Pengenalan

 Sektor kewangan terdiri daripada : 
Kewangan Insurans Hartanah Perkhidmatan Perniagaan

‡ Boleh dipecahkan kepada 2 kategori utama:

INSTITUSI SISTEM URUSAN PERBANKAN INSTITUSI PENGANTARA KEWANGAN BUKAN BANK

INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK

Sistem Urusan Perbankan 
terdiri daripada beberapa buah institusi : 
BANK NEGARA BANK PERDAGANGAN SYARIKAT KEWANGAN BANK SAUDAGAR RUMAH DISKAUN PASARAN WANG

Bank Perdagangan
‡ merupakan kumpulan institusi kewangan yang terbesar dan terpenting di Malaysia. ‡ kepentingan berpunca daripada penyediaan kemudahan deposit semasa. (membolehkan penggunaan cek.) ‡ contoh bank perdagangan tempatan : 
Bank Bumiputra Commerce Berhad Alliance Bank Public Bank Berhad Perwira Affin Bank Berhad

‡ contoh bank perdagangan asing ialah : 
Bangkok Bank Ltd Bank of America The Bank Corporation overseas-Chinese Banking Corporation

‡ Bank Perdagangan berfungsi sebagai : 
mendapatkan pinjaman memberikan pinjaman

‡ Bank Perdagangan menawarkan 3 bentuk akaun kepada pendeposit : 
Akaun semasa Akaun tabungan Akaun tetap

Syarikat Kewangan
‡ Merupakan institusi kewangan kedua terpenting dalam ekonomi Malaysia. ‡ merupakan pesaing kuat bank perdagangan. ‡ jenis deposit yang disediakan ialah :
deposit tabungan deposit tetap

‡ Contoh syarikat kewangan : 
Mayban Finance Arab-Malaysian Finance BCB Kewangan Public Bank Finance

‡ kegiatan utama syarikat ini ialah pemberian pinjaman. ‡ pinjaman kepada individu digunakan untuk membeli barang-barang pengguna tahan lama seperti :
alat perabot kenderaan bermotor rumah secara kaedah sewa beli

‡ biasanya syarikat kewangan jenis ini
mengenakan kadar bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan. ‡ kadar bunga yang dikenakan kepada pendeposit juga lebih tinggi daripada bank perdagangan.

Bank Saudagar
‡ Tidak memberikan tumpuan deposit daripada orang ramai. ‡ Kegiatannya tertumpu kepada urusan bank borong, urusan pasaran wang, menjadi syarikat penasihat dan pembiaya ‡ Mendapat upah melalui penyediaan kepakaran tertentu dalam perkhidmatan pembiayaan dan nasihat yang diberikan : - bertindak sebagai pendaftaran syarikat keluaran dan syer -menasihat syarikat atas penyusunan semula atau percantuman syarikat - menggalakkan pelaburan baru dan usahasama - menguruskan pinjaman - jaminan dan menjalankan kajian ± kajian kemungkinan

‡ Deposit bank saudagar diperoleh daripada bank perdagangan, syarikat kewangan dan pengantara kewangan yang lain ‡ Walaupun kewujudan bank ini dalam ekonomi negara agak baru (sejak 1970), namun dari segi harta, bank ini telah berkembang pada kadar pesat ‡ Arab-Malaysian Merchant Bank, Asian Bankers Malaysian Bhd, Bumiputra Merchant Bankers Bhd, dan Chartered Merchant Bankers (M) Bhd ‡ Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan sistem perbankan

Institut Kewangan Pembangunan
terdiri daripada Syarikat Permodalan Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDF), Perbadanan Pembangunan Borneo, Bank Pembangunan Sabah, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Industri Malaysia Berhad, dan Bank Pertanian Malaysia telah

Bank Simpanan Nasional
‡ Mengalami petumbuhan dan pemodenan yang pesat. ‡ Rancangan Malaysia 1991: 228 ± program pembukaan cawangan besar-besaran (penambahan daripada 15 buah kepada 313 buah cawangan) ‡ Kemudahan ± Kewangan ± komputer ± ATM

Jadual : Jumlah pendeposit, aset dan pinjaman Bank Simpanan Nasional
Tahun 1985 1990 1995 2000 Pendeposit* 5.6 8.4 10.3 8.9 Pinjaman Terkumpul 0.1 0.6 1.1 2.2

Nota: *Juta

Sumber: Malaysia, Rancangan Malaysia (1991, 1996) Malaysia, Laporan Ekonomi (2000)

‡ Bilangan pendeposit BSN meningkat dengan pesat ‡ 5.6 juta pada akhir tahun 1985 ‡ 8.4 juta pada akhir tahun 1990 ‡ 10.3 juta pada akhir tahun 1995 ‡ 8.9 juta pada tahun 2000 ‡ » Jumlah pinjaman yang dikeluarkan turut meningkat.

Pasaran Modal
‡ Terdiri daripada sekuriti hutang serta saham dan stok korporat yang disenaraikan. ‡ Pasaran modal menyumbang kepada keperluan pembiayaan khususnya kepada sektor swasta. ‡ RMK 7 ± sektor swasta merupakan pemggembleng utama dana di pasaran modal iaatu RM 121.0 billion berbanding sektor awam iaitu RM 29.7 bilion. ‡ RMK 6 ± pertambahan dalam pengeluaran alat hutang berasaskan prinsip Islam yang membawa kepada pembangunan pasaran modal secara Islam dan berfungsi seiring dengan sistem konvensional.

‡ Langkah kerajaan bagi memantapkan pasaran modal :
‡ Penubuhan Cagamas (1986)
» mengeluarkan bon-bon untuk membiayai pembelian pinjaman perumahan daripada bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan. » memperkenalkan bon berasaskan prinsip Islam (RMK-6)

‡ Pelan Induk Pasaran Modal (CMP), Februari 2001
» rancangan komprehensif » menentukan hala tuju pembangunan pasaran modal bagi tempoh 10 tahun akan datang. » mewujudkan sebuah pasaran modal yang mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa.

± Bursa Derivatif Malaysia (MDEX), Jun 2001
± Diwujudkan selaras dengan usaha penubuhan satu bursa bersepadu yang tunggal. ± Mdex diwujudkan menerusi penggabungan antara Kuala Lumpur Option dan Financial Futures Exchange Berhad dengan Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia.

± Rumah penjelasan tunggal, Ogos 2002
± Merangkumi Securities Clearing Aotumated Network Services (SCANS, Malaysian Central Dipository Sdn. Bhd. dan Malaysian Derivatives Clearing House Berhad.

Pasaran Modal Islam
‡ berkembang pesat dalam tempoh 2002 -2003. ‡ bon Islam menjadi alat utama dan mantap untuk pemerolehan dana. ‡ 2002 ± bon Islam merupakan 51.8% daripada jumlah kasar terbitan bon korporat. ‡ sehingga April 2003 ± BSKL mempunyai 704 kaunter (81%) yang diluluskan mengikut prinsip syariah. ‡ bilangan dana berasaskan syariah telah bertambah daripada 17 buah dana pada tahun 2000 kepada 52 buah dana pada bulan Julai 2003.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
‡ Adalah satu-satunya agensi keselamatan sosial yang utama di negara kita. ‡ KWSP merupakan sumber pembiayaan yg terpenting dan stabil bagi kerajaan.(jumlah aset Rm 167.1 bilion,dengan sejumlah pencarum seramai 7.8 juta pd thun 2002). ‡ KWSP memainkan peranan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi negara. ‡ KWSP turut menyertai sebagai pemegang ekuiti dalam projek infrasturktur dan tenaga seperti Sistem Transit Aliran Ringan (LRT) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

Pasaran Modal
‡ Terdiri drpd sekuriti hutang serta saham dan stok korporat yg disenaraikan memberi sumbangan yg besar kpd keperluan pembiayaan, khususnya sektor swasta. ‡ Sektor swasta-pengembeling utama dana di pasaran modal berbanding sektor awam. ‡ Dalam RMK6-pertambahan dlm pengeluaran alat hutang berasaskan prinsip Islam yg membawa kpd pembangunan pasaran modal secara Islam dan berfungsi seiring dgn sistem konvensional. ‡ Cagamas Berhad ±keluarkan bon-bon untuk membiayai pembelian pinjaman perumahan drpd bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan.

‡ Februari 2001-Pelan Induk Pasaran Modal (CMP) dilancarkan kerajaan. ‡ CMP-rancangan komprehensif yang dirangka bagi menentukan hala tuju pembangunan pasaran modal bagi tempoh 10 tahun akan datang. ‡ Matlamat CMP-mewujudkan sebuah pasaran modal yg mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Institusi Insurans
‡ Terdiri drpd insurans konvensional dan insurans Islam (takaful) ‡ Dalam tempoh antara 1985 dan 1990,jumlah aset industri insurans telah berkembang pada kadar 11.9% setahun dan 21.2% setahun untuk tempoh antara 1991 dan 1995 dan 14.6% bagi tempoh 1995-2000. ‡ Pendapatan premium insurans (nyawa dan am) telah meningkat drpd RM3.2 bilion pada 1990 kpd RM13.8 pada tahun 2000.

Tahun 1990 1995 2000

Insurans

Am

Nyawa

Insurans

Am

Nyawa

9.5 24.8 50.3

2.4 7.5 13.7

7.1 17.4 36.6

3.2 7.8 13.8

1.5 3.3 5.0

1.6 4.5 8.8

‡ Jumlah aset insurans am meningkat dengan pesatnya pada kadar purata 25.6% setahun dalam tempoh 19901995 dan 11.6% dalam tempoh 1995-2000.Manakala jumlah pndapatan premiumnya sebanyak 17.1% setahun dalam 1990-1995.

‡ Jumlah aset insurans nyawa pula mencatat pertumbuhan sebanyak 14.5% iaitu pertumbuhan purata sebanyak 19.6% setahun dalam tempoh 19001995.Manakala jumlah pendapatan premiumnya berkembang pd kadar 181.3% dlm tempoh 1990-1995. ‡ Dalam tempoh 2000-2002 pertumbuhan industri takaful terus berkembang dengan pesat.Jumlah aset dana takaful meningkat pd kadar 39.15 setahun drpd Rm 1.9 bilion pd tahun 2000 kpd Rm3.6 bilion pd tahun 2002.Dana takaful keluarga merupakan 87.2% drpd jumlah aset manakala bakinya ialah dana am. ‡ Jumlah caruman drpd perniagaan takaful keluarga dan takaful am mencatatkan pertumbuhan 31.85% setahun.