P. 1
Aktiviti Keyakinan Di Air

Aktiviti Keyakinan Di Air

|Views: 1,362|Likes:
Published by afiq syazwan

More info:

Published by: afiq syazwan on Mar 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

1

1.0 PENGENALAN
Brookes (1991), menyatakan yang takrif pendidikan luar sebagai sesuatu yang
berkait rapat dengan masa dan tempat. Bagi membantu untuk menjelaskan apakah
yang difahamkan dengan µpendidikan luar¶, beberapa definisi diturunkan di bawah.
Tetapi harus diawasi bahawa definisi tersebut boleh berubah dan bertukar mengikut
zaman dan wilayah.

Definisi Pendidikan Luar Yang Berkait
Dengan Psiko-sosial
Definisi Pendidikan Luar Yang
Mementingkan Peranan Alam
Persekitaran
Pendidikan luar merupakan ««««
³aplikasi pengalaman di alam luar
untuk mendidik dan pembangunan
µinsan¶.´ (The Outdoor Institute)
Pendidikan luar ialah ......................
³pendidikan DALAM, UNTUK, dan
MENGENAI alam luar´ (Donaldson &
Donaldson,1958, Outdoor Education :
A definition , JOPER,29(17),63)
Pendidikan luar «««. ³menarik
perhatian kepada penggunaan deria ±
audio, visual, rasa, sentuhan, dan bau -
untuk pemerhatian dan pemahaman´
(C.A.Lewis 1975, The Administration Of
Outdoor Education Programs, Dubuque
IA, Kendall-Hunt)
Pendidikan luar merupakan «««««
³pendidikan µdalam¶, µmengenai¶ , dan
µuntuk¶ alam sekitar.

(Phyllis Ford, 1986)
Pendidikan luar «« ³menyentuh
ketiga-tiga domain pembelajaran yang
terdiri daripada µpengetahuan,
kemahiran, dan sikap¶ (Phyllis Ford,1981,
Principles dan Practices of
Outdoor/Environmantal Education, New
York, Wiley)
Pendidikan luar ialan ««.. sekumpulan
Kecil manusia yang menyertai aktiviti
aktiviti ³adventure´ yang terancang di
dalam suasana semula jadi dan
menjadikan diri sendiri sebagai sumber
utama untuk menyelesaikan masalah.
(Neill 2003)
Pendidikan luar ialah ««« ³satu Pendidikan luar ialah «««. ³suatu
2

perantaraan yang memberi peluang
untuk pendidikan tak formal mengenai
perkembangan kendiri dan sosial untuk
individu dan masyarakat´(Outdoor
Edinburgh)

perkara yang mempunyai perkaitan.
Perkaitan tersebut mengenai bukan
sahaja sumber semula jadi , tetapi juga
manusia dan masyarakat´.(Simon
Preist,1986, Redefining Outdoor
Education, Journal of Environmental
Education
Pendidikan Luar«. ³satu istilah yang
mempunyai maksud yang berlainan
kepada manusia, tamadun dan
organisasi. Tema yang sama meliputi
penekaan ke atas pengalaman terus di
alam luar untuk mencapai matlamat
kendiri, matlamat sosial, pendidikan,
pemulihan serta persekitaraan´.
(Neill 2003)
Pendidikan Luar «..«. ³kaedah
pembelajaran melalui pengalaman
dengan mengaplikasikan kesemua deria
panca indera. Ia berlaku, terutamanya
melalui pendedahan kepada persekitaraan
semula jadi. Dalam pendidikan luar
penekanan untuk subjek yang dipelajari
ke atas perkaitan antara manusia dan
sumber alam´. (Lund 2002)
Pendidikan Luar«««. ³suatu cara
pengkayaan kurikulum, di mana proses
pembelajaran berlaku di alam luar.
Pendidikan luar merangkumi
pendidikan persekitaraan, pendidikan
konservasi, pendidikan cabaran,
perkhemahan sekolah, terapi alam
semula jadi dan beberapa aspek
rekreasi luar´. (Edward Leppain 2000)
Pendidikan Luar «..«.. ³satu fenomena
pengalaman pendidikan antarabangsa
yang melibatkan manusia dalam aktiviti
merbahaya bagi meningkatkan
kesejahteraan individu, masyarakat dan
persekitaraan´.
(Neill 2002)

3

2.0 SEJARAH

Tidak jelas bila pendidikan luar bermula -- tidak terdapat dokumentasi yang
menyatakan hal ini. Mungkin kewujudan manusia itu sendiri yang memberi gambaran
bahawa pendidikan luar sudah ada. Sejak awal lagi, manusia sudah berinteraksi
dengan alam semula jadi. Hanya kebelakangan ini, manusia mula memisahkan diri dari
alam semula jadi. Pendidikan wujud sejak manusia dilahirkan, oleh itu pendidikan luar
telah bermula sejak kewujudan manusia di dunia ini. Sejarah sosio-budaya
menyatakan, pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam
sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah.
Tamadun barat mendokumentasikan permulaan pendidikan luar secara formal pada
awal tahun 60an dengan tertubuhnya pergerakan Outward Bound di Colorado (Neill
(2004) yang kemudiannya bercambah melalui Project Adventure (1971) dan National
Outdoor Leadership School pada tahun 1974. Secara keseluruhannya Outward Bound,
Project Adventure dan NOLS menjadi 3 badan utama dalam pendidikan luar di Amerika
hingga kini. Di Malaysia, pendidikan luar secara tidak formal bermula dengan aktivinya
dijalankan di maktab perguruan untuk pelatih guru yang mengikuti program pendidikan
jasmani. Aktiviti seperti berkayak, menjelajah, mendaki gunung dan perkhemahan
diperkenalkan kepada guru pelatih yang menuntut di Maktab Perguruan Ilmu Khas
sejak tahun 60an lagi. Dengan tertubuhnya program Pengajian Ijazah Pendidikan
(Pendidikan Jasmani) di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1979, pendidikan luar
menjadi satu mata pelajaran formal secara rasmi. Kini hanya dua buah institusi
pengajian tinggi sahaja manawarkan kursus formal pendidikan luar dalam program
pengajiannya iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Putra Malaysia.
Aktiviti pendidikan luar sudah pun diterapkan ke dalam kurikulum pendidikan jasmani
sekolah tetapi ia hanya bercorakkan aktiviti luar ke arah rekreasi.

4

3.0 OBJEKTIF
1. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara individu, keluarga dan
masyarakat.
2. Memupuk semangat kerja berpasukan.
3. Meningkatkan motivasi diri.
4. Mampu menaikkan nama pasukan apabila sesebuah persatuan sentiasa
aktif berekreasi.
5. Meningkatkan kecerdasan minda dan badan. Hal ini dapat mengelakkan
daripada penyakit.
6. Mengelakkan remaja daripada terjerumus dalam amalan negatif.


4.0 JENIS ± JENIS REKREASI

A. Rekreasi Udara
- payung terjun, sky diving, hand gliding dan flying fox.
B. Rekreasi Air
- kayak, berenang, scuba diving, white rafting.
C. Rekreasi Darat
- mendaki gunung, jungle trekking, rock climbing dan advanture race.5


SOP
(STANDARD
OPERATION
PROCEDURE)
KEYAKINAN DI AIR


6

(SOP) AKTIVITI KEYAKINAN DI AIR

1. Latar Belakang Aktiviti
1.1 Masa : 2 jam bagi setiap ahli
1.2 Lokasi : Kem Raudah, Teluk Nipah, Pulau Pangkor
1.3 Peserta : 20 orang
1.4 Personal : Ketua Jurulatih - 1 orang
: Jurulatih - 2 orang
: Pembantu Jurulatih - 2 orang
: : Jurumudi Bot - 1 orang

1.5 Peralatan : Jaket Keselamatan - 26 helai
Bot Penyelamat - 1 buah
First Aid - 1 set
Rescue Ring - 2 unit
2. Objektif
2.1 Mengenalpasti langkah ± langkah persediaan, keselamatan, dan
mengaplikasikan kemahiran mengapungkan badan.
2.2 Menguji ketahanan mental dan fizikal serta keyakinan diri.
2.3 Menghayati dan menikmati keindahan alam semulajadi.
2.4 Menguasai kemahiran berenang berdasarkan aktiviti yang diberikan.

3. Sebelum Aktiviti
3.1 Jurulatih
3.1.1 Mengenal pasti tempat atau lokasi aktiviti berkenaan.
3.1.2 Mengenal pasti keadaan cuaca dan musim.
3.1.3 Berhubung dengan penduduk tempatan untuk mendapatkan
maklumat aktiviti.
3.1.4 Bertanggungjawab dan mempunyai pengetahuan
menyeluruh tentang peserta, agihan kumpulan dan aktiviti
yang ingin dijalankan.
7

3.2 Peserta
3.2.1 Berpakaian yang sesuai untuk berada di air . Gunakan baju
berlengan panjang dan berkasut sewaktu berenang.
3.2.2 Peserta WAJIB memakai jaket keselamatan sepanjang
masa tidak kira pandai atau tidak tentang berenang.
3.2.3 Peserta hanya dibenarkan mengapungkan badan
berkumpulan. Setiap pergerakan mesti mendapat kebenaran
jurulatih terlebih dahulu.
3.2.4 Peserta mestilah berada dalam keadaan sihat fizikal dan
mental.

3.3 Peralatan
3.3.1 Alat kelengkapan seperti rescue ring, jaket keselamatan dan
sebagainya hendaklah dalam keadaan baik dan boleh
digunakan.
3.3.2 Kadar bilangan peralatan dan peserta hendaklah mengikut
kadar yang ditetapkan.
(membuat pemeriksaan 5 hari sebelum digunakan)

3.4 Taklimat
3.4.1 Corak aktiviti
3.4.2 Pakaian
3.4.3 Makanan dan minuman
3.4.4 Waktu solat
3.4.5 Langkah-langkah keselamatan

4. Semasa Aktiviti
4.1 Aktiviti yang dicadangkan
4.1.1 Sejarah Jaket Keselamatan
4.1.2 Bahagian-bahagian Jaket Keselamatan
4.1.3 Cara membawa Jaket Keselamatan
8

4.1.4 Cara memakai Jaket Keselamatan

4.2 Panduan dan keterangan aktiviti
4.2.1 Sejarah Jaket Keselamatan
4.3.1 Pengenalan

4.3 Bahagian Jaket Keselamatan
4.3.1 Memilih atau cara memilih Jaket Keselamatan yang sesuai
4.3.2 Teknik memakai Jaket Keselamatan yang betul

4.4 Keselamatan Di Air
4.4.1 Situasi semasa mementingkan keselamatan 100%
4.4.2 Membuat tindakan yang tepat untuk mengelakkan
kemalangan
4.4.3 Elakkan panik semasa kecemasan
4.4.4 Bekerjasama dan tidak memntingkan diri

4.5 Keyakinan Di Air
4.5.1 Cara pemakaian jaket keselamatan (BA)
4.5.2 Buddy System (berdua-dua)
4.5.3 Buat 4 kumpulan (5 peserta setiap kumpulan)
4.5.4 Masuk ke dalam air dengan berpegangan tangan mengikut
kumpulan.
4.5.5 Peserta cuba mengapungkan diri sambil memegang tangan
dengan pelbagai variasi sehingga mereka yakin melakukan
sendiri. Sebelum itu jurulatih membuat demonstrasi
bagaimana cara apungan dilakukan. ( ansur maju dia air yang
cetek hinggalah ke air yang dalam)
4.5.6 Bila kumpulan sudah yakin peserta boleh melepaskan tangan
rakan dan cuba mengapungkan diri sendiri dengan
pengawasan jurulatih (dalam kawasan kawalan)
9

4.6 Cara Berenang
4.6.1 Latihan fizikal dengan menggunakan tangan.
4.6.2 Asas berenang.
4.6.3 Latihan di air yang cetek untuk mendapatkan kontek renangan
dan apungan.
4.6.4 Renangan ke hadapan dan kebelakang.
4.6.5 Berhenti dan apungan.

4.7 Aktiviti Semasa Berenang Di Air
4.7.1 Berenang mengikut arah/panduan yang ditetapkan.
4.7.2 Bergerak ke hadapan dengan satu baris lurus diketuai oleh
seorang jurulatih.
4.7.3 Mempelajari isyarat/simbol berenang.
4.7.3.1 Isyarat berhenti
4.7.3.2 Isyarat penentu arah haluan
4.7.3.3 Isyarat panggil balik (call off)
4.7.4 Isyarat panggil balik kerana kecemasan (emergency call).
4.7.4.1 Isyarat semua peserta dalam keadaan baik (OK).
4.7.5 Mini ekspedisi ke check point yang ditentukan mengikut
kumpulan.
4.7.6 Menyelamat (rescue).

5. Selepas Aktiviti
5.1 Memastikan semua peserta selamat tiba di pengkalan
5.2 Penyenggelaraan alatan
5.2.1 Pastikan bilangan alatan mencukupi.
5.2.2 Membersih dan menyimpan alatan yang digunakan dengan
sempurna.
5.2.3 Melapor alatan rosak atau hilang untuk tindakan selanjutnya.
5.3 Sesi refleksi
5.3.1 Soal jawab kelemahan dan kekurangan.
10

5.3.2 Menerangkan rasional aktiviti yang dijalankan.
5.4 Bacaan doa

6. Pengetahuan Dan Kemahiran
6.1 Mengetahui teknik aktiviti berenang dan mengapungkan badan
6.2 Mengetahui pernafasan di air
6.3 Mengetahui cara bagaimana mengapungkan diri menggunakan BA
6.4 Mengetahui bagaimana mengendalikan peralatan di air dengan teknik
yang betul

7. Rumusan
7.1 Membina dan meningkatkan keyakinan diri
7.2 Peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam mata pelajaran.
7.3 Peserta dapat menghargai dan mencintai alam sekitar
7.4 Memahami cara berenang dan boleh mengapungkan diri

11


MANUAL
AKTIVITI
KEYAKINAN
DI
AIR


12

1.0 PENGENALAN

Keyakinan di air adalah aktiviti wajib yang perlu dipelajari sebelum peserta
dibenarkan masuk ke tasik, laut atau yang lain-lain yang melibatkan aktiviti air seperti
kayak dan snorkeling. Semasa aktiviti ini dijalankan, para peserta perlu memakai
Buoyancy Aid (Alat apungan) yang mempunyai Cop Sirim, tahan 6 jam dalam air atau
lebih dikenali sebagai jaket keselamatan. Para peserta akan diajar cara yang betul
untuk memakai BA agar tahap keselamatan para peserta terjamin. Terdapat juga wisel
di dalam poket kecil BA bertujuan untuk penggunaan ketika terdapat sebarang
kecemasan. Adalah penting bagi setiap para peserta untuk mempunyai keyakinan
ketika berada di dalam air agar para peserta tidak panik dan tahu cara-cara untuk
mengapungkan badan dan menyelamatkan diri ketika berlakunya sebarang
kecemasan.

2.0 ALATAN KEYAKINAN DI AIR

y Buoyancy Aid

y Rescue Ring

13

y Bot Penyelamat3.0 PROSEDUR

y Pastikan para peserta mengetahui cara pemakaian jaket keselamatan (BA)
y Hendaklah sentiasa mengamalkan cara Buddy System (berdua-dua)
y Para peserta masuk ke dalam air dengan memegang tangan mengikut kumpulan
dan bentuk badan
y Peserta cuba mengapung diri

5.0 TEKNIK KEYAKINAN DI AIR
4.1 Teknik Pemakaian BA
4.1.1 Para peserta perlu belajar cara memakai BA dengan betul.
4.1.2 Pastikan ikatan pada BA ketat dan tidak longgar

14

4.2 Teknik Apungan Di Darat
4.2.1 Para peserta belajar cara apungan di darat
4.2.2 Peserta baring dan cuba untuk tenangkan diri
4.2.3 Cuba untuk mempelajari agar tidak panik ketika berada di dalam air


4.3 Keyakinan Di Air
4.3.1 Sentiasa mendengar arahan dai jurulatih
4.3.2 Beratur atau berada dalam kumpulan masing-masing
4.3.3 Rendamkan kaki dan basahkan muka untuk merasa air15

4.4 Apungan Kawasan Cetek
4.4.1 Dalam kumpulan peserta cuba apungkan diri.
4.4.2 Ulang semula jika kaki mencecah tanah.
4.4.3 sentiasa berpegangan tangan sesama rakan.


4.5 Gerakan Tangan
4.5.1 Para peserta cuba untuk menggerakkan tangan
4.5.2 Cuba untuk mengawal apungan
4.5.3 Bergerak dengan manghayun tangan kiri kanan
16

4.6 Apungan Kawasan Dalam
4.6.1 Bergerak dalam kumpulan dan sentiasa berpegangan tangan
4.6.2 Dalam bulatan cuba mengapungkan badan


4.7 Keyakinan Di Air
4.7.1 Melakukan teknik apungan masing-masing (dipantau oleh jurulatih)
4.7.2 Para peserta boleh bergerak setelah berjaya menguasai teknik
apungan.17

REFLEKSI

Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga
saya menyiapkan tugasan amali Pendidikan Luar yang merupakan salah satu daripada
aktiviti wajib yang perlu kami hadapi pada masa akan datang. Tugasan kerja kursus
pendek ini bermula dari 1.2.2010 dan perlu dihantar pada 11.2.2010.

Tugasan ini dijalankan secara individu di mana pensyarah kami iaitu Encik Faisal
Bin Mohd Japeri telah pun mangagihkan tajuk tugasan sehari sebelum tugasan
dimulakan. Saya mendapat tajuk mengenai aktiviti keyakinan di air di mana saya perlu
mengetahui teknik ± teknik yang ada di dalam aktiviti keyakinan di air. Saya juga perlu
mencari serba sedikit maklumat mengenai proses perjalanan aktiviti kerana kami perlu
menyediakan SOP dan Manual aktiviti berkenaan.

Antara perkara baru yang saya perolehi melalui tugasan ini ialah saya dapat
mengenali dengan lebih mendalam alatan ± alatan yang diperlukan dalam penyediaan
aktiviti. Saya juga serba sedikit mengetahui mengenai proses penyediaan SOP dan
Manual yang perlu dilaksanakan dalam menjalankan sesuatu program agar program
dapat berjalan dengan lancar.

Tambahan lagi, hasil daripada pelaksanaan tugasan ini, terdapat banyak nilai ±
nilai murni yang dapat diterapkan dalam diri kita. Antaranya ialah sikap tolong menolong
antara satu sama lain. Rakan ± rakan saya banyak membantu dalam mencari sumber
maklumat dan membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Selain itu, sentiasa menepati
masa dan berdisiplin juga adalah nilai yang terdapat dalam penghasilan tugasan ini.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa baik pensyarah
saya iaitu En Faisal Bin Mohd Japeri kerana banyak membantu dalam penghasilan
tugasan ini dan saya berharap agar hasil yang ada di dalam tugasan ini dapat
digunakan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.

18

BIBLIOGRAFI
y INTERNET

1. Keyakinan Di Air (2010)
http://www.blogspot.lembaiandanau.com.my
Diakses pada 8.2.2010
2. Keyakinan Di Air (2010)
http://www.pusatkokurikulumperak.gov.com
Diakses pada 8.2.2010
3. Keyakinan Di Air (2010)

http://www.scribd.com
Diakses pada 8.2.2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->