syukur ± rizal ± zaffuan ± annur ± fasihah ± khalila

KEPUPUSAN SUMBER PERIKANAN
Disebabkan :
† kadar

tangkapan ikan secara berterusan melebihi had † Kaedah tangkapan yang memusnahkan habitat. 
Contoh

: penggunaan pukat harimau, pukat

tunda
>> mengakibatkan kepupusan kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan.

† Penggunaan

pukat tunda di pesisir

pantai. † Kemusnahan kawasan hutan bakau.

Di kawasan perikanan air tawar:
menuba (penggunaan racun). † Penggunaan kuasa elektrik.
† Aktiviti

KEMUSNAHAN HABITAT
Juga dikatakan kemusnahan kawasan pembiakan † Contoh : kawasan terumbu karang khususnya di kawasan berpulau. Penggunaan pukat tunda, pukat harimau, pukat harimau : † Mengaut dan memusnahkan kawasan terumbu karang. Merosakkan rantaian makanan marin dan kawasan pembiakan. † Penghijrahan spesies ikan ke habitat lain atau ke kawasan lautan lain.

PENCEMARAN
Berlaku di sekitar pelabuhan perikanan Punca :
sisa-sisa ikan yang tidak diperlukan lagi. † Air pembersihan bot. † Sisa domestik dari petempatan nelayan. † Bot-bot rosak yang dibiarkan tersadai dan reput di tepi pelabuhan menyebabkan pencemaran fizikal dan
† Pembuangan

KEMUSNAHAN EKOSISTEM PAYA BAKAU.
Pembinaan kolam-kolam akuakultur melibatkan kerja-kerja penebangan dan pembersihan hutan bakau serta nipah yang berada di zon pinggir pantai. Habitat pelbagai jenis hidupan. Seperti ketam nipah dan ikan tebakul lokan, kerang, pelbagai spesies burung turut musnah Rantaian makanan yang terganggu akan turut menjejaskan hidupan darat dan air.