Ekonomi Asas Tingkatan 4

Ekonomi Asas Tingkatan 4
1. 2. Pendapatan Individu = Upah+ Sewa+ Faedah+ Dividen+ Untung+ Bayaran Pindahan. Upah Benar = 3. 4. 5.

U pahW ang H argaPurataBar ang

Faedah =Pokok Untung

× Kadar Faedah × Tempoh Simpanan.

= Jumalah Hasil- Jumlah Kos Pendapatan Boleh Guna = Jumlah Pendapatan(KWSP+ PERKESO+ Zakat+ Cukai Pendapatan) Tabungan = Pendapatan Boleh Guna- Perbelanjaan Penggunaan. Keanjalan Harga Permintaan (Ed) =

6. 7.

Q1− Q 0 %∆ Q ** Q0 %∆ P

(

× 1 0 0 )÷ ( P1P− 0P 0 × 1 0 0 ) % %

8.

Keanjalan Harga Penawaran(Es) =

Q1− Q 0 %∆ Q ** Q0 %∆ P

(

× 1 0 0 )÷ ( P1P− 0P 0 × 1 0 0 ) % %

9. 10.

Jumlah Kos(TC) = Kos Tetap(FC)+Kos Berubah(VC) Kos Purata(AC) = JumlahKos TC ) ( JumlahOutp (TP ) ut

11.

Kos Sut (MC) =

P eru baha nD Jum lahos( ∆ TC) alam K P erubahana lam Ju m lahutp ut∆ T P) D O (

12. 13.

Jumlah Keluaran(TP) = Keluran Purata(AP) Keluaran Purata(AP) =

× Bilangan Input Berubah(L)

Ju m lahK elu n(TP) ara B ila naga nI utB eru ba L ) np h( PerubahanJ lahK elua ( ∆ TP) um ran P erubahanI nputBeruba ∆ L ) h(

14.

Keluaran Sut =

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4707/31467903.doc -1-

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.