Siti Asmani binti Mustapha Nor Fadhilah binti Bakri PISMP PEMULIHAN SEM 3/G7

Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah

rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan "Pilihan Raya Umum 1969" sejarah negara Malaysia.

Tragedi ini yang mengakibatkan

Ia merupakan satu titik hitam dalam

1) Isu Perkauman dalam Pilihanraya 1969 

Tercetus lantaran slogan ‘Malayan Malaya’ yang diperkenal oleh Lee Kuan Yew sebelum Singapura dikeluarkan daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1965. Provokasi daripada pihak pembangkang bermula pada malam 10 Mei 1969 yang menghina kaum Melayu sehingga ada sebilangan Melayu yang membuat tindakan balas.

2) Pembangkang meraikan kemenangan.
Dikatakan kaum Cina yang menang telah

berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan slogan.

Dalam masyarakat Melayu, penyapu

mempunyai konotasi yang negatif (sial). Ada yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan

3) Perarakan Kematian Cina
Di Jinjang, Kepong kematian seorang Cina

akibat sakit tua diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun perarakan kematian bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina Melayu.

4) Panggung Odeon
Pemuda-pemuda dari kongsi gelap Cina telah

mengepung Panggung Odeon. Semasa tayangan gambar, iklan berbahasa Cina menyuruh orang Cina keluar ditayangkan. Tidak berapa lama, orang Melayu yang berada di dalam panggung tersebut dibunuh dengan kejam menggunakan besi penggantung daging babi.

 Persepsi di kalangan aktivis dan chuvanis Cina

telah menjadikan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai rusuhan kaum dan menebarkan dakyah dengan menyatakan peristiwa tersebut adalah perancangan licik Tun Abd Razak dan Dato’ Harun Idris. orang Cina tidak mengenang budi dengan taraf kerakyatan yang diberikan kepada mereka.

 Kalangan orang Melayu pula menyatakan bahawa

 Orang Melayu pula menyatakan pandangan

negatif terhadap orang Cina kerana majoritinya menganggotai pasukan Bintang Tiga.

 Negara diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei

1969 dan Negara diperintah oleh Yang Di-Pertuan Agong dan Perlembagaan Persekutuan digantung.

 Mageran dibentuk untuk menghalang daripada

kejadian 13 Mei tersebut berulang kembali.

 Rukun Negara dibentuk bagi meningkatkan

kefahaman rakyat kepada perlembagaan negara.

 Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk

menghapuskan monopoli satu kaum dalam satu sumber ekonomi sekaligus membasmi kemiskinan tegar.

 Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat, Budaya, dan Perpaduan 

1. Masyarakat Menurut Roucek & Warren (1979):

sebagai “satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secarardapat kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad-abad. Satu kumpulan / kelompok manusia yang   hidup  saling  berorganisasi, berbincang,    bekerjasama  dalam  mengatur kerja     secara kolektif, mampu menyatukan buah   fikiran dan tindakan sehingga terjalin    hubungan antara satu sama lain  serta lahir   satu sistem yang dinamakan sebagai    kebudayaan. 

2. Kebudayaan ditakrifkan Sebagai satu  keseluruhan cara hidup manusia  (yg  merangkumi cara bertindak, berkelakuan  dan berfikir). Kebudayaan meliputi hasilhasil  kehidupan kelompok yg bercorak kebendaan dan  bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari  satu masyarakat ke masyarakat yg lain, namun  beberapa aspek yg sama didapati wujud dalam  kalangan semua masyarakat (seperti bahasa,  objekobjek kebendaan, amalan agama, sistem  kekeluargaan, nilai kesenian dll). Persamaan  tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan  sejagat. 

3. Perpaduan dan integrasi
 Perpaduan sbg satu proses yg menyatupadukan

seluruh  masyarakat & negara supaya setiap anggota  masyarakat dapat membentuk satu identiti &  nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan  tanah air.

 Integrasi ialah satu proses penyesuaian bersama

pelbagai  kebudayaan & ciri-ciri sosial yg diterima oleh  semua kelompok etnik dlm negara. Identiti, hak  & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak  dihapuskan tetapi disuburkan.
   

 Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan

mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi.
 Konsep ‘kelompok etnik’ digunakan untuk merujuk kepada

golongan yg berbeza dari segi kebudayaan.
 Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti

adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan tentang kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, & hiburan. 

KEPENTINGA N HUBUNGAN ETNIK
KESTABIL AN POLITIK MEMBENT UK MASYARA KAT MAJMUK

KEKUKUH AN EKONOMI

 Malaysia merupakan sebuah negara berbilang  kaum yg pernah

menghadapi konflik etnik.
 Hubungan etnik mencerminkan perkembangan  sejarah dan

kemampuan sosioekonomi  sesebuah negara.
 Hubungan etnik mencerminkan darjah dan  sumber ketegangan

sosial dlm sesebuah  masyarakat.
 Hubungan etnik penting dalam memahami  kesan pengindustrian di

sesebuah negara  (kesan pengindustrian dan perubahan sosial).
 Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial  dan perancangan sosial

sesebuah negara.

 Berdasarkan

pengalaman 13 mei 1969, ternyata faktor hubungan etnik yang harmonis menjadi anak kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. Peristiwa tersebut telah mendedahkan kepada kita semua bahawa survival Malaysia sebagai sebuah negara bangsa dan sistem sosial yang kukuh, tidak semata-mata terletak pada pertumbuhan ekonomi yang baik dan kestabilan politik yang mapan. Apa yang lebih pnting dalam konteks Malaysia sebagai sebuah masyarakat majmuk ialah usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.  Sekiranya tidak dilakukan, dalam sekelip mata, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik yang kita nikmati akan tergugat sekiranya berlaku lagi konflik etnik secara terbuka seperti peristiwa 13 mei 1969.