PNBM

Disediakan Oleh :
‡ ‡ ‡ ‡ Gita Santhi Thevee a/p Kishin Singh Kavi Malar a/p Nagarajah Mogana a/p Nallatamby Harbans Kaur a/p Harpal Singh ( Kumpulan : TESL (R) ² 1.7 )

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING
KE ARAH MENCAPAI KEMERDEKAAN TANAH MELAYU...

PENDUDUKAN JEPUN

‡

Jepun mulai bertapak di Melaka pada tahun 1941 sehingga 1945. Jepun mula menakluki Tanah Melayu pada 13 Februari 1942 sehingga 15 ogos 1945. Kezaliman sewaktu memerintah adalah lebih pahit daripada penjajahan sebelum ini. Jepun berjaya menakluki Tanah Melayu telah mendapat sokongan daripada anak negeri yang terperangkap dengan janji-janji kemerdekaan yang telah dijanjikan. Peluang yang ada telah digunakan oleh mereka walaupun mereka benci kepada penjajahan. Namun Jepun juga turut menghampakan harapan mereka. Kekerasan masih tetap berlaku. Mereka yang disyaki menentang Jepun akan dipenggal leher sebelum disuruh menggali kubur sendiri. Ada juga yang dipaksa meminum air sabun. Akibat kezaliman yang sungguh menyayat hati telah menimbulkan kesedaran dalam sanubari orang Melayu untuk memerintah sendiri tanahair mereka.

‡

‡ ‡

‡ ‡ ‡

‡

Penentangan-penentangan yang berlaku
‡ 1) Penentangan di Naning - pembayaran 1/10 daripada hasil ekonomi kepada kerajaan British di Melaka - ditentang oleh Dol Said 2) Penentangan di Perak - JWW Birch menjadi residen di Perak - akibat ketidakpuasan Sistem Residen - campurtangan adat resam orang Melayu 3) Penentangan di Selangor - campurtangan British dalam Perang Saudara menyebabkan penduduk tempatan dan Raja Mahadi menentang 4) Penentangan di Kelantan - pengenalan Sistem Tanah Baru 1915 - membayar sewa tanah yang tetap

‡

‡

‡

Perjuangan di Tanah Melayu

‡

A) Nasionalisme Melayu, Nasionalisme Cina dan Nasionalisme India - Nasionalisme Melayu dipimpin oleh Sheikh Tahir Jalaluddin dan kumpulan mereka dikenali sebagai Kaum Muda menubuhkan Kesatuan Melayu Muda 1938 - menerbitkan majalah seperti Al-Imam membangkitkan kesedaran kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah - Nasionalisme Cina dan India masing-masing memperjuangkan kemajuan dan kepentingan politik orang Cina dan India di Tanah Melayu B) Akhbar dan Majalah-majalah - Al-Imam, Al-Ikhwan dan Saudara oleh Syed Syeikh al-Hadi adalah bertujuan memberi bimbingan dan kesedaran kepada orang Melayu untuk memajukan diri C) Persatuan-persatuan - PASPAM, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor untuk meninggikan taraf ekonomi dan memelihara kepentingan orang Melayu

‡

‡

MALAYAN UNION
‡ Selepas Jepun menyerah kalah , British memperkenalkan Malayan Union pada Januari 1946 ‡ Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan :- menyatukan wilayah-wilayah dan meningkatkan kecekapan pentadbiran NNMB, NNS, NNMTB - British ingin berikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan ‡ Malayan Union mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana :- kehilangan kedaulatan raja - pemberian kewarganegaraan longgar ‡ Memandangkan Malayan Union mendapat banyak tentangan, ia dibatalkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
‡ Diisytiharkan pada1 Februari 1948 ‡ Antara beberapa isu baru dalam Persekutuan Tanah Melayu adalah :- orang Melayu diberi hak-hak istimewa - syarat kewarganegaraan diperketatkan - sultan-sultan diberi semula hak-hak dan kuasa ke atas negeri masing-masing

Parti-parti Politik Utama

‡ Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) - ditubuhkan pada 11 Mei 1946 oleh Dato Onn Jaafar ‡ Kongres India Malaya (MIC) - ditubuhkan pada 8 Ogos 1946, presiden pertama John Thivy - 1955 MIC bergabung dengan UMNO dan MCA ‡ Persatuan Cina Malaya (MCA) - ditubuhkan pada 27 Februari 1949, presiden pertama ialah Tan Cheng Lock - gabungan UMNO, MCA dan MIC telah memainkan peranan yang penting ke arah menuntut kemerdekaan

SINAR KEMERDEKAAN

‡ ‡ ‡

Beberapa Pilihanraya Majlis Tempatan diadakan pada tahun 1951 dan 1952 seperti di Georgetown dan Kuala Lumpur. 1953 (UMNO-MCA-MIC) iaitu Parti Perikatan mencadangkan British adakan Pilihanraya Persekutuan. 27 Julai 1955, pilihanraya pertama diadakan . Perikatan menang 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dan ini membuka jalan kepada pemerintahan sendiri.

‡Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai suatu rombongan ke London untuk membincangkan perkaraperkara mengenai kemerdekaan. ‡Rundingan ini mengambil masa tiga minggu di London. Perjanjian London 1956 ditandatangani pada 8 Februari 1956 yang menyatakan persetujuan memberi kemerdekaan pada Tanah Melayu ‡Di antara isi-isi penting Perjanjian London adalah :- Singapura, Tanah Melayu dan India menjadi kawasan pengaruh British. - Wilayah di Selatan Singapura termasuk Riau-Lingga dan Hindia Timur menjadi kawasan pengaruh Belanda. - Belanda menyerahkan Melaka kepada British

‡

Sekembali ke Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman mengumumkan tarikh kemerdekaan di Melaka. Pada tahun 1956, suatu Suruhanjaya Perlembagaan Komanwel ditubuhkan untuk menggubal perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan Komanwel atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Reid yang dipengerusi oleh Lord Reid dari Britian terdiri daripada pakar-pakar undang dari negara Komanwel. Laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Reid dipinda oleh Jawatankuasa Kerja dan diluluskan oleh Majlis Undangan Persekutuan. Bendera Union Jack iaitu bendera British diturunkan di hadapan Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur pada tepat pukul 12 malam 31 Ogos 1957. Kemudian, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Jemaah Menteri diumumkan juga pada hari pengisytiharan kemerdekaan. Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri pertama, Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai YDPA yang pertama.

‡

‡

‡

‡

‡

‡