibat dalam program kemasyarakatan amat bergantung pada derma awam dan peruntukan kerajaan. Contoh: Kementerian Kebajikan Malaysia •Keadaan ini menjadi satu halangan yang besar untuk mengumpul dana yang mencukupi bagi menampung program yang dirancang ketika ekonomi merosot •Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain dan Jepun sudah tentu memiliki sistem pembiayaan program masyarakat penyayang yang lebih mantap

1.PERANAN MEDIA MASSA

LANGKAH -LANGKAH

Media elektronik seperti radio dan televisyen meninggikan kesan dalam memupuk masyarakat penyayang seperti rancangan yang disiarkan seperti “Bersamamu” , “ Finding Angel” Internet laman web membantu memupukan masyarakat penyayang seperti http://pkukmweb.ukm.my/

LANGKAH -LANGKAH
PERANAN MEDIA MASSA

Media elektronik seperti radio dan televisyen meninggikan kesan dalam memupuk masyarakat penyayang seperti rancangan yang disiarkan seperti “Bersamamu” , “ Finding Angel” Internet laman web membantu memupukan masyarakat penyayang seperti http://pkukmweb.ukm.my/

Kesimpulannya,semua pihak termasuklah badan-badan kerajaan,badan-badan bukan kerajaan dan anggota masyarakat haruslah berganding bahu dalam usaha memupuk sebuah masyarakat penyayang. Dengan itu,proses integrasi nasional dapat dipercepatkan dan rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang harmonis.