PENDAHULUAN

Sukan amat penting untuk negara terus maju di mata dunia kerana sukan merupakan salah satu cabang yang penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana masyarakat di seluruh dunia amat meminati bidang sukan, contohnya seperti sukan bola sepak, rugbi, Tenis, badminton, hoki, squash, bola keranjang, sepak takraw, dan pelbagai lagi. Sukan memberikan hiburan kepada masyarakat di seluruh dunia seperti sukan bola sepak yang popular di seluruh dunia. Berjuta- juta peminat sukan juga mengikuti perkembangan pasukan atau atlet pilihan mereka dengan mendengar ulasan selari tentang permainan menerusi radio ataupun menonton permainan itu melalui kaca televisyen. Oleh hal demikian,sukan haruslah dimajukan agar negara akan terus dipandang tinggi oleh mata dunia dan sukan juga dapat melangkah setapak lagi di peringkat antarabangsa.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN
Kajian dijalankan dengan menggunakan kaedah mencari maklumat yang diperolehi melalui internet,buku ensiklopedia umum pelajar, ensiklopedia dunia, buku pengurusan sukan dan buku asas pengurusan sukan. Penyelidikan dilakukan melalui data yang diperolehi melalui media tersebut digunakan dalam kajian ini dan diproses secara ringkas.

Pendahuluan
Sukan amat penting untuk meningkatkan kesihatan jasmani seseorang disamping memberi faedah lain. Sukan dapat mencegah penyakit daripada berlaku dan aktiviti lainyang boleh membantu memelihara kesihatan khususnya jantung seperti berjoging, berenang dan berbasikal. Sukan juga dapat mencergaskan badan dan mencerdaskan minda seseorang individu.

RUJUKAN

Buku Ensiklopedia Umum pelajar, Faridah shamsudin, Utusan publication& distributors sdn.bhd.

• Lumpur, 2005 •

Buku Ensiklopedia Dunia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Aminudin bin Jusoh, Anuar bin Din,Enson binti Din,Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003:156-165.

Internet –taraf kesihatan masyarakat malaysia, data peratusan kesihatan masyarakat Malaysia.

Utusan Malaysia, kesihatan, 15

REKA BENTUK KAJIAN

Reka bentuk kajian yang dijalankan dalam kajian ini ialah saya menggunakan pelbagai kaedah seperti penggunaan internet, ensiklopedia, dan saya juga melawat Hospital Sik untuk mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan kesihatan dan juga ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan penyakit yang berbahaya dan boleh meragut nyawa. Selain itu saya juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk kajian ini iaitu kesihatan. Seterusnya saya juga mencari maklumat di perbadanan perpustakaan awam negeri Kedah dan juga perpustakaan Sekolah Menengah Kebangsaan Sik. Melalui ensiklopedia saya mendapat pelbagai fakta tentang kesihatan dan jenis-jenis penyakit yang boleh membawa maut.

ISI KANDUNGAN

BIL 1. 2. 3.

PERKARA ABSTRAK PENGHARGAAN BAB 1: - pengenalan - latar belakang - pernyataan masalah - objektif kajian - kepentingan kajian BAB 2: - Ulasan - pendahuluan - isi-isi BAB 3: - Metodologi kajian - pendahuluan - reka bentuk kajian BAB 4: -Analisis -kesan/ implikasi BAB 5: -Perbincangan - pendahuluan - kesimpulan - rujukan - lampiran

MUKA SURAT

4.

5.

6. 7.