7.5 Injap-injap 7.5.1 Am Injap-injap adalah peralatan penting dalam sistem saluran paip.

Fungsi injapinjap adalah:-

– Mengawal kadar aliran air. – Memberhentikan aliran air. – Menyekat hala aliran air. – Melepaskan udara daridalam paip dan membolehkan udara
masuk ke dalam paip bila paip dikosongkan.

– Melegakan tekanan daripada dalam paip. – Mengurangkan tekanan air. – Membuang kotoran dari dalam paip air.
– Memberikan sambungan ke hose bomba.

Untuk memnuhi fungsi-fungsi yang berasingan ini, injap-injap tertentu telah direka untuk dipergunakan. Rajah 1 menunjukkan jenis injap-injap yang biasa digunakan dan keterangan ringkas mengenaai Injap-injap ini adalah seperti berikut:

7.5.2 Injap Sluice (Sluice Valve) Injap sluice adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3a dan injap sluice adlah untuk memberhentikan pengaliran air. Injap jenis ini boleh didapati dalam saiz 1 ½” henigga ke 48”. Besi tuang digunakan untuk membuat badan injap itu dan gun-metal untuk pintu injap yang berbentuk baji.

Injap sluice boleh didapati dengan hujungnya berbenang, bebibir, bersoket atau licin. Injap hujung llicin Cuma boleh diperoleh hingga saiz 12”. Injap yang besar-besar biasanya dikekalkan dengan hujung berbibir. (flanged ends) 7.5.3 Injap Mencuci (scour valve) Injap mencuci (scour) dipasang dicawangan saluran paip untuk membolehkan kekotoran dari dalam paip dialirkan keluar. Untuk membuka atau menutup cawang itu, injap sluice digunakan. Injap-injap mencuci ditempatkan dibahagian terendah dalam sesuatu bahagian saluran paip dan juga dihujung-hujung paip yang buntu. Salah satu contoh aturan injap mencuci ada ditunjukkan dalam rajah 3.b 7.5.4 Injap Udara Injap udara adalah bertujuan melepaskan udara dari dalam paip semasa mengisi air kedalam paip kosong dan melepaskan gelembong-gelembong udara yang terperangkap dalam paip semasa dalam bertugas. Ia juga bertujuan membolehkan udara masuk kedalam paip bila bila paip dikosongkan dan ini bertujuan mengelakkan paip dari pecah sebab jika ianya tiada hampagus (vacum) boleh wujud dalam paip. Injap udara selalunya ditempatkan di puncak sesuatu seksyen paip atau bila-bila gradient paip berubah dengan banyaknya secara tiba-tiba. Ada dua jenis injap udara yang kedapatan. Injap udara tunggal (single Air Valve) dan injap udara kembar (double air valve). Injap udara tunggal boleh didapati dalam liang kecil (small orifice) atau liang besar (large orifice). Injap udara liang kecil ini gunanya untuk melepaskan udara dalam tekanan air semasa bertugas dan injap udara liang besar, pula membolehkan udara keluar semasa paip diisi dan masuk semasa paip dikosongkan. Injap udara kembar mengandungi liang besar beserta liang kecil dan oleh tu ianya menggabungkan fungsi-fungsi injap tunggal liang kecil dan liang besar tadi. Rajah 3.b (i) dan 3.b(ii) menunjukkan rajah injap-injap udara. 7.5.5 Injap Sekat hala (reflex Valve) Injap sekat hala (reflex valve) adalah juga dikenali dengan panggilan “check valve” atau ‘non return valve”.Air hanya boleh mengalir dalam satu hala sahaja. Jika air cuba

menghala berbalik, injap ini akan tertutup dengan sendirinya dan menyekat pengaliran itu Dengan demikian, injap ini luas dipergunakan dalam saluran paip mengepam dan ditempatkan diantara pam dan injap sluice. Oleh sebab hala aliran air tidak boleh berbalik, kerosakan pam disebabkan tolakan berbalik oleh air dapat dihindarkan. Rajah 3 c menunjukkan rajah injap sekat hala. 7.5.6 Injap Bola atau Lampong (Float Valve) Injap ini digunakan untuk mengawal air masuk kedalam tangki atau kolam dan ianya dipasang dibahagian atas, hujung paip air masuk ke tangki. Injap ini digerakkan oleh satu pelampung atau bola yang terapung di permukaan air. Bila paras air turun, pelampung ini turun bersama dan injap ini terbuka. Bila paras air naik dan menutup injap air masuk secara automatik. Contoh injap ini boleh dilihat dalam rajah 3d 7.5.7 Injap Lega Tekanan (Pressure Relief Valve) Injap ini ditunjukkan didalam rajah 3 e sebagai contoh. Ianya boleh dipasang di saluran paip disebabkan “water Hammer” yang wujud bila alat mengepam terberhenti dengan tiba-tiba.Oleh sebab injap ini boleh melegakan tekanan air dari memuncak tinggi, maka saluran paip menjadi lebih selamat. 7.5.8 Injap Pili Bomba (Hydrant) Injap ini bertujuan membolehkan pihak Jabatan Bomba membuat sambungan hose ke saluran paip dan mendapatkan air untuk melawan kebakaran. Ada dua jenis injap yang boleh didapati satu pili bomba bawah tanah (ground Hydrant). JKR banyak mengunakan ‘Ground Hydrant’ atau pili bomba bawah tanah kerana ingin mengelakkan pili-pili ini dipernakalkan dan dirosakkan jika dipasang atas tanah. Walaubagaimanapun, “Post Hydrant” adalah menyenangkan penggunaan oleh pihak Bomba. Rajah 3 f menunjukkan contoh pili bomba bawah tanah ini.

Injap Bebola dan Sistem Elektrod Automatik

Untuk bekalan secara graviti injap bebola digunakan dari jenis yang mengikut piawaian yang diluluskan, untuk menyekat aliran ke tangki bila tangki itu sudah penuh. Untuk bekalan melalui pam, penggunaan sistem elektrod automatik diperlukan.

Tangki

Mengurang

Tekan

(Breakpressure

tank)

atau

Injap

Mengurangkan Tekanan (Pressure Reducing Valve) Untuk bangunan yang tinggi dan menggunakan tangki diparas bumbung, paip-paip plumbing di paras bawah akan mengalami tekanan yang tinggi. Jadi perlu digunakan tangki “Breakpressure” atau injap mengurang tekanan. Ini bermakna alat kelengkapan yang dialirkan dari tangki “breakpressure” ini atau injap ini akan mengalami tekanan yang kurang dan dapat menghidarkan dari kerosakan. Paras dimana tangki ini ditempatkan atau kadar penurunan tekanan oleh injap sepatutnya di tentukan berasaskan kekuatan paip dan alat-alat menanggung tekanan. Walaubagaimanapun jabatan air selalunya menghadkan mengikut paras, sebagai contoh sebuah jabatan akan menetapkan bahawa setiap 100 kaki perlu diadakan tangki atau injap ini. Ini adalah diantara perkara-perkara penting yang perlu diawasi. Masih banyak lagi perkara-perkara yang lebih terperinci perlu dipelajari. Adalah dinasihatkan agar Kaedah Bekalan Air yang disertakan itu difahami dengan lebih terperinci.

OUTLET KE KE OUTLET LAMPUNG PAIP AWAM METER BERASINGAN INJAP TANDAS & DAPUR DLL

SISTEM GRAVITI

SAMPLING BESAR TANGKIMETER HALA PAIP AWAM PAM SEDUTAN METER POINT SUB SINJAP SEKAT

SISTEM PAM

PAM METER KE PAIPOUTLETBESAR PAM PNEUMATIC INJAP SEKAT SISTEM AWAM ELEKTROD SSAMPLING POINT TANDAS & DLL HALA

SISTEM PAM (AIR MINUMAN BERASINGAN MENGGUNAKAN PAM ‘PNEUMATIC’)