P. 1
Sejarah Ting 4 - Bab 2

Sejarah Ting 4 - Bab 2

|Views: 775|Likes:
Published by kumutha
Sej T4-bab 2,Sejarah,tingkatan 4,4,form 4,tamadun,yunani,rom,
Sej T4-bab 2,Sejarah,tingkatan 4,4,form 4,tamadun,yunani,rom,

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kumutha on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

Bab 2

Peningkatan
Tamadun
Objektif Pembelajaran
Pada akhir bab ini, anda akan dapat:
‡ Menyatakan latar belakang tamadun Yunani,
Rom, India dan China.
‡ Mengenal pasti aspek-aspek yang membawa
kepada peningkatan tamadun.
‡ Menghuraikan sumbangan tamadun Yunani,
Rom, India dan China.
‡ Merasionalkan kepentingan agama dan ajaran
utama dunia dalam perkembangan tamadun
manusia.
Peningkatan Tamadun
Latar
Belakang
Tamadun
‡Tamadun Yunani
‡Tamadun Rom
‡Tamadun India
‡Tamadun China
Aspek-aspek
Peningkatan
Tamadun
Politik
Ekonomi
Sosial
‡Pentadbiran
‡Perundangan
‡Perluasan kuasa
‡Pertanian
‡Perdagangan
‡Perusahaan
‡Kewangan
‡Pendidikan
‡Falsafah
‡Sains dan Teknologi
‡Seni dan Seni Bina
‡Bahasa
‡Kesesasteraan
‡Sistem Sosial
Sumbangan
Tamadun
‡Tamadun Yunani
‡Tamadun Rom
‡Tamadun India
‡Tamadun China
Kemunculan
Agama dan
Ajaran Utama
Dunia
‡Agama Hindu
‡Agama Buddha
‡Agama Kristian
‡Agama Islam
‡Taoisme
‡Confucianisme
Pengenalan
Bab 1 telah pun membincangkan pembentukan dan
perkembangan tamadun awal manusia, iaitu Mesopotamia, Mesir Purba,
Indus dan Hwang Ho. Oleh sebab tamadun manusia bersifat dinamik,
maka tamadun awal ini terus berkembang kerana masyarakat yang
mendukung tamadun tersebut sentiasa berusaha untuk mencapai
kemajuan hidup. Oleh itu, kita dapat melihat peningkatan berlaku setelah
tamadun itu berkembang.
Secara umum, peningkatan tamadun merujuk kepada
kemampuan manusia menggunakan pemikiran mereka mengawal dan
menggunakan sepenuhnya alam persekitaran untuk membentuk
kehidupan yang lebih maju dan kompleks daripada yang terdapat
sebelum itu. Peningkatan itu berkait secara langsung dengan kemahiran
menghasilkan idea-idea baru dalam memajukan dan meningkatkan cara
hidup. Kemajuan tamadun dapat diukur melalui pencapaian manusia
dalam tiga aspek utama iaitu sosial, politik dan ekonomi. Oleh itu,
sebelum kita membincangkan aspek-aspek peningkatan tersebut, kita
akan melihat latar belakang tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Latar Belakang Tamadun
Ciri-ciri
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Berkembang di semenanjung Greece dan
pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi
oleh laut Aegean dan laut Mediterranean.
‡Bermula dengan pembentukan petempatan
manusia yang dikenalu sebagai negara kota
atau polis.
‡Negara kota terbentuk hasil gabungan
beberapa buah kampung dan bandar pada
sekitar tahun 1000 ± 800SM.
‡Terdapat banyak negara kota pada zaman
Yunani dan setiap negara kota
mengandungi sebuah kota yang dikelilingi
oleh kawasan pertanian dan di dalam kota
terdapat:
i)pasar ii)kubu
iii)kuil iv)istana
‡Lahir di kawasan bukit palatine yang
terletak berhampiran dengan sungai Tiber di
Lembah Latium.
‡Lembah ini didiami oleh masyarakat Latin.
‡Semasa pemerintahan romulus pada tahun
753SM, lembah ini telah berkembang dan
menjadi penting.
‡Pada abad kedua Masihi, pemerintahan
Rom telah mewujudkan majlis perbandaran
di setiap bandar.
‡Majlis perbandaran tersebut akan
menjalankan pentadbiran tanpa diganggu
oleh pentadbiran pusat Rom.
‡Kewujudan majlis perbandaran juga telah
membawa kepada kemajuan dan keselesaan
hidup di bandar.
Negara kota yang paling
menonjol ialah:
i)Athens ii)Sparta
iii)Corinth
‡Ketiga-tiga negara kota
tersebut terletak berhampiran
laut Mediterranean.
‡Setiap negara kota memiliki
corak pemerintahan dan
undang-undang tersendiri
selain turut memiliki
beberapa tuhan.
‡Masyarakat dalam setiap
negara kota sentiasa bersatu
padu walaupun peperangan
sering berlaku antara negara-
negara kota tersebut.
‡Pembinaan bandaraya adalah terancang dengan
pelbagai kemudahan seperti :
i)bekalan air ii)sistem pemanas
iii)rumah ibadat iv)teater
v)sarkas vi)tempat dialog (forum)
vii)rumah mandi awam vii)istana
‡Pompei merupakan bandar contoh disebabkan
wujudnya pelbagai kemudahan seperti:
i)pejabat ii)mahkamah
iii)dewan orang ramai iv) perpustakaan
v)rumah ibadat vi)kedai
vii)pintu gerbang viii)colloseum
‡Pada tahun 80 Masihi bandar pompei mempunyai
penduduk seramai 50,000 orang.
‡Terdapat sistem saliran bawah tanah yang menyalurkan
saliran atau terusan.
‡Dengan adanya saliran tersebut, bekalan air dapat
diberikan kepada penduduk di Pompei pada waktu aman
dan semasa peperangan,
‡Saliran tersebut juga digunakan untuk tujuan
perindustrian dan pengangkutan.
Tamadun India Tamadun China
‡Tamadun terawal di India ialah Tamadun Indus.
‡Ia telah berkembang antara tahun 2500-1800SM.
‡Selepas itu tamadun Indus runtuh akibat serangan orang Aryan.
Orang Aryan bawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat
Lembah Indus.
‡Tahap ini dikenali sebagai Zaman Vedik
‡Nama Vedik diambil sempena kelajiran Kitab Veda
‡Zaman Vedik merupakan permulaan kehidupan beragama bagi
masyarakat tersebut kerana pada zaman itulah lahir agama Hindu.
‡Menjelang abad ketujuh Sebelun Masihi perhatian masyarakat
beralih kepada Lembah Ganges.
‡Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri
daripada golongan raja.
‡Terdapat dua bentuk kerajaan, iaitu janapada atau kerajaan kecil
dan mahajanapada atau kerajaan besar.
‡Di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya, kerajaan-kerajaan
kecil ini telah disatukan.
‡Pada 321SM telah lahir empayar yang pertama di India iaitu pada
zaman pemerintahan Dinasti Maurya setelah seluruh India
disatukan.
‡Dinasti mencapai zaman kemuncak kegemilangan pada ketika
pemerintahan Asoka.
‡Terletak di Lembah Hwang Ho
hingga ke bahagian selatan China.
‡Perluasan kawasan ini bermula
dengan kemunculan Dinasti Chin.
‡Kelahiran empayar yang pertama
itu menandakan satu peningkatan
dalam tamadun China.
‡Dinasti Chin bermula pada tahun
221SM dan berakhir pada 206SM.
‡Maharaja Shih Huang Ti
merupakan pengasas Dinasti Chin.
‡Beliau berjaya memperluaskan
jajahan takluknya sehingga
terbentuknya sebuah empayar.
‡Jajahan takluknya amat luas hingga
ke Sungai Merah di Vietnam.
‡Zaman empayar merupakan zaman
berlakunya banyak peperangan dan
perluasan kuasa dengan jajahan
takluk yang luas dapat disatukan di
bawah sebuah pentadbiran pusat.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Politik ± Pemerintahan dan Pentadbiran
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Telah wujud beberapa bentuk pemerintahan
yang diamal oleh sesebuah negara kota.
‡Bentuk pemerintahan tersebut mengalami
pelbagai perubahan daripada
-monarki -oligarki
-aristokrasi -diktator
-demokrasi
‡Kepelbagaian bentuk pemerintahan ini
menunjukkan orang Yunani sentiasa berusaha
meningkatkan aspek pemerintahan dan
pentadbiran negara kota mereka.
‡Sebelum demokrasi diperkenalkan, Athens
mengamalkan sistem beraja.
‡Dalam sistem ini, raja dibantu oleh sebuah
badan yang dinamakan konsul.
‡Raja berperanan sebagai ketua hakim, ketua
tentera dan ketua agama.
‡Sistem pentadbiran beraja bermula dari
tahun 753SM lagi.
‡Rom diperintah oleh Raja keturunan
Etruscan yang bukan berasal daripada
kalangan orang Latin tempatan.
‡Ini tidak disenangi oleh orang Latin,
mereka yang dikenali patrician
(golongan bangsawan) telah bangun
memberontak membentuk negara
republik 509SM.
‡Dalam republik tiada pemerintah
berkuasa mutlak.
‡Kuasa tertinggi terletak pada dua orang
konsul yang dilantik oleh senat untuk
satu tempoh.
‡Apabila konsul menjadi kuat peranan raja menjadi
sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama
merosot.
‡Akibatnya, lahir sistem raja yang dipilih tetapi
kuasanya amat terhad.
‡Sistem pentadbiran beberapa orang konsul
dinamakan oligarki.
‡Daripada kalangan konsul lahir golongan aristokrat
yang kuat.Pemerintahan mereka dinamakan
aristokrasi.
‡Akibat tidak puas hati terhadap aristokrasi, muncul
golongan rampas kuasa.
‡Muncul pentadbiran diktator yang terdiri daripada
golongan kaya atau tentera tetapi bukan aristokrasi.
‡Walaupun rakyat biasa sokong rampasan kuasa ini
tetapi golongan aristokrat kemudian lahirkan sistem
demokrasi.
‡Dalam sistem demokrasi terdapat dewan
perhimpunan dan majlis.
‡Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi
peluang menjadi anggota dewan perhimpunan anara
6 bulan hingga setahun.
‡Dua orang konsul mereka tidak
ada yang lebih berkuasa.
‡Konsul dibantu oleh Dewan
Senat (golongan bangsawan)
Biasanya konsul yang dilantik
ialah preator (pemerintah tentera).
‡Di bawah Dewan Senat diikuti
oleh Dewan perhimpunan yang
diwakili oleh semua rakyat Rom.
‡Segala keputusan Dewan Senat
untuk disampaikan ke dewan
perhimpunan untuk diluluskan.
‡Sistem republik berubah apabila
Rom mencapai taraf empayar di
bawah pentadbiran Julius Caesar.
‡Perubahan berlaku apabila
berjaya menguasai Macedonia,
Yunani, Syam, Mesir, Perancis,
Brittania (Britain) dan beberapa
kawasan di Jerman.
Dewan perhimpunan bersidang sebanyak
3 kali dalam sebulan.
‡Setiap ahli dewan boleh mengemukakan
cadangan tentang dasar kerajaan.
‡Segala keputusan dewan dikendalikan
oleh majlis.
‡Ahli majlis, majistret dan juri dilantik
oleh dewan.
‡Dewan mempunyai kuasa terhadap
ketiga-tiganya.
‡Walaupun sistem demokrasi diamalkan
di Athens tetapi sistem ini tidak berlaku di
negara kota yang mengamalkan sistem
beraja yang berkuasa mutlak.
‡Demokrasi diamalkan di Athens.
‡Di Sparta sistem tentera diamalkan.
‡Pertahanan diberi perhatian penting.
‡Anak lelaki dilatih dari awal untuk
menjadi askar yang baik.
‡Wujud sistem pentadbiran berpusat, iaitu
kesan penyatuan wilayah-wilayah kecil
dan beliau jadi diktator.
‡Beliau kuasai angkatan tentera dan senat
‡Gunakan gelaran Maharaja.
‡Gelaran Maharaja ini diteruskan oleh
Agustus (27-14SM)
‡Beliau berjaya membawa keamanan dan
keagungan kepada empayar Rom.
‡Keamanan wujud pada Zaman Agustus
kekal 200 tahun, disebUt Pax Romana
(Keamanan Rom)
‡Agustus dapat memabwa keamanan dan
kesejahteraan kepada empayarnya yang
terdiri daripada pelbagai bangsa dalam
tiga buah benua -Asia
-Afrika
-Eropah
Tamadun India Tamadun China
‡Pada awal pembentukannya iaitu 600-
320SM Tamadun India mempunyai 2
bentuk kerajaan
1.Kerajaan Kecil
2.Kerajaan Besar
‡Kerajaan kecil masih bersifat kepuakan
dan tidak mempunyai raja.
‡Kerajaan besar diketuai oleh raja (Kashi,
Kosal dan Magadha)
‡Mengamalkan kuasa mutlak.
‡Suci dan harus dihormati.
‡Golongan Brahmin sebagai penasihat dan
diikuti oleh golongan Ksyatria yang
menjadi pemerintah yang tinggi.
‡Chandragupta Maurya telah membentuk
empayar Maurya dengan menyatukan
kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun
321-185SM.
‡China perluasan kuasa telah
mengubah pentadbiran berbentuk
feudal kepada pentadbiran
berpusat.
‡Lahir empayar pada zaman
Dinasti Chin (221-206SM)
‡Konsep raja bertukar kepada
maharaja.
‡Pemerintahan Maharaja
membolehkan pembentukan
sebuah sistem pentadbiran atau
birokrasi awam yang terdiri
daripada pegawai yang dilantik
oleh Maharaja.
‡Telah ubah status Raja kepada Maharaja.
‡Empayar Maurya meliputi dari Teluk
Benggala hingga ke pergunungan Hindu
Kush.
‡Ibu Negerinya terletak di Pataliputra.
‡Zaman kegemilangan Dinasti Maurya
pada zaman pentadbiran Asoka (273-
232SM) iaitu kerana dia berjaya
menamatkan perang saudara selepas
kematian ayahnya dan menakluk Bindusara
dan Kalinga.
‡Selepas tawan kalinga Asoka lebih
utamakan kedamaian dan kemajuan sosial
serta menjalankan penaklukan melalui
penyebaran agama Buddha tidak lagi
ketenteraan.
‡Beliau maharaja berkuasa mutlak.
‡Membentuk biokrasi pentadbiran untuk
jalankan pentadbirannya.
‡Mereka yang dilantik terdiri
daripada rakyat.
‡Perlantikan dibuat oleh
jawatankuasa dalam sistem
perkhidmatan awam iaitu Hon
Kao Tsu.
‡Perlantikan pegawai diasaskan
pada pencapaian mereka dalam
peperiksaan awam.
‡Sistem ini diwujudkan pada
zaman dinasti Han.
‡Diteruskan oleh dinasti lain
‡Tokoh penting yang
memainkan peranan dalam hal
ini ialah Shi Huang Ti.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Perundangan
Tamadun Rom Tamadun Yunani
‡Undang-undang yang pertama ialah Hukum Kanun
12 yang dipahat pada kayu atau Papan Dua belas
untuk memudahkan rakyat melihat.
‡Hukum Kanun 12 merupakan adat yang sesuai
dengan Rom pada masa itu dan kekal selama 400
tahun.
‡Diperkenal bagi meliputi semua warganegara.
‡Maharaja Justin kumpul dan buktikan undang-
undang baru ialah Kod Undang-undang Rom, pada
tahun 527M.
‡Meliputi semua empayar:
a)undang-undang sivil
b)undang-undang rakyat
c)undang-undang natural
‡Semua undang-undang disatukan demi menjamin
kestabilan dan kesejahteraan.
‡Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kod
Undang-undang Rom ini menjadi asas kepada
undang-undang Moden hari ini.
‡Tamadun Yunani memerlukan bentuk undang-
undang yang boleh menjamin kesejahteraan dan
kestabilan masyarakat.
‡Dewan perhimpunan berfungsi menggubal undang-
undang dalam Kota Yunani.
‡Kepentingan undang-undang disarankan oleh Plato
dalam bukunya Republic, menegaskan bahawa
negara harus ditadbir oleh ahli falsafah kerana
mereka golongan berilmu.
‡Undang-undang dilaksanakan di Athens lebih
menekankan kepada keputusan oleh demokrasi.
‡Menekankan tentang kebebasan bersuara yang
dibentuk oleh negara kota seperti Dewan
Perhimpunan Majlis, Majistret dan Juri
‡Pada pemerintahan salon, beliau menubuhkan
Majlis iaitu Majlis Empat Ratus yang dianggotai
oleh golongan bangsawan
‡Pembaharuan menunjukkan pemerintahan Athens
mementingkan kesejahteraan rakyat yang bercorak
demokrasi.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Perundangan
Tamadun India Tamadun China
‡Kitab Dharma Sutra dianggap sebagai undang-
undang tertua dalam tamadun India yang
mengandungi tatacara dan pentadbiran negara.
‡Undang-undang ini diaktakan dihasilkan antara
abad ke-6 hingga abad ke-2 SM.
‡Raja bertanggungjawab memelihara kesucian
undang-undang. Golongan Brahmin menjadi
golongan penting dalam pentadbiran undang-
undang terutamanya dalam agama.
‡Kesalahan yang dilakukan dikenakan hukuman,
bergantung kepada kesalahannya.
‡Zaman dinasti Maurya, Undang-undang diukir
pada tiang batu yang diletak di tepi-tepi pantai
untuk pengetahuan umum.
‡Kebanyakan undang-undang berunsurkan
Buddha terutamanya semasa pemerintahan Asoka
(268-231SM) iaitu Tiang Asoka.
‡Konsep undang-undang berteraskan kepada
falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han
Fei Tzu pada zaman pemerintahan dinasti Chin.
‡Falsafah legalisme menekankan undang-
undang yang tegas dan ketat agar dapat
mengawal tingkah laku manusia.
‡Undang-undang tidak perlu wujud rasa belas
kasihan dan tileransi.
‡Raja mempunyai kuasa mutlak dalam
pemerintahan.
‡Falsafah legalisme bertentangan dengan ajaran
Confucius yang diasaskan oleh Kung Fu Tze
pada zaman dinasti Han yang menekanakn
kepada pembentukan etika dan moral yang
baik.
‡Keharmonian antara manusia dengan alam
sekitar hendaklah dipelihara supaya membentuk
kehidupan yang sejahtera.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Perluasan Kuasa
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Setelah seseorang raja berjaya
menubuhkan kerajaan yang kuat dan
stabil.
‡Beliau akan berusaha untuk meluaskan
kawasan pemerintahannya melalui
penaklukan dan pembukaan kawasan
baru.
‡Kawasan yang ditakluk akan menerima
bukan sahaja corak pemerintahan yang
dibawa oleh penakluk tetapi juga
kebudayaan penakluk.
‡Yunani ia bermula dari tahun 800SM.
‡Semasa Philip II dari Macedonia,
kerajaan Macedonia dan Yunani telah
disatukan.
‡Zaman perluasan kuasa
Rom berlaku mulai tahun
27SM iaitu pada zaman
pemerintahan Agustus
Caesar.
‡Beliau telah berjaya
menubuhkan sistem empayar
yang berbeza daripada
sistem republik sebelumnya
iaitu mewajibkan sistem
pemerintahan warisan.
‡Usaha ini diteruskan oleh anaknya
µAlexander the Great¶.
‡Beliau meluaskan kawasan takluk Yunani
apabila berjaya menguasai Parsi, Mesir,
Turkistan dan Samarkand dan seluruh
kawasan laut Mediterranean.
‡Alexander the Great terlibat dalam
penyebaran kebudayaan yang disebut
Hellenistik.
‡Kebudayaan Hellenistik merupakan
campuran antara kebudayaan Yunani dan
Parsi serta kebudayaan timur lain.
‡Budaya Hellenistik tersebar dari kota-kota
utama dalam empayar Yunani seperti:
i)Syracuse di Itali ii)Italy
iii)Iskandariah iv)Antioch
‡Empayar Yunani berakhir dengan kematian
Alexander the Great dan dengan
Kemunculan Rom.
‡Pada zaman
pemerintahannya empayar
Rom terdiri daripada
i)Britain
ii)Sepanyol
iii)kawasan Sungai Rhine
iv)Danube
v)Laut Hitam
vi)Pergunungan Atlas
vii)Afrika Utara
viii)Macedonia
ix)Sebahagian Turki dan
Palestine
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Perluasan Kuasa
Tamadun India Tamadun China
‡Dalam tamadun India, perluasan kuasa yang
besar berlaku semasa pemerintahan Dinasti
Maurya.
‡Bermula pada zaman pemerintahan
Chandragupta Maurya dari tahun 321-292 SM.
‡Pasukan tenteranya yang besar iaitu 600 ekor
gajah, 1000 orang tentera berkuda dan 10,000
orang infantri.
‡Beliau berjaya menguasai seluruh India utara.
‡Setelah mengukuhkan kedudukannya beliau
takluk punjab dan tewaskan Seleceus yang
memerintah empayar Seleucid di Syria dan
kawasan sempadan India Barat.
‡Anak Chandragupta, Bindusara, meluaskan
empayar Maurya ke Mysore do bahagian
Selatan India.
‡Dalam tamadun China, perluasan
kuasa juga telah membawa kepada
zaman Dinasti Chin.
‡Iaitu pada zaman Shih Huang Ti
yang telah berjaya menyatukan
seluruh kerajaan kecil di China.
‡Shih Huang Ti memerintah secara
autokratik iaitu tegas dan mutlak.
‡Beliau juga telah menghapuskan
golongan bangsawan dengan
melantik gabenor dan panglima
tentera untuk mentadbir.
‡Beliau mengarahkan pembinaan
Tembok besar China bagi
mengelakkan serangan orang gasar.
‡Kaedah perluasan kuasa telah berubah
apabila Asoka berkuasa.
‡Berbeza daripada pemerintahan
sebelumnya.
‡Asoka menekankan kekuatan ketenteraan
sebagai asas untuk memperluas kuasa.
‡Beliau telah menekankan dasar yang
lebih lembut dan terbuka untuk
memperluas pengaruh dan kedudukan
Maurya.
‡Ia memberi penekanan kepada agama
Buddha.
‡Pada zaman pemerintahan Asoka, seluruh
India telah menjadi kawasan takluk
empayar Maurya.
‡Keadaan tersebut berlaku akibat daripada
kemenangan Asoka ke atas Kalinga dalam
perang Kalinga.
‡Dinasti Chin kemudian diganti
dengan Dinasti Han.
‡Maharaja Han Wu Ti digelar
maharaja tentera kerana berjaya
memperluaskan kawasan
takluknya.
Angkatan tentera sangat kuat.
‡Kawasan takluknya ialah
i)Lembah Tarim
ii)Tutor ± di utara
iii)Yang Tze
iv)Kwangsi
v)Kwang Tung di Selatan.
‡Pada zamannya pengaruh China
tersebar ke Jepun dan Turkistan
‡Merupakan zaman keamanan
dan kemakmuran China.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Peningkatan Ekonomi
Tamadun Yunani
‡Hampir semua negara kota memberi tumpuan utama kepada aktiviti perdagangan kecuali
Sparta, iaitu sejak kelahirannya pada abad ke-8 SM.
‡Ini berlaku kerana bentuk muka bumi Yunani yang bergunung-ganang dan sesuai untuk
pertanian.
‡Berlaku peningkatan yang tinggi dalam perdagangan dengan kawasan luar terutamanya
melalui jalan laut.
‡Pada peringkat awal perdagangan berlaku antara kawasan di persisiran pantai yang
berhampiran seperti Mesir, Syria dan Phoenicia.
‡Akibat tanah yang terhad untuk pertanian, Athens dan Corinth hadapi masalah kekurangan
makanan.
‡Mereka terpaksa mendapatkan bahan makanan dari luar iaitu dari kawasan selatannya dan
laut Hitam.
‡Athens jadi pusat pengumpulan barang keperluan yang datang dari timur.
‡Kegiatan perdagangan yang dijalankan di negara kota dikenakan cukai.
‡Telah menyebabkan kenaikan harga barangan.
‡Akibatnya ramai rakyat Yunani berpindah ke tempat-tempat lain seperti Alexandria pada
Zaman Graeco-Rom.
Tamadun India Tamadun China
‡Aktiviti perdagangan alami perkembangan
yang pesat sejak abad ke-3SM.
‡Ia melibatkan perdagangan dalaman iaitu
antara kawasan di dalam wilayah dan
perdagangan luar.
‡Pusat perdagangan yang penting
termasuklah:
i)Anga ii)Kalinga
iii)Karusa
‡Yang menghasilkan
i)senjata ii)gading gajah
iii)emas iv)berlian
v)mutiara
‡Hubungan perdagangan dengan luar dapat
dilihat melalui hubungan antara kerajaan
Maurya dengan Macedonia, Sri Lanka,
Rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara.
‡Semasa Dinasti Han, tenggala telah
digunakan untuk membuat batas
dalam bidang pertanian.
‡Kolar kuda dicipta untuk
membolehkan kuda menarik
tenggala kayu, kereta kuda, kereta
sorong dan penyisir tanah
‡Perkembangan pertanian dan
ciptaan terus meningkat pada zaman
Dinasti Tang, Song, Yuan, Ming dan
Ching.
‡Sistenm tanaman secara bergilir
diperkenalkan untuk menjaga
kesuburan tanah.
‡Membuat teres di kawasan bukit
pada zaman Dinasti Shang.
‡Pelabuhan yang penting yang hubungkan
India dengan negara luar seperti Tamralipti,
Gantashala, Kadura di bahagian timur, Broach,
Chaul, Kalyan dan cambay di bahagian barat.
‡Ia merangsang kewujudan persatuan
perdagangan dan perusahaan dikenali sebagai
sresthin di setiap bandar.
‡Antara persatuan ialah: persatuan tukang
kayu, tukang logam, tukang kulit dan lain-lain.
‡Tujuan persatuan untuk kawal harga, kualiti
barangan dan gaji pekerja.
‡Undang-undang digubal untuk kawal
persatuan dan perlaksanaan undang-undang
diawasi oleh raja.
‡Mata wang sebagai medium jual beli.
‡Mata wang emas telah digunakan pada
Zaman Gupta.
‡Buktikan telah ada satu dasar kewangan dan
ekonomi yang sistematik dalam Dinasti
Maurya dan Gupta.
‡Sistem pengairan dan sistem
terusan telah dilaksanakan untuk
memperoleh sumber air dalam
pertanian terkawal.
‡Kawalan terhadap banjir dengan
membina terusan.
Dalam perusahaan
‡Perusahaan logam dan perusahaan
tembikar telah berkembang pada
zaman Dinasti Han.
‡Hasil perusahaan didagangkan do
kawasan luar China seperti Alam
Melayu, India, Timur Tengah dan
Barat.
‡Hasil mula-mula guna jalan sutera
darat kemudian jalan laut.
‡Bukti terdapat tembikar di tapak-
tapak pelabuhan kerajaan awal di
kawasan tersebut.
‡Barang-barang logam juga
diperdagangkan.
‡Aktiviti perdagangan Zaman Maurya diskong
oleh perkembangan dalam sektor perusahaan
seperti tekstil, kain kapas dan sutera.
‡Perusahaan buat sutera di Bengal dan Benares.
‡Perusahaan buat emas, mutiara, batu permata
turut berkembang di India.
‡Pelbagai cukai dikenakan ke atas pelbagai hasil
perdagangan seperti hasil pertanian, buah-
buahan untuk bayar atau sara anggota tentera,
pentadbir dan raja.
‡Sejak tahun 100M., perdagangan Maritim
antara India dengan Alam Melayu telah
berkembang dan meningkat pada zaman Gupta.
‡Perdagangan India peroleh hasil seperti
rempah, bedak wangi, gading gajah, besi dari
Alam Melayu.
‡Dari China: tekstil, tembikar dan barang kaca.
‡Perdagangan maritim dengan Rom dan Sri
Lanka turut berkembang.
Kawasan Dalam
‡Hasil perusahaan China
juga didagangkan di Negeri
China.
‡Muncul persatuan
perdagangan yang
membawa kepada kelahiran
golongan kelas pertengahan
yang besar.
‡Perkembangan ekonomi
yang pesat dicetuskan oleh
perkembangan dalam sistem
perhubungan iaitu
pembinaan jalan raya,
jambatan, alat pengangkutan
seperti kereta kuda dan
kereta lembu.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Pendidikan
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Di Athens, pendidikan bertujuan untuk melahirkan manusia yang
seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani.
‡Bagi orang Athens, manusia yang cemerlang ialah manusia yang dapat
memenuhi tuntutan mental dan fizikal.
‡Hanya manusia yang cemerlang dianggap dapat memberi sumbangan
kepada kesejahteraan kehidupan manusia.
‡Pendidikan, sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca,
menghafal dan menulis dititikberatkan.
‡Di Sparta, matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan warganegara
tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara kotanya.
‡Oleh itu pendidikan lebih pentingkan latihan fizikal dan kemahiran
menggunakan senjata berbanding dengan pendidikan mental.
‡Di Yunani perkembangan pendidikan telah berlaku apabila banyak
sekolah telah tumbuh dan berkembang di negara kota seperti di Athens,
Thebes, Elea dan Miletus.
‡Athens dikenali sebagai pusat cendekiawanYunani yang penting
semasa pemerintahan Pericles.
‡Sekolah ini telah lahirkan sejarahwan seperti Thucydides dan
Herodotus.
‡Bidang sains dan teknologi seperti Thales, Anaximander, Heraclitus
dan Anaxagoras.
‡Pendidikan amat menekankan
aplikasi ilmu yang praktikal dan
sangat setia kepada Rom.
‡Rom terkenal dengan penyediaan
infrastruktur dan kemudahan awam
yang berupaya memberikan
kesejahteraan hidup kepada
masyarakatnya.
‡Pada peringkat awal perkembangan
ilmu pengetahuan Rom banyak ambil
dan menyerap unsur dari Yunani.
‡Pusat pendidikan dan ilmu
berkembang dengan pesat di bandar-
bandar seluruh Rom.
‡Pusat pendidikan telah lahirkan
jurutera yang dapat bina sistem
pengairan, bangunan dan jalanraya.
‡Pusat pendidikan juga telah
melahirkan ahli falsafah dan
sejarahwan yang telah menulis tentang
sejarah kegemilangan Rom.
Tamadun India Tamadun China
‡Peningkatan pendidikan bermula pada zaman Vedik.
‡Pendidikan zaman ini sangat pentingkan pendidikan
keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya.
‡Pendidikan pada zaman ini hanya didominasi oleh Kaum
Lelaki.
‡Golongan wanita tidak berpeluang terima pendidikan.
‡Pendidikan pula memberikan perhatian kepada pembelajaran
kitab-kitab Veda dan bahasa Sanskrit jadi mediumnya.
‡Kaedah Hafazan digunakan untuk dalami kitab Veda.
‡Pendidikan agama Hindu dan Buddha bertujuan
menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati.
‡Hukum agama harus dipelajari supaya hidup sempurna
dengan nilai-nilai murni.
‡Pendidikan tinggi di Kolej Brahman bermula selepas tahun
100SM.
‡Sebelum ini pendidikan di istana dan rumah.
‡Pada abad ke-4 Masihi, lahir universiti agama Buddha di
Nalanda.
‡Untuk capai taraf Brahmin seseorang perlu hafal pelbagai
buku agama khususnya Veda yang mengandungi ritual,
mantera dan lagu-lagu agama.
‡Mereka juga belajar karya saintifik dan falsafah.
‡Pendidikan bertujuan untuk tingkatkan ilmu sains.
‡Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan untuk
menambahkan ilmu dan atasi buta huruf dan dapatkan jawatan
dalam pemerintahan.
‡Masyarakat hargai pendidikan, perniagaan dan
kesusasteraan.
‡Matlamat utama lulus peperiksaan awam kerajaan.
‡Terdapat tiga peringkat pendidikan iaitu pendidikan
rendah, menengah dan tinggi.
‡Pada peringkat sekolah rendah pendidikan tertumpu
kepada kegiatan kenal dan hafal tulisan ideogram dan
sembilan buah buku suci tanpa memahami maknanya.
‡Peringkat menengah tumpuannya kepada karangan dan
sastera.
‡Pada peringkat tinggi pula tumpuan adalah untuk
terjemah buku.
‡Pendidikan di China terjurus kepada kepentingan
pentadbiran.
‡Peperiksaan awam mengandungi 3 tahap 1 setaraf ijazah,
kedua setaraf sarjana dan ketiga setaraf doktor falsafah.
‡Tahap pertama (Hsiu Tai) dijalankan di daerah.
‡Tahap kedua (Chun-Jen) dijalankan di ibu kota.
‡Tahap ketiga (Chin Shih) di istana.Hadapan maharaja.
‡Mereka yang lulus tahap pertama atau ijazah pertama
akan jadi pegawai ujian dan yang ijazah ketiga jadi
pendidik.
‡Peperiksaan awam tahap pertama diadakan dua kali
dalam tempoh tiga tahun.
‡Tahap dua diadakan tiga tahun sekali.
‡Ia adalah sistem peperiksaan awam tertua di dunia.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Falsafah
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Yunani terus meningkat dengan
kelahiran ahli-ahli falsafah seperti
Herodotus, Socrates, Aristotle dan Plato.
‡Dalam falsafah mereka, persoalan
tentang nilai individualisme, kehidupan
manusia dan demokrasi merupakan isu
utama.
‡Herodotus ahli sejarah terulung dan ahli
falsafah yang hasil karya µHistory of
Persian war¶.Merupakan bapa sejarah.
‡Thucydides dianggap sebagai pengasas
sejarah saintifik.
‡Karya terkenal ialah History of the
Peloponnesian War.
‡Beliau telah gunakan pendekatan
penulisan sejarah yang berteraskan
penyeledikan.
‡Rom tidak punyai ramai ahli falsafah.
‡Banyak ambil falsafah dari Yunani.
‡Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik dan
stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno.
‡Falsafah itu ajar bahawa kebahagiaan hidup
manusia dan nasib seseorang bergantung kepada
hubungannya dengan alam.
‡Stoisisme menekankan keadilan, tanggungjawab,
keberanian dan peri kemanusiaan.
‡Ahli-ahli falsafah Yunani mengajar manusia untuk
berfikir secara rasional dan amalkan sikap ingin
tahu.
‡Plato dalam karyanya Republic, sebuah masyarakat
dan negara yang paling baik diperintah oleh ilmuan
dan ahli falsafah.
‡Aristotle jadi guru Alexander the Great dalam
karyanya telah membincangkan cara berfikir teratur
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Sains dan Teknologi
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Tokoh matematik Yunani iaitu Thales telah
mengembangkan ilmu geometri Mesir purba.
‡Pythagoras memperkenalkan Teorem pythagoras
mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan
Babylon.
‡Hippocrates terkenal sebagai Bapa Perubatan.
‡Archimedes sebagai ahli matematik dan fizik.
Terkenal dengan teorinya berhubung dengan isi
padu air dan graviti.
‡Ptolemy tokoh astronomi.
‡Sistem angka wujud di Yunani iaitu herodiantic
dan ionic.
‡Ilmu pelayaran telah meningkat dengan
penciptaan layar yang lebih kuat dan perahu yang
lebih besar.
‡Boethius ahli matematik
Rom, beliau kaitkan
matematik dengan muzik,
geometri dan astronomi.
‡Ilmu pelayaran telah
meningkat dengan penciptaan
layar yang lebih kuat dan
perahu yang lebih besar.
‡Penciptaan perahu layar telah
meningkatkan aktiviti
perdagangan laut dan
perluasan kuasa dan
pembentukan empayar pada
empayar Rom.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Sains dan Teknologi
Tamadun India Tamadun China
‡Sains dan teknologi ialah cabang kepada
pengetahuan Vedik.
‡Astronomi dipetik dari Rig Veda.
‡Matematik telah wujud dalam tamadun India
sejak Zaman Gupta.
‡Ahli matematik telah tahu tentang konsep
geometri dan memperkenalkan sistem
nombor, iaitu angka Brahmin dan angka
Kharosti.
‡Ilmu perubatan wujud disebabkan
kecenderungan masyarakat dalamFisiologi
dan kaitannya dengan Yoga.
‡Anggap astronomi
sebagai ilmu Sains
Negara.
‡Wujud perubatan
iaitu keseimbangan
konsep Yin dan Yang
yang membolehkan
seseorang sihat.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Seni Bina
Tamadun
Yunani
Tamadun
Rom
Tamadun India Tamadun China
‡Pembinaan
Acropolis
oleh pericles
untuk tujuan
keagamaan
dan pusat
kegiatannya.
‡Aqueduct
-> bekalan
air untuk
Rom.
‡Stupa besar di Sanchi,
India untuk tujuan agama.
‡Bidang seni bina
berkembang pesat
berdasarkan unsur
keagamaan.
‡Kompleks kuil di Gua
Ajanta mempunyai 20
buah kuil.
‡Kompleks kuil di Gua
Ellora mempunyai 28 kuil
dibina pada abad ke5 ->
8M.
‡Seni bina Buddha
memperlihatkan
pengunaan elemen
geometri, bentuk empat
segi dan bulat.
‡Terdapat menara pelbagai
bentuk seperti kon, kubah
dan pagoda.
‡Tembok Besar China dibina sejak zaman Dinasti
Chou dan diteruskan oleh dinasti lain.
‡Sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking.
‡Bandar seperti Changan, Anyang, Peking dan loyang
dibina dengan rekaan tembok batu.
‡Tembok-tembok kawasan lain dibina dari tanah liat
dan batu-bata.
‡Di kampung terdapat binaan tembok daripada tanah
lumpur.
‡Setiap tembok ada pintu gerbang yang dikelilingi
oleh parit yang besar dan menara.
‡Kawasan dalam tembok menempatkan kediaman
maharaja iaitu kota larangan.
‡Istana mempunyai banyak dewan dan taman.
‡Kuil dan pagoda
‡Kuil terdiri daripada beberapa buah bangunan yang
merangkumi tempat tinggal, ruang tamu dan pusat
pemujaan.
‡Pagoda berbentuk menara meninggi sehingga 15
tingkat.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Bahasa dan Kesusasteraan
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Sebelum bahasa Latin digunakan
secara meluas semasa pemerintahan
empayar Rom bahasa Yunani
digunakan terutama dalam wilayah
Yunani dan kawasan takluknya.
‡Homer hasilkan 2 buah epik iaitu
Iliad dan Odyssey.
‡Hesiod ialah penyair telah menulis 2
buah buku puisi iaitu Theology dan
Works and Days.
‡Tulisan Phoenicia tersebar kepada
Yunani pada 800 SM.
‡Tulisan itu ditambah huruf vokal.
‡2 orang penulis dan penyajak iaitu
Cicero (106-43SM) dan Virgil (70-
19SM)
‡Kesusasteraan Rom bertujuan untuk
meningkatkan semangat patriotisme,
‡Sastera Rom capai zaman
keagungannya semasa pemerintahan
Augustus Caesar (27-14SM)
‡Tulisan Phoenicia diubahsuai oleh
Rom menjadi tulisan Rom dan
tersebar ke Barat sehingga sampai
kepada masyarakat Asia Tenggara
dan bentuk tulisan Rumi.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Bahasa dan Kesusasteraan
Tamadun India Tamadun China
‡Masyarakat India terbahagi kepada dua kelompok iaitu
Dravidia dan Indo-Arya.
‡Kedua-duanya mempunyai budaya dan bahasa yang
berbeza.
‡Dravidia di bahagian selatan India, bahasanya ialah
Telegu, Malayalam, Kannada.
‡Indo-Arya di utara India, bahasa dasarnya Sanskrit yang
kemudiannya melahirkan bahasa Hundi, Urdu, Punjabi,
Kasmiri dan sebagainya.
‡Bahasa utama zaman Vedik ialah Sanskrit.
‡Hasilkan sastera agama Hindu dan Buddha antaranya
epik Mahabrata dan Ramayana.
‡Mahabrata cerita tentang peperangan dua tentera iaitu
yang baik dan jahat.
‡Ramayana kisah inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama
dan pergaduhan dengan raja Sri Lanka yang larikan
isterinya Sita.
‡Sejarah perkembangan bahasa di
China kurang jelas.
‡Wujud tujuh dialek di China
iaitu Mandarin, Wu, Hunanis,
Kiangsi, Hakka, Kantonis dan
Fukien.
‡Dinasti Han, Ssu-ma Chien telah
mempertingkatkan bidang sastera
prosa dengan karya bertauk Shih
Chi. Hasil karya beliau banyak
kisah tentang sosial, sejarah,
kerajaan, pemimpin.
‡Puisi tokoh seperti Tu Fu, Li Po
dan Po Chu-I semasa Dinasti
Tang.
‡Sastera China pada Dinasti Han
meliputi sajak dan cerpen.
Aspek-aspek Perkembangan Tamadun
Sistem Sosial
Tamadun Yunani Tamadun Rom
i)Organisasi sosial dalam masyarakat
Yunani di Athens.
ii)Membahagikan penduduknya
kepada 3 kumpulan.
iv)Kumpulan pertama mempunyai
hak dalam politik negara kota.
v)Golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak itu.
Di Sparta
1.Kelas pertama warga Sparta
tulen.
2.Kelas kedua, para pekerja
artisan, pedagang.
3.Kelas ketiga ialah Helot yang
mengusahakan tanah dan
merupakan golongan majoriti.
‡Sistem sosial dibahagikan kepada
warganegara Rom, bukan
warganegara dan hamba.
‡Warganegara Rom merupakan
mereka yang terdiri daripada
orang Rom.
‡Bukan warganegara ialah
penduduk yang ditakluki.
Warganegara
Bukan
warganegara
Golongan
hamba
Warganegara
tulen
Artisan,
pekerja,
pedagang
Helot
Warganegara
Rom
Bukan
warganegara
Hamba
Aspek- aspek Peningkatan Tamadun
Sumbangan
Tamadun Yunani Tamadun Rom
‡Ia mewariskan Pemerintahan Demokrasi.
‡Rakyat terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan.
‡Walaupun sistem sama iaitu demokrasi tetapi wujud perbezaan.
‡Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen.
‡Ahli falsafah seperti Aristotle, Socrates, dan Plato dijadikan rujukan oleh ahli
falsafah moden.
‡Pantheon, Arcopolis merupakan warisan yang dikagumi.
‡Hasil sutera masih dibaca dan rujukan hari ini ialah Iliad dan Odyssey.
‡Ilmu matematik, astronomi, fizik, perubatan dan seni bina dan sains dan teknologi
telah dijadikan asas kepada zaman moden.
‡Teori Teorem Pythagoras dan Teori Archimedes masih diguna dan dipakai hari ini.
‡Tamadun awal juga menyumbang kepada kelahiran sukan Olimpik pada 776SM.
‡Merupakan pertandingan antara negara kota yang diadakan 4 tahun sekali untuk
menghormati Zeus.
‡Ia diadakan di Olympia.
‡Negara-negara yang bersaing ialah Athens, Sparta, Corinta, Thebes, Olympia dan
Argos.
‡Perbezaan antara sukan Olimpik asal dengan moden adalah dari segi tujuan
organisasi dan bilangan peserta sementara bilangan acara yang dipertandingkan pula
bertambah berlipat kali ganda.
‡Mewariskan sistem
republik.
‡Pemerintahan
dikuasai oleh dua
orang konsul.
‡Perlantikan dua orang
konsul bertujuan
mengimbangkan
kuasa.
‡Konsul dibantu oleh
Dewan Senat dan
dibantu oleh Dewan
Perhimpunan.
‡Ia diamalkan di India,
Perancis dan Afrika
Selatan.
‡Colleseum, aqueduct
merupakan warisan
yang dikagumi.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Sumbangan
Tamadun India Tamadun China
‡Mewariskan agama Hindu dan
Buddha.
‡Stupa di Sanchu, candi dan
pagoda jadi warisan yang
dikagumi.
‡Hasil sastera yang dibaca dan
jadi rujukan hari ini ialah
Mahabrata dan Ramayana.
‡Mewariskan ideologi Taoisme
dan Confuciusme.
‡Ilmu falsafah seperti legalisme
dirujuk oleh ahli falsafah moden.
‡Tembok besar China dan pagoda
dikagumi.
‡Rekod sejarah dalam bentuk
ensiklopedia, kisah perjalanan dan
maklumat geografi digunakan
sebagai sumber sejarah.
‡Sistem peperiksaan diteruskan
oleh manusia hari ini.
Aspek-aspek Peningkatan Tamadun
Kemunculan
Agama dan Ajaran
Utama Dunia
1. Agama merupakan
keperluan utama dalam
pembentukan dan
peningkatan tamadun.
2. Agama juga ialah
suatu kepercayaan atau
ajaran yang dianut oleh
seseorang.
3. Agama merupakan
pedoman untuk
membimbing manusia
ke arah kehidupan
yang sempurna.
4. Di India, lahir agama Hindu
kemudian agama Buddha.
5. Tamadun
China, lahir
Confucianisme
dan Taoisme.
6. Di Palestin muncul
agama Kristian dan pada
tahun 610SM lahir agama
Islam di Makkah.
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Agama Hindu
Agama: i)Keperluan utama dalam pembentukan dan peningkatan tamadun.
ii)Suatu kepercayaan atau ajaran yang dianut oleh seseorang.
iii)Menjadi pedoman dalam membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna.
9.Menerima saingan agama
Buddha ± Pemerintahan
Chandragupta Maurya dan
Asoka.
8. Zaman Empayar
Maurya (320-
181SM) ±
memaparkan
dominasi golongan
Brahmin.
10. Hukum Karma ±
bersabit kelakuan manusia
semasa hidup dan kelahiran
semula semasa mati.
1. Merujuk kepada yang
tinggal di Sungai Sindhu
(Indus).
2. Sukar dipastikan
kemunculan agama ini.
3. Sering
dikatakan
muncul
sejak zaman
Tamadun
Indus.
4. Kitab
suci Veda
lahir pada
zaman
Vedik.
5. Tuhan
mempunyai 3
fungsi utama.
6. Mencipta: Brahman
Memelihara: Vishnu
Membinasa: Siva
Hukum karma ± Kelahiran semula bergantung pada karma. Tujan
hidup untuk mencapai moksya kebebasan mutlak.
Moksya ± Bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi di dunia.
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Agama Buddha
1. Diasaskan oleh
Siddarta Gautama
(Buddha)
2. Satu penentangan
golongan Ksyatria
terhadap dominasi
golongan Brahmin
± dalam soal agama
dan kehidupan.
3. Sistem kasta
menjadikan hidup
masyarakat tidak
teratur.
4. Gautama Buddha
menemui kebenaran
sewaktu bertapa di
bawah pemerintahan
pokok bodhi di Kg.
Uruveda.
5. Kebenaran yang ditemui
dipercayai akan melepaskan diri
manusia daripada kesengsaraan.
6. Asas Ajaran Buddha ±
4 kebenaran mulia yang
dicapai melalui 8 jalan.
7. Kegemilangannya: Zaman
pemerintahan Asoka.
8. Agama rasmi kerajaan Maurya
dan berkembang ke luar negara.
9. Menggunakan
bahasa Pali dan
kitab Tripitaka
sebagai kitab suci.
Nota: 4 kebenaran Mulia.
1.Dukka 2.Samudaya 3.Nirodha 4.Marga
8 jalan dalam agama Buddha
1.Kepercayaan yang betul 2.Tujuan yang betul. 3.Pertuturan yang baik. 4.Perbuatan yang baik
5.Hidup yang baik 6.Usaha yang baik 7.Fikiran yang baik 8.Renungan yang baik
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Agama Kristian
1)Diasaskan oleh
Jesus Christ berasal
dari Jerusalem.
2)25 Disember, tarikh
lahir Jesus, diraikan
sebagai Hari Natal
setiap tahun.
3)Old Testament dan
new Testament
merupakan 2 kitab
suci yang dikenal
sebagai Bible.
4)Majoriti
ahli
masyarakat
Eropah
sebelum
Kristian
ialah
pagan.
5)Mula mendapat tempat
di Eropah pada Zaman
Rom, semasa
pemerintahan Constantine
(280-337SM)
6)Constantine
mengiktiraf
agama Kristian,
satu ajaran
bebas untuk
dipraktikkan.
7)Mereka yang terlibat
dengan perancangan
dan kegiatan agama
dikecualikan dari kerja
berat.
8)Hari Ahad dikhaskan sebagai
hari untuk melakukan aktiviti
keagamaan.
9)Keruntuhan
empayar Rom,
lewat abad ke-5SM.
Tidak membawa
maksud agama ini
lenyap.
10) Agama Kristian
mengukuhkan kedudukannya
dalam kehidupan sosial,
ekonomi dan politik.
Nota: Pagan ± merujuk kepada orang yang tidak
mempercayai atau menganut sebarang agama utama dunia.
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Agama Islam
Nota: 1.Orang Islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam.
2.Akidah dan Syariah menjadi sumber/pencetus kepada tamadun Islam.
1)Disyahdukan oleh
Allah s.w.t kepada Nabi
Muhammad s.a.w pada
6 Ogos tahun 610M
bersamaan 17 Ramadan
melalui Malaikat Jibril
di Gua Hira.
2)Dalam proses
penyebaran,
mendapat
tentangan daripada
orang Quraisy
Makkah.
3)Berhijrah ke
Madinah pada 12
September tahun
622M bersamaan 1
Rabiuawal.
4)Tujuannya -
untuk
melindungi
agama Islam.
5)Madinah ±
tapak baru untuk
Islam
berkembang.
6)Islam disebarkan
ke Tanah Arab dan
seluruh dunia.
7)Dua teras dalam
agama Islam
a)akidah
b)syariah
8)akidah ±
keyakinan seluruh
jiwa terhadap
keesaan Allah.
9)Syariah ± Undang-undang
yang terkandung dalam al-
Quran dan al-Sunnah (hadis)
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Rukun Iman
i) Percaya kepada Allah
s.w.t.
ii) Percaya kepada Malaikat.
iii) Percaya kepada kitab-
kitab.
iv) Percaya kepada nabi dan
rasul.
v) Percaya kepada quadha
dan quadar.
Rukun Islam
i)Pengakuan ³tiada Tuhan
yang disembah melainkan
Allah dan nabi Muhammad
itu pesuruh Allah´
ii)Wajib menunaikan solat
lima waktu sehari semalam.
iii)Wajib berzakat.
iv)Wajib berpuasa pada bulan
Ramadhan.
v)Menunaikan fardu haji di
Makkah bagi yang mampu.
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Confucianisme
1)Diasaskan oleh
Confucius ± lahir
sekitar tahun
551S.m di negara
Lu (Shantung).
2)Beliau merupakan
pegawai kerajaan
yang kemudiannya
meletakkan jawatan.
3)mengembara untuk
menyebarkan ideanya
kepada penduduk
China.
4)Masyarakat
China
menjadikannya
suatu
kepercayaan.
5)Tokoh
Confucius
disembah sebagai
salah satu dewa
patung.
6)Ajaran ini
menekankan
konsep moral.
7) a:perikemanusiaan (Ren)
b:kesusilaan (Li)
c:ketaatan kepada ibubapa (Xiao)
Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia
Taoisme
1)Pengasasnya: Lao Tze,
lahir di negeri Chu,
sekitar tahun 604S.M.
2)Pernah bekerja
di negeri Chou.
3)Lao Tze
mengembara
untuk
menyebarkan
pengaruhnya.
4)Menghasilkan buku
yang bertajuk Tao Te
Ching ± mengandungi
idea falsafah Taoisme.
5)Taoisme ± aslanya
berbentuk falsafah
kemudiannya menjadi
ajaran berbentuk
agama.
6)Dasar ajaran
menumpukan
konsep Tao (jalan).
7)Setiap
tindakan
ditentukan oleh
Tao.
8)Manusia tidak
harus bertindak
pada apa-apa
yang berlaku.
Nota: Lao Tze tidak menyetujui bahawa manusia
boleh mengubah sesuatu ke arah kebaikan.
TAMAT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->