Bahagian A

1.Lengkapkan ayat yang diberi berpandukan gambar
di bawah.

a)

Dua ekor _______________ sedang makan buah jambu.

b)

Ayah sedang ______________ surat khabar.

c)

Aminah _____________ dengan pantas.

d)
e)

Adik_______________ di hadapan ayah.
Datuk dan _______________ berbual-bual sambil berjalan.

2. Labelkan gambar di bawah dengan perkataan yang
sesuai.

1

15

Bahagian B
15

2

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

padang
gembira

bola sepak

sedih

angin

tinggi

layang-layang

Faizal suka bermain (1) _______________ . Dia bermain
layang-layang di (2) _______________ sekolah. Faizal bermain
layang-layang bersama kawan-kawannya. Layang-layang
Faizal terbang (3) ______________. Faizal berasa sungguh
(4)___________.
Tiba-tiba, (5) _______________ bertiup kencang.Layanglayang Faizal terputus talinya. Faizal hanya mampu
memerhatikannya sahaja. Dia berasa sungguh(6) ________.

18
3

2. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi
ayat yang betul.
1. Bahasa Melayu mengajarkan pelajaran Puan Hasnah
mata.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. orang lain Bersimpatilah kesusahan terhadap.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. digelar Tun Abdul Razak Malaysia Pembangunan Bapa.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ada Malaysia empat jalur belas Bendera.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. sungguh Pemandangan di indah Pulau Pangkor.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

20
4

2

3. Nomborkan ayat di bawah mengikut urutan gambar.

1

2

3

4

Orang tua itu memuji sikap Ahmad yang baik itu. Dia
mengucapkan terima kasih kepada Ahmad.
Tiba di seberang jalan, orang tua itu memberi Ahmad
duit
sebagai ganjaran. Tetapi, Ahmad tidak menerimanya
kerana dia ikhlas menolong.
Ahmad mengucapkan selamat jalan kepada orang tua
itu.
Ahmad menolong seorang tua melintas jalan.

Bahagian C
12
5

Bina lima ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan
yang diberi.
1. mengasah - parang
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. mengayak – tepung
___________________________________
___________________________________
___________________________________

3. membaca – buku
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4. polis – memberkas
______________________________________
______________________________________
______________________________________

6

5. dua – pahlawan - bertarung
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT
20

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.