Siti Nor Hazirah Hj Ahmad Siti Nor Harizah Hj Ahmad Nur Asyikin Mohammed Nasir Norhanani Hasman Khairunnisa

Hj Sibah

1. PENGENALAN sekularisme

2. SEJARAH sekularisme

3. KESAN sekularisme

4. CONTOH negara sekular

5. KESIMPULAN

Definisi SEKULARISME

Kenyataan mengenai SEKULARISME

SECULAR
“SAECULUM” “Of this world”

Keduniaan vs Agama

Sekularisme merujuk kepada FAHAMAN ataupun IDEOLOGI terhadap sekular. Ideologi – urusan dunia, politik, pentadbiran dan undang‐undang dipisahkan dari agama Kepercayaan berdasarkan bukti dan fakta bukannya pengaruh agama

sekularisasi

Simptom sekular

sosial

negara

pemikiran

1. Disenchantment of nature (alam dikosongkan dari semua makna spiritual);

3 ciri SEKULARISASI: 

2. Desacralization of politics  (politik tidak sacred);

3. Deconsecrating of values  (penyingkiran nilai‐nilai agama dari kehidupan).

An-Nabhani (Nizhamul Islam Al Quds,1953)

Islam

kehidupan

sekularisme

Manusia sendiri berhak membuat peraturan hidupnya, dan sesuai dengan hawa nafsu serta akalnya yang sangat terbatas itu.

Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas (Islam and Secularism, 1978)

Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas (Islam and (al-Islam wa al-'Ilmaniyyah Secularism, 1978) Wajhan li Wajhin, 1987)

Al – ‘Ilmaniyyah

Al – alam

dunia

‘Ilmaniyyah Terjemahan yang tidak teliti (ghayru daqiqah) / tidak betul (ghayru sahihah)

Perkataan “SEKULARISME”  itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan lafaz AL‐ ’ILM (ilmu) dan akar katanya.”

‘Il-maniyyah ilmu

usaha untuk menjadikan ilmu satu makna dengan istilah 'ilmiyyah. penipuan yang (patut) dikemukakan

“…it has no relevance whatsoever to Islam and to  the Muslim ummah.” (Al‐Qadarawi, 1987) SEKULARISME ‐ suatu usaha penyebaran gagasan pemisahan dalam pemikiran kaum Muslimin secara halus. 

Sekular menafikan sesuatu yang bertentangan dengan logik akal.  Secara tidak langsung fahaman ini menafikan kepercayaan penganut‐ penganut kepelbagaian agama pada hari ini.  sekular merupakan ancaman terbesar terhadap semua agama di dunia

Perkataan sekularisme diperkenalkan oleh George Holyoake 1846.
sekular Bahasa Latin Tiada agama / duniawi

Ditafsirkan sebagai memisahkan pentadbiran (politik) dan undangundang negara daripada agama.

Sejarah Kelahiran Sekularisme

ideologi sekular timbul dalam agama Kristian. Pemerintahan gerjea tidak membuka ruang pemikiran dan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang tidak disebut secara langsung dalam Bible, menyebabkan pemberontakan rakyat demi untuk mencipta kemajuan berlaku.

Kelahiran aliran sekularisme barat didorong oleh sebab-sebab berikut :
1. Cengkaman Dan Penguasaan Gereja Secara zalim 2. Perkembangan Sains dan Teknologi Moden 3. Revolusi Perancis 1789 4. Perkembangan Aliran Pemikiran Falsafah Secara Bebas

perubahan kepada perwatakan individu dari segi berfikir, bertindak, gaya hidup. Pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan di dalam diri dan jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Akibatnya keruntuhan moral dan akhlak Contoh: gejala-gejala seperti dadah, arak, aids, lesbian, homoseks dan bohsia semakin meningkat dan berleluasa

Pemikiran Ia dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah s.w.t. Keraguan terhadap rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran-aliran Barat. Masyarakat islam mula mempertikaikan hal-hal agama seperti kewajipan menutup aurat, hal-hal berkaitan solat dan sebagainya

Apabila benda-benda menguasai manusia, maka mereka pun tenggelam dalam suasana hidup yang tidak ada berpedoman, semuanya bertuhankan nafsu. Sebab itulah hidup masyarakat kita hari ini sedang menuju ke arah kehancuran. menjadikan orang Islam terlalu individualistik, hidup mementingkan diri, mengejar kemewahan dan sebagainya.

Ideologi sekular ini secara umumnya menimbulkan banyak kesan negatif berbanding positif ke atas dunia Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan pemikiran. Ideologi ini kelihatan seolah‐olah melanda umat Islam seluruhnya, malah juga dunia secara amnya. Alan Richardson dalam bukunya The  Religion in Contemporary Debate menjelaskan : “Bahawa dunia yang kita lihat sekarang ini adalah hasil daripada sekularisasi umat Kristian dan peradaban mereka” 

Lahirnya dua bentuk sistem ekonomi iaitu  sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan  material semata‐mata tanpa  memikirkan halal, haram, keadilan  sosial, perkhidmatan serta kebajikan  masyarakat. 

Kapitalisme berasal dari perkataan kapital (bahasa Inggeris: capital) yang bermaksud "modal". Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke‐19 oleh Karl Marx, pengasas komunisme. Pasaran bebas dan sistem pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis. 

Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. 

Sekali imbas, perkataan "sosialisme" dan "komunisme" seolah‐olah satu perkara yang  sama. Tetapi pada hari ini dua perkataan ini bermaksud perkara yang berbeza.  Kebanyakan orang yang bukan komunis merujuk komunisme sebagai Marxisme dan Leninisme iaitu idea‐idea yang berasal dari Parti Bolshevik di Rusia.

Selepas Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia, sosialisme terbahagi kepada dua:

Sesetengah golongan  sosialis mengikut  Lenin dan dipanggil  komunis. 

Sesetengah yang lain pula  percaya kepada sistem  parlimen dan mereka ini  dipanggil sosial demokrat.

• Sosial demokrat sangat tidak bersetuju dengan komunis tetapi antara ciri mereka ini adalah menyokong konsep negara kebajikan.

Allah telah menetapkan hukum‐Nya yang hak dalam sistem ekonomi. Firman Allah dalam Surah Ali‐Imran ayat 130,  “Wahai orang‐orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat‐lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.”

Corak sistem pendidikan yang lebih  mementingkan hal‐hal dunia tanpa  mengambil kira kepentingan jiwa dan iman  yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan  moral. Sistem pendidikan dualisem telah  diperkenalkan ke seluruh dunia termasuk  negara‐negara Islam. 

Husain Asharaf (1994) dalam bukunya Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam,  menjelaskan bahawa sekularisasi pendidikan telah terbentuk di Barat pada abad ke‐15 dan 16, iaitu ketika terjadinya pemisahan cabang‐ cabang ilmu bukan agama (sains, teknologi dll) dengan cabang‐cabang ilmu yang  bersumber dari agama Kristian. Perspektif ilmu dipandang terputus langsung kaitannya dengan persoalan ilahiyah dan hanya bersumber dari akal manusia semata‐mata. 

Sekularisasi pendidikan ini berterusan dan  natijahnya dapat dilihat pada 1957, muncul pelbagai  cabang ilmu pengetahuan yang dikategorikan oleh  para rektor universiti AS sebagai “ilmu Sastera, ilmu  Sosial dan Ilmu Alam”. Penjuzukan ilmu ini  kemudiannya menjadi popular dan turut  mempengaruhi dunia Islam. Bahkan, dalam  perencanaan kurikulum untuk universiti‐universiti di  AS, ilmu berbentuk agama tidak dimasukkan ke  dalam sukatan pelajaran wajib. Pelajar hanya  digalakkan menguasai pengetahuan dasar  berkaitan ketiga‐tiga cabang ilmu tersebut sahaja. 

 

Pendidikan menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi.   Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang  disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang menyuruh baginda membaca dalam keadaan beliau yang ummi. Di samping itu, wahyu ini juga mengandungi suruhan belajar mengenali Allah s.w.t,  memahami fenomena alam serta mengenali diri yang meraangkumi prinsip‐prinsip aqidah, ilmu dan amal

Dr. Yusuf al‐Qadarawi(1980) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuk akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkahlaku.  Secara umumnya, ia adalah satu proses berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan bersaskan nilai‐nilai Islam yang  bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah s.wt. untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akirat.

Sumber pendidikan Islam ialah Al Quran dan  Sunnah Rasulullah SAW s.a.w. 

Al‐Quran  Merupakan sumber Islam yang utama Telah digariskan matlamat yang  diantarany:  (a) untuk mendidik akal supaya berfikir dan mengambil pengiktibaran  (b) supaya manusia beristiqamah dengannya, tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatnya.  (c) mendidik hati dan perasaan.
1.  

2. Al Hadis  Merupakan sumber syariat kedua bagi umat Islam  Kewajipan berpegang dengan hadis datang daripada Al‐Quran dan sunnah  Sesiapa yang mengingkari kebenaran hadis berertidia telah mengingkari sebahagian dari al‐Quran

PENDIDIKAN ISLAM
  

PENDIDIKAN SEKULAR
   

Berdasarkan Al‐Quran dan Sunnah Bertuhankan Allah s.w.t pada setiap masa dan tempat Melahirkan ‘insan kamil’yang bertaqwa, beriman dan beramal salih mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan bersaskan nilai‐nilai Islam

Berdasarkan logik akal dan kehendak peribadi. Bertuhankan nafsu,akal dan kebendaan. Melahirkan insan yang  kufur, zalim dan fasiq. Menumpukan kepada kebendaan semata‐mata tanpa melihat aspek lain.

Menyemaikan semangat sanggup berjihad dan ketahanan jiwa di dalam mengharungi hidup  Lahir sifat‐sifat  Mahmudah seperti  kina'ah, syukur, redha,  sabar,kasihkan Allah dan  Rasul‐Nya dan lain‐lain  sifat terpuji

Melahirkan individu yang  dayus ke medan jihad  kerana khuatir akan mati  Mengagungkan  kehidupan duniawi yakni  kasihkan dunia dan  cintakan kebendaan  yang palsu dan bersifat  sementara serta  mengabaikan kehidupan  akhirat seolah‐olah ia  tidak akan mati. 

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan‐Ku  (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan‐jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan‐jalan (yang lain) itu mencerai‐beraikan kamu dari jalan Allah.  Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.”(Surah al‐ An’am 6:153)

Islam secara jelas tidak mengenal pemisahan antara agama dan kehidupan. Solat adalah ibadah yang  menjadi sebahagian daripada syariat di mana umat Islam wajib terikat sebagaimana keterikatan mereka pada syariat di bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Apa jua perbuatan seorang muslim adalah ibadah, kerana Islam itu sendiri adalah sebuah agama yang  lengkap dan menyeluruh. Beriman kepada sebahagian ajaran Islam dan menolak sebahagian yang lain adalah merupakan kekufuran. Oleh kerana itu, benar‐benar pelik dan aneh jika ada umat Islam yang terikut‐ikut berfahaman sekular. 

 

Agama Islam dan politik adalah satu. Ini bermakna Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Aspek politik adalah yang paling utama menerima kesan dari sekularisme. Teras kepada sekularisme ialah politik yang  berasaskan kepada perkauman atau pun  kebangsaan, atau apa yang kita panggil nasionalisma. Politik sekularisme ialah acuan dari Barat, politik yang mengutamakan nafsu dan kebendaan.

Golongan sekular berusaha dengan sungguh‐sungguh untuk menjauhkan Islam dari kekuasaan pemerintahan. Mereka akan memastikan agar  undang‐undang Islam tidak dirujuk walau dalam masalah yang sangat kecil, sehinggakan Islam  kelihatan tinggal namanya saja. Ini terjadi di kebanyakan negara Islam.   Amalan politik akan hanya untuk kepentingan  kumpulan kecil dan diri sendiri mengikut corak yang  telah diajar oleh fahaman kapitalist dan meterialist.  Negara Islam mana saja yang ingin melaksanakan undang‐undang Islam secara menyeluruh pasti akan menerima tekanan hebat dari pihak barat atau dari golongan sekular dalam negara itu sendiri. 

  

Ideologi sekularisme yang dibawa oleh orangYahudi dan Nasrani ini merupakan fahaman negatif yang  sengaja diadakan oleh orang kafir bagi menyesatkan pemikiran orang Islam.  Sekularisme dapat dinilai dan diteliti dengan memberi tumpuan dalam perkara yang berkaitan agama. Sekularisme memisahkan antara urusan agama dari kehidupan manusia. Pengaruh sekularisme yang telah dibawa oleh penjajah mengakibatkan berlakunya porak‐peranda pegangan agama dalam kalangan umat Islam. Islam menolak fahaman sekularisme kerana ianya terang‐terangan tidak berlandaskan kepada Islam

 

Sekularisme membawa ajaran, pemikiran,  fahaman yang memisahkan di antara agama  dan kehidupan. Mereka menyatakan bahawa agama Islam  adalah bersifat “ritual” yakni berbentuk ibadah semata‐mata dan langsung tidak ada kaitan dengan kehidupan manusia. Mereka menyatakan bahawa agama tidak penting. Pengaruh sekularisme turut meletakkan para ulama hanya golongan yang berperanan di masjid, dan masalah‐masalah agama semata‐ mata seperti perkahwinan dan ibadah. 

Turki adalah sebuah negara yang mengamalkan sekularisme yang  digabungkan dengan konsep barat. Mustafa Kemal Ataturk adalah orang yang bertanggugjawab menformasi Turki untuk menjadi sebuah negara yang  moden.

Beliau dipengaruhi oleh ide golongan Barat, sehingga pembaharuan itu merumbah peradaban dan kebudayaan Turki dengan mengambil peradaban Barat. Prinsip utama Mustafa Kemal dalam rangka pembentukan negara moden adalah mengutamakan negara dari agama.

Penghapusan Kekhalifahan dan Reformasi Bidang Perlembagaan
• Kesultanan diTurki dihapuskan pada 1 November 1922 • Majlis Nasional Agung dijadikan sebagai perwakilan dari rakyat dan mempunyai kuasa legislatif dan eksekutif. • Pemerintahan juga didasarkan kepada prinsip populisme (kerakyatan).

Mustafa Kemal juga ingin sekali memutuskan hubungan dengan agama  maka secara rasminya pada 3 Mac 1924  kekhalifahan dihapuskan.

1.  

Reformasi di bidang hukum dan undang‐undang memberi kebebasan kepada individu untuk memilih agama. pripsip monogami diambil sebagai ganti kepada prinsip poligami. Sekularisme dalam perlaksanaan perceraian iaitu memberikan hak menjatuhkan talak bagi kedua‐dua pihak

Perkahwinan campur boleh dilakukan bagi individu yang berlainan agama meskipun mereka tidak perlu menganut agama Islam.  Lelaki dan wanita diberikan hak warisan yang  sama.

  

Membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat mesti memakai skirt. Membolehkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat memakai tli leher dan topi. Menyuruh wanita dan lelaki menari di khalayak ramai. Menggalakkan minum arak secara terbuka. Mengarahkan Al‐Quran  dicetak dalam bahasa Turki

Menukar azan ke dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur‐unsur Arab  dan Parsi. Mengambil arkitek‐arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki dan diarah mengukir patung‐ patung diseluruh bandar Turki. Agama Islam juga dibuang sebagai agama rasmi negara

Menukar Masjid Ayasophia kepada muzium, dan ada sesetengah masjid dijadikan gereja. Menutup masjid serta melarang dari bersembahyang berjemaah. Menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak‐ anak yatim dan fakir  miskin.

KESIMPULAN

Sekularisme sebenarnya adalah musuh Islam dan proses sekularisasi, dan sekular itu sendiri tidak boleh dihubung kaitkan dengan Islam. Bahkan terjemahan perkataan sekularisme dalam bahasa Arab seperti ‘Ilmaniyyah’ atau ‘ulmaniyyah’ adalah tidak tepat sama sekali, kerana tidak ada padanannya dlam konsep Islam.

Umat Islam dan para pemimpin mestilah menjadikan keseluruhan ajaran dan perintah Allah swt dan Rasul-Nya sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Mereka mesti mengambil apa sahaja yang disuruh dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang.

Allah swt tidak menerima permintaan mereka itu , melainkan mereka masuk ke dalam syariat Islam itu secara keseluruhan ( total ) , seperti mana yang diterangkan-Nya dalam Al-Quran AlKarim (Surah Al-Baqarah 208): ْ ُ ِ‫ﱠ‬ ْ ُ ْ ْ َُ َ ِ ‫يَا أَيﱡھا الﱠذين آمنوا ادخلُوا فِي السلم كآفة وال َ تَتبعوا‬ َ ً ‫ِّ ْ ِ َ ﱠ‬ َ ‫خطواتِ الشيطَان إِنﱠه لَكُم عدو مبين‬ َ ُ ُ ْ ‫ﱠ‬ ُ ِ ِ‫ْ َ ُ ﱞ ﱡ‬ “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Ugama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.”

Oleh itu , Allah swt memberi amaran dan peringatan kepada golongan manusia yang mengamalkan sikap memandang ringan dan menganggap rendah terhadap sebahagian daripada hukum-hukum yang Allah swt turunkan.Firman-Nya (Surah Al-Maidah 48): ‫وأَن احكُم بَينھم بِمآ أَنزل الل ّه وال َ تَتبع أَھواءھم واحذرھم أَن يفتِنوك‬ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ِ‫ﱠ‬ ْ ِ َ ُ َْ ‫..………عن بَعض ما أَنزل الل ّه إِلَيك‬ َ َ ْ ُ َ َ َ ِ ْ “Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjagajagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.”

Ada Soalan?