Gagasan Malaysia satu cadangan untuk menggabungkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Berunai dalam satu

pentadbiran

Idea Pembentukan Persekutuan Malaysia
•Dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman untuk membebaskan negeri Singapura, Sabah, Sarawak dan Berunai daripada jajahan British •Julai 1961 Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan untuk berunding dengan pemimpim2 wilayah berkenaan •Malaysia berjaya ditubuhkan pada 16 September 1963

LANGKAH KEARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA

27 MEI 1961
Gagasan Persekutuan Malaysia Oleh Tunku Abdul Rahman

JULAI 1961
JAWATANKUASA PERHUBUNGAN PERPADUAN MALAYSIA

FEB-APRIL 1962
SURUHANJAYA COBBOLD

OGOS 1963
SURUHANJAYA PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU

SEPT 1962
REFERENDUM SINGAPURA

OGOS 1962
JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN

SEPTEMBER 1963

Mempercepatkan Kemerdekaan

Keseimbangan Kaum

MATLAMAT PEMBENTUKAN MALAYSIA

Memajukan Ekonomi

Keselamatan Negara

JAWATANKUASA PERUNDINGAN PERPADUAN MALAYSIA (JPPM)
MATLAMAT
Memberi penerangan kepada pemimpin Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia

HASIL
Penubuhan Suruhanjaya Cobbold

BACK

SURUHANJAYA COBBOLD MATLAMAT
Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penyertaan dalam Malaysia

HASIL
Di dapati rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia

BACK

RUMUSAN SURUHANJAYA COBBOLD
SATU PERTIGA MENYOKONG GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA PENDUDUK SABAH DAN SARAWAK SATU PERTIGA MENYOKONG GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA DENGAN SYARAT

SATU PERTIGA MAHU SABAH DAN SARAWAK MERDEKA SEBELUM BUAT KEPUTUSAN

JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN (JAK) MATLAMAT
Membincangkan Hak dan Kepentingan Sabah, Sarawak dan Berunei untuk dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia

HASIL
Tuntutan 20 Perkara Sabah dan Sarawak dicadangkan agar dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia

BACK

REFERENDUM SINGAPURA MATLAMAT
Meninjau pendapat penduduk Singapura untuk menyertai Malaysia

HASIL
Penduduk Singapura bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia

BACK

SURUHANJAYA PERTUBUHAN BANGSABANGSA BERSATU MATLAMAT
Meninjau semula pendapat penduduk Sabah dan Sarawak untuk menyertai Malaysia atas permintaan Indonesia dan Filipina

HASIL
Penduduk Sabah dan Sarawak sepenuhnya berhasrat untuk menyertai Malaysia
BACK

REAKSI PEMBENTUKAN MALAYSIA
TANAH MELAYU SEMUA BERSETUJU

SINGAPURA

•Tidak semua bersetuju •Di adakan referendum •Hasil referendum kebanyakan •Rakyat bersetuju

REAKSI PEMBENTUKAN MALAYSIA
SABAH
•Tidak semua PARTI bersetuju •Di adakan PENERANGAN •Hasil PENERANGAN kebanyakan PARTI bersetuju

SARAWAK

•Tidak semua PARTI bersetuju •Di adakan PENERANGAN •Hasil PENERANGAN kebanyakan PARTI bersetuju

REAKSI NEGARA JIRAN
•Sultan Omar Ali Saifudin bersetuju •Parti Rakyat Berunei pimpinan A.M. Azahari tidak bersetuju •Beliau bercadang untuk menubuhkan Kerajaan Kalimatan Utara •Berunei menarik diri daripada menyertai Malaysia

BERUNEI

INDONESIA

•Anggap Malaysia sebagai NEOKOLONIALISME •Indonesia dipengaruhi oleh PKI •Sukarno bercadang untuk Menyatukan Indonesia dan Tanah Melayu membentuk INDONESIA RAYA

REAKSI NEGARA JIRAN
•Mendakwa Sabah adalah milik Filipina •Rakyat Sabah dan Sarawak telah bersetuju menyertai Malaysia •Tuntutan Filipina tidak dilayan

FILIPINA

NEGARA BARAT

•Bersetuju dengan pembentukan Malaysia •Malaysia dapat menyekat pengaruh komunis •Malaysia dapat mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak, Singapura dan Berunei

PENGISYTIHARAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Ditandatangani pada 9 Julai 1963 di Malborough House, London
1. Semua urusan Hal Ehwal Luar adalah tanggungjawab kerajaan Persekutuan 2. Agama Islam bukan agama rasmi di Sabah dan Sarawak 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi- bahasa lain boleh digunakan 4. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi Sabah dan Sarawak selama 10 tahun 5. Sabah dan Sarawak diberi kuasa mengawal imigresen dan Perkhidmatan Awam 6. Rakyat Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan Orang Melayu di Tanah Melayu

KONFRANTASI DAN PERDAMAIAN
Bila Persekutuan Malaysia di isytiharkan, Indonesia dan Filipina telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia Indonesia telah melancarkan konfrantasi terhadap Malaysia Malaysia telah berusaha mewujudkan perdamaian dengan Indonesia •Langkah-langkah yang diambil

USAHA KE ARAH PERDAMAIAN MALAYSIA - INDONESIA
    Mei 1963 – Rundingan tidak rasmi di Tokyo antara Tunku Abd. Rahman dengan Sukarno Penubuhan MAPHILINDO 30 Julai 1963 bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dengan negara anggota Februari 1964 – Mengadakan rundingan di Bangkok antara Tun Abd. Razak dengan Dr. Subandrio Jun 1964 – Persidangan di Tokyo juga gagal kerana Indonesia menuduh Malaysia membelakangkan Sidang Kemuncak

5. Tun Dr. Ismail membuat bantahan atas pencerobohan Indonesia di PBB 9 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) 2. Kerajaan memperkemaskan pasukan pertahanan dengan menubuhkan Askar Wataniah 3. Meminta bantuan ketenteraan daripada negara-negara komenwel seperti Britain, Australia, New Zealand dan Kanada

Konfrantasi Tamat
Soeharto telah mengambilalih kuasa President Sukarno selepas Peristiwa GESTAPO 30 SEPTEMBER Perjanjian Perdamaian Indonesia-Malaysia ditandatagani pada OGOS 1966

MAHU KEISTIMEWAAN EKONOMI SPT KEISTIMEWAAN CUKAI DAN PELABUHANNYA TIDAK DISAINGI OLEH PUSAT

FAKTOR PERPISAHAN SINGAPURA
MENAFIKAN HAK INSTITUSI RAJA PETIR MENENTANG PERIKATAN DALAM PILIHANRAYA 1964 KENYATAAN LEE KUAN YEW TELAH MENIMBULKA N RUSUHAN KAUM

MENAFIKAN HAK ISTIMEWA ORANG MELAYU

09 OGOS 1965

PENGISYTIHARAN PEMISAHAN SINGAPURA DARI MALAYSIA OLEH TUNKU ABDUL RAHMAN

“JIKA KITA TIDAK BERPISAH, SUDAH PASTILAH AKAN BERLAKU PEMBUNUHAN YANG MENGERUNKAN”………………….Tunku Abdul Rahman