SITI ASMANI BINTI MUSTAPHA SITI MASHITAH BINTI SHAARI NOOR FADHILAH BINTI BAKRI PISMP PEMULIHAN G7 / SEM

3

€ Takrifan

disleksia mengikut Kementerian

Pendidikan adalah murid-murid disleksi yang mempunyai kecerdasan mental

yang sama atau melebihi murid normal tetapi mempunyai kesukaran yang amat sangat dalam kemahiran mengeja,

membaca dan menulis.

€

Guru penyelaras terlebih dahulu akan membuat siasatan lanjut untuk memastikan masalah literasi yang dihadapi tidak berpunca daripada masalah pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang diterima oleh murid serta bukan juga berpunca daripada masalah sosial.

€

Setelah guru penyelaras berpuas hati maka mereka akan menasihatkan ibu bapa supaya membawa anak-anak mereka bersama-sama surat lampiran ISD ke hospital atau mana-mana klinik untuk membuat penilaian lanjut.

€

Penilaian lanjut oleh pakar perubatan ini merangkumi pemeriksaan ke atas pendengaran, penglihatan dan fizikal terhadap murid terbabit.

€

Setelah pemeriksaan dilakukan, pakar perubatan akan membuat dua cadangan iaitu mengesahkan murid berkenaan sebagai murid pendidikan khas disleksia atau merujuk murid itu kepada pakar yang lebih berkelayakan untuk pemeriksaan intensif.

€

Keliru di antara huruf-huruf `b' dan `d', `u' dan `n' serta `m' dan `w', ataupun nombor-nombor seperti `6' dan `9'.

€

Fenomena `mirror prints' iaitu teks bacaan kelihatan terbalik sebagaimana dilihat apabila teks tersebut dibaca melalui cermin.

€

Murid mengambil masa lama untuk menghabiskan pembacaan, ada kala pembacaan tersekat-sekat disebabkan mereka tercicir ayat atau melangkau baris perkataan sehingga pada akhirnya menjejaskan pemahaman mereka.

€

ISD digunakan untuk menyaring murid tahun satu yang berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia sahaja.

€

ISD dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan dengan konsensus komuniti melibatkan pensyarahpensyarah universiti dan maktab perguruan ilmu khas, doktor dan guru-guru berpengalaman dalam disleksia, bermula pada tahun 2001.

€ ISD

terbahagi kepada tiga bahagian:

1. 2. 3.

Bahagian A Bahagian B Bahagian pemarkahan

Biodata nama dan lokasi sekolah

Jantina

pencapaian akademik

BAHAGIAN A

tahun persekolahan

mengikuti program pemulihan khas (sedang atau tidak)
kedatangan ke sekolah

eturunan

Nama penilai

BAHAGIAN B 

B rk
ti ak) .

s

k

s

r i s

k (j

s c r ya atau 

gandungi

ti

l

yang

nguji

urid

menerusi kebolehan mengeja, membaca dan menulis ( )

ELEMEN 1

‡ mengandungi

20

ciri

yang

mengukur

sejauhmana tahap penguasaan literasi murid merangkumi kebolehan mengeja, membaca dan menulis ‡ mengandungi 20 ciri untuk mengukur

ELEMEN 2

keupayaan kognitif mereka (lihat sejauhmana murid ini mempunyai kognitif yang sama atau searas dengan murid normal).

ELEMEN 3

‡ mengandungi 10 ciri utama yang mengambil kira daripada keseluruhan ciri spesifik disleksi yang selalu ada pada murid disleksia.

€

Bahagian terakhir iaitu pemarkahan yang akan diisi oleh penilai atau guru penyelaras setelah selesai menjalankan ISD ke atas murid. Prosedur penilaian dijalankan berdasarkan kepada pengetahuan peribadi guru terhadap murid yang hendak dinilai.

€

Penilai ialah guru bahasa Melayu yang pernah mengajar murid tahun satu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum ujian ISD dijalankan ke atas murid yang berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia.

1.

telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan,

2. 3.

menghadapi kesukaran dalam penguasaan kemahiran 3M murid ketinggalan secara umum dua tahun di belakang rakan sebaya dalam kemahiran 3M.

4.

murid mempunyai pencapaian prestasi yang rendah dalam ujian bagi mata pelajaran akademik

5.

murid telah menjalani langkah-langkah pemulihan melalui Program Pemulihan dalam kelas atau Pemulihan Kelas.

€

ISD meletakkan `cut-off point' sebanyak 40 peratus bagi menyaring murid berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia.

€

Jika murid memenuhi lebih lapan ciri bagi elemen

satu dan dua manakala memenuhi lebih empat ciri dalam elemen ketiga, maka murid terbabit
berkemungkinan menghadapi masalah disleksia.

KEPENTINGAN INSTRUMEN PENILAIAN DISLEKSIA (ISD) K E P E N T I N G A N
Menguji tahap penguasaan mengeja, membaca dan menulis murid. Sebagai bukti penilaian guru apabila menjalani

pemeriksaan doktor (ibu bapa). Membantu guru utk mengenal pasti sama ada murid berkeperluan khas atau tidak (disleksia). Sebagai rujukan masa depan (mengukur tahap kemajuan murid disleksia). Membantu guru menyediakan P & P. Mengenalpasti kelemahan spesifik murid.