BAHASA JIWA BANGSA Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

Bahasa Jiwa Bangsa! Maksudnya, daripada bahasa orang dapat mengenal kita.

Sesungguhnya makna bahasa sangat luas pengertiannya, iainya tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga melambangkan budaya dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Justeru itu, izinkan saya untuk membawa tiga usul pada petang ini iaitu yang pertama, bahasa jiwa menyatukan bangsa, kedua bahasa jiwa memajukan bangsa, dan yang terakhir, bahasa jiwa memartabatkan bangsa.

Menurut Asmah Haji Omar, seorang tokoh linguistik Melayu ,perkataan bahasa merujuk kepada firasat atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Dalam konteks ini, bahasa mencerminkan kebudayaan penuturnya, iaitu cara hidup dan persekitaran fizikal serta sosial masyarakat tersebut. Bahasa Jiwa pula ditakrif sebagai bahasa yang paling dekat dengan hati nurani seorang, iaitu bahasa sendiri atau bahasa ibunda, bahasa komunikasi dengan ibu bapa dan keluarga terdekat dan seluruh bangsa. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan cerminan jatidiri kita. Sesungguhnya jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara bersama. Usul saya yang pertama, bahasa jiwa merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, apa yang termaktub dalam Perkara 152 yang menyediakan peruntukkan-peruntukkan yang berkaitan dengan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan tidak boleh dipersoalkan, hal ini kerana

penguatkuasaan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara adalah bertujuan untuk menyatupadukan kaum-kaum, yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India, dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan, bagaimana selepas hampir 53 tahun merdeka, jika kaum Melayu hanya dengan bahasa melayunya, dan kaum Cina dengan bahasa Mandarin,Tionghua, ataupun Hokkien nya, dan kaum India pula dengan bahasa tamil nya sahaja, maka bagaimanakah kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justeru, jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan keperibadian kita sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah `jati diri asing'. Lantas, akan terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa Malaysia Usul saya yang kedua, bahasa jiwa menjadi pemancu kearah kemajuan bangsa. Sesungguhnya untuk mewujudkan satu bangsa itu bukanlah mudah. Suka saya tegaskan disini, bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia

dan pemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa-bahasa asing. Saya ulang, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasabahasa asing! Kendatipun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, namun kita tidak seharusnya membiarkan jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing.

Cuba kita lihat, negara-negara berjaya seperti Jepun, China, Perancis, Jerman dan Rusia, yang mengagungkan bahasa ibunda mereka sendiri ,namun mereka masih unggul di mata dunia. Inilah prinsip umbi yang seharusnya kita junjung, jika kita benar-benar serius untuk mewujudkan bangsa Malaysia, bak kata pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seterusnya, izinkan saya meneruskan usul saya yang ketiga iaitu, bahasa jiwa bisa memartabatkan bangsa. Bahasa adalah penanda identiti atau jati diri sesuatu bangsa. Tetapi malangnya,dewasa kini kita dapat lihat bangsa kita sendiri telah memusnahkan kesantunan bahasa Melayu itu dengan pelbagai aspek yang tidak bermoral. Kesannya, bagaimana untuk kita memartabatkan bangsa kita? Bagaimana untuk dunia memandang tinggi bangsa kita? jika kita sendiri tidak tahu menghargai keunikan dan keindahannya.

Sebagai contoh, kita lihat remaja kita pada hari ini gemar melafazkan perkataan yang tidak baik, kasar atau mencarut bagi menggambarkan situasi jiwanya yang resah, kusut dan memberontak. Penggunaan bahasa kasar di dalam sistem pesanan ringkas dan blog juga tidak terlepas daripada menjadi punca permasalahan ini. Wabak bahasa rojak yang melanda masyarakat kita pada hari ini juga sedikit sebanyak turut menjejaskan kesantunan bahasa kita. Oleh itu, kita perlulah menitikberatkan kesopanan dan kesantunan bahasa ibunda, agar tidak dipandang enteng oleh bangsa lain. Kesimpulannya, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita, dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Akhir kata; Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga, Yang baik itu budi, Yang indah itu bahasa.