Konsep Sekolah Wawasan bertujuan memupuk integrasi kaum.

Namun demikian, masih terdapat tentangan terhadap pelaksanaan Sekolah Wawasan. Sekolah Wawasan tempat yang terbaik untuk memulakan proses integrasi kaum. Sekolah Wawasan menyediakan ruang dan peluang untuk murid-murid pelbagai kaum berinteraksi secara lansung kerana mereka berkongsi kantin,padang permainan,dewan,dan kemudahan lain di sekolah. Mereka berpeluang untuk saling mengenali dan memahami satu dengan yang lain. Dengan itu, mereka akan membesar dengan sikap toleransi dan hormat terhadap budaya dan agama kaum-kaum yang lain. Perasaan syak wasangka antara kaum dapat di hindarkan. Hal ini dapat memupuk persefahaman kaum dan seterusnya mempercepat integrasi nasional. Sekolah Wawasan membantu murid-murid menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan lebih baik. Di sekolah vernakular ,murid-murid berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka. Mereka hanya hanya bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu semasa mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Oleh itu,tahap penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu muridmurid sangat mengecewakan. Sebaliknya, di Sekolah Wawasan ,murid-muridnya terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk berkomunikasi . Kekerapan menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu membolehkan mereka dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dalam bahasa-bahasa itu. Walau bagaimanapun , konsep Sekolah Wawasan mendapat bantahan daripada segelintir anggota masyarakat . Masyarakat Cina membantah kerana mereka menganggap Sekolah Wawasan akan menghapuskan identiti dan bahasa ibunda mereka. Masyarakat Melayu juga membantah kerana mereka mendakwa Sekolah Wawasan akan menjejaskan identiti Sekolah Agama Rakyat oleh sebab agama Islam tidak dapat diajarkan sepenuhnya di Sekolah Wawasan. Sikap cauvinis inilah yang merupakan halangan kepada usaha kerajaan untuk memperluas konsep Sekolah Wawasan. Pembinaan Sekolah Wawasan juga didakwa akan membebankan kerajaan dari segi kewangan. Kini,harga tanah semakin tinggi dan kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang besar untuk membeli tanah bagi pembinaan Sekolah Wawasan. Kos pembinaan Sekolah Wawasan yang lengkap dengan kemudahan canggih juga pasti tinggi. Tambahan pula,Malaysia menghadapi kegawatan ekonomi ekoran ekonomi dunia yang meleset. Oleh itu,kerajaan harusmemperuntukkan wang yang lebih untuk tujuan memulihkan serta mengukuhkan ekonomi Negara daripada membina Sekolah Wawasan. Sebagai kesimpulannya,Sekolah Wawasan amat penting kepada masa depan Negara. Walaupun terdapat bantahan daripada pihak-pihak tertentu,kerajaan bertekad akan terus membina Sekolah Wawasan yang lebih banyak di seluruh Negara demi memupuk perpaduan dan integrasi kaum.

Kebanyakan universiti awam tempatan telah lama memperkenalkan program pendidikan jarak jauh. Universiti Terbuka Malaysia dan Universiti Wawasan telah ditubuhkan khusus untuk menawarkan program pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh menambah peluang pendidikan. Pada masa sekarang,universiti awam . Pada masa sekarang ,universiti awam tidak dapat menampungsemua pelajar yang layak memasuki universiti. Pelajar-pelajar yang tidak mendapat tempat di universiti awam ini tidak mampu memasuki Institusi Pengajian Tinggi Swasta kerana yuran pengajian sangat tinggi. Dengan adanya program pendidikan jarak jauh, pelajar-pelajar ini dapat melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan. Pelajar-pelajar yang miskin jugadapat melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan kerana kos untuk program pendidikan jarak jauh adalah murah. Programpendidikan jarak jauh memudahkan orang-orang yang sudah bekerja melanjutkan pelajaran mereka. Hal ini melibatkan mereka yang tidak dapat melanjutkan pelajaran sebelum ini kerana masalah kewangan dan mereka yang ingin mendapat kelayakanakademikyang lih tinggi. Oleh sebab cara pembelajaran pndidikan jarak jauh bersifat kendiri ,mereka dapat belajar mengikut tempo sendiri. Mereka tidak perlu menghadiri di universiti kerana pembelajaran dilakukan dengan cara e-mel dan persidangan video melalui internet . Cara pembelajaran ini membolehkan orang-orang yang sudah bekerja terus bekerja sambil belajar. Di sebalik kelebihan program pendidikan jarak jauh, timbulkebimbangan tentang keberkesanan kursus yang ditawarkan. Melalui program pendidikan jarak jauh, pelajar-pelajar jarang bertemu dengan pensyarah. Oleh itu ,pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran tidak mendapat penjelasan daripada pensyarah. Ada pula kursus program pendidikan jarak jauh ditawarkan untuk mendapatkan wang semata-mata. Pelajar-pelajar yang lemah juga diberikan ijazah asalkan mampu membayar yuran pengajian. Akibatnya, ijazah yang diperoleh mereka mungkin tidak diiktirafoleh pelbagai pihak. Pelajar-pelajar program pendidikan jarak jauh juga kurang serius dalam pelajaran mereka. Ramai pelajar mungkin sudah bekerja atau berkahwin. Golongan yang sudah bekerja mungkin tidak dapat memperuntukkan masa untuk belajar. Golongan yang sudahberkahwin pula mungkin dibebani tanggungjawab keluarga yang berat . Hal ini akan menjejaskan tumpuan mereka dalam pembelajaran. Hal ini akan menjejaskan tumpuan mereka dalam pembelajaran . Kebebasan masa menyebabkan pelajar kurang serius dalam pembelajaran. Akibatnya, mereka mungkin menangguhkan pelajaran atau menghentikan pelajaran separuh jalan. Program pendidikan jarak jauh memang penting kepada pembangunan Negara. Oleh itu,kelemahan program ini perlu segera ditangani untuk memastikan program jarak berjalan dengan lancar.

Kemajuan dan kemakmuran yang dinikmati Malaysia kini menimbulkan perasaan cemburu pihakpihak tertentu. Akibatnya, Malaysia sering menjadi sasaran dan fitnah media massa asing. Lantaran itu,pelbagai langkah perlu diambil agar tohmahan dan fitnah sedemikian tidak berterusan. Pemimpin Malaysia, yang menjadi fitnah, patut mengambil tindakan undang-undang terhadap media massa asing dan orang perseorangan yang menabur fitnah itu. Pemimpin Malaysia mengemukakan saman malu terhadap pihak yang berniat jahat untuk menuntut pampasan wang yang besar jumlahnya dan memohon maaf secara terbuka. Sebelum ini, ssudah terdapat pemimpin dunia yang menyaman akhbar dan majalah antarabangsa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pemimpin Malaysia tidak bertindak, hal ini membayangkan bahawa pemimpin Malaysia tidak berani menghadapi kebenaran. Akibatnya, fitnah itu mungkin dianggap benar oleh masyarakat dunia. Kerajaan juga boleh mengambil tindakan ekonomi untuk menghadapi tohmahan sedemikian. Jika pemimpin sesebuah negara asing mencemari kredibiliti pemimpin atau negara Malaysia, kerajaan boleh memboikot pengimportan barangan dari negara berkenaan. Kerajaan juga boleh membatalkan kontrak kerajaan yang diberikan kepada syarikat-syarikat dari negara berkenaan. Usahawan Malaysia juga patut tidak mengadakan perdagangan dengan negara yang menfitnah kerajaan Malaysia. Tindakan bersepadu kerajaan dan usahawan Malaysia pasti merugikan negara yang menfitnah Malaysia. Rakyat Malaysia yang menjadi pengkhinat juga perlu dihukum. Rakyat Malaysia bertanggungjawb untuk menjaga maruah bangsa dan negara Malaysia. Mereka tidak harus memburuk-burukkan kerajaan Malaysia. Pemimpin parti pembangkang juga tidak patut melemparkan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemimpin Malaysia kerana tuduhan mereka akan dijadikan senjata oleh media massa untuk mencemari kredibiliti pemimpin Malaysia. Dalam hal ini, kerajaan hendaklah mendakwa rakyat Malaysia yang bertindak sedemikian di mahkamah. Tindakan melucutkan kewarganegaraan mereka perlu dipertimbangkan. Sememangnya rakyat Malaysia yang bertindak sedemikian adalah rakyat yang tidak setia kepada Negara.