BORANG KEBENARAN IBU-BAPA / PENJAGA

Ahmad bin ali Bakrin Sulaiman shakib bin Ahmad 670909-08-7676

a) Saya ………………………………………. No K.P …………………………………… *Ibu/Bap/Penjaga kepada ………………………………………………………………….. (Nama Penuh Murid) Memberi kebenaran kepada *anak/jagaan saya mengambil bahagian atau aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah/PPD/JPN seperti berikut: NAMA AKTIVITI Pertandingan Pingpong Peringkat PPD LMS Tahun 2010 TARIKH TEMPAT MASA 23 Mac 2010 Kompleks Rakan Muda Kamunting, Taiping, Perak 8.00 Pagi Hingga 5.00 Petang

b) Saya juga membenarkan pihak sekolah atau wakil mengambil tindakan mendapatkan rawatan atau pertolongan perubatan untuk *anak/jagaan saya sekiranya didapati perlu. c) Saya tidak akan mengambil apa-apa tindakan mahkamah/atau mendakwa pihak Sekolah/Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Perak sekiranya terjadi apa-apa ke atas *anak/jagaan saya. Alamat *Ibu Bapa/Penjaga:
No. 543, Kampung Jelapang Jaya,

………………………………………………………………………………………….
34700 Simpang, Taiping, Perak

…………………………………………………………………………………………. No. Telefon: …………………………………… Tarikh: ……………………………. Tandatangan *Ibu Bapa/ Penjaga: ……………………………………….................. Nama *Ibu Bapa/Penga : ( Ahmad Bin Ali Bakrin )
05-8471144 / 012-45678910 22 Mac 2010

Catatan : *Potong mana yang tidak berkenaan. *Salinan hendaklah diserahkan kepada pengurus pasukan.