ADA GERAKAN ROH ALLAH Ada gerakan Roh Allah di sini (2x) Di timur, di barat, utara dan selatan Ada

gerakan Roh Allah (3x) di sini

Ada gerakan Roh Allah di sini (2x) Dihati, dijiwa, dalam roh dihatiku Ada gerakan Roh Allah (3x) di sini

ALLAH ITU BAIK

Allah itu baik sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setia-Nya Dia menyediakan yang ku perlukan Menyatakan kebaikan(x2) Menyatakan kebaikan-Nya padaku

Kasih-Nya tak pernah berubah Dulu sd karang dan sd lamanya Ajaiblah kuasa dan nama-Nya

Yesusku luar biasa

ALLAHKU RAJAKU Allahku Rajaku angkatku dan bebaskanku Berkuasa sd lamanya ku percaya pada-Nya Dialah Tuhan datang dari surga Sd lamatkan kita, umat manusia Bangkit hidup berkuasa sd lamanya

Dia buka jalan bagi umat manusia Haleluyah Dia berkuasa

API KEMULIAAN-NYA
Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatNya Dari s luruh penjuru bumi Datang untuk menyembah Dia Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatNya G reja Tuhan bersatu kini Mengangkat tinggi panjiNya Bersiap maju janganlah lengah Yesus panglima kita Kenakan semua senjata Allah

Dengan kuasa Roh Kudus

Api kemuliaanNya Tercurah dari syurga Penuhi kami semua Bangkitlah gerejaNyaApi kemuliaanNya Tercurah dari syurgaBd ritakan pada dunia

Bahd wa Yesuslah Raja S gala raja

ANGGUR BARU TERCURAH
Roh Ku us tercurah i tempat ini

UrapanNya yang ajaib Memulihkan umatNya Roh Ku us tercurah bagi g rejaNya

Membangkitkan umat pilihanNya Hari inilah harinya Tuhan Saat pembebasan tiba Belenggu dosa td lah dipatahkan Mari bersorak bagi Dia Anggur baru tercurah Penuhi umatNya dengan sukacita Minyak baru tercurah Urapi umatNya nyata kuasaNya

ALLAH PEDULI

Banyak perkara

Yang tak dapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini

Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tiada satu pun d kan terjadi Tanpa Allah perduli Allah mengerti, Allah perduli Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkanNya Ku bergumul sendiri Sd bab Allah mengerti

ALLAH ROH KUDUS

Allah Roh Kudus Penuhi kami Ku rindu Kau selalu Dalam hidupku Allah Roh Kudus Ubah hatiku Pulihkanku, Jamahlahku Rindu hadiratMu Ku sembah Kudus Kudus, Kuduslah Tuhan Dan ku sanjung Kau mulia Mulia bagiMu Tuhan

ALLAH SUMBER KUATKU

Hanya Kau milikku di sorga Tiada yang ku miliki di bumi hanya Kau Tak ku andalkan kekuatanku Namun yang pasti d Kan tetap sd lamanya

Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku Allah sumber kuatku

Dan bah S

gianku

lamanya, s lamanya

ALLAH YANG SETIA
Yesus Kau telah memulai S gala yang baik alamku Engkau menja ikanku Serupa gambaranMu Dan berharga i mataMu Yesus Kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Kau berikan diriMu Sd bagai ganti dosaku Kerd na kasihMu padaku

S karang ku memujiMu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganMu S karang ku menyembahMu Allah yang mulia Sempurnakan seg nap hi upku Agar in ah bagiMu

ALLAHKU DAHSYAT
Dari Utara ke Selatan Terdengar pujian bagi Allah Dari Barat sampai ke Timur Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi

KebesaranNya disaksikan KemuliaanNya dicd ritakan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus isanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi, Allahku ahsyat, berkuasa S luruh bumi suju menyembah Tinggikan namaMu

AJAR AKU TUHAN Ajar aku Tuhan Jalan alam t rangMu B rikan ku hati yang teguh MengasihiMu

Ku puji Kau selama-lamanya Seg nap hatiku seg nap kuatku Seg nap hi upku Ku se rahkan pa aMu Ja ilah sesuai k hen akMu Ajar aku Yesus Tuhan

AJAR KU BERDIAM
Ajarku Berdiam, Dekat di hatiMu Di saat ku berpaling

Ku temukan cintaMu Di sana Kau menanti c Tuk bawaku lagi Bersekutu dalam damai yang sejati Ooha Ku damba hadirMu Ooha Itulah rinduku Hidupku hanyalah untukMu Segenap hatiku kagum c Kan kebaikanMu Nafasku mencd ritakan kasihMu Ajarku berdiam dekat di hatiMu ANAK ALLAH YESUS NAMA-NYA

Anak Allah Yesus nama-Nya Menyucikan, menyembuhkan Bahkan mati, tebus dosaku Kubur kosong membuktikan Dia hidup Sd bab Dia hidup Sampai hari esok Sd bab Dia hidup ku tak gentar Sd babku tahu Dia pegang hari esok Hidup ini bererti sd bab Dia hidup

ALLAH BANGKIT Kerahkanlah kekuatanMu, ya Allah Tunjukkanlah kuasaMu, ya Tuhan Serakkan musuhMu S lamatkanlah umatMu ahsyat i tempat ku usNya Allah bangkit, bersoraklah Allah bangkit, bernyanyilah Allah

Musuh dikalahkan, UmatNya dibebaskan Allah dahsyat di tempat kudusNya

BAGAIKAN BEJANA

Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganMu Dengan urapan kuasa RohMu Ku dibaharui selalu Jadikan ku alat dalam rumahMu Inilah hidupku di tanganMu Bentuklah sd turut kehendakMu Pakailah sesuai rencanaMu

Ku mau s pertiMu Yesus Disempurnakan s lalu Dalam seg nap jalanku Memuliakan NamaMu

BAGAIKAN TANAH KERING Bagaikan tanah kering Yang merindukan air Demikianlah jiwaku Haus akan Engkau Ku rindu selalu HadirMu di hidupku Memulihkan jiwaku

Hapuskan airmataku Mengalirlah kuasa Roh Kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oh Roh Kudus Di hidupku Mengalirlah kuasa Roh Kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oh Roh Kudus Pulihkanku BAGI DIA Dia Yesus t lah mati bagiku Dia Tuhan s lamatkan jiwaku Bagi Dia pujianku Tak apat ku balas kasihNya

Dia angkatku jadi anakNya Bd ri damai di dalam hidupku Bagi Dia sembahku Hanya Dia sd galanya bagiku Bagi Dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya Bagi Dia segala pujian Hormat serta syukur sd lamalamanya

BANGKIT GEREJA TUHAN SEKARANG

Bangkit g reja Tuhan sekarang Maju alam kuasa Roh Ku us Kemenangan t lah iberikan Kuasa osa ipatahkan UmatNya ipulihkan Bersoraklah PengurapanNya telah icurahkan Kuasa mukjizatNya pun inyatakan Mari kibarkan panjiNya Bagi kemuliaanNya Maju berperang umat pemenang Rebut bangsa-bangsa bagiMu Tuhan

BANGKIT SERUKAN Bangkit s rukan nama Yesus

Maju nyatakan kuasaNya Kita buat Iblis gementar Kalahkan tipu dayanya Dengan kuasa namaNya Nama Yesus menara yang kuat Nama Yesus kota benteng yang teguh Nama Yesus kalahkan semua musuh Nama Yesus di atas segalanya

BANGKITKAN AKU
Aku melangkah jalani hidup ini Bersama dengan waktu yang terus melaju Untuk apakah aku ada di sini Tuhan Kalau bukan untuk melayaniMu Bangkitkan aku, bangkitkan aku Jadikan aku hambaMu yang setia Bangkitkan aku, bangkitkan aku Jadikan aku hambaMu yang berkenan

Inilah aku di hadapanMu Tuhan Bersama dengan segala yang ku miliki Pakailah aku Tuhan sebagai alatMu Menyelamatkan jiwa yang terhilang BAPA YANG KEKAL
Kasih yang sempurna telah Ku t rima ari Mu Bukan karna kebaikanku Hanya oleh kasih karunia Mu Kau pulihkan aku Layakkanku tuk apat memanggilMu Bapa

Kau bri yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu Mu dan Kau bukakan Sbab Kau Bapaku, Bapa yang Kekal Takkan Kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sbab Kau Bapaku, Bapa yang kekal

BEGITU INDAH Begitu indah Terjalin mesra Satu dalam kasih Kita bersaudara Di dalam kasih Yesus

Kita bersaudara Tanpa ada rasa curiga Dan saling terbuka Di dalam kasih Yesus Kita bersaudara Mari kita jalin bersama Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kalinya

BERHEMBUSLAH ROH KUDUS Berhembuslah Roh Kudus Di tempat ini Berhembuslah Roh Kudus Dengan kuasaMu

Pulihkanlah g

rejaMu i akhir zaman Berhembuslah, berhembuslah S karang engan minyak baru engan ha iratMu

Urapilah kami Penuhilah kami

Kami rin u Tuhan melihat kuasaMu Dicurahkan i tempat ini

BERSORAK-SORAI

Bersorak-sorai orang-orang benar Yang dalam Tuhan Bersorak-sorai orang-orang benar Yang dalam Tuhan

Jiwaku membumbung Tinggi sd perti Rajawali di langit

Sd bab besar kasihNya Bagi kita Aku bersukacita

BERSYUKURLAH Na...na...na...na...na..(3x) Haleluya ku Memuji Mu Tuhan Ker na kasih Mu Tak berkesu ahan Biar yang bernafas Memuji Sang Raja Di atas gunung an Di alam samu era Tanganku Ku angkat pa a Mu Mensyukuri rahmat Yang Kau bd ri Kakiku Melompat bagi Mu Sd bab rahmat Mu Baru setiap pagi Bersyukurlah kepada Tuhan

Sebab Ia baik, Sebab Ia baik

Bahwasanya untuk selamanya Kasih setiaNya, Kasih setiaNya

BERTEMU DENGAN SAUDARA Bertemu dengan saudara Dalam kasih Tuhan Bernyanyi puji NamaNya Dengan sukacita Berjabat tangan semua Saling mengasihi Tuhan Yesus ada disini Haleluya, haleluya

Haleluya puji Dia Haleluya, haleluya Haleluya puji Dia

BESAR DAN AJAIB KUASAMU Besar dan ajaiblah karyaMu Adil dan benarlah jalanMu Raja sd gala bangsa Yang maha kuasa Mulia namaMu

Layaklah segala bangsa Sujud kepadaMu Sd bab Kau Allah yang kudus Layak disembah

BETAPA BAIKNYA ENGKAU TUHAN Betapa baiknya Engkau Tuhan KasihMu tia a berkesu ahan Betapa mulia kasihMu Yesus Jiwaku iselamatkan

Hosanna ku memuji Tuhan Hosanna ku tinggikan Yesus Hosanna, hosanna Hosanna

BETAPA HATIKU Betapa hatiku Tuhan

Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Tuhan Kau memilikiku Hanya ini Tuhan persembahanku Segenap hidupku jiwa dan ragaku Sd bab tak ku miliki harta kekayaan Yang cukup bererti c Tuk ku persembahkan Hanya ini Tuhan permohonanku Terimalah Tuhan persembahanku Pakailah hi upku sebagai alatMu Seumur hi upku BUKAN KUAT BUKAN GAGAH

Bukan kuat, bukan gagah Tapi RohKu kata Tuhan Bukan kuat, bukan gagah Tapi RohKu kata Tuhan

Gunung ini dipindahkan Gunung itu disingkirkan Gunung tinggi diratakan Oleh RohKu kata Tuhan

BIAR S

GALA YANG

BERNAFAS
Biar s gala yang bernafas Memuji namaMu Tuhan S bab namaMu besar S bab namaMu mulia

Biar s gala yang bernafas Memuji namaMu Tuhan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, S gala Raja Bersorak-sorai, bersukacitalah Di ha apan Tuhan Allah kita Biar yang bernafas memuji Dia

Puji Dia dengan tarian Dengan nyanyian Kita semua datang memuji Dia

BETAPA HEBAT
Berkuasa di bumi di surga Bertaktha dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita Nama-Nya berkuasa pembebas umat-Nya Betapa hebat betapa kuat Dahsyat Allah kita Dia Berjaya atas semua perbuatan-Nya

Betapa hebat betapa kuat Dahsyat-Nya Allah kita Dia ternama Yesus Raja s gala Raja Tuhan Allah kita

DALAM NAMA YESUS Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Ada kemenangan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus

Iblis dikalahkan Dalam Nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam Nama Tuhan Yesus Ada kemenangan

DALAM YESUS KITA BERSAUDARA
Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya

Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada kedamaian Dalam Yesus ada kedamaian Dalam Yesus ada kedamaian Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada kedamaian DARI TERBIT MATAHARI

Dari terbit matahari

Sampai pada masuknya Biarlah Nama Tuhan dipuji

Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah Nama Tuhan dipuji Puji Tuhan, Puji Tuhan

DASAR YANG TEGUH

Yesus Kau dasar yang teguh Aman ku bersamaMu Yesus Kau dasar yang teguh Ku percaya akan firmanMu Ku percaya akan firmanMu

Sungguh ku percaya, masa depanku Dalam rencanaMu Ku percaya, ku percaya

FirmanMu setia, ajaib kuasaMu Allah pelepasku, Ku percaya, ku percaya

DATANGLAH KE BAIT-NYA Datanglah ke baitNya Dengan hati bersyukur Ke dalam pelantaranNya Dengan hati bersuka Rasakan dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padaNya Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasanya tuk selamanya

Kasih setiaNya

DOA BAGI KOTA TERCINTA Kami sujud di kakiMu Merendahkan diri Bersatu dengan tangisMu Bagi kota tercinta Biar belas kasihMu Bapa Kian bertambah nyata Dicurahkan atas kami Lawatlah umatMu Ampunilah, sd lamatkanlah

Pulihkanlah kota tercinta Sinari dengan terang kasihMu Dengar doa kami

DALAMNYA KASIHMU BAPA Dalamnya kasih Mu Bapa Terlebih dari sd galanya Pengorbanan yang termulia Sd lamatkan Dengan darah yang tercurah Ampuni ku atas dosa Ku bersujud kepada-Mu

Oh Yesusku Engkau ku sembah Bapa mulia pulihkan ku dengan darah-Mu Engkau ku sembah Kau yang terindah Seumur hidupku Ku mau menyembah-Mu ENGKAULAH KEKUATAN Engkaulah kekuatanku Tempat perlindunganku Saat badai menerpa Aku tak akan goyah Aku taka akn goyah Sd bab Kau sertaku

Sejauh langit dari bumi Begitu besarnya kasihMu Penuhi hati kami yang rindu MenyembahMu Yesus Sejauh langit dari bumi Begitu besarnya kasihMu Kaulah Tuhan, kekuatanku Sukacitaku HARI YANG TELAH DI JADIKAN TUHAN Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka

Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka, di dalam Tuhan Bersuka, di dalam Tuhan Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersukacitalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sd karang bersuka Bersukacitalah HARI KU RASA BAHAGIA

Hari ini ku rasa bahagia

Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus t lah satukan kita i antara kita Tanpa meman ang

Bergan ingan tangan Dalam kasih Berjalan alam satu hati alam terang kasih Tuhan Kau sahabatku, kau sau araku Tia a yang apat memisahkan kita Kau sahabatku, kau sau araku Tia a yang apat memisahkan kita

HATI KU PERCAYA Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Dia gunung batu dan kesd lamatanku Hanya padaMu hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan Kumau sd lalu bersyukur Sd bab cintaMu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih setiaMu

Tak pergi dariku

HATI Sd BAGAI HAMBA Ku tak membawa apa pun juga Saatku dating ke dunia Ku tinggal semua pada akhirnya Saat ku kembali ke surge Inilah yamg ku punya Hati sd bagai hamba Yang mau taat an setia Pa a-Mu Bapa Kemanapun ku bawa hati yang menyembah

dalam Roh dan kebenaran sampai sd lamanya

HOSANA HOSANA Hosana, hosanna,hosana nama tertinggi Hosana, hosanna,hosana nama tertinggi Nama-Mu di naikkan Dengan sd gala pujian Kau di sanjungi ya Allah Hosanna nama tertinggi

Glory, glory, glory Raja tertinggi Glory, glory, glory Raja tertinggi Nama-Mu dinaikkan Dengan sd gala pujian Kau di sanjungi ya Allah Hosanna nama tertinggi

HATI KU PENUH NYANYIAN Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hati ku menyanyi untuk Raja s gala raja S S gala Raja,Raja gala Tuhan,Tuhan

Nama-Nya Yesus,Yesus, Yesus,Yesus oo.. Dialah Raja

JADIKAN AKU INDAH Ku datang ya Bapa dalam kerinduan Memandang keindahanMu Ku berikan sd galanya

Semuanya yang ada Ku Ingin menyenangkan hatiMu oh Tuhan Jadikan aku indah Yang Kau pandang mulia Seturut karyaMu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadaMu Taat dan setia KepadaMu Tuhan

JADIKAN KAMI SATU Satukan kami

Satu dalam kuasaMu Sebab kami bersaudara Biar kami satu Sd perti Kau dan Bapa satu Dunia lihat Kau dalam kami Jadikan kami sehati sepikir Biar kd hendakMu jadi Tuk menyatakan hasratMu Jadikan kami satu

JANGAN LELAH

Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh Kudus yang bd ri kekuatan Yang mengajar an menopang

Tia a lelah Bekerja bersama Mu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menja i siap ibangun Di atas asar iman

JANJI-MU S

PERTI FAJAR

Ketika kuha api kehi upan ini Jalan mana yang harus kupilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sen iri S bab Engkau Allah yang menggen ongku TanganMu membelaiku CintaMu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi JanjiMu s perti fajar pagi hari Dan tia a pernah terlambat bersinar CintaMu s perti sungai yang mengalir

Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu

KARYA TERBESAR Kasih yang terindah Hati yang mulia
Hanya ku temukan DidalamMu,Yesusku

Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tiada pernah berubah Kasihku Karya terbesar, dalam hidupku PengorbananMu yang sd lamatkanku Engkaulah harta, yang tak ternilai Yang ku miliki an ku hargai

Yesus Engkau ku kagumi KematianMu menghidupkanku Ku pastikan pengorbananMu Tak akan pernah sia-sia KAU KU SEMBAH Lebih dari sd galanya Ku ingin Kau Tuhan Emas, perak dan permata Tiada ertinya Ku ingin lebih lagi Bersekutu denganMu Jadikan ku hamba Setia kepadaMu

Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan

KAU TELAH MEMILIH Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padaMu Ya Tuhan Allahku Kau telah memanggilku Sebagai alat K rajaanMu Betapa aku bersyukur pa aMu

Atas perbuatanMu Jadikan aku bait suciMu Yang kudus dan yang tiada bercela Jadikan aku mezbah doaMu Bagi keselamatan bangsaku

KAULAH TUHAN KU Kaulah Tuhan ku Kaulah Raja ku Kau yang termulia

Di bumi dan di syurga Ku sembah Kau, Tuhan Ku sembah Kau, Tuhan Ku puji, ku muliakan NamaMu

KECAPLAH DAN LIHATLAH Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan

Syukur bagiMu Tuhan S gala hormat bagiMu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang mem liharaku

Selamanya

KITA BERTEMU LAGI Kita bertemu lagi Tuk puji Tuhan Kita bersama lagi alam kasih

Sesuatu yang baik dan indah Terjadi di tengah kita Kita bertemu lagi Tuhan Tuk puji

Di mana saja ku puji Dia Bila saja puji Dia KasihNya seluas angkasa Ku puji nama Yesus Ku sanjung nama Yesus KasihNya angkatkan jiwaku

KU DATANG TUHAN

Ku datang Tuhan dalam hadiratMu Berhiaskan kekudusan Seluruh syurga Sujud menyembahMu Ku tersungkur dan berseru

Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Allah semesta alam

Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Syurga bumi menyembahMu KU KAGUM HORMAT

Kau sungguh indah tiada taranya Sungguh menakjubkan Sungguh ajaib d tuk dimengerti Lebih dari sd mua yang ada

HikmatMu tiada terselami KasihMu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada taranya Mulia dan berkuasa

Kukagum hormat akan Engkau Kukagum hormat akan Engkau Kau Allah yang layak dipuji Kukagum akan Engkau

KU KAN BANGKIT Mari kita semua umat pilihan Allah Dengarlah panggilanNya Tuk menggenapi FirmanNya

Sekaranglah waktunya Tuk ber iri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang

Ku kan bangkit Nyatakan kemuliaanNya Ku kan bangkit Nyatakan kebenaranNya Sampai setiap lutut bertelut

Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan Raja segala raja Dialah Raja

KU KAN TERBANG
FirmanMu Tuhan p lita bagi kakiku

JanjiMu terang bagi jalan-jalanku KebenaranMu menuntunku s tiap hari Ku menantikanMu beri kekuatan baru

Ku kan terbang tinggi BersamaMu

i awan

alam kemuliaan

S bab FirmanMu teguh menopang Ku kan aman alam Mu Tuhan

JalanMu

i atas jalan-jalanku

RancanganMu melebihi rancanganku FirmanMu sungguh t lah membebaskanku Berjalan lebih tinggi, Berjalan bersamaMu

KU KASIH DIKAU

Ku kasih

ikau

engan kasih Tuhan

Ku kasih

ikau

engan kasih Tuhan

Ku lihat

i wajahmu

kemuliaan Tuhan

Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan

KU MAU CINTA YESUS

Ku mahu cinta Yesus selamanya Ku mahu cinta Yesus selamanya

Meskipun badai silih berganti Di dalam hidup ku Ku tetap cinta Yesus selamanya

Ya Abba Bapa Ini aku anak Mu Layakkanlah seluruh hidup ku

Ya Abba Bapa Ini aku anak Mu Pakailah sesuai dengan rencanaMu KU MASUKI GERBANG

Ku masuki gerbangNya Dengan hati bersyukur halamanNya dengan pujian Kataku hari ini hari buat Tuhan

Ku bersuka s

bab Dia girangkanku

Dia girangkan ku Dia girangkan ku Ke bersuka s bab Dia girangkan ku

Dia girangkan ku O Dia girangkan ku Ku bersuka s bab Dia girangkan ku

KAULAH SATU-SATUNYA

Kaulah satu-satunya Sumber dari sd galanya Kau kebenaran yang sd lalu ku pegang

Kau keyakinanku Untuk bersinar TERANG

Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku Hi up ku takkan sama Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku Hi up ku takkan sama KUBAWA HIDUPKU SEKARANG

Kubawa hidupku sd karang Ke tempat kudusMu Tuhan Di mezbahMu ku serahkan Seluruh hidupku

Penuhi hatiku sd karang Dengan urapan yang baru Agar aku lebih lagi Mendengar suaraMu

Jadikan aku Tuhan Rumah doaMu Agar sd gala suku bangsa Datang menyembahMu

MASUK RUANG MAHA KUDUS

Ku masuk Ruang Maha Kudus Dengan darah Anak Domba Ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang Maha Kuasa

Ku menyembahMu Ku sembahMu Ku menyembahMu Ku sembahMu

Sd bab namaMu kudus, kudus Tuhan

S

bab namaMu ku us, ku us Tuhan

MENGENAL-MU Bila ku buka mataku Dan lihat wajahMu Ku terkagum Bila ku lihat hi upku Dan karya tanganMu Ku tersanjung

Kar

na semua yang baik

Dalam hi upku Itulah karyaMu Kau b ri kesempatan yang baru

Dan ku ingin mengenalMu Tuhan Lebih dalam dari sd mua yang ku kenal Tiada kasih yang melebihiMu Ku ada untuk menjadi penyembahMu MENIKMATI KASIH Saat indah Ku berhadapan denganMu Memandang wajahMu Yesus kekasih jiwaku

Bawa Erat

aku

alam pelukanMu

Menikmati kasih Dan indahnya hadiratMu

HadiratMu Tuhan ku rasakan KekudusanMu Bapa penuhiku Ku rindu selalu diam dalam baitMu Menikmati kasih anugd rahMu

RAYAKAN

Rayakan Yesus, rayakan Rayakan Yesus, rayakan Rayakan Yesus, rayakan Rayakan Yesus, rayakan

Dia t Dia t

lah bangkit lah bangkit

Dia hi up selamanya

Dia t Dia t

lah bangkit lah bangkit

Marilah rayakan Kebangkitan Tuhan kita ROH KUDUS KAU HADIR DI SINI

Roh Ku us Kau ha ir

i sini

Roh Ku us Kau mengasihiku Kau lembut, Kau manis

Kaulah Penghiburku Penolongku diutus Bapaku

Ku buka hati untuk RohMu Tuhan Ku buka hati menyembahMu Yesus Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah maha tinggi

SAAT INI KU DATANG LAGI Saat ini ku datang lagi Pada Mu Tuhan junjungan hidupku

Ku angkat tanganku Ku puji NamaMu Yesus ku sembah Kau Tuhan

Hari-hari t

lah ku lalui

BersamaMu Tuhan ku rasa bahagia Peganglah tanganku Tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya, Haleluya sorak hosanna,Haleluya glori bagiMu, Haleluya sorak hosanna, Terpujilah NamaMu

SATU HAL YANG KU RINDU

Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumah Mu Satu hal yang ku pinta Menikmati baitMu Tuhan

Lebih baik satu hari Di pelataran Mu Daripada seribu hari Di tempat lain

Aku memuji Mu Aku menyembah Mu Kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurahanMu

SATUKANLAH HATI KAMI Satukanlah hati kami Tuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku

Eratkan tali kasih Di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Raja Ku

Bergandingan tangan Dalam satu hati Bergandingan tangan Dalam satu iman Saling mengasihi di antara kami

Keluarga kerajaan Allah S BAB KAU BESAR

Ku b

ri kemuliaan

an hormat

Ku angkat suara pujian Ku agungkan namaMu

S

bab Kau besar

PerbuatanMu ajaib Tia a seperti Engkau Tia a seperti Engkau

SEGALA PUJI SYUKUR

Segala puji syukur Hanya bagi Mu Tuhan Sebab Kau yang layak dipuja

Kami mahu bersorak Tinggikan namaMu Tuhan Haleluyah Haleluyah

Soraklah haleluyah Soraklah haleluyah

Haleluyah

SELIDIKI AKU

Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh MengasihiMu Yesus

Kau yang Maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi BagiMu

T lah ku lihat, kebaikanMu Yang tak pernah habis dihidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapatiku aku tetap setia

SENTUH HATIKU Betapa ku mencintai Segala yang td lah terjadi Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai

Betapa ku menyedari Di dalam hidupku ini Kau slalu memberi Rancangan terbaik

Oleh kerana kasih Bapa sentuh hatiku
Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku Bapa ajar mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti

Sd PERTI YANG KAU INGINI
Bukan engan barang fana osaku an

Kau membayar Dengan

arah yang mahal Tia a no a cela Bukan engan emas perak

Kau menebus

iriku Oleh segenap kasih

Dan pengorbananMu

Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak bererti lagi Hidup ini ku letakkan Pada mezbahMu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini Hidup ini ku letakkan Pada mezbahMu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini

SUKACITA ADA DI RUMAH TUHAN

Sukacita ada di rumah Tuhan Sukacita tinggal di rumah Tuhan Sukacita kekal di rumah Tuhan

Kekal ada selama-lamanya

Meskipun banyak rintangan Godaan yang melanda Angin ribut dan badai Ku tabah mengharungi

Kerd na ku tahu Bahawa Yesuslah B riku kemenangan selamanya

SUKACITA PENUAIAN Ketika Tuhan memulihkan Kea aan Sion

Keadaan kita Sd perti orang yang bermimpi Waktu itu mulut kita Penuh dengan tawa Lidah kita dengan sorak-sorai

Yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai engan bersorak-sorai

Yang berjalan Menangis sambil menabur benih Pasti pulang membawa Berkas-berkasNya

SUNGAI SUKACITA

Sungai sukacitaMu mengalir dalamku Anggur sukacitaMu melimpah dalamku Ku menari dan bersuka PujiHu di setiap waktu Sebab sungai sukacitaMu ada dalamku

Mengalir bersamamMu Bersuka di dalamMu MengikutiMu Tuhan dalam kegerakkanMu MelayaniMu Tuhan Di dalam sukacitaMu Sd bab hanya Tuhan yang membuat Sukacitaku penuh
SUNGGUH INDAH KAU TUHAN

Ku cari wajahMu, temukan kasihMu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namaMu, Ku dengar jawabMu Kau Tuhan yang sd lalu dengar seruan hatiku

Sungguh indah Kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka

Sungguh indah Kau Tuhan Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan

Bagi setiap orang Yang memerlukan

SAAT KU MASUK
Saat ku masuk kehadiratMU Ku tersungkur Dan sembahMu Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik bagiMu

Ku bawa korban syukur Ke tempat kudusMu Tuhan Hatiku limpah dengan syukur Sd bab Tuhan baik O..(2X) Selamanya

LINGKUPIKU

Lingkupiku dengan sayapMu Naungiku dengan kuasaMu

Jiwaku tenang dalam Kristus Lihat kuasaNya dalam keheningan

Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamaMu

Bapa Kau Raja atas semesta Ku tenang s bab Kau Allah Ku

TERIMA KASIH TUHAN

T rima kasih Tuhan atas kasih setia Mu Yang ku alami dalam hidupku

Td rima kasih Yesus untuk kebaikan Mu Sepanjang hidupku

T rima kasih Yesusku Buat anug S rah yang kau b bab hari ini ri

Tuhan a akan syukur bagi mu

TIBA SAATNYA

Tiba saatnya kami Berkumpul bersatu Dari segenap Suku dan bangsa Berdiri di hadapan Takhta Anak Domba Satu suara Menyatakan

Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertakhta Kami naikkan pada Anak Domba

Pujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi Dia Selamanya

TUHAN INILAH HIDUPKU Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padaMu Segala cita-citaku Masa depanku menjadi milikMu

Jadikan aku terangMu Di tengah kegd lapan dunia Membawa bangsa-bangsa KepadaMu Tuhan ini kerinduanku

BagiMu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanMu Genapi seluruh rencanaMu Sampai bumi penuh kemuliaanMu

TUHAN KU RINDU

Tuhan ku rindu Masuk dalam hadiratMu

Jiwaku menanti Bawa ku mendekat kepadaMu Dalam kemuliaan yang kudus

Ku nanti Engkau, Allah Kuasa Dalam kemuliaan yang kudus Ku sembah Engkau, Allah Kuasa Dalam kemuliaan yang kudus

URAPANNYA T

LAH TURUN

UrapanNya t

lah turun

Dalam jubah pujian Ha iratNya penuhi tempat ini

Dan jubah pujian Aku kenakan Dan jubah pujian B ri kemenangan

Atasi semua masalah persoalan Aku lebih

an

ari pemenang

YANG TERUTAMA

Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan Nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan NamaNya

Haleluya, haleluya Saya mahu cinta Yesus Haleluya, haleluya Saya mahu cinta Yesus

YESUS KEMULIAAN MU

Yesus kemuliaan Mu Pulihkan hatiku Yesus kemuliaan Mu Berkati hidup ku

Sd gala pujian syukur bagi Mu Kau hadir dalam hidup ku Kinia Ku datang sujud Di hadapan Mu Memuji Mu, menyembah Mu Yesus ku menyemb h Mu

YESUS POKOK
Oo...Oo...Oo..Oo...(3x) Yesus pokok Dan kita cabangNya Tinggal lah di dalamNya O Tinggal lah di dalamNya O Tinggal lah di dalamNya Pasti kau berbuah Yesus cinta ku, ku cinta kau Yesus cinta semua oha Yesus cint ku, ku cint k u

Tingg l l h di d l mNy

O

Tinggal lah di dalamNya O Tinggal lah di dalamNya Pasti kau berbuah YESUS TERLEBIH BESAR

Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalam ku Di dalam ku

Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalam ku Selama-lamanya

YESUSLAH RAJA Yesuslah Raja Dialah Tuhan berkuasa perkasa Dia Allah yang benar Jurus lamat unia

Semua musuh Bertelut menyembah Taring i kaki Nya

ipatahkan

K

rajaannya

ihancurkan

Kupuji sembah, puji sembah Yesuslah Rajaku Kurayakan Dia sampai selama-lamanya