FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BORANG SOAL SELIDIK

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PELAJAR MEMILIH SEKOLAH MENENGAH ALIRAN AGAMA. SATU KAJIAN KES PELAJAR SEK MEN AGAMA AL -ISLAH PENDANG,KEDAH Pelajar-pelajar budiman. Berikut ialah satu set borang kaji selidik untuk diisi. Pada borang kaji selidik ini terdapat arahan bagi setiap bahagian. Sila jawab mengikut arahan yang diberikan. Apabila selesai menjawab, kembalikan borang ini kepada penyelidik. Saya memberi jaminan bahawa segala butir yang dinyatakan adalah sulit dan hanya untuk penyelidikan semata-mata. Keikhlasan dan kerjasama yang diberikan amatlah dihargai. Terima kasih. Penyelidik: Ma¶azatil ¶Adawiah Bt Bakar A112099 Pendidikan Al ± Quran / 4

Nota: Segala butir-butir yang terkandung di dalam soal selidik ini adalah sulit dan hanya untuk kegunaan kajian semata-mata. Bahagian A merupakan butiran diri responden manakala Bahagian B dan C mengandungi soalan-solan berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Bahagian A(Maklumat Responden) Sila jawab soalan-soalan berikut : 1. Jantina Lelaki Perempuan

2. Tingkatan

Satu Dua Tiga Empat Lima

3. Keputusan UPSR

:

Cemerlang Baik Sederhana

(5A,4A 1B,) (3A 2B,2A 3B) (1A dan ke bawah)

4. Tahap Pendidikan Pelajar: Lepasan Dari Sekolah Rendah Agama Lepasan Sekolah Rendah Kebangsaan Biasa Lain-lain(Nyatakan) : _______________________________________

Bahagian B ARAHAN 1. Sila jawab semua soalan dan tandakan jawapan mengikut pendapat anda. 2. Skala jawapan adalah seperti berikut: Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju SS S TS STS 4 3 2 1

Bil 1

Pernyataan Saya masuk ke sekolah ini kerana berminat untuk mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam

SS

S

TS

STS

2 3

Saya masuk ke sekolah ini atas pilihan saya sendiri Saya berpuas hati dengan pilihan saya untuk memasuki sekolah ini

4

Saya suka menghafaz setiap kadungan matapelajaran yang wajib dihafal

5

Saya berasa sangat gembira diterima sebagai salah seorang pelajar di sekolah

6

Saya sentiasa berasa ceria dan suka untuk ke sekolah setiap hari

7 8

Saya rela bersusah payah dalam menguasai pelajaran Saya tidak pernah ponteng ke sekolah kecuali hal yang kecemasan(sakit dll)

9

Saya belajar dengan bersungguh-sungguh di dalam kelas dan menumpukan perhatian

10

Saya mahu cemerlang dalam bidang agama dan akademik serentak

11

Saya memilih sekolah ini kerana disuruh ibubapa saya

12

Ibu dan bapa saya ingin melihat saya cerdik pandai dalam bidang agama

13

Saya hanya mengikut pilihan ibu dan bapa saya yang menghantar ke sekolah ini

14

Saya ingin berjaya seperti adik berdik dan saudara mara saya yang belajar di sekolah agama.

15

Saya terdorong memilih sekolah ini kerana adik beradik saya yang lain turut bersekolah di sini.

16

Saya berasa selesa belajar di sekolah ini kerana banyak dibantu ibu bapa dan keluarga

17

Saya mahu menjadi contoh kepada ahli keluarga yang lain

18

Saya bersyukur kerana keluarga saya menghantar saya ke sekolah ini

19

Sudah menjadi adat ibu bapa saya menghantar anakanaknya ke sekolah agama

20

Saya setuju dengan pilihan ibu bapa saya menghantar saya ke sini

21

Saya terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan untuk memilih sekolah ini

22

Kebanyakan pelajar-pelajar sekolah menengah aliran agama sangat cemerlang dalam pelajaran

23

Saya memilih sekolah ini kerana ramai rakan-rakan saya belajar di sini

24

Saya mahu bersaing dengan rakan-rakan lain yang lebih bijak dalam ilmu agama Seperti tauhid,fekaf dll.

25

Saya ingin menjadi contoh tauladan kepada rakanrakan saya yang lain

26

Rakan-rakan saya yang belajar di sekolah ini kebanyakannya berkepribadian yang mulia dan Berjaya dalam pelajaran

27

Saya memilih sekolah ini kerana memberi peluang kepada saya untuk bergaul dengan rakan yang baik

28

Rakan saya selalu menceritakan keistimewaan bersekolah di sini

29 30

Saya dan rakan berkongsi minat yang sama Saya menjadikan pelajar sekolah agama yang berjaya dengan cemerlang sebagai idola saya

31

Saya masuk ke sekolah ini kerana tiada pilihan yang lain

32

Saya ingin mencuba sesuatu yang baru dengan belajar di sekolah agama

33

Hanya pelajar yang fasih membaca al-quran sahaja diterima ke sekolah ini

34

Saya memilih sekolah agama kerana yakin dengan kebolehan saya dalam bidang agama

35

Saya lebih mudah belajar di sekolah ini kerana bersesuaian dengan tahap percapaian akademik saya

36

Saya layak belajar di sekolah ini kerana keputusan keputusan UPSR saya cemerlang

37

Saya memilih sekolah agama kerana saya pernah belajar subjek ±subjek yang ditawarkan

38

Saya tidak kekok belajar dalam bahasa arab

39 40

Saya agak pandai berbahasa arab Percapaian akademik saya lebih kepada bidang agama