DIPLOMA PRA SEKOLAH FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (DPP 1213) TOKOH ILMUAN IMAM AL-GHAZALI NAMA PENSYARAH: CIK NORAINI BINTI HOSEN NAMA: NUR SYAFIQAH BINTI ABDUL RAHMAN (6410) SEMESTER 2 KUMPULAN:E TARIKH SERAHAN: 26.FEBRUARI.2010

ISI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 4 5 6

ISI KANDUNGAN PENGENALAN LATAR BELAKANG TOKOH PANDANGAN TOKOH PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

MUKA SURAT 1 2 3-4 5 6

PENGENALAN
Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani atau Greek Purba. Dari sudut estimologi atau asal usul perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu µPhilos¶ yang bererti µCintan¶ dan µSophia¶ yang bermaksud µkebijaksanaan¶. Gabungan kata kedua-dua falsafah ini dalam bahasa bererti cinta dan kebijaksanaan atau cinta dan hikmah atau falasafiah. Namun takrif ilmu falsafah seharusnya lebih mendalam serta terperinci daripada pengertian yag begitu luas dan longgar ini. Secara umum, falsafah boleh ditakrifkan sebagai mendalami sesuatu perkara sehingga ke akar umbi dengan melihat sudut makna, hakikat disebalik sesuatu yang dikaji dan bukan sekadar yang diluaran sesuatu semata-mata. Tujuan tugasan ini dilakukan adalah untuk mengetahui cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak melalui pandangan tokoh-tokoh falsafah sama ada tokoh falsafah barat ataupun Islam kerana dibarat atau ditimur, semua manusia mengharapkan anak mereka kearah pembinaan sahsiah mulia dan keperibadian tinggi serta berhemah. Semua ibu bapa ingin melahirkan generasi yang berfikiran mantap, kritis dan kreatif dalam setiap aspek kehidupan. Oleh itu,tokoh Imam Al-Ghazali dipilih kerana beliau terlebih dahulu mengupas begitu dalam sekali mengenai untuk mengekalkan tingkah laku baik yang ditunjukkan oleh kanakkanak dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.

(1)

LATAR BELAKANG TOKOH IMAM AL ± GHAZALI

Nama penuh Imam Al ± Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ghazali Ath Thus. Termasyhur dengan sebutan Hujjatul Islam. Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. Orang tua beliau adalah seorang yang hidup yang bersederhana dan shaleh yang sehariharinya bertenun dan memintal benang ari bulu. Awal pertama beliau belajar agama pada waktu kecil, dengan seorang ulama yang terkenal sesuai dengan wasiat ayahnya sebelum meninggal dunia. Kemudian beliau pergi ke Nisabur untuk belajar di madrasah Syafi¶I yang pada sangat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang terkenal di dunia Islam. Di Madrasah ini,beliau belajar ilmu fiqih dan Ushul Fiqih, Tasawuf, Tauhid,Filsafat,dan Logika. Pada tahun 484 Hijrah, beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. Pada tahun 489 Hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah.

(2)

PANDANGAN TOKOH IMAM AL ±GHAZALI
Imam Al ± Ghazali menyatakan seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir lagi. Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain untuk menjaganya kecuali perempuan yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama, adab sopan,adab makan dan minum, mencuci badan, berwuduk dan bersembahyang. Kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 6 tahun hendaklah diajar dari aspek rohani, adab dan jasmani. Antara perkara yang perlu diajar dari aspek rohani ialah cara mengerjakan solat dengan sempurna, melafazkan azan membaca wirid dan sembahyang berjemaah. Kanakkanak perlu dilatih berpuasa beberapa hari di dalam bulan Ramadhan serta kefahaman tentang adab berpuasa. Mereka juga perlu membaca dan menghafal Al-Quran, diajar hadis dan ulama besar supaya kanak-kanak itu mengenal dan mengasihi mereka. Dalam aspek adab pula, semasa makan,makan serentak dalam satu keluarga. Basuh tangan sebelum makan dan baca bismillah, doa serta makan menggunakan tangan kanan. Kanakkanak juga haruslah merendah diri dengan bersikap sederhana dalam perlakuan dan bertegas. Disamping itu, bagi adab bercakap pula, jangan mengajar kanak-kanak bercakap bohong. Latih menyebut perkataan dengan betul, lembut dan sopan. Bagi adab bergaul dalam masjid, jangan meludah, menghingus, mengeliat, menguap dan membuat bising ketika berada dalam masjid dan adab tehadap orang tua pula, taat dan menghormati orang tua terutama kepada kedua orang tua. Bersikap tegas dengan kanak-kanak, jangan biasakan mereka bersenang ± senang, jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. Di samping itu,tidak boleh keterlaluan apabila mendenda kanak-kanak. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka. Memperelokkan fitrah dan dan membentuk naluri mereka. Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain dan dengan bermain,dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar. (3)

Nasihat Imam Al ±Ghazali kepada guru ialah mengajar mengikut kemampuan kanakkanak dan memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka. Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi menunjukkan model tingkah laku yang baik.

(4)

PEBINCANGAN Pandangan tokoh Imam Ghazali terhadap pendidikan awal kanak-kanak adalah sangat sesuai dijadikan ikutan. Antaranya ialah suruh kanak-kanak bermain. Pendidik kanak-kanak begitu sibuk memperkatakan mengenai kepentingan bermain melalui belajar sebagai satu pendekatan kurikulum yang paling bersesuaian dengan kanak-kanak kerana ia merujuk kepada ciri ± ciri semulajadi kanak-kanak yag memang suka bermain. Nama Froebel, Susan, Isaacs, Me Millan dan pelbagai lagi teori mengenai kepentingan permainan dari perspektif barat disebut - sebut dan dijulang. Malah banyak hadis ±hadis yang menyebut mengenai kepentingan bermain dalam kehidupan kanak-kanak yang menunjukkan kesesuaiannya sebagai pendekatan utama perkembangan pembelajaran kanak-kanak.. Selain itu, ibu bapa dan guru menunjukkan perlakuan yang baik. Umat Islam yang mempelajari ilmu psikologi pendidikan pada hari ini sudah pastinya arif tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Behaviourist, Social Learning Theory dan sebagainya. Antara idea utama yang dikemukakan oleh teori ini ialah kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan mudah meniru apa saja perlakuan. Untuk mengekalkan tingkahlaku baik yang ditunjukkan oleh seseorang kanak-kanak, maka perlulah mereka selalu diberi pengukuhan.

(5)

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl yang berasal dari perkataan taful yang membawa maksud sesuatu yang lembut, mudah rosak dan sensitif. Oleh itu, ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga, diasuh dan dididik dengan rapi, teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan mereka malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberi perhatian. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat, kita sering melihat atau memang sedar masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka, membelai, memeluk dan mencium anak-anak. Sedangkan, begitu banyak hadis dan saranan ulama yang menyebut tentang betapa pentingnya mendidik anak dengan kesabaran dan kelembutan. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini, menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. Imam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut,´sesungguhnya anak-anak kita adalah permata´. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan suka marah akan membekukan jiwa yang lembut. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih, yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian, yang akan meniru dari perbuatan yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan.

(6)

RUJUKAN INTERNET 1. http://www.mindamadani.my/content/view/186/2/ 2. http://www.scribd.com/doc/25011438/pgsr-pra3101 BUKU 1. Prof. Madya Dr. Putri Zabariah Megat A. Rahman. Pengenalan Pendidikan Awal Kanakkanak. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia, 2006. 2. Awang Sariyan. Falsafah dan Logika Melayu. Selangor: Synergate Sdn Bhd, 2007