SYAFIQAH NADIA AIN RAUF

JELASKAN BAGAIMANA PROSES GEOMORFOLOGI MEWUJUDKAN BENTUK MUKA BUMI DI KAWASAN LEMBANGAN SUNGAI DAN PINGGIR PANTAI

PROSES PENGHAUSAN YANG DIALAMI OLEH PERMUKAAN AKIBAT TINDAKAN AGEN-AGEN YANG BERTINDAK SEPERTI AIR MENGALIR DAN TINDAKAN OMBAK. TENAGA KINETIK DAN GESERAN YANG WUJUD. TERDAPAT 2 KONSEP HAKISAN:GEOLOGI DAN SEMULA JADI.

HAKISAN

GEOLOGI

TANIH

>Hakisan di bawah keadaan semula jadi

>Punca dari manusia yang mengangg u keadaan semulajadi alam sekitar

AGEN-AGEN HAKISAN
AIR
Hakisan percikan air hujan Hakisan galur @Hakisan larian air permulaan Hakisan galir Hakisan sungai

ANGIN SALJI DAN GLASIER MANUSIA

Hakisan percikan air hujan

Jenis-jenis hakisan permukaan

Hakisan galur

Hakisan galir

Impak : oPengcungkilan partikel tanih oMelonggarkan dan merosakkan ikatan antara butiran(granul) oPercikan bertindak sebagai agen pengangkutan partikel

HAKISAN PERCIKAN AIR HUJAN

Setiap titisan air mempunyai tenaga kinetik dan tenaga potensi untuk melonggarkan struktur tanah

Tenaga kinetik dan potensi air hujan yang berbeza-beza faktor saiz,halaju,kelebatannya @intensiti nya

Hakisan galur
 Galur=1

unit alur Yang terbentuk di atas cerun,bersifat sementara  Sering terhapus oleh hujan lebat  Kewujudan gegalur berubah dari semasa ke semasa

Hakisan galir
  

Galir-alur air yang kekal,tebing curam,berisi air,semasa hujan lebat Kekal dalam jangka masa yang panjang Pelbagai jenis mekanisme hakisan berlaku;

Hakisan larutan

Hakisan lagaan

Hakisan hidraulik

Hakisan kikisan/ geselan

Larian air permukaan
 

Juga dikenali sebagai larian Horton Mengikut Horton,larian air permukaan merupakan hakisan yang terhasil dari baki air yang tertinggal di permukaan setelah ditolak dengan yang tersejat ke udara,yang meresap ke bumi dan yang diguna tumbuhan selepas hujan berlaku.

FORMULANYA:-

LARIAN AIR PERMUKAAN = jumlah hujan - (sejatan + susupan + yang diguna tumbuhan)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hakisan larian air permukan

Kuantiti air hujan dan bentuk hujan mengikut masa Pengaruh geologi setempat

Pengaruh faktor kecerunan (gradien)

Pengaruh faktor tumbuhan

Kuantiti air hujan dan bentuk hujan mengikut masa
Semakin banyak kuantiti air hujan, semakin tinggi kadar hakisan larian air permukaan  Terbukti kerana tenaga potensi yang kuat untuk menghakis

2 situasi: hujan renyai dalam jangka masa lama (tidak menghasilkan larian air yang kuat kerana mempunyai ruang masa tangguhan untuk meresap ke dalam tanah)  hujan lebat dalam masa yang singkat (kadar hakisan tinggi kerana tidak berkesempatan untuk meresap kedalam tanah tapi cepat mengalir di atas permukaan cerun)

PENGARUH GEOLOGI SETEMPAT
Kepesatan hakisan berkait rapat bengan ciri-ciri geologi seperti keporosan, peratus liang pori,struktur, rekahan (jointing)

Kadar susupan dan kadar larian air permukaan mempunyai hubungan sonsang

Contoh 1:

Bagi batuan poros seperti batu pasir yang kasar, kadar susupan yang tinggi kerana peratus liang pori yang banyak. Jadi kadar hakisan larian air permukaan adalah berkurang.
Contoh 2:

Tanah liat – peratus liang pori yang sedikit, sifat yang lembut telah menambahkan kadar hakisan larian air permukaan
Contoh 3:

Batu Grant – peratus liang pori sikit, kadar larian air permukaan sikit kerana sifat yang keras(amat sukar dihakis)

CERUN LANDAI
Kadar hakisan rendah kerana daya graviti dan cengkaman lebih kuat berbanding daya kinetik larian air permukaan

PENGARUH FAKTOR KECERUNAN (GRADIEN)

CERUN CURAM
Kadar hakisan tinggi Daya graviti dan cengkaman lebih rendah dari kuasa kinetik

Selain itu mengikut R.E Horton, bentuk cerun juga menjadi faktor

CERUN CEMBUNG >kadar hakisan rendah CERUN CEKUNG >kadar hakisan kuat >sudut tuju lebih tepat berbanding cerun cembung

PENGARUH FAKTOR TUMBUHAN
tumbuhan tumbuhan berfungsi berfungsi untuk untuk menutup dan menutup dan melindungi melindungi
cerun cerun

titisan air hujan menimpa cerun titisan air hujan menimpa cerun dengan kadar yang perlahan dengan kadar yang perlahan sahaja dan cenderung untuk sahaja dan cenderung untuk meresap ke dalam tanah meresap ke dalam tanah

kadar susupan kadar susupan tinggi tinggi mengurangkan mengurangkan kadar hakisan kadar hakisan permukaan permukaan

kadar hakisan tinggi di kadar hakisan tinggi di hutan sekunder kerana hutan sekunder kerana litupan tumbuhan nipis dan litupan tumbuhan nipis dan ketinggian pokok tidak ketinggian pokok tidak seragam seragam

air hujan tidak sempat air hujan tidak sempat meresap kedalam tanah meresap kedalam tanah sebaliknya membentuk sebaliknya membentuk larian air permukaan larian air permukaan

JENIS-JENIS HAKISAN

HAKISAN HAKISAN MENEGAK MENEGAK

HAKISAN HAKISAN MENGUNDUR MENGUNDUR

HAKISAN HAKISAN MENDATAR MENDATAR

HAKISAN MENEGAK / VERTICAL EROSION
 Melibatkan

kerja – kerja mengorek dasar alur sungai yang bergerak secara pusaran.
Banyak terjadi di kawasab hulu sungai Halangan – halangan batuan menyebabkan pergerakan air bertukar daripada laminar ke pusaran Setiap pusaran mempunyai tenaga untuk mengorek dasar alur – alur sungai Terbentuk lubang – lubang periuk Bertujuan untuk mencapai tahap keseimbangan sungai ( equbilirium ) hasil kejatuhan air sungai Kejatuhan air sungai mampu memperdalamkan alurnya menerusi proses rejuvenasi (balik muda) untuk mencapai tahap keseimbangan baru.

    

HAKISAN MENDATAR/ PELEBARAN ALUR Melibatkan kerja – kerja penghakisan dan penghausan yang berlaku di tebing alur Amat berkesan semasa banjir kerana Tenaga kinetik dan potensi Yang kuat Berlaku juga pada likuan alur sungai iaitu bahagian tebing cekung akibat lencongan arus Menyebabkan saiz alur – alur bertambah

Melibatkan proses Melibatkan proses

pemotongan pangkal pemotongan pangkal alur ke arah hulu alur ke arah hulu kerana adanya takat kerana adanya takat terjun seperti jeram terjun seperti jeram dan air terjun dan air terjun

Apabila air terjun Apabila air terjun

jatuh ke pangkal dasar jatuh ke pangkal dasar alur, ia berupaya untuk alur, ia berupaya untuk menghakis dan menghakis dan mengorek pangkal mengorek pangkal dasar alur dasar alur

Mewujudkan satu Mewujudkan satu bahagian tebing atas bahagian tebing atas alur yang tidak alur yang tidak mempunyai daya mempunyai daya tampungan tampungan

Dengan bantuan proses Dengan bantuan proses gerakan jisim, bahagian gerakan jisim, bahagian yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai daya tampungan tadi daya tampungan tadi akan jatuh ke dalam alur akan jatuh ke dalam alur sungai sungai

LARUTAN

TINDAKAN HIDRAULIK

CARA HAKISAN SUNGAI

LAGAAN

GESELAN

TINDAKAN HIDRAULIK

GESELAN

>KUASA AIR DALAM ALUR SENDIRI >KEKUATAN BERGANTUNG KEPADA: •ISIPADU AIR SG. •HALAJU AIR SG.

>PENGHAUSAN YANG BERLAKU KE TEBING ATAU DASAR ALUR SG. >AKIBAT DAYA GESERAN >BERGANTUNG KEPADA KEKERASAN BAHAN YANG DIBAWA

LAGAAN

LARUTAN

>PELANGGARAN ANTARA BAHAN YANG DIBAWA DENGAN TEBING@ SESAMA BAHAN >WUJUDKAN MOMENTUM >BERGANTUNG PADA HALAJU ARUS

>TINDAK BALAS KIMIA ANTARA AIR SG. DENGAN MINERAL GEOLOGI >BERGANTUNG KEPADA KEASIDAN AIR SUNGAI DAN DARJAH PERGERAKAN MINERAL GEOLOGI

BENTUK MUKA BUMI HASIL HAKISAN SUNGAI
SUSUH BUKIT BERPANCA LUBUK PUSAR

LIKUAN SUNGAI

LURAH `V’

AIR TERJUN

JERAM

Ciri bentuk muka bumi Lekukan atau lubang besar di dasar sungai yang berbatu ditebuk atau dikorek oleh pusaran arus sungai

LUBUK PUSAR

Kepentingan: menjadi daya tarikan pelancong seperti Telaga Tujuh di Langkawi.

Proses pembentukan: aliran air sungai yang deras akan berpusar lalu mengorek rekahan-rekahan didasar sungai yang tidak rata, memperdalamkan rekahan-rekahan tersebut menjadi lubang yang dinamakan lubang periuk. mampu mencungkil ketulan batu tongkok dan mendedahkan lubang didasar sungai seterusnya menyebabkan lubang tersebut menjadi lebih besar.

SUSUH BUKIT BERPANCA
Proses pembentukan : terdapat tonjolan batuan keras berselang seli dengan batuan lembut. sungai akan menghakis jaluran batuan lembut lebih cepat berbanding jaluran batuan keras. hakisan sisi yang giat di bahagian jaluran batuan lembut akan menghasilkan cenuram dan meninggalkan batuan keras tertonjol sebagai tebing

Ciri bentuk muka bumi - bahagian sisi bukit atau kaki gunung yang menonjol keluar secara berselangseli.

Kepentingan kawasan ini sesuai dijadikan tempat ekspedisi berkayak dan berakit

LIKUAN SUNGAI

Tebing ini wujud secara bertentangan di bahagian likuan sungai.

Ciri bentuk muka bumi: Tebing cekung terhasil di bahagian likuan sungai yang menerima luruan arus Manakala tebing cembung terhasil di bahagian yang mengalami

LURAH “V”
bertebing sangat curam dan menjadi gaung yang sangat dalam. Lazimnya wujud dikawasan hulu sungai.

lurah v dan gaung juga terbentuk akibat proses rujuvenasi( balik muda sungai) yang berpunca daripada kejatuhan aras laut.

Contoh gaung yang dalam ialah Grand Canyon di Amerika Utara.

AIR TERJUN
Ciri bentuk bumi - aliran air terjun setingkat yang terjun dari poin yang tinggi.

•terbentuk dikawasan berstruktur mendatar antara batuan lembut dengan kera •Paling atas biasanya batuan keras iaitu batuan sil •Bawah pula lapisan lembut Tindakan hidraulik air sungai mampu mengorek,mencungkil dan memusnahkan lapisan batuan lembut yang berada dibawa untuk membentuk lubuk tunjam yang dalam.

Kepentingan: sebagai kawasan eko pelancongan ser dijadikan pusat penjanaan tenaga hidroelektrik

JERAM
Ciri bentuk bumi: Ciri bentuk bumi: aliran air terjun yang aliran air terjun yang bertingkat atau bersiri bertingkat atau bersiri mengikut terjun yang mengikut terjun yang berbeza. berbeza. Proses pembentukan :: Proses pembentukan • struktur batu batuan dalam keadaan • struktur batu batuan dalam keadaan condong dan berselang seli antara batuan condong dan berselang seli antara batuan keras dengan lembut, maka pergerakan air keras dengan lembut, maka pergerakan air terjun kelihatannya bertingkat ––tingkat terjun kelihatannya bertingkat tingkat • batuan keras amat sukar dihakis dan • batuan keras amat sukar dihakis dan tertonjol di dasar sungai tertonjol di dasar sungai •Kesan aliran air sungai akan tersekat dan •Kesan aliran air sungai akan tersekat dan terpaksa mengalir secara lompatan. terpaksa mengalir secara lompatan.

Kepentingan: Kepentingan: •Eko •Eko pelancongan pelancongan •Pusat jana •Pusat jana hidro hidro

PENGANGKUTAN SUNGAI

Merupakan proses pemindahan, bahan – bahan yang ada di dalam alur sungai atau muatan sungai akan dipindakan dari hulu ke hilirnya serentak dengan aliran sungai tersebut

dipengaruhi oleh tenaga kinetik

AMPAIAN •bahan yang ringan & daya apungan yang tinggi •cth>daun,kayu

LARUTAN •bahan-bahan kimia nyebabkan air sungai berubah warna dan berbau •cth>kalsium, karbonat,silika dll

SALTASI CARA •bersaiz agak kecil serta PENGANGKUTAN bersegi-segi •cth>pasir dan kerikil SUNGAI

GOLEKAN/SERETAN •Beban yg kasar,berat dan tumpat akan diangkut dengar cara ini

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENGANGKUTAN
BENTUK DAN SAIZ BEBAN HALAJU ARUS SUNGAI •bentuk>sama ada larut,terapung, halaju berbeza diperlukan untuk • @tertinggal sebagai pepejal mengangkut etiap bentuk beban •saiz>jisim & ketumpatan yang berbeza

PROSES PENGANGKUTAN •ALIRAN TURBULENS(PUSAR) wujud pada musim kemarau, aliran yang deras,berpusar halaju tinggi •ALIRAN LAMINAR(LURUS) perlahan,berlapis,halaju yang rendah, tak mampu angkut beban yng berat

ISIPADU SUNGAI jika isipadu air bertambah, tenaga potensi kuat

Jumlah pemendapan bergantung kepada : kebersanan kegiatan geomorfologi,halaju air sungai, kecerunan dasar alur, kewujudan halangan

BENTUK MUKA BUMI YANG TERHASIL

•dataran banjir dan tetambak • tasik ladam dan liku terpenggal • delta

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI

Halaju angin

Orientasi pantai

Kedalaman air

Faktor geologi

Kuntiti dan kualiti bahan

Pertembungan arus laut dan arus sungai

Perbezaan tahap air pasang surut lautan

AGEN-AGEN GEOMORFOLOGI YANG BERTINDAK DI ZON PINGGIR PANTAI OMBAK OMBAK
1.OMBAK PEMBINA 1.OMBAK PEMBINA >mengangkut dan memendapkan bahan >mengangkut dan memendapkan bahan muatannya di pinggir pantai muatannya di pinggir pantai 2.OMBAK PEMBINASA 2.OMBAK PEMBINASA >menghakis dan mmusnah jaluran pantai >menghakis dan mmusnah jaluran pantai >biasanya terjadi pada musim >biasanya terjadi pada musim ribut@hujan lebat ribut@hujan lebat

ARUS PASANG SURUT ARUS PASANG SURUT >Terjadi akibat putaran bumi di atas >Terjadi akibat putaran bumi di atas paksinya paksinya

ARUS ARUS 1.ARUS PESISIR PANTAI 1.ARUS PESISIR PANTAI >terhasil dari perbezaan sudut >terhasil dari perbezaan sudut damparan damparan >bergerak di sepanjang garis pantai >bergerak di sepanjang garis pantai >angkut bahan secara zig-zag >angkut bahan secara zig-zag 2.ARUS PEMBALIK DASAR 2.ARUS PEMBALIK DASAR >akibat perubahan arah tiupan >akibat perubahan arah tiupan angin,biasan angin lazim serta daya angin,biasan angin lazim serta daya koriolis putaran bumi koriolis putaran bumi

TINDAKAN ANGIN TINDAKAN ANGIN >boleh mengangkut,memendap dan >boleh mengangkut,memendap dan memusnah bentuk-bentuk yang ada di memusnah bentuk-bentuk yang ada di zon luar pesisir ini zon luar pesisir ini

MEKANISME HAKISAN OMBAK

TINDAKAN HIDRAULIK •Disebabkan kuasa air,tanpa lbatkan bahan yang dibawanya •Pengembangan dan pengucupan berulang kali menyebabkan rekahan luas •Akhirnya memecahkan dan meruntuhkan cenuram@tanjung

TINDAKAN KIKISAN/GESELA N •Melibatkan bahan yang dibawa ombak •Bertindak sebagai alat penghakis •Bergantung kepada kekerasan bahan yang dibawa

TINDAKAN LAGAAN •Perubahan saiz dan bentuk pada bahan apabila berlanggar sesama sendiri sehingga pecah@menjadi kecil •Berlaku dalam 2arah iaitu atas ddan bawah semasa damparan dan lurutan ombak

TINDAKAN LARUTAN •Secara kimia •Air laut melarutkan mineral batuan di pinggir pantai •Terutama mineral mudah larut dan mnyerap air •Cth>kalsium karbonat akan jad kalsium hidrogen karbonat@ kalsium bikarbonat

BENTUK MUKA BUMI YANG TERHASIL Cenuram dan teres hakisan ombak Gua Geo (anak teluk) Gloup ( lohong ombak) Tanjung dan teluk Gerbang Laut Batu tunggul dan Tunggul sisa

PERGERAKAN KE ATAS >semasa damparan ombak

PERGERAKAN KE BAWAH >semasa lurutan ombak

OMBAK PEMBINA W.V. LEWIS(1931) OMBAK PEMBINASA

OMBAK PEMBINA panjang, dan rendah dgn selang masa 8-10 saat Kekerapan 6-10 kali seminit Kesan>kadar hakisan rendah Kadar pemendapan tinggi
Damparan

OMBAK PEMBINASA •Pendek dan tinggi dgn selang masa 45saat  kekerapan 12-15 kali seminit Kesan>kadar hakisan tinggi, Kadar pemendapan rendah
Damparan

kuat, lurutan lemah
Ketika

lurutan kuat
Semasa

perlahan,

laut tenang

ribut @

PEMENDAPAN OMBAK
BENTUK MUKA BUMI HASIL PEMENDAPAN OMBAK

Pantai

Beting pasir

tombolo

tetanjung

kukup

lagun