MODUL 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

NAMA SEKOLAH TINGKATAN ANGKA GILIRAN : : : : SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH 3 MAJU VA016 K139 931110-10931110-10-6195 PN RUSILAWATI BINTI MOIN

NO. KAD PENGENALAN : GURU PENTAKSIR :

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.1 PENGENALPASTIAN MASALAH
Bagi bahagian ini, boleh gunakan kertas warna dengan syarat kertas warna yang sama pada setiap bahagian (border)

EVIDENS : PRODUK (DOKUMEN)

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

TEMA TAJUK

: :

PENYIMPANAN KOTAK SERBA BOLEH

4.1.1 Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas.

Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 3. Sebagai seorang pelajar Sekolah Sultan Alam Shah iaitu sekolah berasrama penuh, saya sering mengalami masalah kesukaran mencari alat tulis. Saya sering menggunakan pelbagai alat tulis untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah tetapi tidak tahu hendak simpan di mana selepas digunakan. Saya meletak alat-alat tulis saya merata-rata. Disebabkan itu, ia juga membazirkan masa saya untuk mencarinya. Masalah ini juga berlaku dalam penyimpanan memo-memo penting. Masalah-masalah ini dapat saya atasi dengan mencipta “Kotak Serba Boleh”. Kotak ini dapat mengatasi masalah penyimpanan alat-alat tulis dan memo kerana kotak ini mempunyai tempat penyimpanan alat tulis yang banyak. Ini juga secara tidak langsung dapat menjimatkan wang daripada membeli alatan tulis yang hilang.

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.1.2 Menyenaraikan 3 produk sedia ada di pasaran 1. Bekas pensel 2. Laci 3. Kotak pensel

4.1.3 Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh

PRODUK

BEKAS PENSEL

LACI

KOTAK PENSEL

GAMBAR

Lukis gambar yang Lukis gambar yang Lukis gambar yang bersesuaian bersesuaian bersesuaian

• Mudah dibawa • Ruang lebih KEKUATAN • Reka bentuk luas • Boleh dikunci yang menarik • Mudah koyak • Tidak sesuai KELEMAHAN • Barang tidak untuk dibawa tersusun • Berat

• Bentuk menarik • Tahan lasak • Sukar dibawa • Barang berselerak

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.1.4 Tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah

LAKARAN 1

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

LAKARAN 2

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

LAKARAN 3

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009 Nama Calon Tingkatan Konstruk Aspek Tarikh Syafiq Mifzal Bin Shahrir 3 Maju Kemahiran Merekacipta (Amali) 4.1 Pengenalpastian Masalah 11 Mei 2009

AKTIVITI : 1. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh. 4. Membuat sekurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah.

DAPATAN : Melalui aktiviti ini, saya dapat menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas.Saya juga telah menyenaraikan 3 produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih dan menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperoleh. Selain itu, saya telah membuat tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah.

Disediakan oleh; Syafiq …………………………………………….. ( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR)

Disahkan oleh; SILA ………………………………………… (RUSILAWATI BINTI MOIN) Guru Mata Pelajaran KHB

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.2 PEMBINAAN PROJEK
Bagi bahagian ini, boleh gunakan kertas warna dengan syarat kertas warna yang sama pada setiap bahagian (border)

EVIDENS : PRODUK (DOKUMEN) PROSES
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.2.1 LAKARAN TERBAIK

LAKARAN TERBAIK
PILIH SATU DARIPADA 3 LAKARAN. Katakan Lakaran 3 yang dipilih jadi lakaran terbaik adalah sama seperti lakaran 3

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SENARAI BAHAN
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Bahan Bod MDF berwarna Kayu berpetak Bod MDF berwarna Papan lapis Kayu Kayu Paip PVC Aluminium Perspek Mounting Board Tombol Kayu

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.2.2 Menyiapkan projek mengikut jadual kerja yang ditetapkan.

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Aktiviti Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat dan data Menjana idea, melakar dan memilih projek Perancangan dan pembinaan projek Pemasangan dan pembinaan projek Dokumentari Persembahan / Penilaian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009 Nama Calon Tingkatan Konstruk Aspek Tarikh Syafiq Mifzal Bin Shahrir 3 Maju Kemahiran Merekacipta (Amali) 4.2 Pembinaan Projek 11 Mei 2009

AKTIVITI : 1. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih. 2. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. 3. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik.

DAPATAN : Melalui aktiviti ini, saya dapat membina projek mengikut lakaran terbaik yang dipilih dan saya juga dapat menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Akhirnya saya Berjaya dapat menghasilkan projek yang kemas dan menarik.

Disediakan oleh; Syafiq …………………………………………….. ( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR)

Disahkan oleh; SILA ………………………………………… (RUSILAWATI BINTI MOIN) Guru Mata Pelajaran KHB
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.3 PENGIRAAN KOS
Bagi bahagian ini, boleh gunakan kertas warna dengan syarat kertas warna yang sama pada setiap bahagian (border)

EVIDENS : PRODUK (DOKUMEN)
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.3.1 Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul 4.3.2 Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul

KOS BAHAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Bahan Bod MDF berwarna Kayu berpetak Bod MDF berwarna Papan lapis Kayu Kayu Paip PVC Aluminium Perspek Mounting Board Tombol Kayu Ukuran (mm) 300x150x3 300x54x9 140x100x3 150x130x3 210x22x9 200x45x5 150x10 50x30x0.3 65x55x2 190x125 12 JUMLAH Kuantiti Harga Seunit (unit) (RM) 200 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.70 0.20 1.10 1.50 1.00 0.10 Jumlah (RM) 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.00 20.00 110.00 150.00 100.00 10.00 860.00

KOS UPAH Kos Up ah = = = Bilangan pekerja x Jam bekerja x Kadar upah sejam x hari 3 x 4 jam x RM7 x 7 hari RM588

KOS OVERHED Kos Overhed = = = Bil elektrik + Bil air + Bil telefon RM50 + RM30 + RM20 RM100

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.3.3 Mengira kos pengeluaran dengan tepat

KOS PENGELUARAN = = =

KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHED RM860 + RM588 + RM100 RM1548

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009 Nama Calon Tingkatan Konstruk Aspek Tarikh Syafiq Mifzal Bin Shahrir 3 Maju Kemahiran Mentaksir 4.3 Pengiraan Kos 11 Mei 2009

AKTIVITI : 1. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul. 2. Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul. 3. Mengira kos pengeluaran dengan tepat.

DAPATAN : Melalui aktiviti ini, saya dapat menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul. Seterusnya saya telah mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul. Akhir sekali saya telah mengira kos pengeluaran dengan tepat dan mendapatkan kos pengeluaran bagi satu unit.

Disediakan oleh; Syafiq …………………………………………….. ( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR)

Disahkan oleh; SILA ………………………………………… (RUSILAWATI BINTI MOIN) Guru Mata Pelajaran KHB
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.4 PENDOKUMENTASIAN
Bagi bahagian ini, boleh gunakan kertas warna dengan syarat kertas warna yang sama pada setiap bahagian (border)

EVIDENS : PRODUK (DOKUMEN)
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009 Nama Calon Tingkatan Konstruk Aspek Tarikh Syafiq Mifzal Bin Shahrir 3 Maju Kemahiran Komunikasi 4.4 Pendokumentasian 11 Mei 2009

AKTIVITI : 1. Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas

DAPATAN : Melalui aktiviti ini, saya dapat mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas

Disediakan oleh; Syafiq …………………………………………….. ( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR)

Disahkan oleh; SILA ………………………………………… (RUSILAWATI BINTI MOIN) Guru Mata Pelajaran KHB
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

4.5 MEMBACA DAN MENTERJEMAH LUKISAN SKEMATIK KEPADA LUKISAN BERGAMBAR
Bagi bahagian ini, boleh gunakan kertas warna dengan syarat kertas warna yang sama pada setiap bahagian (border)

EVIDENS : PRODUK (DOKUMEN)
@ 2009 khcgusila.blogspot.com

LUKISAN SKEMATIK KEPADA LUKISAN BERGAMBAR

@ 2009 khcgusila.blogspot.com

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA LAPORAN AKTIVITI KERJA KURSUS PMR 2009 Nama Calon Tingkatan Konstruk Aspek Tarikh Syafiq Mifzal Bin Shahrir 3 Maju Kemahiran Komunikasi 4.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar 11 Mei 2009

AKTIVITI : 1. Menterjemah litar dengan betul. 2. Mengenalpasti kekutuban komponen dengan litar. 3. Melabel semua komponen dengan betul. 4. Lukisan bergambar kemas dan bersih.

DAPATAN : Melalui aktiviti ini, saya dapat menterjemah litar dengan betul, mengenalpasti kekutuban komponen dengan litar, melabel semua komponen dengan betul dan lukisan bergambar saya adalah kemas dan bersih.

Disediakan oleh; Syafiq …………………………………………….. ( SYAFIQ MIFZAL BIN SHAHRIR)

Disahkan oleh; SILA ………………………………………… (RUSILAWATI BINTI MOIN) Guru Mata Pelajaran KHB
@ 2009 khcgusila.blogspot.com