PEMBIAKAN TANAMAN 1. Tanaman dibiakkan dengan tujuan seperti : a. membanyakkan anak benih dan baka tanaman b.

memelihara spesis tanaman c. memelihara alam sekitar d. mendapat keuntungan hasil jualan 2. Jenis-jenis pembiakan tanaman adalah a. Pembiakan seks Membiakkan tanaman dengan menggunakan biji benih b. Pembiakan aseks Membiakan tanaman tanpa menggunakan biji benih 
  

membiakkan dengan menggunakan keratan daun membiakkan dengan menggunakan keratan batang membiakkan dengan menggunakan akar membiakkan dengan menggunakan rumpun

PROSES PEMBIAKAN

anak benih daripada beg poli perlu dipindahkan ke dalam pasu apabila besar