Borang Soal Selidik

Tandakan ( / ) bagi jawapan yang berkaitan.

1. Nama: 2. Umur : 3. Jantina: lalaki perempuan

4. Jenis bahan yang dikitar semula. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahan kitar semula Sisa makanan Kertas Plastik Kaca Kayu Aluminium/besi Tanda ( / )

5. Nyatakan faedah kitar semula.

6. Nyatakan masalah yang dihadapi untuk kitar semula.

7. Cadangan untuk meningkatkan amalan kitar semula.