PENGURUSAN ASET

OLEH ; PUAN HJH NOORIDAH BTE ELIAS
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tajuk Perbincangan; Pelupusan Aset

Pelupusan Aset
Pengenalan Pelupusan Adalah satu proses di mana sesuatu aset/barang awam yang secara fizikalnya masih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan atau tidak diperlukan dan perlu dikeluarkan dari simpanan atau rekod. Objektif Pelupusan Mendapat hasil pulangan yang terbaik Menjimatkan ruang stor pejabat Menentukan akaun/rekod adalah betul Membolehkan jabatan mendapat gantian/barang baru Untuk mengatasi:- kos menyimpan meningkat - susut nilai - risiko kehilangan - risiko kerosakan - risiko keusangan - kesempitan ruang - pembaziran - modal terikat

Pelupusan Aset
Jenis Aset Semua barang yang diperolehi daripada sumber wang kerajaan atau suwa Aset/barang yang dirampas/lucut hak milik/tidak bertuan/tidak dituntut (proses pelupusan tertakluk kepada Akta, undangundang dan peraturan tertentu) Aset/barang yang diterima sebagai hadiah/sumbangan Sampel/barang contoh tender/kontrak (tatacara perlu disediakan oleh kementerian/jabatan) Buku teks (SPBT)

Pelupusan Aset
Bila Pelupusan Perlu Dibuat? Barang-barang pecah dan rosak Habis tempoh penggunaan yang ekonomik Tidak ekonomik untuk dibaiki Usang Tamat tempoh penggunaan Kondem Melebihi keperluan Tidak sesuai digunakan lagi Tidak atau lambat bergerak Sudah diganti Tidak diperlukan lagi Syor selepas urusan verifikasi stok

Pelupusan Aset
Kaedah A. Tanpa Lembaga Pemeriksa Harga pembelian asal sesuatu barang/aset tidak melebihi RM20,000 seunit dan RM300,000 jumlah keseluruhan - tidak boleh digunakan dengan ekonomik, hanya boleh mendapatkan hasil jualan sisa sahaja Tidak bernilai untuk dijual. Contoh: pinggan mangkuk pecah Tidak boleh dijual disebabkan dasar kerajaan/keselamatan awam Senaraikan aset/barang Borang Kew 300V yang diubahsuai/Lampiran A boleh digunakan (6 salinan) Kemukakan senarai kepada Pengarah Jangan campurkan aset/barang yang nilai perolehan asal melebihi RM20,000 dengan yang kurang RM20,000 Tindakan ini hendaklah diluluskan oleh Pegawai Pengawal atau Pengarah mengikut kadar di atas

Pelupusan Aset

“Borang Kew 300V/Lampiran A”

Pelupusan Aset
B. Dengan Lembaga Pemeriksa Nilai perolehan asal melebihi RM20,000 seunit Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh Pegawai Pengawal/Pengarah – terdiri dari 2 orang pegawai kanan yang tidak terlibat secara langsung ke atas pengurusan barang-barang dan perlu membuat pemeriksaan Berkebolehan menilai/menaksir kegunaan barang-barang Bagi barang-barang berbentuk kenderaan, mesin atau loji hendaklah memperolehi Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) daripada penilai JKR atau firma yang mengeluarkannya terlebih dahulu Lembaga Pemeriksa menyediakan daftar barang-barang yang hendak dilupuskan. Borang Kew 300V digunakan (6 salinan)

Pelupusan Aset
B. Dengan Lembaga Pemeriksa Pendapat dan syor cara pelupusan hendaklah dinyatakan dengan jelas di Laporan Lembaga Pemeriksa Laporan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pengawal/Urusetia Pelupusan Pegawai Pengawal/Urusetia Pelupusan hendaklah mengemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Ketua Setia Usaha Perbendaharaan untuk kelulusan Proses pelupusan ini hendaklah diluluskan oleh Ketua Setia Usaha Perbendaharaan/Pegawai Pengawal Tindakan susulan hendaklah diambil jika berlaku kelewatan bila mengemukakan permohonan

Pelupusan Aset
Penubuhan Lembaga Pemeriksa Kementerian Pelajaran - Panduan Perbendaharaan, tatacara pengurusan stor 212. (Ruj.Sem.KP.1589/5/(97) bertarikh 9 Sept 1989 Ketua Setia Usaha Kementerian Pelajaran selaku Pegawai Pengawal telah bersetuju melantik pegawai-pegawai berikut untuk menganggotai Lembaga Pemeriksa: Bahagian-bahagian di Kementerian 1. Ketua Penolong Pengarah 2. Penolong Pegawai Tadbir Pusat Sumber Pendidikan Negeri 1. Ketua Pegawai Penyelaras 2. Pegawai Penyelaras yang tidak ada kaitan dengan pengurusan barang-barang yang dilupus 3. Pembantu Tadbir Kanan (Ketua Pembantu Tadbir)

Pelupusan Aset
Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) - Kenderaan - Loji - Jentera - Mesin/peralatan mekanikal, elektrik, elektronik - Perakuan LPPK/Jawatankuasa teknik (untuk peralatan komputer – sila rujuk SPP 7/1995) Siapa boleh mengeluarkan sijil TEB? - Pegawai yang berkelayakan dalam bidang-bidang tertentu. ( Jurutera, Jurutera Mekanikal, Jurutera Elektrik ) - Pembekal atau ejen pembekal - Syarikat yang menyelenggara set - Rekod penyelenggaraan di Kew 312 boleh digunakan jika ada masalah memperolehi sijil TEB - Pegawai yang mengeluarkan sijil TEB hendaklah tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan/pengendalian aset. - Laporan pemeriksaan firma boleh diterima dalam keadaan tertentu

Pelupusan Aset
Tindakan Selepas Mendapat Kelulusan Pelupusan 1. Cara-cara Pelupusan a) Penjualan melalui tender, sebutharga, lelong, tukar beli (trade in) atau kontrak pusat b) Pindahan (ada surat permohonan dari jabatan yang memohon) c) Hadiah d) Tanam e) Bakar f) Buang g) Tenggelamkan h) Lebur i) Lain-lain cara jika ada Dokumen digunakan – Borang Kew 300V (6 salinan)

2.

Pelupusan Aset
Tindakan Selepas Mendapat Kelulusan Pelupusan 3. Pelupusan dijalankan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Sediakan Sijil Pelupusan Barang (Kew 300X) dan Sijil Saksi (6 salinan) dan hantarkan bersama Kew 300V kepada: - Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran - Perbendaharaan Malaysia (Bhg Pengurusan Perolehan Kerajaan) - Ketua Audit Negara Keluarkan barang dari stok Pohon perlanjutan tempoh pelupusan atau cara lain jika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tersebut

4.

5. 6.

Pelupusan Aset

“Sijil Pelupusan BarangKew 300X”

Pelupusan Aset

“Sijil Saksi”

Pelupusan Aset
Pelupusan Peralatan Komputer (SPP Bil.7 tahun 1995) Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer Tafsiran  Semua perkakasan atau komponen fizikal dan perisian dalam sesuatu sistem komputer Perkakasan atau komponen fizikal – perkakasan utama sistem komputer, perkakasan peripheral, alat-alat input/output, perkakasan komunikasi dan media komputer Perisian komputer – semua jenis program dalam sistem komputer

Pelupusan Aset
Kriteria Keupayaan/kecekapan peralatan adalah rendah Kos Penyelenggaraan/kos pengoperasian adalah tinggi berbanding prestasi peralatan Kekerapan berlaku ralat (error) Firma/agen pembekal tidak lagi beri khidmat sokongan Alat-alat ganti sukar diperolehi Diperakukan oleh LPPK Nilai perolehan asal melebihi RM10,000 tiap satu atau RM100,000 keseluruhan

Pelupusan Aset
Penubuhan Lembaga Pelupusan Peralatan Komputer (LPPK) Dilantik oleh Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU) yang terdiri dari: 1. Pengerusi – Ketua Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah MAMPU 2. Ahli – seorang juruanalisa sistem (Kategori F2 ke atas) dari INTAN 3. Ahli – seorang jurutera Elektronik Malaysia (MIMOS) 4. Ahli – seorang pakar komputer dari universiti tempatan 5. Ahli- seorang pakar komputer dari mana-mana agensi sektor awam Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang komputer - perlantikan untuk satu tempoh tidak melebihi 2 tahun Korum untuk mesyuarat LPPK ialah 3 orang

Pelupusan Aset
Pelupusan Buku Akaun dan Rekod Kewangan Buku Tunai/Baucer Bayaran (tempoh menyimpan 7 tahun selepas penutupan akaun terakhir sekiranya tiada kes teguran audit) Resit pendua (tempoh menyimpan 3 tahun) Daftar Kutipan Harian/Buku Bayaran Pos (tempoh menyimpan 1 tahun) Kaunterfoil cek (selepas pengauditan tahun berkenaan) Catatan: Boleh dimusnahkan tetapi perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Audit Negara, Arkib Negara , Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Jabatan Akautan Negara Faedah Pelupusan Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik Menjimatkan ruang (pejabat/stor) Pengurusan inventori/stok yang sempurna Mengelakkan kehilangan

Pelupusan Aset
Kesimpulan Ketua Jabatan perlu memastikan aset digunakan dengan cara terbaik dan optimum. Dengan cara ini dapat mengelakkan pelupusan dibuat sebelum tempoh aset perlu dilupuskan. Bagi aset yang tidak boleh digunapakai lagi sememangnya perlu dilupuskan melalui tindakan pelupusan mengikut tatacara yang ditetapkan. Pelupusan aset perlu dibuat terhadap aset yang sudah tidak boleh digunakan bagi mengelakkan berlakunya kehilangan dan kerosakan berterusan yang tidak ekonomik lagi kepada jabatan. Dengan cara ini beban tanggungjawab dapat dikurangkan serta boleh meningkatkan lagi tahap pencapaian kerja dari semasa ke semasa. Manakala hasil pelupusan boleh dimasukkan balik ke akaun hasil kerajaan.

Sekian, terima kasih
Sebarang Pertanyaan???
ay a S ed i a s b an mem da u an t