Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

NAMA

AMINUDIN BIN MAT LUDIN
MATRIK KAD

690101086925002

1 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL
PUSAT PEMBELAJARAN

INSTITUT PERGURUAN IPOH
SEMESTER PERAK

JANUARI 2010

SOALAN

Sediakan laporan berpandukan kerja amali kayu yang anda lakukan.. Laporan mestilah mengikut prosedur berikut. 1. Senaraikan peralatan yang digunakan 2. Senaraikan bahan yang digunakan 3. Tuliskan sebuah laporan langkah kerja bagi tanggam yang anda lakukan 4. Tuliskan perbincangan ( dapatan hasil kerja ) 5. Buatkan satu kesimpulan

2 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

TAJUK Peralatan

: :

Tanggam Gergaji puting, pahat , tukul kuku kambing , Gandin, Tolok sukatan, Mesin gerudi, gergaji kerat, sesiku L, pahat Pahat Ragum meja.

Bahan

:

satu keping kayu yang sama tebal

Langkah Kerja: Tanggam Lekap Palang – T Tandakan panjang , tebal dan condong pin agar sama dengan ukuran kayu. Ketebalan sama dengan ½ tebal kayu dan condong bajang dengan kadar 1- 6. Tandakan bahagian tersebut dan potongkannya.Gergajikanya
3 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

sehingga

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

ke pangkal bahu. Lekapkan pin berbentuk bajang tersebut di atas kayu soket dan tandakan bentuk pin dengan pisau penanda dan gergajikan. Gergaji kan bahagian ditanda dengan gergaji bajang sehingga ke garisan tolok. Tarah dengan pahat peraut.

Tanggam Lubang dan Puting Berbahu Tinggi Rendah Tandakan dengan tolok penanda tebal lubang dan lubang berjanjang berukuran 1/3 tebal kayu dan lebar.Gerudikan bahagian lubang yang telah ditanda dengan tanda x dan gergajikan bahagian tersebut.Tarah lubang janjang dengan pahat Tandakan bahagian basi untuk digergajikan . Tebuk pelubang dengan pahat.

Tanggam Lekap T Tandakan dengan pisau penanda . Lebar parit agar sama dengan ukuran lebar kayu. Gergajikan bahagian basi dengan gergaji bajang sehingga ke kawasan penanda tarahkan bahagian yang telah digergaji dengan pahat peraut. Bagi membuat bahagian pin. Ukur dan tandakan bahagian yang hendak di gergajikanIanya perlulah sama lebar dengan ayu dan setengah tebal kayu.Gergajikan dengan gergaji putting hingga ke garisan tolok.

Tanggam Kekang T
4 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Tandakan tebal pin dan soket 1/3 daripada tebal kayu dan tandakan panjang pin sama dengan lebar kayu. Gergajikan bahagian dua belah kayu. yang dtanda dengan gergaji bajang bagi

membentuk putting. Tarah bahagian basi dengan pahat dari kedua-

Apabila digabungkan keempat-empat bahagian tanggam tersebut akan terbentuklah tanggam cantuman berikut.

PERBINCANGAN Tanggam adalah salah satu kaedah untuk membuat penyambungan dan pemasangan bahagian-bahagian yang diperbuat daripada kayu sebelum sesuatu bangunan ataupun projek siap dibina. Setiap tanggam mempunyai fungsi tersendiri.
1. Tanggam Lekap Palang – T

Ia digunakan dalam pembinaan pemidang pada pemidang lintang yang bertemu dengan pemidang tegak secara bersilang dari hujungnya. 2. Tanggam Lubang dan Puting Berbahu Tinggi Rendah

5 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Tanggam jenis ini dari kategori tanggam lubnag dna putting. Tanggam jenis ini merupakan tanggam yang paling kuat dalam kategori emidang. Ianya mempunyai pelbagai bentuk dan setiap bentuk mempunyai fungsi tertentu. 3. Tanggam Lekap T Tanggam ini digunakan dalam pembinaan pemidang pada pemidang lintang yang bertemu dengan pemidang tegak secara bersilangan dari hujungnya. 4. Tanggam Kekang T Ia digunakan untuk menggantikan tanggam lubang dan puting biasa pada pertemuan kedua-dua bahagian kayu jauh dari hujungnya.

Kesimpulan Tanggam merupakan perkataan ataupun sambungan yang asing didengar sebelum ini. Malah boleh dikatakan bahawa ianya tidak pernah diketahui. Namun setelah melihat serta membina beberapa tanggam, didapati nilai estetika tanggam ini begitu tinggi. Kita seharusnya mengekalkan keaslian rekaan masyarakat kita. Ketelitian dalam pembinaan tanggam merujuk kepada sifat masyarakat dahulu yang amat prihatin sabar serta teliti dalam menjalankan sesuatu kerja.. Nilai estetiknya yang tinggi patut kita kekalkan dalam lipatan sejarah pembinaan bangunan.

6 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU

Falkulti Pendidikan Dan Bahasa HBLS3103 : ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

Secara amnya tanggam memerlukan ketelitian dalam membinanya. Disamping itu tanggam mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat melayu. Namun sekarang fungsi tanggam sudah berubah. Ianya tidak lagi digunakan lagi.

7 AMINUDIN BIN MAT LUDIN 690101086925002 AMALI KERJA KAYU