SOP

(STANDARD OPERATION PROCEDURE) DAN

MANUAL
AKTIVITI KEYAKINAN DI AIR
Mohd Afiq Syazwan Bin Jame¶an 3 PISMP PJ/PK/PSK

(SOP) AKTIVITI KEYAKINAN DI AIR
´

Latar Belakang Aktiviti
Masa Lokasi Peserta Personal : : : : 2 jam bagi setiap ahli Kem Raudah, Teluk Nipah, Pulau Pangkor 20 orang Ketua Jurulatih - 1 orang Jurulatih - 2 orang Pembantu Jurulatih - 2 orang Jurumudi Bot - 1 orang Jaket Keselamatan Bot Penyelamat First Aid Rescue Ring - 26 helai - 1 buah - 1 set - 2 unit

Peralatan :

O JEKTIF
«

Mengenalpasti langkah ± langkah keselamatan, dan mengaplikasikan mengapungkan badan.

persediaan, kemahiran

«

Menguji ketahanan mental dan fizikal serta keyakinan diri. Menghayati dan menikmati keindahan alam semulajadi. Menguasai kemahiran berenang berdasarkan aktiviti yang diberikan

«

«

SE E UM AKTIVITI
«

urulatih
² Mengenal ² Mengenal

pasti tempat atau lokasi aktiviti berkenaan. pasti keadaan cuaca dan musim. tempatan untuk

² Berhubung

dengan penduduk mendapatkan maklumat aktiviti.

² Bertanggungjawab

dan mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang peserta, agihan kumpulan dan aktiviti yang ingin dijalankan.

« Peserta
² Berpakaian

yang sesuai untuk berada di air . Gunakan baju berlengan panjang dan berkasut sewaktu berenang. WAJIB memakai jaket keselamatan sepanjang masa tidak kira pandai atau tidak tentang berenang. hanya dibenarkan mengapungkan badan berkumpulan. Setiap pergerakan mesti mendapat kebenaran jurulatih terlebih dahulu. mestilah berada dalam keadaan sihat fizikal dan mental.

² Peserta

² Peserta

² Peserta

« Peralatan
² Alat

kelengkapan seperti rescue ring, jaket keselamatan dan sebagainya hendaklah dalam keadaan baik dan boleh digunakan. bilangan peralatan dan peserta hendaklah mengikut kadar yang ditetapkan. (membuat pemeriksaan 5 hari sebelum digunakan)

² Kadar

« Taklimat
² Corak

aktiviti

² Pakaian

² Makanan

dan minuman

² Waktu

solat keselamatan

² Langkah-langkah

SEMASA AKTIVITI
´

Aktiviti yang dicadangkan *Sejarah Jaket Keselamatan *Bahagian-bahagian Jaket Keselamatan *Cara membawa Jaket Keselamatan *Cara memakai Jaket Keselamatan

´

Panduan dan keterangan aktiviti
² Sejarah

Jaket Keselamatan

² Pengenalan

´

Bahagian aket eselamatan
² Memilih

atau cara memilih Jaket Keselamatan yang

sesuai
² Teknik

memakai Jaket Keselamatan yang betul

« Keselamatan
²

i Air

Situasi semasa mementingkan keselamatan 100% tindakan yang tepat untuk mengelakkan kemalangan panik semasa kecemasan dan tidak memntingkan diri

² Membuat

² Elakkan

² Bekerjasama

Keyakinan
² Cara

i Air

pemakaian jaket keselamatan (BA) ² Buddy System (berdua-dua) ² Buat 4 kumpulan (5 peserta setiap kumpulan) ² Masuk ke dalam air dengan berpegangan tangan mengikut kumpulan. ² Peserta cuba mengapungkan diri sambil memegang tangan dengan pelbagai variasi sehingga mereka yakin melakukan sendiri. Sebelum itu jurulatih membuat demonstrasi bagaimana cara apungan dilakukan. ( ansur maju dia air yang cetek hinggalah ke air yang dalam) ² Bila kumpulan sudah yakin peserta boleh melepaskan tangan rakan dan cuba mengapungkan diri sendiri dengan pengawasan jurulatih (dalam kawasan kawalan)

« Cara

Berenang
fizikal dengan menggunakan tangan.

² Latihan ² Asas

berenang.

² Latihan

di air yang cetek untuk mendapatkan kontek renangan dan apungan. ke hadapan dan kebelakang.

² Renangan ² Berhenti

dan apungan.

«

Aktiviti emasa Berenang
² Berenang ² Bergerak

i Air

mengikut arah/panduan yang ditetapkan.

ke hadapan dengan satu baris lurus diketuai oleh seorang jurulatih. isyarat/simbol berenang.
Isyarat berhenti Isyarat penentu arah haluan Isyarat panggil balik (call off)

² Mempelajari
¹ ¹ ¹

² Isyarat
¹

panggil balik kerana kecemasan (emergency call).

Isyarat semua peserta dalam keadaan baik (OK).

² Mini

ekspedisi ke check point yang ditentukan mengikut kumpulan. (rescue).

² Menyelamat

SE EPAS AKTIVITI
«

emastikan semua peserta selamat tiba di pengkalan Penyenggelaraan alatan
² Pastikan

«

bilangan alatan mencukupi. ² Membersih dan menyimpan alatan yang digunakan dengan sempurna. ² Melapor alatan rosak atau hilang untuk tindakan selanjutnya.
«

Sesi refleksi
² Soal

jawab kelemahan dan kekurangan. ² Menerangkan rasional aktiviti yang dijalankan.

Bacaan doa

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
« Mengetahui

teknik aktiviti berenang dan mengapungkan badan pernafasan di air

« Mengetahui « Mengetahui

cara bagaimana mengapungkan diri menggunakan BA bagaimana mengendalikan peralatan di air dengan teknik yang betul

« Mengetahui

RUMUSAN
« Membina « Peserta

dan meningkatkan keyakinan diri

dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam mata pelajaran. dapat menghargai dan mencintai alam

« Peserta

sekitar
« Memahami

cara berenang dan boleh mengapungkan diri

MANUAL AKTIVITI KEYAKINAN DI AI
´

PENGENALAN Keyakinan di air adalah aktiviti wajib yang perlu dipelajari sebelum peserta dibenarkan masuk ke tasik, laut atau yang lainlain yang melibatkan aktiviti air seperti kayak dan snorkeling. Semasa aktiviti ini dijalankan, para peserta perlu memakai Buoyancy Aid (Alat apungan) yang mempunyai Cop Sirim, tahan 6 jam dalam air atau lebih dikenali sebagai jaket keselamatan. Para peserta akan diajar cara yang betul untuk memakai BA agar tahap keselamatan para peserta terjamin. Terdapat juga wisel di dalam poket kecil BA bertujuan untuk penggunaan ketika terdapat sebarang kecemasan. Adalah penting bagi setiap para peserta untuk mempunyai keyakinan ketika berada di dalam air agar para peserta tidak panik dan tahu cara-cara untuk mengapungkan badan dan menyelamatkan diri ketika berlakunya sebarang kecemasan.

A ATAN KEYAKINAN DI AIR
´

Buoyancy Aid

´

Rescue Ring

´

Bot Penyelamat

PROSEDUR
´

Pastikan para peserta mengetahui cara pemakaian jaket keselamatan (BA) Hendaklah sentiasa System (berdua-dua) mengamalkan cara Buddy

´

´

Para peserta masuk ke dalam air dengan memegang tangan mengikut kumpulan dan bentuk badan Peserta cuba mengapung diri

´

TEKNIK KEYAKINAN DI AIR
´

Teknik Pemakaian BA * Para peserta perlu belajar cara memakai BA dengan betul. * Pastikan ikatan pada BA ketat dan tidak longgar

´

Teknik Apungan
² Para

i

arat

peserta belajar cara apungan di darat ² Peserta baring dan cuba untuk tenangkan diri ² Cuba untuk mempelajari agar tidak panik ketika berada di dalam air

« Keyakinan
² Sentiasa

i Air

mendengar arahan dari jurulatih

² Beratur

atau berada dalam kumpulan masing-masing kaki dan basahkan muka untuk merasa

² Rendamkan

air

« Apungan
² Dalam

Kawasan Cetek

kumpulan peserta cuba apungkan diri

² Ulang

semula jika kaki mencecah tanah. berpegangan tangan sesama rakan.

² Sentiasa

« Gerakan
² Para

Tangan

peserta cuba untuk menggerakkan tangan untuk mengawal apungan dengan manghayun tangan kiri kanan

² Cuba

² Bergerak

« Apungan
² Bergerak

Kawasan alam
dalam kumpulan dan sentiasa berpegangan

tangan
² Dalam

bulatan cuba mengapungkan badan

« Keyakinan
² Melakukan

i Air

teknik apungan masing-masing (dipantau oleh jurulatih. peserta boleh bergerak setelah berjaya menguasai teknik apungan

² Para