Selamat Datang Ke KUIZ MAULIDUR RASUL

Disediakan oleh:

Panitia Pend. Islam SKSV

1 7
1 3

2 8
1 4

3 9
1 5

4
1 0 1 6

5
1 1 1 7

6
1 2 1 8

Soalan 1 Soalan 1
Di

desa manakah Nabi Muhammad dibesarkan?

A. Desa Bani Saad B. Desa Bani Nadhir

Soalan 2 Soalan 2
Bilakah

Nabi Muhammad dilahirkan?

A. Hari Isnin 12 Ramadhan B. Hari Isnin 12 Rabiul Awal

Soalan 3 Soalan 3
Sebutkan

nama tempat bonda Nabi Muhammad meninggal dunia?

A. Abwak B. Ta’if

Soalan 4 Soalan 4
Lengkapkan:

Muhammad Bin …..
A. Abdullah B. Abu Talib

Soalan 5 Soalan 5
Datuk

Nabi Muhammad meninggal dunia ketika nabi berusia …. tahun.

A. 6 tahun B. 8 tahun

Soalan 6 Soalan 6
Nama

:

bonda Nabi Muhammad

… Binti Wahab
A. Aminah B. Aisyah

Soalan 7 Soalan 7
Semasa

tahun kelahiran nabi, Mekah telah diserang oleh ...

A. Tentera Bergajah B. Burung Ababil

Soalan 8 Soalan 8
Ketua

Tentera Bergajah bernama ….

A. Ibrahim B. Abrahah

Soalan 9 Soalan 9
Berapa

lamakah Nabi dipelihara oleh datuknya?

A. 4 Tahun B. 2 Tahun

Soalan 10 Soalan 10
Suwaibatul

Islamiyah pernah menyusukan nabi… Sebutkan tempoh susuan

A. 3 hari B. 7 hari

Soalan 11 Soalan 11
Abu

Talib ialah …………. kepada Nabi Muhammad

A. bapa B. bapa saudara

Soalan 12 Soalan 12
Berapa

lamakah Halimatus Saadiah menyusui Nabi ?

A. 2 tahun B. 2 bulan

Soalan 13 Soalan 13
Sebutkan

dua perkara yang diajar oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad

A. Menggembala dan berniaga B. Menipu dan mencuri

Soalan 14 Soalan 14
Hubungan

antara Nabi Muhammad dengan Abdul Mutalib

A. Cucu dengan datuk B. Anak dengan bapa

Soalan 15 Soalan 15
Hubungan

antara Nabi Muhammad dengan Aminah

A. Suami dengan isteri B. Anak dengan Ibu

Soalan 16 Soalan 16
Nabi

Muhammad dilahirkan di

A. Makkah B. Madinah

Soalan 17 Soalan 17
Semasa

Nabi Muhammad dilahirkan,

A. Ayahnya telah meninggal dunia B. Ayahnya masih hidup

Soalan 18 Soalan 18
Nabi

Muhammad merupakan nabi yang terakhir

A. Betul B. Salah

Soalan Soalan pemutus seri pemutus seri
Sebutkan

tarikh lahir Nabi Muhamad…

Jawapan anda… Jawapan anda…

Syabas!

Jawapan anda… Jawapan anda…