SEJARAH JOHOR : 1641 DAN 1699

MOHAMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN 2008

1.0

Pendahuluan Tahun 1641 dan 1699 adalah titik tolak yang paling penting dalam perkembangan

sejarah Johor. Oleh sebab kemunculan Kerajaan Johor boleh dikatakan daripada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis pada 1511. Apabila Sultan Mahmud Shah mangkat dalam tahun 1528, gantinya iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I yang berpindah ke Pekan Tua di hulu Sungai Johor.1 Bagindalah raja pertama daripada dinasti Melaka yang bertakhta di Kerajaan Johor.2 Selama dua abad berikutnya kerajaan pewaris Melaka berkisar di kawasan Johor dan Riau.3 Kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka di tanagan Portugis tidak Sultan

bermakna kegemilangan kesultanan Melayu akan berkubur begitu sahaja. Apabila

Mahmud Shah berundur ke Bentan dan mendirikan sebuah kerajaan di Bentan. Selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Alauddin Riayat Shah I telah ditabalkan sebagai sultan Johor yang kedua.4 Kemunculan kerajaan Johor bukan secara tiba-tiba, kemunculan kerajaan ini

merupakan suatu manefestasi kepada adat Melayu yang menyebut “ Tanah dan rakyat boleh

1 2

A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 161. Ibid., hlm 161-162. 3 Ibid., hlm 162. 4 Ibid., hlm 165.

1

dicari, tetapi tidak begitu halnya dengan raja yang mempunyai keturunan yang paling mulia”5. Oleh sebab itu, kemunculan kerajaan Johor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. pemerintah Melayu keatas ketewasan mereka di Melaka. Oleh itu, penubuhan kerajaan ini adalah untuk mengembalikan semula kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kemunculan kerajaan Johor telah membuktikan bahawa walaupun kota Melaka telah ditawan oleh Portugis, namun kekuasaan Sultan Mahmud Syah tidak terjejas. Namun begitu, perbincangan dalam esei adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada tahun 1641 dan 1699 serta kepentingan peristiwa ini keatas perkembangan sejarah Johor. 2.0 Sebelum Peristiwa Tahun 1641 Sebelum 1641, berlaku beberapa peristiwa yang penting khususnya kepada Johor. Peristiwa ini merupakan pemangkin kepada kemunculan Johor sebagai suatu kuasa maritim yang disegani di rantau ini. Johor muncul pada tahun 1641 sebagai sebuah kuasa yang menyerlah walaupun wilayah kekuasaannya semakin berkurangan dan kewibawaannya semakin merosot, namun ia masih tetap memikul matlamat ekonomi dan politik serta kepentingan kuasa sebelumnya iaitu Kesultanan Melayu Melaka.6 Penabalan Sultan Alauddin Riayat Shah I iaitu putera Sultan Mahmud Shah telah membuktikan bahawa kerajaan Johor merupakan suatu kesinambungan daripada kerajaan Melaka dan boleh diiktiraf sebagai pewaris kerajaan Melayu Melaka. Namun begitu, kekuasaan kerajaan ini tidaklah sehebat kerajaan Melaka kerana banyak kawasan takluk kerajaan Melaka telah mengisytiharkan kemerdekaan sejak penghujung kurun
5 6

Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 53. Ibid., hlm 44.

2

kelima belas lagi.7Antara kawasan takluk yang masih mengakui ketuanan kerajaan Johor adalah terdiri daripada Sungai Kelang, Sungai Penagie (Kuala Linggi), Sungai Siak, Sungai Kampar, Bengkalis, Ungaran, Pulau-pulau Karimun, Bulang, Bentan, Lingga dan pulau-pulau sekelilingnya, pulau Singapura, Rio Formosa (Batu Pahat) dan Muar.8 Kawasan-kawasan inilah yang telah membentuk sebuah kerajaan diketuai oleh pewaris Melaka ataupun kerajaan yang diperintah oleh Dinasti Melaka. Selain itu, rentetan peristiwa sebelum 1641 adalah berkaitan dengan persaingan antara kerajaan Aceh, Portugis dan Johor dalam menegakkan kekuasaan di Selat Melaka. Peperangan ini lebih dikenali sebagai perang tiga segi. Aceh berusaha untuk menjadi kuasa maritim yang utama di Selat Melaka, manakala Johor pula berusaha untuk mengembalikan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, Portugis yang bertapak di Melaka berusaha untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam monopoli perdagangan di rantau ini, disamping mengurangkan persaingan daripada kuasa Melayu yang lain. Pada tahun 6 Jun 1613, Sultan Aceh iaitu Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah memusnahkan Batu Sawar di Sungai Johor dan membawa Sultan Alauddin Riayat Syah II dan adinda baginda (Raja Abdullah) serta beberapa orang pembesar, sebagai tawanan ke Aceh.9 Aceh telah menakluk Kedah, Perak, Pahang dan buat sementara waktu Johor.10 Portugis pula telah menyerang secara bertubi-tubi pada tahun 1518, 1520, 1521. 1523, 1524, 1526, 1535, 1536 dan

7 8

Ibid. Ibid. 9 A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 166. 10 Ibid.

3

1587.11 Kekerapan serangan-serangan ini membuktikan bahawa Kerajaan Johor mampu untuk bangkit sebagai sebuah kuasa yang kuat dan mampu menyusun kembali kekuatan angkatan perangnya serta sekali lagi menjadi pengancam kepada Portugis dan Aceh. Selain daripada peristiwa ini, kita juga wajar melihat kepada hubungan antara Johor dengan Belanda. Pada 3 Mei 1604, Laksamana Wijbrand Vann Warwijck tiba di Sungai Johor dan telah memberi kepada sultan gun powder and ball.12 Pada 1605, hanya dengan kunjungan kapal-kapal Belanda telah menyelamatkan Johor daripada diserang oleh Furtado de Mendoca ( Gabenor Melaka). Pada zaman pemerintahan Sultan Abdullah Ma‟ayat Shah yang telah berutus surat secara sulit dengan Belanda dan baginda menawarkan tempat untuk membina loji atau kota di Johor jika dapat menghalau Aceh dari Johor.13 Walaupun pihak Belanda tidak menghiraukan permintaan Johor, namun begitu pada tahun 1637, Sultan Abdul Jalil III, Sultan Johor telah membuat perjanjian dengan Belanda hendak menolong melawan Portugis di Melaka dan sebagai balasan Belanda akan membantu baginda mendirikan sebuah kota di Batu Sawar.14 Hubungan yang baik dengan Belanda ini merupakan satu bonus kepada Johor kerana hubungan baik dengan Belanda akan mengurangkan sebarang ketegangan dengan Portugis dan Aceh.

3.0

Peristiwa tahun 1641. Peristiwa penting yang berlaku pada tahun 1641 berkisar tentang kekalahan Portugis

ditangan Belanda. Hubungan antara Belanda dengan Johor berkaitan dengan usaha untuk
11 12

Ibid., hlm 162. R.O. Winstedt, (1932), A History of Johore, Kuala Lumpur: MBRAS, hlm31. 13 A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, hlm 166. 14 Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 69.

4

memerangi orang Portugis ini berlangsung pada tahun 1637 apabila Sultan Abdul Jalil III, Sultan Johor telah membuat perjanjian dengan Belanda hendak menolong melawan Portugis di Melaka dan sebagai balasan Belanda akan membantu baginda mendirikan sebuah kota di Batu Sawar.15 Ekoran itu, pada bulan Jun 1640, Gabenor Jeneral Antonio van Dieman di Betawi telah mengarahkan kapal-kapal perang Belanda untuk mengepung pelabuhan Melaka.16 Pada bulan berikutnya, Sultan Abdul Jalil dari Johor telah menghantar angkatan perang sebanyak 40 buah perahu perang membawa 1500 askar-askar Melayu dibawah perintah Laksamana Tun Abdul Jamil pergi membantu mengepung dan memerangi orang-orang Portugis di Melaka.17 Setelah lebih kurang enam bulan mengepung Kota Melaka dan diserang oleh askar Belanda yang dibantu oleh askar-askar Johor, akhirnya pada 14 Januari 1641 Belanda berjaya menakluk Melaka.18 Kerajaan Johor dengan bantuan Belanda telah berjaya menewaskan Portugis dan ini telah menamatkan persengketaan yang berlarutan selama 130 tahun. Walaupun, Melaka diperintah oleh Belanda dan bukannya Johor, namun begitu pengarang Hikayat Hang Tuah ketika mengenang kembali ke zaman pertengahan kurun ketujuh belas merasa bangga dan merasa wajar dengan kedudukan Johor di Alam Melayu.19 Dia menggambarkan Johor mempunyai taraf yang sama dengan Belanda dan sama-sama memerintah Melaka (diperintah oleh Belanda).20

Walaupun pada mulanya, Johor berperang dengan Portugis adalah untuk mengambil semula Melaka, namun begitu apabila pakatan Johor-Belanda berjaya menewaskan Portugis, pentadbiran

15 16

Ibid. Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 49. 20 Ibid.

5

Melaka diserahkan kepada Belanda. Ini disebabkan Johor telah mengandaikan bahawa jika Melaka diberikan kepada Belanda dan Johor diberi keistimewaan sebagai sahabat Belanda, maka kemakmuran Johor akan meningkat maju. Oleh sebab itu, pakatan antara Johor dengan Belanda menguntungkan kedua-dua pihak kerana selepas tahun 164, barulah Johor dapat merasai nikmat kemerdekaan daripada peperangan dan dapat menyusun kembali kekuatan politik dan ekonomi. Lantas menjadi peneraju kepada kerajaan-kerajaan di Alam Melayu. Walaupun selepas peperangan tersebut, Sultan Abdul Jalil III berasa sakit hati kepada Laksamana Tun Abdul Jamil disebabkan Johor tidak mendapat apa-apa faedah setelah menolong Belanda mengambil Melaka, akan tetapi tiada pula melarat kerana persahabatan dengan Belanda bertambah baik, malahan baginda turut menerima hadiah daripada Belanda dan baginda tidak perlu risau lagi dengan ancaman Portugis dan Aceh.21 Perang tiga segi ini telah melemahkan kedudukan Johor kerana setiap kali berlaku serangan Aceh mahupun Portugis, pasti ibu negeri akan berpindah. Misalannya, Aceh telah memusnahkan ibu negeri Johor di Lingga pada tahun 1623.22 Apabila pihak Aceh dan Portugis tidak lagi mengancam Johor, maka Johor mampu membangunkan semula perdagangan enterpotnya yang sering kali tergganggu dengan ancaman Aceh dan Porugis. Sebenarnya, walaupun Johor kehilangan banyak daripada kuasanya sebelum ini, namun Johor menyedari sepenuhnya tentang kemungkinan masa depannya, apatah lagi dengan ketiadaan ancaman dari Portugis dan Orang Kaya Aceh di istana begitu sibuk berusaha utuk mengekalkan kekuasaan mereka ke atas mahkota Aceh sendiri daripada berusaha untuk

21 22

Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 70. A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, hlm 166.

6

memperluaskan lagi sempadan kekuasaan Aceh.23 Keadaan ini telah mewujudkan suatu keadaan yang pastinya berbeza daripada sebelumnya, kedaulatan dan kekuatan Johor semakin menonjol tanpa perbalahan dengan Aceh mahupun Portugis. Walaupun Belanda berkuasa di Melaka, namun menganggap Johor sebagai sahabat kerana telah membantu menewaskan Portugis. Johor telah mempergunakan kedudukan istimewa iaitu sebagai sahabat kepada Belanda untuk mengukuhkan kerajaannya. Selain itu, tahun 1641 juga menandakan kemunculan pengaruh Laksamana Tun Abdul Jamil. Pengaruh Laksamana melebihi pengaruh orang besar-besar yang lain. Diceritakan bahawa pada 1642, dua orang pegawai Belanda iaitu Pieter Willemsz dan Jan Meine sewaktu berkunjung ke Johor mengatakan bahawa Sultan amat mengasihi Laksamana. 24 Kemunculan pengaruh Laksamana yang akan mencorakkan pentadbiran dan memacu perkembangan perdagangan Johor. Saya amat bersetuju bahawa tahun 1641 merupakan titik tolak kepada perkembagan sejarah Johor disebabkan selapas tahun inilah Johor mampu mencorakkan kembali sistem politik dan ekonomi tanpa gangguan daripada Aceh atau Portugis. Ini disebabkan tanpa halanganhalangan ini kerajaan Johor mula dapat berfungsi dengan lebih cekap seperti zaman sebelumnya dan mula memulihkan perdagangan antarabangsa di pelabuhan-pelabuhannya.25

23

Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 50. 24 Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 71. 25 Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, hlm 50.

7

4.0

Peristiwa Antara Tahun 1641 sehingga 1699. Setelah Portugis dikalahkan oleh Belanda dan kerajaan Aceh berajakan perempuan , pada

tahun 1641 baru Sultan Abdul Jalil III datang ke tanah besar negeri Johor mendirikan tempat bersemayam dan pusat pemerintahan di Makam Tauhid.26 Laksamana Tun Abdul Jamil

dititahkan supaya pergi membuka negeri di Sungai Charang (Pulau Bentan) dan tempat itu dinamakan Riau.27 Mengikut keterangan orang Belanda iaitu Pieter Willemsz dan Jan Meine pada tahun 1642, pada masa itu Laksamana merupakan orang besar Johor yang sangat dikasihi oleh Sultan.28 Laksamana merupakan panglima perang yang pergi membantu Belanda menewaskan Portugis di Melaka. Laksamana telah diberikan kuasa oleh Sultan untuk memerintah dan segala keputusan berhubung dengan wilayah jajahan terletan pada tangan Laksamana. Selepas kejatuhan Portugis, Keluarga Laksamana semakin berpengaruh dalam pemerintahan Johor. Ini disebabkan perdagangan yang dijalankan pada masa ini bersifat naungan. Seorang pedagang asing atau orang Johor sendiri perlu mendapatkan naungan

daripada seorang individu yang berkuasa di dalam negeri seperti Bendahara, Raja Indera Bongsu, Temenggung, Laksamana atau Kadi.29 Pada tahun 1687, duta Belanda ke Riau pernah

26 27

Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, hlm 70. Ibid., hlm 71. 28 Ibid. 29 Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 51.

8

mendedahkan bahawa berdasarkan pemerhatian mereka tentang bagaimana perdagangan dijalankan dibawah Laksamana (Paduka Raja), mereka mengatakan dalam kalangan pedagangpedagang disini, wakil dagang Paduka Raja ( Tun Abdu Jamil) adalah yang paling ramai bilangannya dan yang terpenting antara mereka terlibat dengan menjual dan membeli barangbarang.30 Cara sistem naungan telah diberi komen oleh Belanda yang menyatakan bahawa “ setiap orang melakukan sesuka hatinya seolah-olah tiada raja atau kerajaan”.31 Ini membuktikan bahawa pada tahun-tahun selepas 1641, perdagangan di pelabuhan Johor kemabli rancak. Para pedagang itu tertarik kepada Johor disebabkan oleh kemampuan Johor yang dapat menyediakan peluang dan pasaran yang baik disamping dapat mengadakan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk menjalankan perdagangan dengan cekap.

Perdagangan di pelabuhan semakin bertambah dengan pegenalan sistem naungan yang akan menguntungkan kantung Paduka Raja. Walaupun, sistem perdagangan berasaskan naungan, namun perdagangan tetap berkembang dengan pesat ekoran keperihatinan Laksamana yang sentiasa peka kepada keperluan pedagang. Disamping menyedari tentang ancaman sebuah lagi pelabuhan iaitu Melaka. Gabenor Thomas Slicher dari Melaka telah menulis surat yang mengatakan bahawa pedagang-pedagan tertarik ke Riau kerana di sini pedagang timah dibayar dengan setengah duit ( content) dan setengah lagi dengan lagi dengan kain; sedangkan di Melaka mereka diberikan apa sahaja jenis kain yang ada dan bukannya jenis kain dengan corak yang terbaharu seperti di Riau.32

30 31

Ibid. Ibid. 32 Ibid.

9

Pada tahun 1642, Belanda telah membuat perjanjian dengan Sultan Johor iatu semua kapal-kapal dari Johor yang hendak berlayar ke tempat di sebelah Barat daripada Melaka hendaklah singgah di Melaka untuk mengambil passport daripada orang Belanda. 33 Apabila sistem ini dikuatkuasakan oleh Belanda di Selat Melaka, kebanyakan kapal yang tidak mempunyai passport akan dirampas segala isi kargo. Justeru, untuk mengelakkan rampasan barangan oleh Belanda, para pedagang mempunyai dua piliha sama ada berkunjung ke pelabuhan Melaka ataupun Johor. Jika berkunjung ke Melaka pasti akan dikenakan dengan cukai yang melampau. Oleh itu, kebanyakan pedagang akan singgah di pelabuhan Johor untuk memohon pas. Melaka telah diarahkan oleh Betawi supaya memberikan pas-pas kebenaran kepada Orang Kaya Johor sebagai tanda penghormatan; demikianlah kapal-kapal dari berbagai-bagai negeri dapat berdagang dikawasan itu dibawah lindungan cop mohor penaung mereka dan dengan adanya kebenaran Belanda.34 Melalui kaedah ini, perdagangan Johor dapat berkembang dengan pesat, disamping orang kaya dan pemimpin dapat hasil yang banyak melalui pemberian pas-pas kebenaran ini. Persahaban dengan Belanda khususnya dalam pemberian kebenaran untuk mengeluarkan pas-pas kebenaran untuk berlayar tanpa gangguan daripada kapal peronda Belanda telah berjaya meningkatkan martabat kerajaan Johor setanding dengan Belanda khususnya dalam bidang perdagangan. Duta-duta Belanda yang dihantar ke Istana Johor pada bahagian kedua kurun ketujuh belas dan bahagian pertama kurun kelapan belas begitu tertarik dengan kemudahan-kemudahan

33 34

Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, hlm 70. Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, hlm 53.

10

yang ada di pelabuhan Johor.35 Kecekapan Johor mengendalikan barang dagangan

dan

kemampuannya untuk membekalkan semula kapal-kapal dengan cepat dan murah adalah faktor utama yang disebut dan dikagumi oleh Belanda sebagai suatu tarikan yang penting kepada pedagang asing.36 Apabila Sultan Abdul Jalil III mengarahkan Laksamana membuka negeri di Riau, maka kemakmuran Johor terus bertambah maju kerana Riau sangat strategik khususnya dalam laluan perdagangan di rantau ini. Kepesatan perdagangan di Riau telah digambarkan oleh Gabenor Thomas Slicher telah menulis surat ke Betawi pada bulan Mei 1687 yang mengatakan bahawa bilangan kapal yang berlayar ke Riau ( pada masa itu merupakan ibu negeri Johor) begitu besar sehinggakan sungai itu sukar untuk dilalui akibat terlalu banyaknya kapal-kapal dagang.37 Ini menjadi bukti bahawa tahun-tahun selepas 1641 merupakan era kegemilangan Johor kerana kepesatan perkembangan perdagangan dan ini telah mengembalikan semula martabat Johor selaku pewaris Kesultanan Melayu Melaka yang sememangnya handal dalam bidang perdagangan sehinggakan dikenali sebagai pelabuhan entrepot terbesar didunia. Hubungan antara Belanda dan Johor kadang-kala menimbulkan sengketa khususnya berkaita dengan perdagangan. Pada tahun 1685, apabila satu lagi misi Belanda dihantar ke Riau, Paduka Raja telah membuat aduan tentang tindakan Belanda mendirikan gudang di Siak.38 Namun, peristiwa ini wajar diperhalusi kerana perbalahan antara Johor dengan Belanda berhubung dengan soal perdagangan, telah muncul satu lagi kuasa yang dominan di Tanah Besar

35 36

Ibid., hlm 50. Ibid. 37 Ibid., hlm 51. 38 Ibid., hlm 195.

11

Asia Tenggara iaitu Siam. Paduka Raja telah memutuskan mempertahankan

cara yang paling baik untuk

kepentingan Johor adalah dengan mendapatkan sokongan daripada rakan

sekutunya yang kuat iaitu Siam.39 Siam telah menghantar dutanya ke Betawi untuk membantu menyelesaikan perbalahan ini dan pihak Belanda telah meminta penjelasa daripada Paduka Raja. Dalam soal ini, kebijaksanan Paduka Raja dalam memanipulasi keadaan dan menjadi kuasa lain sebagai rakan yang boleh membantu sekiranya kepentingan Johor terancam. Kegemilangan Johor selepas 1641 wajar dikaitkan dengan kesetian tidak berbelah bagi Orang Laut kepada pemerintah Johor. Pada kurun ketujuh belas, mereka telah menunjukkan kesetiaan yang tidak ada tolok bandinnya kepada pemerintah yang mengutamakan kepentingan mereka dalam kerajaan Johor. Walaupun terdapat berpeti-peti emas dan wang rial yang dimiliki oleh Laksamana (Paduka Raja) Tun Abdul Jamil, namun dia tidak berjaya mendapat kesetiaan Orang Laut daripada seorang pemerintah yang masih kecil (Sultan Mahmud Shah II) pada tahun 1688.40 Walaupun pada 1688, Laksamana begitu berpengaruh sehinggakan pembesar yang lain terpaksa tunduk di bawak pengaruh Laksamana. Namun pengaruh tersebut tidak mampu menanggani kesetiaan Orang Laut kepada keturunan Bukit Siguntang. Sultan Abdullah Ma‟ayat Shah pernah berkata baginda lebih sedia mempertahankan kerajaannya berlandaskan kekuatan Orang Laut yang taat setia di Kepulauan Riau-Lingga

daripada menjadi raja boneka dan simbol semata-mata dan lari ke hulu sungai apabila diserang musuh.41 Ini menggambarkan bahawa Orang Laut merupakan simbol kepada kekuatan kerajaan Johor. Tanpa Orang Laut, pasti
39 40

kekuasaan para pembesar dan pemerintah tidak dapat

Ibid. Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 64. 41 A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 166.

12

dikuatkuasakan dalam wilayah.

Hanya beberpa bulan sahaja selepas Belanda melaporkan

tentang „ kemusnahan seluruhnya‟ Johor Lama pada tahun 1673 apabila banyak harta benda dirampas dan ramai orang menjadi tawanan, sebuah angkatan perang Johor muncul di Kuala Sungai Jambi dan mengancam Jambi yang baru menempa „kemenangan‟ itu.42 Pemerintah Johor sangat menghargai bakat khusus Orang Laut ini dalam menggalakkan para pedagang mendatangi pelabuhan-pelabuhan di Johor dan dalam usaha untuk menyekat para pesaing ekonomi dan baginda dengan tabah dan hati-hati telah menggunakan mereka untuk menentang pencabar utama Johor iaitu Belanda di Selat Melaka.43 Kapal-kapal orang Laut diperintahkan untuk meronda perairan bukan untuk menguatkuasakan sistem member kebenaran seperti sistem kawalan Belanda tetapi hanya untuk menunjukkan kemampuan Johor menimpakan hukuman kepada mereka yang menjalankan perniagaan dengan pesaing Johor dan juga memberi perlindungan pedagang yang singgah di pelabuhan Johor.44 Tindakan Orang Laut ini amat berkesan terutamannya ketika ibu negeri Johor terletak di Riau di Pulau Bentan .45 Tugas mereka sama sahaja seperti zaman Srivijaya dan Kerajaan Melayu Melaka. Mereka akan melindungi atau menyerang kapal-kapal yang melalui Selat Melaka. Orang Laut merupakan askar yang boleh dipercayai dan diharap sekiranya berlaku peperangan khususnya setelah Johor dikalahkan oleh Jambi pada tahun 1669.46

42

Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 67. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 Ibid. 46 A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm74.

13

5.0

Peristiwa tahun 1699 Tahun 1699 dikatakan sebagai satu turning point yang sangat penting dalam sejarah

Johor. Kemangkatan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1699 yang menandakan berakhirnya keturunan Melaka yang memerintah Johor. Hikayat Siak menceritakan bahawa: Penghulu Istana pun datang, membawah akan nangka, memberi bini Megat Seri Rama, kerana ia mengidam hendah makan nangka.47Maka setelah baginda mendengar sembah Penghulu Istana, maka baginda pun tertawah.48 Titah baginda, “Suruhlah panggil bini Megat Serama itu, aku hendak melihat anaknya, iakah yang makan nangka itu”.49 Maka dibelah perutnya dan anak yang didalam perut itu menghisap nangka itu, maka bini Megat Serama pun mati.50 Justeru, selepas peristiwa tersebut, Megat Seri Rama telah bertindak membalas dendam diatas perbuatan rajanya. Megat Seri Rama telah membunuh Sultan Mahmud Syah semasa baginda hendak menunaikan solat Jumaat.51 Kemangkatan baginda dikenali sebagai marhum mangkat dijulang. Setelah mangkatnya Sultan Mahmud Shah II, putuslah zuriat keturunan daripada Sultan-sultan Melayu Melaka yang memerintah negeri Johor.52 Berakhirnya keturunan Dinasti Melaka telah menandakan kemunculan satu lagi dinasti iaitu Dinasti Bendahara.

47 48

Muhammad Yusof Hashim (peny), (1992), Hikayat Siak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 108. Ibid. 49 Ibid. 50 Ibid. 51 Virginia Matheson, (1992), Tuhfat Al-Nahfis, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, hlm 45. 52 Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 87.

14

Kemangkatan baginda telah meninggalkan seribu persoalan kerana kononnya baginda dikatakan mempunyai bini peri daripada bangsa jin dan tidak suka bersekedudukan dengan isterinya bangsa manusia.53 Keadaan ini amat sukar kerana baginda dikatakan tidak mempunyai zuriat sah untuk mewarisi takhta kerajaan. Walaupun begitu, diceritakan bahawa sebelum kemangkatan Sultan Mahmud Shah, baginda sempat berpesan kepada Encik Pong supaya menelan mahnikam baginda supaya zuriat keturunan Raja Iskandar Zulkarnain tidak putus.54 Kemangkatan baginda telah menyebabkan kerajaan Johor tidak bersultan. Oleh sebab itu, Pada awal September 1699, orang Besar-Besar Johor telah melantik Bendahara Paduka Tun Abdul Jalil menjadi Sutan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. 55 Kebiasaannya pemerintahan diterajui oleh Sultan, tetapi Bendaharalah yang akan menjalankan pemerintahan kerajaan atas nama Sultan. Hanya pada awal kurun ketujuh belas pengaruh Laksamana melebihi Bendahara. Seperti yang tercatat dalam Hikayat Siak yang menyatakan bahawa “Maka diperintah akan Bendahara seperti yang telah sudah”. 56 Kemangkatan Sultan Mahmud Shah III telah menandakan permulaan baru bagi kerajaan Johor kerana gelaran pewaris telah terhapus dengan kemangkatan Sultan Mahmud Shah III. Setelah itu pada awal kurun kelapan belas, kerajaan Johor dikejutkan dengan kemunculan seorang putera Minangkabau yang mengakui dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah III dan menuntut haknya sebagai pewaris sah takhta kerajaan Johor. Kemunculan Raja Kecil telah menyebabkan Orang Laut berpaling tadah dan menyokong Raja kecil kerana pemerintah Johor
53 54

Virginia Matheson, (1992), Tuhfat Al-Nahfis, hlm 44. Ibid. Lihat juga Muhammad Yusof Hashim (peny), (1992), Hikayat Siak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 112. 55 Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 87. 56 Muhammad Yusof Hashim (peny), (1992), Hikayat Siak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 107.

15

bukan lagi keturuna bukit Siguntang. Apabila Raja kecil mengatakan bahawa baginda merupakan keturunan Sultan Mahmud Shah dengan Encik Pong, maka Raja Kecil dianggap sebagai pewaris Raja Iskandar Zulkarnain. Kemangkatan Sultan Mahmud Shah III telah memberikan implikasi yang pelbagai

kepada kerajaan ini. Sebelum ini, kerajaan ini dianggap sebagai pewaris Melaka dan sumber kekuatan orang Melayu. Tetapi dengan kemangkatan Sultan Mahmud Shah III, penghormatan yang diberikan sebelum ini berkurangan. Selain itu, kemunculan Raja Kecil di Johor akan mengheret opu lima bersaudara kedalam kancah politik Johor. Penglibatan orang Bugis dalam kancah politik Johor akan mencorakkan perkembangan politik dan ekonomi di rantau ini. Disamping merupakan faktor kebangkita dan kejatuhan kegemilangan Kerajaan Johor.

16

6.0

Kesimpulan Kegemilangan Johor pada era 1641 sehingga 1699 boleh diletakkan atas bahu seorang

tokoh iaitu Paduka Raja Tun Abdul Jamil yang terbukti gigi dalam dalam menjadikan kerajaan Johor sebuah kuasa konomi dan ketenteraan yang disegani di alam Melayu dalam kurun ketujuh belas.57 Peristiwa yang berlaku pada era ini seperti kejatuhan kuasa Portugis di Melaka, Aceh yang semakin menjauhka diri daripada sengketa dengan Johor, disamping hubungan baik antara Johor dengan Belanda telah membantu proses perkembangan Johor sebagai kuasa yang tidak ada tandingannya di alam Melayu. Sehinggakan, Johor pernah memberi amaran kepada Belanda supaya tidak mencampuri pertelingkahannya dengan Jambi pada tahun 1669. Selain itu, peristiwa kemangkatan Sultan Mamud Shah III pada tahun 1699 telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada keutuhan kerajaan Johor. Ini disebabkan selepas tahun tersebut muncul campur tangan Siak dan Bugis dalam politik Johor, disamping beberapa negeri yang mengakui ketuanan Johor mula menjauhkan diri. Tahun 1641 dan 1699 merupakan satu turning point dalam perkembangan sejarah Johor.

57

Leonard Y. Andaya, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press, hlm 215.

17

Bibliografi A. Samad Ahmad (1985), Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Andaya, L.Y, (1975), The Kingdom Of Johor: 1641-1728, Kuala Lumpur: Oxford University Press. Andaya, B.W dan Andaya, L.Y, (1983), Sejarah Malaysia, Petaling Jaya: Macmillan Publishers (M) Sdn Bhd. Haji Buyong Adil, (1971), Sejarah Johor, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Matheson, Virginia (1992), Tuhfat Al-Nahfis, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Muhammad Yusof Hashim (peny), (1992), Hikayat Siak, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hawa (peny), (1992), Bustan al-Salatin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suwannathat-Pian, Kobkua (1997), Asia Tenggara: Hubungan Tradisional Serantau, Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Winstedt, R.O. (1932), A History of Johore, Kuala Lumpur: MBRAS. Kuala

18