CTU 151

ISU - ISU PERKAHWINAN DALAM ISLAM : POLIGAMI
DIPERSEMBAHKAN OLEH :
MAC D QUE

Definisi poligami merupakan Poligami

perkahwinan seorang lelaki dengan beberapa orang wanita pada satu-satu masa.
 

Poligami menurut Islam

1.Berkemampuan untuk menanggung

Syarat-syarat poligami
nafkah isteri-isteri

• Nafkah zahir – aspek makan minum,

pakaian,kediaman dan perubatan

• Nafkah batin – suami

2.

Berlaku adil kepada isteri-isteri

Keadilan bermaksud penyamaratakan terhadap semua isteri tanpa wujud pilih kasih antara mereka. Kediaman isteri seboleh-bolehnya hendaklah diasingkan sebagai suatu insiatif untuk

• Adil dalam menyediakan kediaman

• Adil dalam giliran bermalam

Suami wajib menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara semua isterinya tanpa mengira sama ada isterinya itu isteri muda atau isteri tua.

• Adil dalam musafir

Suami wajib membuat undian di antara isteri-isterinya sekiranya beliau menginginkan salah seorang dari mereka menemaninya bermusafir. (menurut Imam Syafie)

undang-undang keluarga Islam qMendapat kebenaran di Malaysia
bertulis daripada mahkamah syariah. qPermohonan suami hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai

• Keadaan kewangan suami dengan memberi butirbutir komitmennya dan kewajipan • Tanggungan kewangannya yang patut ditentukan serta bilangan tanggungan termasuk orang yang akan ditanggung berikutan dengan perkahwinan

4 syarat kebenaran untuk berpoligami
qkeadaan isteri • Kemandulan… • Keuzuran jasmani… • Tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan… • Sengaja ingkar mematuhi untuk permulihan hak-

qPemohon mempunyai kemampuan mengikut kehendak syarak untuk menanggung semua isteri temasuk orang yang bakal ditanggung qPemohon berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut

Kesimpulan
Ø Poligami menjadi bukti kesempurnaan hukum Islam kerana dapat mengelakkan manusia daripada melakukan zina dan perlakuan membela perempuan simpanan yang menzalimi diri dan wanita.

Ø Syarat yang ketat ditetapkan dalam undang-undang keluarga Islam diMalaysia bukanlah bertujuan untuk mengharamkan poligami. • Menjaga ketenteraman rumah tangga. • Mengelak penindasan serta kezaliman suami

TERIMA KASIH

DAUN KELADI KALAU ADA JODOH JUMPA LAGI…