INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM) KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MODUL / SUBJEK F01-03-01 SERVER ADMINISTRATION

DUTI

A. SERVER CONFIGURATION
dibangunkan oleh:

SUDIRMAN BIN SURATIN
Pegawai Latihan Vokasional ILP Labuan 09-09-2009

NOTA

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM) KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MODUL / SUBJEK F01-03-01 SERVER ADMINISTRATION

DUTI

A. SERVER CONFIGURATION

1.NOTA

A 1.1 INTRODUCTION TO NETWORK OPERATING SYSTEM (NOS)
TUJUAN : Pelajar-pelajar mesti boleh : 1. Menerangkan tentang Jenis dan ciri-ciri network operating system. 2. Mengetahui perisian dan spesifikasi network operating system. PENERANGAN: Pengenalan Network Operating System System (NOS) atau Sistem Operasi Rangkaian ialah set program perisian yang dijalankan di dalam network. Ia digunakan untuk komputer berfungsi dan berhubung diantara komputer yang lain di dalam network. Sesetengah program menyediakan keupayaan untuk berkongsi file, printer dan maklumat di dalam network. Sebagai tambahan, perisian ini menguruskan isu keselamatan dengan menyediakan setiap pengguna dengan sektor persendirian (private section) di dalam server dan menjaga penggunan lain dari memasuki sektor tersebut. NOS juga mengawal kemasukan pengguna yang disimpan di dalam server. Sesetengah pengguna dapat mengunakan program di dalam network dan sesetengahnya tidak boleh mengunakannya dan ini dilakukan dengan mengunakan katalaluan (password). JENIS NETWORK OPERATING SYSTEM Berdasarkan kepada bagaimana komputer di dalam network di konfigurasi dan bagaimana komputer di dalam network memasuki atau mendapat maklumat, network di kelaskan kepada 2 iaitu : • • Peer-to-Peer Client -Server

1/ 5

Peer-to Peer Network

Peer-to-Peer (P2P) membolehkan pengguna untuk berkongsi maklumat, file dan juga kebenaran kemasukan (access) untuk berkongsi maklumat daripada komputer lain. Semua komputer di dalam network adalah sama kerana tidak terdapat central file server. Keselamatan disediakan oleh local directory database pada setiap komputer. Setiap komputer berfungsi sebagai client dan juga server, dan biasanya tiada administrator yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal dan penyelenggara network. Pengguna pada setiap komputer yang akan menentukan data yang akan dikongsi di dalam network. Peer-to-Peer network juga dikenali dengan workgroup. Workgroup menggambarkan kumpulan kecil individu, biasanya 10 atau lebih dan berkerja bersama. Peer-to-peer network adalah pilihan yang sesuai untuk persekitaran dimana: • • • • Terdapat 10 atau lebih pengguna. Pengguna berkongsi maklumat dan printer Keselamatan bukan isu yang diutamakan Organisasi dan juga network yang berkembang dengan terhad.

Client-Server Network

Client-Server membolehkan network memusatkan fungsi dan aplikasi di dalam file server. Ia juga merupakan standard model untuk networking. File server menyediakan kebenaran kemasukan (access) kepada maklumat dan juga menyediakan tahap keselamatan yang diperlukan. Lebih ramai client boleh berkongsi file yang sama yang terdapat pada file server. Kelebihan yang paling utama ialah keupayaan untuk memasuki server daripada platform yang berbeza.
2/ 5

CIRI-CIRI NETWORK OPERATING SYSTEM 1. 2. 3. 4. Menyediakan perkhidmatan perkongsian fail.(Fail Sharing) Menyedikan perkhidmatan cetakan atau printing services. Menyediakan perkhidmatan keselamatan. Menyediakan perkhidmatan aplikasi atau application services.

Perkhidmatan Fail • • • • membolehkan komputer yang berada di dalam rangkaian berkongsi fail. pengguna boleh membaca(read), menulis (write) dan mengurus (manage) fail dan data. perkhidmatan ini melibatkan operasi penyimpanan (storage), pendapatan semula (retrieval) dan pergerakan fail dan data. komputer yang menyediakan perkhidmatan fail di panggil file server.

Printing Service • • menguruskan akses ke pencetak yang dikongsi di rangkaian supaya pengguna rangkaian dapat menggunakan pencetak tersebut. komputer yang menyediakan perkhidmatan fail di panggil print server.

Perkhidmatan keselamatan • menyediakan keselamatan di dalam rangkaian dan membenarkan pengguna mengurus dan mengawal rangkaian dengan menggunakan sebuah atau lebih komputer. • Perkhidmatan ini menyediakan perlindungan terhadap kehilangan data (data loss) yang berlaku ketika data digunakan serentak oleh pengguna di dalam rangkaian komputer. • Perkhidmatan ini juga yang memberi kebenaran kepada pengguna dan aktiviti yang boleh dilakukan terhadap data yang dikongsi di dalam rangkaian komputer. Perkhidmatan applikasi • Contoh perkhidmatan ini ialah perkhidmatan pesanan dan komunikasi dan web seperti email dan laman web. • Mekanisma email ialah perpindahan sesuatu pesanan atau electronic mail dari satu rangkaian setempat (LAN) ke rangkaian yang lain. • Contoh application server ialah Microsoft Exchange dan Lotus Notes, Apache dan Internet Information Services (IIS)

3/ 5

PERISIAN NETWORK OPERATING SYSTEM Contoh-Contoh NOS 1. Windows 2000 Server & Windows 2000 Advance Server 2. Windows 2003 Server 3. Windows NT Server (4.0) 4. UNIX (Solaris, HPUX) 5. Novell Netware 6. Linux (Red Hat, Slackware,Mandrake,Debian) Windows NT Windows NT mempunyai keupayaan multiTASKing dimana komputer boleh melakukan banyak TASK secara serentak dalam satu masa. Pakej Windows NT server ini menyediakan sistem keselamatan yang baik dan menepati piawaian C2 oleh kerajaan Amerika. Salah satu kelebihan utamanya ialah peningkatan kelajuan yang dihasilkan oleh New Technology File System (NTFS). Antara Kelebihan yang terdapat lain ialah: • • • • • Dibina dengan fault tolerance – ketahanan kerosakan Berupaya mengendalikan file gigabyte-size dan juga bebanan lalulintas data yang berat. Menyelia dan menyelenggara operasi network. Menghantar message kepada administrator secara automatik apabila terdapat masalah pada network. Skrin paparan yang dipanggil Net Statistic untuk laporan data.

Windows 2000 server, Windows 2000 Advance Server, Windows XP dan Windows 2003 server adalah perisian NOS yang dihasilkan selepas Windows NT. Keupayaan dan kelebihan perisian-perisian ini adalah berbeza dengan Windows NT. Tetapi semua fungsi yang ada pada Windows NT terdapat pada perisian-perian berikut kerana ia dihasilkan berdasarkan Windows NT. Linux Linux ialah perisian percuma yang dikeluarkan oleh Free Foundation’s Public License iaitu sebuah pertubuhan perisian yang menggunakan lesen awam yang percuma. Source code atupun sumber kod yang digunakan adalah terbuka berbanding Windows NT. Pengguna boleh mendapatkan perisian ini secara download daripada Internet. Linux untuk pasaran dikeluarkan oleh syarikat seperti RedHat Software adan Caldera Inc. Syarikat-syarikat ini menyediakan CD-ROM termasuk develepment tools dan network management tetapi pengguna perlu membayar untuk perkhidmatan ini. Linux menyokong semua perkakasan, protokol dan aplikasi pada UNIX. Sebagai tambahan, Linux agak susah untuk digunakan dan ia biasanya digunakan oleh advance user. Antara perisan Linux yang paling popular ialah Mandrake, SuSe, Debian, Caldera, Slackware dan FreeBSD.

4/ 5

Novell Netwear Novell Netwear menyediakan sokongan untuk sais network yang sederhana sehingga 100 user maksimum. Ia menggunakan database untuk mengesan user di dalam network dan mempunyai tahap keselamatan yang tinggi. Sebagai contoh, administrator boleh mengawal kebenaran masukan (access) kepada data dan file berdasarkan hari dan masa dalam sehari kepada user. Sebagai tambahan keselamatan, password yang diberikan pada user mempunyai had masa dan apabila had tersebut tamat, user akan diarah untuk mendaftar dengan password yang baru.

5/ 5

A 1.2 WINDOWS ESSENTIALS
SEJARAH WINDOWS SEBAGAI NETWORK OPERATING SYSTEM Pada tahun 1983 Microsoft mengumumkan pembangunan windows, sebuah perisian berasaskan antaramuka bergrafik di atas asas MS-DOS. Ia di install bersama komputer IBM dan jenama lain yang bersesuai. Semenjak itu Windows emngalami pelbagai ivolusi sehingga hari ini. Microsoft Windows versi 1.0 di perkenalkan pada 20 November 1985. Ms Windows 1.0 dilengkapi dengan Windows Paint, Windows Write, jam, contoll panel dan permainan komputer yang dipanggil Reversi. Microsoft mencapai kejayaan yang lebih gemilang apabila Windows 3.0 di lancarkan pada 1990. Ia adalah penambahbaikan kepada Windows 1.0 dengan membenarkan user menjalankan multitask dengan penggunaan virtual memory. Antaramuka Windows 3.0 bertambah lebih baik dengan penciptaan VGA Card. Windows 3.0 dengan multimedia diperkenalkan beberapa bulan kemudian dengan penambahan perkakasan CD-ROM dan kad bunyi (sound card) Dengan penjualan melebihi 10 juta salinan, Windows 3.1 diperkenalkan 2 tahun kemudian. Bermulalah pengusaan Microsoft terhadap pasaran komputer. pada 1992 Microsoft melancarkan Windows for Workgroup (WfW). Windows for Workgroup ditambah baik dengan driver dan network protocol menggunakan TCP/IP dan menyokong rangkaian peer-to-peer. Windows NT 3.1 diperkenalkan pada July 1992 merupakan kesinambungan kepada Windows 3.1. Penjualan Windows NT medapat pasaran yang melonjak kerana pada tahun 1993 pejabat siap dengan rangkaian setempat adalah keadaan biasa. Windows NT adalah sempurna untuk LAN. Windows NT juga dilengkapi dengan sistem fail NTFS dan teknologi baru 32bit API. API pada masa ini dikenali Win32.

1/4

Windows NT 4.0 dilengkapi dengan antaramuka Windows 95 pada tahun 1995. Windows NT 4.0 didatangkan dengan 4 versi: 1. Windows NT 4.0 Workstation 2. Windows NT 4.0 Server 3. Windows NT 4.0 Server, Enterprise Edition (includes support for 8-way SMP and clustering) 4. Windows NT 4.0 Terminal Server Microsoft melancarkan Windows 2000 semasa pembangunan Windows NT5.0 pada bulan Februari tahun 2000. Windows 2000 adalah untuk apsaran server dan workstation. Windows 2000 dilengkapi dengan perkhidmatan 1. Active Directory 2. Domain Name System (DNS) 3. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4. Keberos 5. Terminal services Windows 2000 didatangkan dengan 6 versi: 1. Windows 2000 Professional 2. Windows 2000 Server 3. Windows 2000 Advanced Server 4. Windows 2000 Datacenter Server 5. Windows 2000 Advanced Server Limited Edition 6. Windows 2000 Datacenter Server Limited Edition Dilancarkan pada 24 April 2003. Ia dilengkapi dengan ciriciri keselamatan baru. Ciri tambahan lain adalah “Manage Your Server Wizard” yagn memudahkan pengguna untuk membuat installation dan konfigurasi. Windows Server 2008 dilancarkan pada 27 February 2008, yang asalnya dikenali dengan nama Windows Server "Longhorn". Ia dibina utnuk dipadankan dengan Windows Vista. Windows Server 2008 mempunyai 10 versi. 1. Windows Server 2008 Standard Edition (32-bit and 64-bit) 2. Windows Server 2008 Enterprise Edition (32-bit and 64-bit) 3. Windows Server 2008 Datacenter Edition (32-bit and 64-bit) 4. Windows HPC Server 2008 5. Windows Web Server 2008 (32-bit and 64-bit) 6. Windows Storage Server 2008 (32-bit and 64-bit)
2/4

7. Windows Small Business Server 2008 (32-bit and 64-bit) 8. Windows Essential Business Server 2008 (32-bit and 64-bit) 9. Windows Server 2008 for Itanium-based Systems 10. Windows Server 2008 Foundation Server

VERSI WINDOW SERVER 2003 Terdapat 6 jenis versi Window Server 2003. Setiap versi telah ditetapkan jumlah maksimum RAM dan CPU. Selain itu, juga terdapat versi yang di bina untuk CPU 64 bit. Terdapat 1 versi yang tidak boleh dibeli dengan software sahaja tetapi didatangkan sekali dengan hardware. Window 2003 RAM CPU Penerangan •Web server sahaja •Tidak boleh jadi DC •Unlimited sambungan anonymous •Maksimum sambungan 10 inbound server message block (SMB) •2-way symmetric multiprocessor(SMP) •≤ 25 concurrent connections. •Menyokong MS-SQL Server Database Engine (MSDE) •Kegunaan organisasi kecil ke sederhana. •Boleh jadi multi-purpose DC, Web, File, Print , App, DNS, DHCP, Multimedia, MSDE, POP3, SMTP dll. •4-way SMP 8 node cluster •Kegunaan organisasi besar. •Menyokong Microsoft Metadirectory Services (MMS). •Hot Add memory •Window system Resource manger (WSRM)

Web Edition

≤2G

2

Standard Edition

≤ 4G

4

Enterprise Edition 32bit Enterprise Edition 64bit Datacenter Edition 32bit Datacenter Edition 64bit

≤32G

8 64 Intel Itanium

≤ 512G

≤64G

≤ 512G

8 ≤ CPU ≤ 32 •8 node cluster •Kegunaan organisasi besar (bank, Petronas, 8 ≤ CPU ≤ Shell) 64 •Data dengan server (oem) Intel Itanium
3/4

KEPERLUAN PERKAKASAN MINIMUM Sebelum kita membuat installation kita perlu sediakan perkaksan yang memenuhi keperluan minimum untuk Window Server 2003. Keperluan minimum Window Server 2003 adalah: • • • CPU : 133Mhz RAM : 128MB HDD : 1.25 GB

Walaubagaimanapun, anda digalakkan menggunakan perkakasan bersepesifikasi berikut: • • • CPU : 550Mhz RAM : 256MB HDD : 2 GB

CIRI-CIRI PENAMBAHBAIKAN WINDOW SERVER 2003 1. Internet Information Services (IIS) v6.0 – WINDOW 2000 menggunakan IIS5 2. Firewall Bina Dalam. Lebih banyak service yang disable secara default. 3. Penambahbaikan kepada Message Queuing. 4. “Manage Your Server” Wizard 5. Penambahbaikan kepada Active Direcotry. 6. Penambahbaikan kepda group policy. 7. Menydiakan sistem sokongan untuk restore fail yang hilang.

4/4

A 1.3 WINDOW 2003 ADMINSTRATION
Folder Group terletak di dalam Console “Local User and Group” mempamerkan default local group dan juga default local user. Default user group ini dibina secara automatik apabila Window 2003 diinstall. Jika user dimasukkan atau menyertai local group ini, user diberikan kebenaran untuk melakukan tugasan (task) yang berkenaan sahaja. Anda boleh menambah group mengikut keperluan anda. DEFAULT USER ACCOUNT Apabila instalasi Window 2003 telah selesai, 3 akaun dalaman akan terbina secara default (sedia ada). Akaun User Administrator Penerangan Akaun administrator mempunyai kawalan penuh terhadap server dan boleh memberikan kebenaran dan tahap capaian kepada user lain. Akaun ini hendaklah digunakan jika hanya sesuatu tugasan itu memerlukan kebenaran administrator. Adalah disyorkan akaun ini di set dengan katakunci (password) yang sukar. Akaun administrator adalah kumpulan kepada “Administrator Group” di dalam server. Akaun ini tidak boleh dipadam atau di pindah. Tetapi ianya boleh dinamakan dengan nama yang lain atau di ‘disable’ kan. Adalah disyorkan, anda membuat satu user akaun sendiri dan masukkan akaun anda ke dalam “Administrator Group” setelah anda siap siap membuat instalasi window. Dan gunakan akaun anda sendiri untuk logon ker server. Guest Akaun ini digunakan oleh orang yang tidak ada akaun sebenar pada server. Secara default, akaun ini di‘disable’kan. User yang akaun-nya di‘disable’kan, boleh guna akaun guest. Akaun ini tidak memerlukan password. Secara default akaun guest adalah ahli kumpulan Guest Group, dan ini memberikan kebenaran kepada user untuk logon ke server. Sebarang perubahan yang ingin dilakukan pada server memerlukan kebenaran administrator. Akaun ini sekejap ada sekejap tidak ada. Bila user mohon untuk buat “Remote Assistance”, baru server akan bina akaun ini secara automatic. Akaun ini diuruskan oleh “Remote Desktop Help Session Manager”. Capaian ke computer sangat terhad. Selepas tidak mengunakan Remote Assistance akaun ini automatic dipadam.
1/4

‘HelpAssistant’

DEFAULT LOCAL GROUP Jadual di bawah menunjukkan penerangan berkenaan local group dan juga kebenaran tugasan/task yang boleh dilakukan oleh user di local server. Kebenaran ini adalah berdasarkan local security policy sahaja. Bil Group 1 Administrator Penerangan Ahli kepada group ini mempunyai kawalan penuh keatas server dan boleh memberikan kebenaran kepada user lain untuk melakukan task mengikut keperluan. Secara default, user administrator (admin) adalah ahli kepada group administrator. Apabila Server ini menyertai domain, admin bagi domain secara automatik akan menjadi ahli kepada group administrator server ini. Oleh kerana group ini mempunyai kuasa penuh, berhati-hatilah ketika menambah ahli group ini. Kebenaran 1. Membuat capaian ke server melalui network. 2. Mengubah kuota RAM untuk sesuatu proses. 3. Logon secara local. 4. Logon melalui “Terminal Services”. 5. Backup dan restore. 6. Menukar masa dan tarikh server. 7. Debug program. 8. Shutdown server secara remote. 9. Shutdown server. 10. Pemilik kepada semua objek dalam server. Ahli kepada group ini boleh 1. Membuat capaian buat backup dan restore fail-fail ke server melalui di dalam server, tanpa network. mengambil kira kebenaran yang 2. Logon secara ada pada fail tersebut. local. 3. Backup dan restore fail dan direktori. 4. Shutdown server.

2

Backup Operator

3

DHCP Administrator

Ahli group ini mempunyai capaian administrator kepada perkhidmatan DHCP Server sahaja. User boleh mengurus DHCP menggunakan “DHCP server console”.
2/4

Bil Group 4 DHCP User

Penerangan Ahli ini boleh membuat capaian ke maklumat DHCP secara baca sahaja (read-only). 5 Guest Ahli group ini mempunyai profil sementara setiap kali logon ke server. Setiap kali logoff, profil akan dipadam dan logon semula dengan profil baru. 6 HelpServicesG Ahli group ini membolehkan roup user menggunakan aplikasi Remote Assistance. 7 Network Ahli group ni boleh membuat Configuration perubahan/kemaskini maklumat Operators TCP/IP pada sever. 8 Performance Ahli group ini boleh monitor Monitor User prestasi server secara local atau remote. 9 Performance Ahli Group ini boleh mengurus Log User pembilang prestasi, log dan amaran secara local dan remote. 10 Power User Ahli group ini boleh bina akaun user, kemaskini dan padam akaun yang ahli telah bina. Ahli boleh buat ‘sharing’ dan mengurus fail sharing masingmasing. 11 Print Operator Ahli group ini boleh mengurus pencetak dan giliran cetak (print queue). 12 Remote Ahli group ini boleh logon ke Desktop Users server secara remote. 13 Replicator 14 Terminal Server Users Ahli group ini menyokong aktiviti replication. Ahli group ini mengandungi user yang sedang logon ke server menggunakan Terminal Services.

Kebenaran

1. Capaian ke server secara remote dan local. 2. Tukar date/time 3. Shutdown server.

1. Logon ke server melalui Terminal Services.

3/4

Bil Group 15 Users

16 WINS Users

Penerangan Ahli group ini boleh melakukan task biasa seperti menggunakan aplikasi, menggunakan pencetak local dan network. User tidak boleh install pencetak dan kongsi direktori. User yang baru dibina akan secara automatik menjadi ahli group ini. Ahli kepada group ini dibenarkan baca sahaja WINS.

Kebenaran 1. Membuat capaian ke server melalui network. 2. Logon secara local.

4/4

A 1.4 LINUX ESSENTIALS
Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan bagi merujuk kepada keseluruhan edaran Linux yang selalunya disertakan perisian-perisian lain sekali dengan Sistem pengendalian. Contoh-contoh perisian adalah seperti pelayan web, bahasa pengaturcaraan, pangkalan data, persekitaran desktop (seperti GNOME dan KDE), dan suite pejabat seperti OpenOffice.org. Edaran-edaran Linux telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi kepopularan, sehingga lebih popular daripada versi UNIX yang merupakan perisian hak milik dan mula mencabar dominasi Microsoft Windows dalam sesetengah perkara. Linux menyokong sebahagian besar perkakasan komputer dan telah diguna di dalam pelbagai peralatan daripada komputer peribadi ke superkomputer dan sistem terbenam (seperti telefon mudahalih dan perakam video peribadi Tivo).

Tux si burung penguin, maskot inti Linux Pada mulanya, ia dibangunkan dan digunakan oleh peminatnya sahaja. Kini Linux telah mendapat sokongan daripada syarikat-syarikat besar seperti IBM, dan Hewlett-Packard. Para penganalisa menujukan kejayaannya ini disebabkan ianya tidak bergantung kepada vendor (vendor-independence), kos perkakasan yang rendah, dan kepantasannya berbanding versi UNIX, serta faktor keselamatan dan kestabilannya berbanding dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti kepada keberkesanan model pembangunan sumber terbuka. SEJARAH Kernel Linux pada awalnya ditulis sebagai hobi oleh pelajar universiti Finland Linus Torvalds yang belajar di Universiti Helsinki, sebagai menyerupai kernel Minix yang bebas dan boleh sunting. (Minix adalah projek pelajaran menyerupai UNIX direka untuk mudah dan bukannya untuk kegunaan perniagaan.) Versi 0.01 dikeluarkan ke Internet pada September 1991, Versi 0.02 pada 5 Oktober 1991.

1/5

Berikutnya, beribu orang penulis perisian sukarelawan seluruh dunia telah menyertai projek ini. Lihat juga The Cathedral and the Bazaar, rencana terkenal mengenai model pembangunan kernel Linux dan aturcara seumpamanya. Sejarah sistem pengoperasian berasaskan Linux berkait-rapat dengan projek GNU, projek perisian bebas terkenal diketuai oleh Richard Stallman. Projek GNU bermula pada 1983 untuk membangunkan sistem pengoperasian seperti Unix lengkap pengkompil, aturcara aplikasi, utiliti pembangunan dan seterusnya dikarang sepenuhnya dengan Perisian Bebas. Pada 1991, apabila versi pertama kerangka Linux ditulis, projek GNU project telah menghasilkan hampir kesemua komponen sistem ini kecuali kernel. Torvalds dan pembangun kernel seperti Linux menyesuaikan kernel mereka supaya dapat berfungsi dengan komponen GNU, dan seterusnya mengeluarkan Sistem Pengoperasian yang cukup berfungsi. Oleh itu, Linux melengkapkan ruang terakhir dalam rancangan GNU. Walaupun kernel Linux dilesenkan di bawah GNU General Public License, ia bukannya sebahagian daripada projek GNU. Tux, seekor Penguin, merupakan logo dan maskot bagi Linux. Linux adalah tandaniaga (SN: 1916230) yang dimiliki oleh Linus Torvalds. Ia didaftar sebagai "Perisian sistem pengoperasian komputer bagi penggunaan komputer dan operasi". Tandaniaga ini diletak setelah berlaku suatu kejadian di mana seorang peguam bernama William R Della Croce Jr mula menghantar surat kepada para pengedar Linux yang mendakwa tandaniaga Linux adalah kepunyaannya serta meminta royalti sebanyak 10% daripada mereka. Para pengedar Linux mula mengumpul sumber serta membuat rayuan agar tandaniaga yang asal diberi kepada Linus Torvalds. Perlesenan tandaniaga Linux sekarang dikendali oleh Linux Mark Institute. DISTRIBUSI LINUX Terdapat banyak edaran atau distribusi Linux (lebih dikenali sebagai Distro), yang dibangunkan oleh individu, koperasi, dan pertubuhan lain. Setiap satunya mungkin disertakan dengan perisian sistem dan program aplikasi tambahan, di samping menyertakan suatu program yang memasang keseluruhan sistem dalam komputer baru. Teras bagi setiap edaran Linux termasuk Kernel Linux, koleksi perisian daripada projek GNU (atau projek lain), shell, dan aturcara utiliti seperti pustaka (libraries), Pengkompil, dan Pengedit (editor). Kebanyakan sistem juga menyertakan aturcara dan utiliti yang bukan-GNU, bagaimanapun aturcara-aturcara tersebut boleh diasingkan dan masih menyediakan sistem ala-Unix. Beberapa contoh adalah aturcara dan utiliti daripada BSD dan Sistem Tetingkap-X (X-Window System). X menyediakan Antaramuka Grafik (GUI) yang asas bagi sistem Linux. Kebanyakan Linux menyokong pelbagai bahasa pengaturcaraan. Perisian Core System seperti libraries dan utiliti asas biasanya diolah dalam bentuk bahasa pengaturcaan C. Perisian Enterprise selalunya ditulis dalam C, C++, Java, Perl, Ruby atau Python.

2/5

APLIKASI SISTEM PENGOPERASIAN BERASASKAN LINUX Pengguna Linux, yang secara tradisinya perlu memasang dan melakukan konfigurasi terhadap sistem sendiri, lebih cenderung terhadap teknologi berbanding pengguna Microsoft Windows atau Mac OS. Mereka sering mendapat gelaran "hacker" atau "geek". Bagaimanapun stereotaip begini semakin kurang dengan peningkatan sifat ramahpengguna dan berleluasannya pengguna edaran Linux. Linux telah membuat pencapaian yang agak baik dalam pasaran komputer pelayan (server) dan komputer guna-khas (special purpose). Contohnya, mesin render imej, dan servis web. Linux juga mula popular dalam pasaran komputer "desktop". Linux merupakan asas kepada kombinasi perisian-pelayan LAMP, kependekan daripada Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP,Python. LAMP telah mencapai kepopularan yang luas di kalangan pembangun Web. Linux juga sering digunakan sebagai Sistem Pengoperasian Benam. Kos Linux yang murah memungkinkan penggunaannya dalam peralatan seperti Simputer, iaitu komputer kos rendah yang disasarkan pada penduduk berpendapatan rendah di Negara-negara Membangun. Dengan Persekitaran Desktop seperti KDE dan GNOME, Linux menawarkan Antaramuka Pengguna yang lebih menyerupai Apple Macintosh atau Microsoft Windows daripada Antaramuka Baris Arahan seperti Unix. Justeru itu, lebih banyak perisian grafik boleh didapati pada Linux, yang menawarkan kebanyakan fungsi yang ada pada aturcara komersil. PASARAN LINUX Linux yang pada awalnya hanya merupakan sistem pengoperasian yang digunakan oleh peminat komputer, telah menjadi sistem yang lebih Ramah-pengguna, dengan antaramuka grafik yang pelbagai serta aplikasi yang lebih memiripi sistem pengoperasian konsumer lain, daripada baris arahan Unix. Namun kesan ini telah menimbulkan kritikan ramai, begitu juga daripada penyokong Linux. Mereka berpendapat yang Linux dan projek perisian bebas masih belum mencapai faktor ke'bolehpakai'an yang memuaskan. Persoalan tentang ke'bolehpakai'an Linux berbanding Windows atau Macintosh masih menjadi isu perdebatan yang hangat. Pasaran Linux dalam komputer "desktop" masih agak kecil tapi semakin berkembang. Menurut Syarikat Penyelidikan Pasaran IDC, bahagian pasaran bagi Linux pada tahun 2002 adalah 25% bagi pasaran pelayan, dan 2.8% bagi pasaran Komputer Peribadi. Bagi mereka yang hanya biasa menggunakan Windows atau Macintosh, Linux mungkin kelihatan lebih sukar disebabkan perbezaan dalam melakukan pelbagai kerja komputer. Malahan itu, lebih mudah untuk mencari sokongan teknikal bagi Windows atau Mac OS berbanding Linux. Tambahan lagi, secara lazimnya pengguna perlu menukar perisian yang sering digunakan, disebabkan perisian tersebut tidak didapati dalam Linux (atau pilihan yang agak terhad, terutamanya permainan komputer). Faktor lain adalah sifat ragu-ragu pengguna yang berasa susah hendak melepaskan sistem pengoperasian mereka (ramai pengguna masih menggunakan versi Windows yang lama). Selain itu, kebanyakan komputer didatangkan dengan Windows sedia dipasang (preinstalled). Faktor-faktor ini menyebabkan perkembangan Linux yang agak perlahan.
3/5

Walaubagaimanapun, kelebihan Linux seperti kos rendah, kelemahan sekuriti yang kurang, dan tidak bergantung pada vendor (lack of vendor lock-in), telah menggalakkan penggunaan yang meluas di kalangan koperasi dan kerajaan. Dalam situasi ini, halangan yang disebut di atas dapat dikurangkan kerana hanya aplikasi/aturcara yang terhad digunakan, serta kerja pentadbiran komputer (administration) dikendalikan oleh sekumpulan pekerja pakar IT yang sedikit. Terdapat pelbagai kajian yang dilakukan terhadap kos serta ke'bolehpakai'an Linux. Relevantive, (sebuah syarikat berpusat di Berlin, yang mengkhusus dalam rundingan syarikat tentang ke'bolehpakai'an perisian, serta servis web), telah membuat kesimpulan bahawa ke'bolehpakai'an Linux bagi kerja-kerja berkaitan komputer "desktop" adalah hampir sama dengan Windows XP. Bagaimanapun, kajian oleh IDC (yang dibiayai oleh Microsoft) membahaskan bahawa Linux mempunyai kos pemilikan (Total Cost of Ownership) yang lebih tinggi berbanding Windows. Linux juga sering dikritik disebabkan jadual pembangunannya yang tidak dapat diduga. Secara langsung, menyebabkan pengguna Enterprise kurang selesa dengan Linux berbanding dengan sistem pengoperasian lain (Sumber:Marcinkowski, 2003). Pilihan yang banyak dalam edaran Linux juga dikatakan mengelirukan konsumer, dan vendor perisian. PEMASANGAN (INSTALLATION) Proses pemasangan yang sukar sering-kali menjadi penghalang bagi pengguna baru, namun proses ini adalah lebih mudah hari ini. Dengan penerimaan Linux oleh beberapa pengeluar PC (Komputer Peribadi) terbesar, komputer yang disedia-pasang dengan edaran Linux boleh didapati. Terdapat juga edaran Linux yang membenarkan Linux dibut (boot) secara terus daripada Live CD tanpa perlu memasangnya ke dalam Cakera keras. Contoh-contoh edaran Linux berbentuk Live CD adalah Knoppix/Gnoppix dan Gentoo. Imej ISO bagi CD untuk edaran Linux tersebut biasanya boleh dimuat turun daripada Internet, ditulis ke CD, dan seterusnya membutkan CD tersebut. Linux juga boleh dibutkan menerusi rangkaian, menerusi Cakera liut, atau menerusi Kad Rangkaian. KONFIGURASI Konfigurasi atau pentadbiran bagi kebanyakan ketetapan(setting) Linux seringkali perlu dilakukan menerusi penyuntingan fail teks dalam direktori /etc. Terdapat juga aturcara seperti Linuxconf dan GNOME System Tools yang bertujuan memudahkan kerja ini dengan menyediakan antaramuka grafik. Namun baris arahan merupakan cara paling lazim digunakan.

4/5

SOKONGAN Sokongan bagi Linux biasanya didapatkan menerusi peer(dalam konteks ini bermaksud rakan dalam talian) - pengguna Linux lain di dalam forum internet, newsgroup dan senarai mel. Kumpulan Pengguna Linux (LUG, Linux User Group) telah ditubuhkan di sepelosok dunia bagi membantu pengguna tempatan (local user), pengguna baru, dan pengguna berpengalaman. Bantuan termasuk pemasangan, penggunaan, penyelenggaraan serta menggalakkan perkembangan sistem Linux. Pembekal komersil bagi edaran Linux secara umumnya mengamalkan model perniagaan dengan menyediakan sokongan. Sokongan parti ketiga juga sedia ada. "GNU/LINUX" Disebabkan aturcara-aturcara daripada projek sistem pengoperasian bebas GNU - tanpa ini sistem Linux tidak akan menyerupai sistem Unix dalam perspektif pengguna - Richard Stallman daripada GNU/FSF memohon agar kombinasi sistem (projek GNU dan kernel Linux), digelar sebagai "GNU/Linux". Pengguna edaran Linux daripada projek Debian lebih cenderung mengguna nama tersebut. Kebanyakan pengguna lebih mudah mengguna istilah "Linux".

5/5

A 1.5 LINUX ADMINISTRATION
Linux, pada kebiasaanya di install tanpa GUI. Oleh yang demikian kita harus tahu serba sedikit bagaimana untuk buat konfigurasi menggunakan terminal atau command. Walaubagainapun ada Linux Server yang diinstall bersama GUI seperti RedHat Enterprise. Untuk mengoptimumkan penggunaan server berasaskan linux adaalh lebih baik kita install server dengan service yang diperlukan sahaja. LINUX FILE DIRECTORY

Directory / /home /dev /etc /etc/init.d /usr/bin /bin /usr/sbin /sbin /usr/include /usr/include/g++

Keterangan root directory, starting point of the directory tree (private) directories of users device files that represent hardware components important files for system configuration boot scripts generally accessible programs programs needed early in the boot process programs reserved for the system administrator programs reserved for the system administrator and needed for booting header files for the C compiler header files for the C++ compiler
1/8

Directory /usr/share/doc /usr/share/man /usr/src /usr/src/linux /tmp, /var/tmp /usr /var /var/log /var/adm /lib /proc /sys /usr/local /opt

Keterangan various documentation files system manual pages (man pages) source code of system software kernel source code temporary files all application programs configuration files (such as those linked from /usr) system log files system administration data shared libraries (for dynamically linked programs) process file system “system” file system where all device information for the kernel is gathered local, distribution-independent extensions optional software, larger add-on program packages (such as KDE, GNOME, Netscape)

LINUX BASH COMMAND alias apropos awk break builtin bzip2 cal case cat cd cfdisk chgrp chmod chown chroot cksum clear cmp comm command continue cp cron Create an alias Search Help manual pages (man -k) Find and Replace text, database sort/validate/index Exit from a loop Run a shell builtin Compress or decompress named file(s) Display a calendar Conditionally perform a command Display the contents of a file Change Directory Partition table manipulator for Linux Change group ownership Change access permissions Change file owner and group Run a command with a different root directory Print CRC checksum and byte counts Clear terminal screen Compare two files Compare two sorted files line by line Run a command - ignoring shell functions Resume the next iteration of a loop Copy one or more files to another location Daemon to execute scheduled commands
2/8

crontab csplit cut date dc dd declare df diff diff3 dig dir dircolors dirname dirs du echo egrep eject enable env ethtool eval exec exit expand export expr false fdformat fdisk fgrep file find fmt fold for format free fsck ftp function gawk getopts grep groups gzip hash head history

Schedule a command to run at a later time Split a file into context-determined pieces Divide a file into several parts Display or change the date & time Desk Calculator Data Dump - Convert and copy a file Declare variables and give them attributes Display free disk space Display the differences between two files Show differences among three files DNS lookup Briefly list directory contents Colour setup for `ls' Convert a full pathname to just a path Display list of remembered directories Estimate file space usage Display message on screen Search file(s) for lines that match an extended expression Eject removable media Enable and disable builtin shell commands Environment variables Ethernet card settings Evaluate several commands/arguments Execute a command Exit the shell Convert tabs to spaces Set an environment variable Evaluate expressions Do nothing, unsuccessfully Low-level format a floppy disk Partition table manipulator for Linux Search file(s) for lines that match a fixed string Determine file type Search for files that meet a desired criteria Reformat paragraph text Wrap text to fit a specified width. Expand words, and execute commands Format disks or tapes Display memory usage File system consistency check and repair File Transfer Protocol Define Function Macros Find and Replace text within file(s) Parse positional parameters Search file(s) for lines that match a given pattern Print group names a user is in Compress or decompress named file(s) Remember the full pathname of a name argument Output the first part of file(s) Command History
3/8

hostname id if ifconfig import install join kill less let ln local locate logname logout look lpc lpr lprint lprintd lprintq lprm ls lsof make man mkdir mkfifo mkisofs mknod more mount mtools mv netstat nice nl nohup nslookup passwd paste pathchk ping popd pr printcap printenv printf ps pushd

Print or set system name Print user and group id's Conditionally perform a command Configure a network interface Capture an X server screen and save the image to file Copy files and set attributes Join lines on a common field Stop a process from running Display output one screen at a time Perform arithmetic on shell variables Make links between files Create variables Find files Print current login name Exit a login shell Display lines beginning with a given string Line printer control program Off line print Print a file Abort a print job List the print queue Remove jobs from the print queue List information about file(s) List open files Recompile a group of programs Help manual Create new folder(s) Make FIFOs (named pipes) Create an hybrid ISO9660/JOLIET/HFS filesystem Make block or character special files Display output one screen at a time Mount a file system Manipulate MS-DOS files Move or rename files or directories Networking information Set the priority of a command or job Number lines and write files Run a command immune to hangups Query Internet name servers interactively Modify a user password Merge lines of files Check file name portability Test a network connection Restore the previous value of the current directory Prepare files for printing Printer capability database Print environment variables Format and print data Process status Save and then change the current directory
4/8

pwd quota quotacheck quotactl ram rcp read readonly remsync return rm rmdir rsync screen scp sdiff sed select seq set sftp shift shopt shutdown sleep sort source split ssh strace su sum symlink sync tail tar tee test time times touch top traceroute trap tr true tsort tty type ulimit

Print Working Directory Display disk usage and limits Scan a file system for disk usage Set disk quotas ram disk device Copy files between two machines. read a line from standard input Mark variables/functions as readonly Synchronize remote files via email Exit a shell function Remove files Remove folder(s) Remote file copy (Synchronize file trees) Terminal window manager Secure copy (remote file copy) Merge two files interactively Stream Editor Accept keyboard input Print numeric sequences Manipulate shell variables and functions Secure File Transfer Program Shift positional parameters Shell Options Shutdown or restart linux Delay for a specified time Sort text files Run commands from a file `.' Split a file into fixed-size pieces Secure Shell client (remote login program) Trace system calls and signals Substitute user identity Print a checksum for a file Make a new name for a file Synchronize data on disk with memory Output the last part of files Tape ARchiver Redirect output to multiple files Evaluate a conditional expression Measure Program running time User and system times Change file timestamps List processes running on the system Trace Route to Host Run a command when a signal is set(bourne) Translate, squeeze, and/or delete characters Do nothing, successfully Topological sort Print filename of terminal on stdin Describe a command Limit user resources
5/8

umask umount unalias uname unexpand uniq units unset unshar until useradd usermod users uuencode uudecode v vdir vi watch wc whereis which while who whoami Wget xargs yes .period ###

Users file creation mask Unmount a device Remove an alias Print system information Convert spaces to tabs Uniquify files Convert units from one scale to another Remove variable or function names Unpack shell archive scripts Execute commands (until error) Create new user account Modify user account List users currently logged in Encode a binary file Decode a file created by uuencode Verbosely list directory contents (`ls -l -b') Verbosely list directory contents (`ls -l -b') Text Editor Execute/display a program periodically Print byte, word, and line counts Report all known instances of a command Locate a program file in the user's path. Execute commands Print all usernames currently logged in Print the current user id and name (`id -un') Retrieve web pages or files via HTTP, HTTPS or FTP Execute utility, passing constructed argument list(s) Print a string until interrupted Run commands from a file Comment / Remark

LINUX BASH SYNTAX : VI EDITOR COMMANDS Switch to Text or Insert mode: Open line above cursor Insert text at beginning of line O Insert text after cursor a Append text at line end A

I Insert text at cursor i Open line below cursor o

Switch to Command mode: Switch to command mode <ESC>

6/8

Cursor Movement (command mode): Scroll Backward 1 screen Scroll Up 1/2 screen Go to beginning of line 0 Go to line n Scroll Down 1/2 screen Scroll Forward 1 screen Go to last line Scroll by sentence f/b Scroll by word f/b () wb Move left, down, up, hjkl Left 6 chars right Directional Movement Arrow Keys Go to line #6 6h 6G <ctrl>b <ctrl>u nG <ctrl>d <ctrl>f G Go to end of line $

Go to line number ## :##

Deleting text (command mode): Change word Delete word cw dw Replace one character r Delete text at cursor Delete current to end of line x D Delete entire line (to buffer) Delete 5 lines (to buffer) Delete lines 5-10 Editing (command mode): Copy line Paste above current line Paste below current line Search backward for string % (entire file) s (search and replace) /old text with new/ c (confirm) g (global all) Repeat last command yy P p Search forward for string Move lines 4-5/paste :4,5m 6 after 6 Join previous line J Find next string /string n occurrence Copy n lines nyy Copy lines 1-2/paste :1,2t 3 after 3 dd 5dd :5,10d

?string : %s/oldstrin g/newstring /cg .

Ignore case during search

:set ic

Undo previous command

u

Undo all changes to U line
7/8

Save and Quit (command mode): Save changes to buffer :w Save changes and quit vi Quit without saving :wq :q! Save file to new file Save lines to new file :w file :10,15w file

8/8

A 1.6 INSTALASI WINDOW SERVER 2003
Keperluan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. CD Window Server 2003 (Win2k3) yang ‘bootable’ CD Drive Pentium 133MHz NIC 2GB HDD 128MB RAM

Langkah – langkah 1. 2. 3. 4. Masukkan CD Win2k3 kedalam CD Drive. ‘On’ kan sistem (PC / Laptop / Server). Setelah seketika akan terpamer ayat “Pres any key to boot from CD....”. Tekan mana-mana kekunci pada keyboard.

Rajah 1

Rajah 2 5. Tekan butang a. ENTER untuk install Win2k3 Baru. b. R untuk repair. c. F3 untuk batalkan instalasi. Untuk tujuan instalasi ini kita tekan butang ENTER.

1/6

Rajah 3 6. Akan terpamer Perjanjian untuk penggunaan Win2k3. Tekan butang a. F8 untuk setuju. b. ESC untuk tidak bersetuju. c. Page DOWN untuk membaca muka berikutnya. Untuk tujuan instalasi tekan butang F8. (Tiada Pilihan)

Rajah 4 7. Paparan seperti Rajah 4 adalah bagi memilih lokasi dan saiz HDD tempat Win2k3 akan diinstall. a. Untuk install terus ke dalam HDD yang dipilih secara automatik, tekan butang ENTER. b. Untuk membina partition pada HDD yang dipilih tekan butang ‘C’. c. Untuk buang / delete partition sedia ada, tekan butang ‘D’. Untuk tujuan instalasi ini tekan butang ENTER.

Rajah 5 8. Komputer akan fomat HDD. 2 pilihan diberikan, samada ‘quick format’ atau format biasa. Format biasa akan buang semua data dan membuat
2/6

imbasan terhadap ‘bad sector’. Bagi ‘quick format’ pula data akan dibuang tetapi imbasan terhadap ‘bad sector’ tidak dilakukan. Bagi tujuan latihan ini kita gunakan ‘quick format’ untuk menjimatkan masa. Tekan butang ENTER untuk meneruskan proses.

Rajah 6 9. Setelah HDD diformat komputer akan buat salinan fail Win2k3 ke HDD.

Rajah 7 10. Selepas semua fail yang diperlukan untuk instalasi di salin ke HDD, komputer akan restart. Apabila sampai ayat “Pres any key to boot from CD...”. Jangan tekan apa-apa butang. Rajah 8

Rajah 9 11. Apabila tetingkap “Regional and Language Options” seperti di rajah sebelan terpamer. Klik butang Next.

3/6

Rajah 10 11. Apabila Tetingkap “Personalize Your Software” terpamer seperti di dalam Rajah 11, taipkan Nama dan Syarikat di ruang yang disediakan. Klik butang Next.

Rajah 11 12. Masukkan No Produk (25 aksara). Klik butang Next.

Rajah 12

Rajah 13 13. Pilih jenis Lesen. Tekan butang Next.

4/6

14. Masukkan Nama Komputer dan katalaluan bagi “System Administrator” dan klik butang Next.

Rajah14

Rajah 15 15. Pilih “Time Zone” dan klik butang Next. 16. Pada tetingkap “Networking Settings”, pilih typical settinng dan klik butang Next.

Rajah 16

Rajah 17 17. Pada tetingkap “Workgroup or Computer Domain” klik butang Next.

5/6

Rajah 18

Rajah 19 18. Setelah selesai instalasi, server akan restart dan akan terpamer “Login screen” seperti Rajah 19. 19. Taipkan kata laluan bagi administrator dan klik butang OK.

Rajah 20.

Rajah 21: Antaramuka Window Server 2003

6/6

A 1.7 INSTALL SME SERVER
KEPERLUAN 1. SME LINUX CD KIT 2. PC LANGKAH-LANGKAH 1. Masukkan CD kedalam PC. 2. “On” kan PC. 3. PC akan boot dari CD.

4. Tekan butang Enter.

5. Server scan cd untuk buat pemeriksaan. Pilih OK

1 / 10

6. Klik OK.

7. Jika ada cd lain untuk di test klik butang test. Untuk install klik butang Continue.
2 / 10

8. Pilih Bahasa = English.

9. Pilih layout Keyboard = us.

10. Server akan pamer tetingkap warning persediaan proses format HDD. Klik Yes.
3 / 10

11. Pilih zon masa = Asia / Kuala Lumpur

4 / 10

12. Reboot Server

13. Server akan soal berkenaan Restore From Backup. Pilih 'No'.

5 / 10

14. Masukkan password yang sesuai. Contoh: P@ssw0rd

15. Masukkan password yang sama sekali lagi untuk pempastian.

16. Masukkan Primary Domain Name = tks.com

6 / 10

17. Masukkan Nama Server

18. Masukkan Alamat IP = 192.168.0.20

19. Masukkan Subnet mask = 255.255.255.0

7 / 10

20. Pilih operation mode = Server Only

21. Masukkan default gateway = 192.168.0.1

22. Set DHCP server configuration = Off

8 / 10

23. Masukkan alamat IP DNS = 192.168.0.5

24. Activate configuration changes = Yes

9 / 10

25. Login sebagai = root, password = P@ssw0rd

10 / 10

A 2.1 TYPE OF SERVER AND SPESIFICATION
JENIS-JENIS SERVER (FIZIKAL) Sehingga 2008 terdapat 3 jenis server: 1. Tower Server 2. Rack-Mounted Server 3. Blade Server Tower Server

Server ini adalah server yang paling asas. secara fizikal boleh digambarkan seperti PC atau workstation. Server ini ditempatkan dilantai atau di meja. Ada server yang mempunyai kaki/tapak bagi memberikan kesetabilan kerana server ini sangat berat. Server ini mempunyai monitor, keyboard dan mouse yang disambung secara individu. Bermaksud setiap server menpunyai monitor. Keyboard dan mouse sendiri.

1/9

Rack Mounted Server

Server jenis ini boleh digambarkan seperti kotak pizza. Server ini berketinggian minium 1.75” dan lebar 19”. 1.75” ini digambarkan sebagai ‘1U’ dimana ‘U’ adalah ‘Unit’. Server jenis ini boleh menjadi 1U, 2U 3U dan 4U. Walaubagaimanapun server ini perlu mempunyai peralatan tambahan iaitu rak server. Server jenis ini perlu diletakkan di dalam rak server. Kelebihannya server boleh diatur dengan teratur dan mengurangkan penggunaan runga jika terdapat banyak server.

2/9

Blade Server

Server ini adalah server terkecil tetapi berkuasa. Walaubagaimanapun server ini perlu dimasukkan kedalam casis yang khas. Casis ini mengandungi slot yang server blade boleh dimasukkan dengan mudah tanpa perlu ada penyambungan lain, seperti keayboard, maouse, monitor dan network. Blade server direka khusus untuk kemudahan “pasang dan buka”. Casis untuk server ini adalah dalam bentuk Rack-Mounted berukuran 10U. Dengan kehadiran blade server, lebih ruang lagi untuk server.

3/9

Perkakasan Tambahan Apabila pengguna membuat pembelian server, server tidak didatangkan dengan monitor, keyboard dan mouse seperti membeli PC. Oleh yang demikian pengguna perlu tambah di dalam spesifikasi pembelian kita. Pada kebiasaanya semua server di dalam bilik server disambungkan kepada satu alat yang dinamakan KVM (Keyboard - VGA – Mouse) Switch. Server ini disusun didalam rak server dan mberkongsi 1 monitor, 1 keyboard dan 1 mouse. Setiap mouse, keyboard dan monitor server dihubungkan kepada KVM Switch. Output KVM ini disambung pula ke mouse, keyboard dan monitor. Pengguna perlu pilih untuk pamer server yang tertentu.

4/9

SPESIFIKASI PERKAKASAN SERVER Perkakasan server yang digunakan untuk menyokong Network Operating System adalah mengikut keperluan. Ada perkakasan yang dibina khusus untuk sesuatu perkakasan ada pula Network Operating System yang boleh di install di mana – mana perkakasan. Berikut adalah spesifikasi server yang perlu diambil kira apabila ingin membuat satu instalasi Network Operating System. 4. CPU / Pemproses / Processor e. Jenis f. Kelajuan CPU g. Bilangan CPU 8. Memory i. Jenis j. Saiz memory k. Saiz maksimum l. Bilangan Slot 13. Storage n. Jenis Storage o. Saiz Storage p. Kelajuan Storage q. HDD Contoller 18. Jenis Casis 19. Optical Drive 20. Chipset (Mainboard) 21. Network Interface Card 22. Input/Output Port 23. Power Supply 24. Network Operating System 25. Jaminan

5/9

Server Processor Semua jenis processor boleh mejadi processor untuk server anda. Walaubagamanapun ia bergantung kepada service apa yang anda ingin bangunkan. Processor yang biasa digunakan bersama server adalah seperti berikut:

1. 2. 3. 4.

Intel Xeon Intel Itanium AMD Opteron Sun SPARC (Scalable Processor Architecture)

Server Processor didatang dengan 2 varian 1. 32 bit 2. 64 bit Ada Network Operating System yang dibina khusus untuk CPU 64 Bit. Sebagai contoh Window Server 2003 Enterprice 64 bit.

6/9

Server Memory Memory datang sekali dengan sever adalah jenis ECC. ECC bermaksud (Error Correction Codes). Pada kebiasaanya ia dipanggil ECC RAM (bergantung jenis RAM). ECC adalah kaedah yang digunakan untuk mengesan dan membetulkan error yang dihasilkan semasa penyimpanan atau penghantaran data. ECC memory biasanya digunakan di dalam server. Ini kerana server beroperasi dalam masa 24 jam sehari dan kebarangkalian untuk medatangkan error dalam penghantaran data adalah lebih tinggi. Memory Error ada 2 jenis 1. Hard 2. Soft Hard error disebabkan kerosakan semasa pembikinan memory dan tidak boleh di baiki. Manakala soft error berlaku akibat gangguan elektrikal semasa operasi server. Memory eoor yang tidak dibaiki dengan segera akan menjadikan server boleh “crash”. Ini bertentangan dengan prinsip server yang perlu “up” 24 jam. Oleh y ang demikian ECC memory adalah sangan sesuai dengan penggunaan dengan server. ECC emmory menggunakan 1. Kod Hamming, atau 2. Triple Modular Redundency sebagai kaedah mengesan error. Kaedah diatas dinamakan kod “Forward Error Correction” (FEC) dimana memory membuat pembetulan dengan sendiri. Memory lain akan minta sistem hantar data baru jika berlaku kerosakan data. Dengan kaedah ini, sistem boleh berjalan dengan lebih laju.

7/9

Storage Cakera Keras (Hard Disk) Hard Diks Drive (HDD) yang digunakan untuk server mestilah boleh “Hot Swap” bermaksud boleh dipasang semasa server sedang “on”. Sehingga kini server menggunakan 1. SCSI (Small Computer System Interface) HDD. SCSI adalah piawaian untuk sambungan secara selari (parallel). Satu SCSI Controller bolehsambung 4 hingga 8 drive. 2. SATA (Serial ATA) HDD adalah penambahbaikan kepada ATA harddisk. ATA menggunakan penghantaran data secara selari. SATA menukar penghantaran DATA kepada sesiri. SATA kini semakin popular kerana penghantaran data yang laju. 3. SAS (Serial Attach SCSI) adalah penambahbaikan kepada SCSI. Sebelun tahun 2009, SAS tidak begitu popular kerana kelajuan yang rendah benbanding SCSI. Bermula tahun 2009 SAS telah menjadi lebih laju dari SCSI dan semakin banyak digunakan dalam server. RAID Controller Secara asasnya RAID (Redundant Array of Independent Disks) mengabungkan 2 atau lebih HDD. Ia bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan mengelakkan kegagalan HDD. Operating System akan mlihat beberapa HDD ini sebagai satu HDD kerana RAID Controller akan membahagikan data mengikut jenis RAID ke HDD yang berkenaan.

8/9

Power Supply Power Suply untuk server biasanya ada 2. Power supply ini dipanggil Redundent Power Supply. Setiap 1 power supply dilengkapi dengan backup battery. Dengan 2 power supply server akan dipastikan sentiasa “up” jika salah satu power supply “down”

9/9

A 2.2 CONFIGURE SERVER SERVICE
DNS – DOMAIN NAME SYSTEM DNS / Sistem Penamaan Domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk distributed database di dalam jaringan komputer, sebagai contoh: Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan menyimpan data setiap email server yang menerima email untuk setiap domain. DNS menyediakan servis yang cukup penting untuk Internet, apabila komputer dan rangkaian bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan routing, manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain, adalah sukar bagi manusia untuk mngingati alamat IP berbanding nama host. Contoh: Pengguna akan membuka laman web www.ilplabuan.gov.my dan bukannya http://58.26.6.38. Sejarah Ringkas DNS Dahulu, setiap komputer di jaringan komputer menggunakan file HOSTS.TXT dari SIR (sekarang SIR International), yang memetakan sebuah alamat ke sebuah nama (secara teknikal, file ini masih ada - sebagian besar sistem operasi moden menggunakannya baik secara default mahupun melalui konfigurasi, dapat melihat Hosts file untuk menyamakan sebuah nama host menjadi sebuah alamat IP sebelum melakukan pencarian via DNS). Didalam OS Window, fail C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts. Hosts boleh didapati di dengan menaip alamat

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host localhost 58.26.6.38 www.ilplabuan.gov.my

Namun, sistem tersebut diatas mewarisi beberapa kelemahan, setiap kali sebuah alamat komputer berubah, setiap sistem yang hendak berhubungan dengan komputer tersebut harus melakukan update terhadap file Hosts.
1 / 11

Dengan berkembangnya rangkaian komputer, memudahkan sistem yang boleh dikembangkan: sebuah sistem yang boleh mengganti alamat host hanya di satu tempat, host lain akan mempelajari perubahan tersebut secara dinamik. Inilah DNS. Paul Mockapetris menemukan DNS di tahun 1983. Pada tahun 1984, 4 pelajar Universiti Berkely, Douglas Terry, Mark Painter, David Riggle dan Songnian Zhou mengaplikasikan DNS pada unix dan di teruskan usaha mereka oleh Ralph Campbell. Pada tahun 1985, Kevin Dunlap, dari Digital Equipment Corporation menulis semula DNS untuk linus ini dan diberikan nama BIND (Berkeley Internet Name Domain). Sehingga kini BIND digunakan secara meluas pada system berasaskan Unix. Perkataan yang yang berkaitan DNS DNS resolver, sebuah program klien yang run di komputer pengguna, yang membuat permintaan DNS. Recursive query, DNS melakukan pencarian, dan mengembalikan jawaban kepada resolver tersebut; Authoritative DNS server yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari recursor, baik dalam bentuk sebuah jawaban, ataupun dalam bentuk delegasi (Contoh: mengajukan ke authoritative DNS server lain) Bahagian pada Domain Name Domain name di Malaysia biasanya terbahagi kepada lebih 2 bahagian. Sebagai contoh: ilplabuan.gov.my (3 bahagian), yahoo.com (2 bahagian) ilplabuan gov my - 1 bahagian - 1 bahagian - 1 bahagian

Domain name ditulis dengan menggunakan ‘dot’ / ‘ . ’ untuk memisahkan setiap bahagian. Bahagian paling kanan pada domain name dipanggil Top-level-domain . Top-level-domain bagi ilplabuan.gov.my adalah ‘my’ Sub domain pula adalah bahagian selepas top-level-domain. Sebagai contoh, ‘gov.my’ adalah sub domain bagi domain ‘my’ dan ilplabuan.gov.my dalah sub domain bagi ‘gov.my’ Sub domain dibenarkan sehingga 127 level (secara teori). Secara praktiknya ia lebih pendek. Pendaftaran Domain Bagi membolehkan laman web anda dicapai dari internet, anda perlu daftar domain name anda kepada Mynic. Bayaran RM80 setahun perlu dijelaskan.

2 / 11

DOMAIN CONTROLLER Pengenalan Domain Controller adalah server yang mengawal semua sumber dan objek di dalam sesuatu network. Domain Controller wujud pada rangkaian komputer Window. Sejarah Dalam Window NT, satu domain controller yang di konfigurasi pada satu domain dipanggil Primary Domain Controller (PDC). Domain Controller lain yang terdapat pada domain yang sama dipanggil Backup Domain Controller (BDC). BDC boleh mengesahkan (authenticate) user dalam domain tetapi semua update ke domain hanya boleh dilakukan oleh PDC. Di dalam Window 2000, telah diperkenalkan Active Directory (AD), dimana menghapuskan kebanyakan konsep PDC dan BDC. Window 2003 Active Directory Active directory dalam Window Server 2003 adalah direktori struktur yang menyimpan maklumat objek pada network secara hirarki. Perkhidmatan Direktori adalah seperti Active Directory Domain Services yang menyimpan data yang ada didalam network untuk kegunaan user dan administrator. Objek yang disimpan didalam active directory adalah data yang boleh dikongsi seperti berikut:
• • • • •

Network users Komputer Printer Server Network Storage

Dengan adanya Active Directory ini, administrator boleh mengawal semua sumber yang dikongsi dengan satu logon sahaja. Polisi-polisi tertentu boleh dikenakan kepada user tertentu bagi mengawal sumber di dalam rangkaian.

3 / 11

E-MAIL SERVER Pengenalan Window 2003 Server secara default menyediakan sistem emel yang ringkas. Sistem emel ini boleh di konfigurasi dengan Domain Controller. Emel Server boleh dikonfigurasi dengan menggunakan POP3 atau SMTP. POP3 POP3 adalah Post Office Protocol 3. Ia adalah protocol piawai bagi mendapatkan emel. Protokol POP3 mengawal sambungan diantara “POP3 Email Client” dengan Server yang menyimpan emel. Perkhidmatan POP3 (POP3 Service) menggunakan protokol POP3 untuk mengambil emel dari server emel ke POP3 Emel Client. Protokol POP3 mempunyai 3 peringkat proses dalam menghubungkan server dengan client. 1. Authentication 2. Transaction 3. Update Semasa peringkat authentication, POP3 email client perlu pengesahan dari server sebelum penggunakan boleh mengambil emel mereka. Jika username dan password yang dimasukkan oleh pengguna padan dengan maklumat di dalam server, pengguna akan mendapat kebenaran untuk ke peringkat transaction. Jika tidak penggunakan akan mendapat mesej error dan tidak dibenarkan untuk mengambil emel. Untuk memastikan tiada kerosakan selepas pengguna membuat pengesahan, POP3 Service mengunci mailbox pengguna. Emel baru yang masuk kedalam mail box selepas pengguna authenticated (dan mail box telah di lock) tidak boleh diambil / muaturun sehingga sambungan di putuskan. Juga hanya 1 sambungan kepada mailbox pada satusatu masa. Tambahan sambungan, server akan tolak. Semasa peringkat transaction, pengguna menghantar arahan POP3 dan server menerima dan memberi maklum balas berdasarkan kepada protokol POP3. Mana-mana pengguna yang membuat arahan yang tidak diterima mengikut protokol POP3, pengguna akan menerima mesej error. Peringkat update akan menutup sambungan antara client dengan server. Ia adalah arahan terakhir yang client hantar. Selepas sambungan ditutup, emel yang di simpan akan memberikan maklum balas kepada server. Sebagai contoh: selepas pengguna berjaya mengambil emel, emel tersebut akan ditandakan untuk didelete dari server, kecuali user membuat konfigurasi berlainan.

4 / 11

Konsep Sistem Emel POP3 Sistem Emel POP3 mengandungi 3 komponen 1. POP3 Emel Client 2. Simple Mail Tranfer Protocol (SMTP) Service 3. POP3 service POP3 Emel Client POP 3 emel client adalah software yang digunakan untuk membaca, mengarang dan mengurus emel. POP3 emel client mengambil emel dari emel server dan menghantar ke komputer pengguna supaya ia boleh diurus oleh pengguna. Sebagai contoh emel client yang guna POP3 adalah Outlook Express. SMTP Service Sistem penghataran emel yang menghalakan emel dari penghantar kepada penerima menggunakan protokol SMTP. POP3 menggunakan SMTP service sebagai sistem penghantar. Emel dikarang di POP3 emel client, kemudian pengguna membuat sambungan ke rangkaian dan SMTP mengambil dan menghantar emel kepada emel server penerima. POP3 Service Sistem yang download emel dari emel server ke dalam komputer pengguna menggunakan protokol POP3. Protokol POP3 mengawal sambungan diantara POP3 emel client dengan server yang menyimpan emel. Adminitrator mengawal POP3 Service berdasarkan 3 peringkat pengurusan: 1. Mail Server 2. Email domain 3. Mailbox Mail Server Komputer yang diinstall dengan POP3 service. Pengguna membuat sambungan kepadanya untuk mengambil emel mereka. Emel Domain Emel Domain mestilah didaftarkan di Internet Service Provider (ISP) dan sama dengan maklumat mail eXchanger (MX) di DNS Server.

5 / 11

Mail Box Setiap mail box adalah milik user di dalam domain. Sebagai contoh ali@tks.com. Sistem Emel POP3

Di dalam rajah di atas, emel dihantarkan kepada sudirman@ilplabuan.gov.my menggunakan protokol SMTP. DNS server akan mencari domain bernama ilplabuan.gov.my. Emel dihantar ke Internet seperti langkah 2. Server mail.ilplabuan.gov.my akan menerima emel tersebut dan disimpan didalam mailbox. Pengguna akan buat sambungan ke mail server dengan memberikan username dan password ke mail server. Kemudian mail server akan authenticade ambil emel dan hantar ke client. Keselamatan Rangkaian POP3 dan SMTP adalah protokol yang tidak dibuat encryption. Jika seseorang membuat capaian kepada rangkaian yang sedang membuat sambungan POP3, mereka berkemungkinan boleh membaca emel anda! Untuk lebih selamat, sila guna pakai IPSec – Internet Protocol Security. IPSec adalah rangkakerja yang memastikan keselamatan perhubungan peribadi didalam Protokol Internet, ia menggunakan Crytographic Security Service.

6 / 11

ANTI-VIRUS SERVER Virus komputer di dalam istilah komputer ialah sejenis program parasit yang tertanam di dalam salah sebuah perisian atau program. Kebiasaannya ia disimpan atau terletak di kawasan tertentu di dalam disk yang dinamakan "boot sector". Apabila kita menjalankan perisian yang dijangkiti virus tersebut atau cuba mengakses disk yang dijangkiti akan mengaktifkan virus tersebut. Virus boleh diprogramkan untuk melakukan pelbagai perkara termasuklah menyalin diri mereka ke dalam program lain, memaparkan maklumat tertentu di monitor, memusnahkan fail maklumat atau memadam keseluruhan cakera keras "hard disk". Disamping itu, virus komputer juga boleh diprogramkan untuk bertindak pada masa-masa yang tertentu atau pada hari yang telah ditetapkan. Virus komputer dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu 1. Boot sector viruses 2. Pasitic viruses 3. Micro viruses. Virus Sektor But. - Boot sector viruses Sektor but adalah bahagian cekera keras yang memulakan proses penjanaan maklumat sebaik sahaja kuasa dibekalkan pada komputer. Virus sektor boot akan menggantikan sektor boot cekera yang asli dengan virusnya. Ia kemudian akan memuatkan diri pada ingatan dan merebak ke cekera keras yang lain atau cekera liut, setiap kali penjanaan maklumat dilakukan. Jangkitan pada cekera liut juga boleh berlaku apabila janaan maklumat dilakukan dan terdapat cekera liut pada pemacu. Virus Fail Berjangkit - Parasitic viruses Virus fail akan berjangkit pada lain-lain fail pelaksana (executable files), lazimnya yang mempunyai sambungan .EXE atau .COM. Oleh yang demikian, virus akan berada dalam keadaan aktif setiap kali aturcara tersebut dilaksanakan. Dengan mengaktifkan aturcara, virus akan berjangkit kepada lain-lain fail atur cara, pada sistem komputer atau pada sistem lain. Rangkaian dan penggunaan cekera liut pada sistem yang berlainan akan membantu proses penyebaran virus tersebut. Virus Makro - Macro viruses Virus Makro adalah yang paling kerap ditemui disebabkan proses yang mudah untuk menciptanya. Ia ditulis pada hamparan dalam bentuk bentuk bahasa makro atau perisian pemprosesan kata. Virus ini kerap muncul dalam fail-fail perisian kongsi seperti dokumen atau hamparan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Virus ini mampu membuat gangguan yang hebat seperti meletakkan perkataan-perkataan ganjil dalam sesuatu dokumen, atau merosakkan fail secara rambang.

7 / 11

Kesan Serangan Virus Kesan dan akibat daripada serangan virus ataupun dipanggil ‘payload’ aspek utama yang menarik minat pengguna. Di bawah disenaraikan apakah kesan kepada komputer yang boleh dilakukan oleh virus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Message Pranks Denying Accsess Data Theft Corrupting Data Deleting Data Disabling Hardware

Maklumat Virus Virus komputer ini akan sentiasa bertambah di dalam intenet dan juga komputer pengguna. Ini kerana pencipta virus akan sentiasa mengeluarkan dan menyebarkan virus terbaru ciptaan mereka. Oleh itu pengguna harus peka dengan virus-virus yang baru yang boleh menjangkiti komputer tanpa di sedari oleh pengguna itu sendiri. Sumber maklumat samaada media masa atau media elektronik merupakan maklumat yang penting untuk pengguna mendapat pengetahuan mengenai virus yang terbaru yang menyerang komputer. Antara maklumat yang paling terpantas ialah melalui internet di mana pengguna dapat mengetahui sesuatu maklumat mengenai virus yang terbaru dan juga cara-cara untuk mengelakkan daripada serangan virus tersebut dan juga anti virus yang paling sesuai digunakan. Pengguna boleh mendapatkan maklumat yang terbaru mengenai virus daripada internet seperti: 1. http://www.sophos.com 2. http://www.trendmicro.com 3. http://www.datafellows.com Antara maklumat yang boleh diperolehi daripada website berikut adalah : 1. Info Virus. 2. Analisis Virus. 3. Maklumat mengenai Virus terbaru. 4. Anti Virus yang terbaru. 5. 10 Virus teratas. 6. Artikel mengenai Virus 7. Scan File On-line Pengguna juga boleh mendapatkan maklumat di dalam Info perisian Anti Virus itu sendiri di mana terdapat virus list yang akan menerangkan dengan lengkap mengenai sifat, tabiat dan kesan jangkitan virus tersebut terhadap komputer pengguna.

8 / 11

Perisian Anti Virus Perisian anti virus ialah perisian yang digunakan untuk mengesan, memusnahkan dan mencegah virus yang berada di dalam komputer pengguna. Perisian sistem pertahanan komputer ini direka atau dibangunkan bertujuan untuk memastikan serangan virus kepada sistem komputer dapat dilumpuhkan. Dalam pembangunan perisian ini, terdapat 3 strategi atau peringkat pertahanan anti virus iaitu : 1. Internet Gateway 2. Server 3. Desktop and Laptop PCs Perisian anti virus berfungsi dengan mengesan virus, memusnahkan virus dan akan melindungi sistem komputer daripada serangan virus. Walaubagimanapun cara perisian ini mengesan virus adalah berbeza dan di bahagikan kepada 3 cara utama iaitu : 1. Scanners 2. Checksummers 3. Heuristics Cara bertindak untuk ketiga-tiga jenis Anti-Virus tersebut adalah berbeza tetapi fungsinya sama iaitu untuk melindungi komputer daripada virus. Scanners Scanners merupakan jenis perisian anti virus yang paling popular yag digunakan pada hari ni. Perisian ini boleh mengesan dan membasmi maklumat kepada kebanyakan jenis virus yang terkenal. Scanners adalah mudah digunakan dan berkeboleh mengenali virus. Kita boleh mengesan semua drives, folder di dalam komputer dan juga masuk/keluar pesanan e-mail. Kelemahan yang paling utama bagi perisian jenis scanners ini ialah perisian ini hendaklah sentiasa di update maklumat virus (virus definition) untuk memastikan ia berfungsi sevara lebih efektif. Checksummers Perisian jenis checksummer ini bertindak apabila mengesan perubahan. Apabila virus menjangkiti file, file akan berubah kandungan dan perubahan ini akan diaktifkan checksummer. Checksummers akan mengesan semua virus samada dikenali atau tidak dikenali, selagi terdapat perubahan file yang sentiasa diperhatikan oleh checksummer. Kelemahan utama apabila menggunakan checksummers ialah untuk membuat perbezakan samada perubahan yang dilakukan oleh virus atau perubahan oleh sistem komputer. Keputusan daripada report checksummer hanya boleh disemak oleh pakar sahaja. Perisian ini juga hanya boleh mengesan virus apabila komputer telah dijangkiti oleh virus dan tidak boleh untuk mencegah komputer daripada jangkitan virus.

9 / 11

Heuristics Heuristics ialah stategi, cara atau helah yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang kompleks. Dalam konteks perisian anti virus, perisian ini akan menghuraikan atau mengenal virus berdasarkan perataturan (identiti) virus untuk membezakan virus daripada bukan virus. Perisian Heuristic adalah interaktif kepada pengguna kerana perisian ini tidak perlu di update. Walaupun begitu, perisian ini tidak boleh lari dari masalah. Pembuat/pencipta virus akan dapat belajar dengan cepat peraturan yang digunakan oleh perisian heuristics dan kemudian akan mereka virus yang baru yang dapat melawan anti virus tersebut. Kemudian pengeluar perisian anti-virus akan membaiki formula peraturan dan menambahbaikan perisian tersebut. Perisian Heuristic juga cenderung untuk melebel sesuatu object sebagai virus sedangakn ianya tidak. Oleh kerana itu, ia harus digunkan dengan betul untuk memastikan keberkesanannya. Perisian anti-virus membolehkan perisian mengesan kewujudan virus di dalam media simpanan komputer. Anti virus mengesan virus berdasarkan ‘virus difination’ yang terkandung di dalamnya. Setelah mengesan virus tersebut, perisian ini akan memusnahkan virus-virus tersebut dan memastikan komputer bebas dari virus. Anti-virus ini juga akan bertindak sebagai pencegah atau memberi perlindungan kepada virus yang akan memasuki komputer dan akan memusnahkan virus segara automatik. Terdapat pelbagai perisian Anti virus yang boleh didapati di pasaran. Perisian ini dikeluarkan oleh perbagai syarikat dan pelbagai kegunaan. Kebanyakan perisian ini direka untuk di gunakan dalam perbagai sistem operasi iaitu Windows, Linux, Unix, Machintoch dan banyak lagi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Norton AntiVirus 2003 McAfee VirusScan PC-cillin 2003 Panda ActiveScan Symantec W32.Klez Removal Tool The Cleaner 3.2 F-Prot for Windows v3.12b

Penggunaan Perisian Anti Virus Walaupun terdapat pelbagai perisian anti-virus di pasaran, ciri-ciri (option) dan cara penggunaan untuk setiap perisian ini adalah hampir sama. Walau bagaimanapun, kelebihan pada sesebuah perisian itu tetap wujud untuk membezakan perisian yang dikeluarkan dan juga untuk menarik minat pengguna. Pada asasnya, antara option yang terdapat dalan1 perisian anti virus ialah : 1. 2. 3. 4. System Status Virus Scan option Live update Quarantine items
10 / 11

5. Activity Log (report) System status adalah merupakan maklumat kepada pengguna mengenai status perisian terkini. Ini bermaksud pemberitahuan kepada pengguna samaada perisian berfungsi atau tidak dan ciri-ciri pertahan di dalamnya dalam keadaan yang baik dan juga maklumat mengenai selenggara perisian. Virus scan option merupakan pilihan yang dibuat oleh pengguna untuk memilih cara pengimbasan yang akan dilakukan oleh perisian iaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengimbas virus di dalam komputer Mengimbas virus di dalam semua media simpanan data Mengimbas virus di dalam floppy disk Mengimbas virus di dalam drive komputer Mengimbas virus di dalam folder yang dipilih Mengimbas virus di dalam sesebuah file yang dipilih

Terdapat pilihan yang berbeza untuk mengimbas virus ini buat adalah untuk menjimatkan masa pengguna dan memberi pilihan kepada pengguna mengenalpasti file atau folder atau mana-mana drive yang dirasakan telah dijangkiti virus. Dengan melakukan imbasan untuk semua media simpanan (scan all removabe drive) merupakan option yang mengarahkan perisian mengimbas keseluruhan media simpanan pada komputer . Live update ialah option untuk kemaskini 'virus defination’ secara online dimana sistem akan terus download file yang terbaru daripada pusat kawalan virus. Virus Defination ialah satu program untuk mengesan virus dan juga memusnahkan virus tersebut. Oleh itu senarai virus defination hendaklah sentiasa dikemaskini untuk memastikan perisian dapat mempunyai pertahanan untuk serangan virus yang terbaru. Quarantine Item ialah merupakan tempat simpanan atau kurungan bagi virus yang belum dikenalpasti. Kadangkala perisian atau penggunan itu sendiri akan mengesan kewujudan virus yang tidak dikenali (unknown virus). Oleh itu perisian akan bertindak menyimpan virus tersebut di dalam Quarantine Item bagi mengelak ia tersebar di dalam sistem komputer. Kemudian virus ini akan di hantar oleh pengguna kepada pusat kajian virus dan pakar-pakar di sana menghantar laporan dan status bagi virus tersebut samaada bahaya atau tidak. Jikalau virus tersebut merupakan virus yang terbaru dan berbahaya. pusat kajian akan menghantar virus defmation untuk mengesan dan memusnahkan virus tersebut. Activity Log (Report) ialah file yang mengandungi maklumat terperinci mengenai semua aktiviti perisian. Laporan ini mengandungi maklumat mengenai masa masalah dijumpai dan bagaimana ia ditangani. Laporan ini juga akan menyenaraikan senarai file yang rosak untuk tindakan pengguna membuat salinan file tersebut dan mengantikan dengan file yang baru. Auto scan merupakan satu option untuk memudahkan pengguna dimana komputer akan mengimbas komputer pada masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh pengguna. Pengguna juga menetapkan file, folder atau drive yang mana akan di imbas oleh perisian. Option ini akan memastikan komputer akan sentiasa diimbas dan memastikan komputer sentiasa bebas dari serangan virus.

11 / 11

A 2.3 CONFIGURE DNS SERVER
INSTALL DNS PADA WINDOW SERVER 2003 Berikut adalah langkah-langkah untuk menjadikan Window Server 2003 sebagai DNS Server. Langkah-langkah 1. Set alamat IP statik pada server. Ini kerana DNS server memerlukan alamat IP yang statik. 2. Masukkan kit CD Win2k3 ke dalam CD Drive 3. Klik Start > Settings > Control Panel

Rajah 1 4. Double Click “Add or Remove Programs”

Rajah 2

Rajah 3 5. Klik pada Side Menu “ Add/Remove Windows Components”.

1/12

Rajah 4 6. Pada tetingkap “Window Component Wizard” pilih “Networking Services”, klik butang “Detail”.

Rajah 5 7. Pada tetingkap “Networking Services”, tandakan “check box” untuk “Domain Name System (DNS)”. Klik butang OK, klik butang OK. (Rujuk rajah 5). 8. Window akan install pakej yang dipilih dan proses ini memerlukan CD Kit Window 2003. 9. Setelah selesai proses installation, klik butan Start, Programs, Administrative Tools, DNS.

Rajah 6

Rajah 10

2/12

KONFIGURASI DNS PADA WINDOW 2003 SERVER Konfigurasi ini akan menjadikan Window 2003 Server bertindak sebagai DNS Server. Konfigurasi ini akan dibuat mengikut paramater berikut: Domain name DNS Server Web server Mail server App. Server : tks.com.my : 192.168.0.20 : 192.168.0.5 : 192.168.0.10 : 192.168.0.15

1. Buka console DNS dengan kilk butang Start, Programs, Administrative Tools, DNS

Rajah 1.

Rajah 2. 2. Pada tetingkap DNS Management ini terdapat 2 panel. Di panel sebelah kiri terdapat objek “Forward Lookup Zones” dan “Reverse Lookup Zones”. Forward Lookup Zones adalah objek yang menyimpan nama server. Reverse Lookup Zones adalah objek yang menyimpan alamat IP. 3. Tindakan berikutnya adalah membina “Primary Zone” baru. Klik kanan pada objek pada Forward Lookup Zones, klik sub menu New Zone.

Rajah 3.

3/12

Rajah 4. 4. Klik butang Next pada tetingkap “New Zone Wizard”.

Rajah 5. 5. Terdapat 3 pilihan jenis zone yang kita akan bina. f. Primary zone g. Secondary zone h. Stub zone Pilih Primary zone. Klik butang Next.

Rajah 6. 9. Taipkan nama domain “tks.com.my” pada text box “zone name”. Klik butang Next.

4/12

Rajah 7. 10. Pada tetingkap pada Rajah 7, biarkan dalam keadaan default. Tetingkap ini adalah bagi menetapkan nama fail yang akan menyimpan maklumat domain anda. Fail akan disimpan di C:/WINDOWS/ system32/dns/. Klik butang Next.

Rajah 8. 11. Tetingkap “Dynamic Update” memaparkan 3 pilihan untuk rekod dan kemaskini maklumat host atau client ke dalam DNS Server. Biarkan default dan klik butang Next.

Rajah 9. 12. Klik butang Next untuk menyiapkan proses konfigurasi DNS.

5/12

Rajah 10. 13. Rajah 10 menunjukkan domain tks.com.my telah siap dibina. 14. Sekarang kita perlu bina satu Reverse Lookup Zones. Klik kanan pada objek Reverse Lookup Zones, klik pada menu New Zone.

Rajah 11.

Rajah 12. 15. Klik butang Next.

Rajah 13. 16. Pilih Primary Zone pada tetingkap “Zone Type”. Klik butang Next.

6/12

Rajah 14. 17. Taipkan Network ID = 192.168.0 pada ruangan di tetingkap Reverse Lookup Zone Name seperti di dalam Rajah 14. Klik butang Next.

Rajah 15. 18. Biarkan nama fail pada nama default. Klik butang Next.

Rajah 16. 19. Biar dalam keadaan default pada tetingkap Dynamic Update. Klik butang Next.

7/12

Rajah 17. 20. Klik butang Finish untuk melengkapkan proses bina Reverse Lookup Zones.

Rajah 18. 21. Setelah selesai membina Reverse Lookup Zone, satu sub-objek “192.168.0.x Subnet” akan terbina di bawah objek Reverse Lookup Zone. 22. Setting DNS ini diteruskan dengan setting Name Server atau NS bagi domain tks.com.my.

Rajah 19 23. Klik kanan pada sub-objek tks.com.my pada objek Forward Lookup Zones. Klik menu Properties.

8/12

Rajah 20. 24. Klik tab “Name Servers”, Klik butang Add.

Rajah 21. 25. Taipkan “tks.com.my” pada text box “Server fully qualified domain name (FQDN)”. Taipkan alamat IP = 192.168.0.20 pada text box “IP address”. Klik butang Add dan klik butang OK, klik butang OK. Rujuk Rajah 21. 26. Sekarang kita akan tambah 3 host seperti yang dinyatakan di awal artikel ini iaitu web, mail dan app server. 27. Klik kanan pada sub-objek tks.com.my pada objek Forward Lookup Zones. Klik menu New Host (A).

Rajah 22.

9/12

Rajah 23. 28. Taipkan pada text box “Name” dan Rajah 23 di atas, klik butang “Add Host”. 29. Ulangi langkah 25 untuk mail dan app server. 30. Setelah host di bina DNS Management console akan kelihatan seperti Rajah 24 di bawah. “IP address” seperti di dalam

Rajah 24. 31. Sekarang kita akan setup mail server.

Rajah 25 32. Klik kanan pada sub-objek tks.com.my pada objek Forward Lookup Zones. Klik menu “New Mail Exchanger (MX)”. Klik butang “Browse”.

Rajah 26.
10/12

Rajah 27. 33. Klik 2 kali pada Objek SERVER01 (DNS Server).

Rajah 28. 34. Klik 2 kali pada objek “Forward Lookup Zones”.

Rajah 29 35. Klik 2 kali pada objek “tks.com.my”.

Rajah 30.

11/12

36. Pilih objek “mail”, klik butang OK, klik butang OK. Setelah selesai, DNS Management Console / Forward Lookup Zones akan memaparkan maklumat seperti Rajah 31. Reverse Lookup Zone seperti Rajah 32.

Rajah 31.

Rajah 32.

12/12

A 2.4 CONFIGURE DOMAIN CONTROLLER
INSTALASI DOMAIN CONTROLLER Manual ini akan menunjukkan langkah-langkah untuk instalasi Domain Controller pada Window 2003 Server. Kita akan install Domain Controller dengan DNS bina dalam. (DC with intergrated DNS) 1. Klik butang Start, Run. Taipkan “dcpromo”, klik butang OK .

Rajah 1.

Rajah 2. 2. Klik butang Next pada tetingkap “Active Drectory Installation Wizard”.

Rajah 3. 3. Tetingkap pada Rajah 3 menerangkan padanan kesesuaian antara Win2k3 DC dengan DC versi Window NT dan Window 2000. Klik butang Next.

1/12

Rajah 4. 4. Tetingkap “Domain Controller Type” pada Rajah 4, memberi kita pilihan samada untuk membina DC untuk domain yang baru atau DC untuk domain sedia ada. Biarkan pada keadaan default (DC untuk domain baru) dan klik butang Next.

Rajah 5. 5. Oleh kerana kita akan buat satu DC pada domain baru, pilih “Domain in a new forest” pada tetingkap di Rajah 5.

Rajah 6. 6. Pada tetingkap di Rajah 6, oleh kerana kita belum install DNS, oleh itu pilih “No, just install...”. Klik butang Next. 7. Pada tetingkap “New Domain Name” taipkan “TKS.COM.MY” pada text box “Full DNS name for New domain”. Rungan ini mestilah menggunakan huruf besar.

2/12

Rajah 7.

Rajah 8. 8. Pada tetingkap “NetBIOS Domain Name“ biarkan pada nama default. Klik butang Next.

Rajah 9. 9. Rajah 9, menunjukkan tetingkap bagi memberikan pilihan lokasi simpanan fail DC yang akan dibina. Biarkan pada lokasi default. Tekan butang Next.

3/12

Rajah 10. 10. Pada tetingkap “Shared System Volume”, biarkan default. Dan klik butang Next. Tetingkap ini memberikan pilihan lokasi untuk menyimpan folder SYSVOL.

Rajah 11. 11. Pada tetingkap Permissions pada rajah 11, biarkan pada keadaan default. Klik butang Next.

Rajah 12. 12. Pada rajah 12, taipkan password yang akan diguankan bagi restore semula DC. Klik butang Next. 13. Klik butang Next untuk tetingkap di dalam Rajah 13. Ia menunjukkan rangkuman apakah parameter yang kita pilih untuk DC ini.

4/12

Rajah 13. 14. Proses installation sedang berjalan seperti rajah 14.

Rajah 14.

Rajah 15 15. Setelah tamat proses installation klik butang Finish. Komputer akan minta kita restart server. Server akan mengambil masa yang lebih sedikit untuk login.

Rajah 16. 16. Sekarang server kita telah sedia untuk memberikan perkhidmatan sebagai Domain Controller (DC) untuk tks.com.my.

5/12

17. Semasa logon kita sudah tidak lagi logon ke server tetapi logon ke domain “TKS”

Rajah 17.

6/12

BINA USER DALAM WINDOW 2003 DOMAIN CONTROLLER 18. Pilih butang Start, Programs, Administrative Tools, “Active Directory Users and Computers”

Rajah 1.

Rajah 2. 19. Pada tetingkap “Active Directory Users and Computers” pilih folder User. Kemudian pilih menu Action, New, User.

Rajah 3.

7/12

Rajah 4. 20. Pada tetingkap “New Object – User” masukkan maklumat yang diperlukan seperti Rajah 4. Klik butang Next.

Rajah 5. 21. Masukkan pasword di text box yang berkenaan. Pilih pilihan berkenaan password yang diberikan dengan menandakan pada check box yang berkenaan. Klik butang next. Klik butang Finish.

8/12

Rajah 6.

Rajah 7.

9/12

JOINING WINDOWS XP TO DOMAIN Untuk latihan ini, Window XP akan joint ke domain TKS.COM yang telah kita buat konfigurasi dalam nota di atas. Klik kanan pada ikon MyComputer, pilih properties. Atau; Klik Start, Settings, Control Panel, pilih System.

Pilih tab “Computer Name”, klik butang Change...

Klik “radio button” Domain: pada ruangan “Member of”. Taipkan: tks.com. Atau taipkan: tks.

10/12

Taipkan username dan password untuk Domain Administrator.

Klik butang OK.

Klik butang OK untuk restart PC.

11/12

Perhatikan pada System Properties, Full Computer Name telah berubah. Tiada lagi Workgroup. Klik butang OK. Komputer akan restart untuk membolehkan perubahan dibuat pada sistem.

Klik butang Yes.

Komputer akan logon dengan Log-on window memaparkan maklumat tambahan “Log on to”. Masukkan maklumat berikut: Username Password Log on to : <user yang kita bina dalam Domain Controller> : <password> : TKS

12/12

A 2.5 CONFIGURE WEB SERVER
INSTALASI IIS 6 PADA WINDOW SERVER 2003 Bagi konfigurasi Win2k3 menjadi web server, kita perlu install Internet Information Server (IIS) versi 6. IIS 6 ini tidak diinstall secara default di dalam Win2k3. Berikut adalah langkah-langkah untuk install IIS 6. Langkah-langkah 1. Masukkan kit CD Win2k3 ke dalam CD Drive 2. Klik Start > Settings > Control Panel

Rajah 1 3. Double Click “Add or Remove Programs”

Rajah 2

Rajah 3 4. Klik pada Side Menu “ Add/Remove Windows Components”. 5. Pada Tetingkap “Window Component Wizard” Tandakan pada pilihan Application Server. Seperti rajah 4 di bawah. Klik butan Next. Klik butang Finish.

1/8

Rajah 4

Rajah 5

Rajah 6 6. IIS ini boleh di setup dengan membuka server IIS. Langkahnya adalah klik Start > Programs > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.

2/8

Rajah 7 7. Untuk menguji samada IIS sudah ‘up’, Buka Internet Explorer dan taipkan alamat ‘localhost’. Ia akan memaparkan web “Under Constraction” seperti rajah 8.

Rajah 8

3/8

KONFIGURASI IIS 6 IIS 6 yang telah diinstall secara default akan membina satu folder di cakera “c:/Inetpub/wwwroot”

Rajah 1. Folder wwwroot ini adalah tempat menyimpan laman web yang ingin di pamerkan secara default. Walaubagaimanapun kita boleh menetapkan untuk server memilih folder lain sebagai tempat menyimpan laman web. Langkah-langkah konfigurasi IIS 6 8. Bina satu laman web dan save sebagai ‘utama.html’. Simpan utama.html ini di folder wwwroot.

Rajah 2. 9. Buka Internet Exlorer dan taipkan alamat ‘localhost’. Laman web seperti Rajah 3 akan dipamerkan.

Rajah 3. 10. Taipkan pula alamat ‘localhost/utama.html’. Laman web seperti Rajah 4 akan dipamerkan.

4/8

Rajah 4. 11. lihat pada perbezaan pada ruangan ‘Address’ diantara Rajah 3 dan Rajah 4. Laman web telah berfungsi tetapi kita perlu menjadikan ‘utama.html’ sebagai “default page”. 12. Klik Start > Programs > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager.

Rajah 5 13. Pada tetingkap IIS Manager, boleh didapati pada ruangan kiri menu “Internet Information Services”. Klik dua kali pada menu tersebut dan sub menu “<namaserver> (local computer)”. Klik dua kali pada submenu tersebut. Akan terpamer 3 folder: n. Application Pools o. Web Site p. Web Service Estension

Rajah 6 17. Klik 2 kali pada folder Web Sites. Klik kanan pada “Default Web Site”, klik menu Properties. Rujuk Rajah 7.

5/8

Rajah 7 18. Pada tetingkap “Default Web Site Properties” pilih tab ‘Documents’. Klik pada butang ‘Add...’

Rajah 8. 19. Pada tetingkap “Add Content Page” taipkan ‘utama.html’ seperti Rajah 9. Klik butang ‘OK’.

Rajah 9. 20. Pilih ‘utama.html’ dan klik butang “Move Up” sehingga ‘utama.html’ berada di kedudukan teratas. Rujuk Rajah 10 dan Rajah 11.

Rajah 10.

6/8

Rajah 11. 21. Klik butang ‘OK’. 22. Buka Internet Explore dan taipkan alamat ‘localhost’. Dan paparan seperti Rajah 12 akan diperolehi.

Rajah 12. 23. Sekarang kita telah berjaya untuk konfigurasi laman web default bagi IIS 6.

7/8

KONFIGURASI IIS 6 – 2 Kali ini kita akan konfigurasi IIS untuk menjadikan folder selain wwwroot sebagai “default root folder” 1. Bina satu folder di cakera c:/ dengna nama ‘web’.

Rajah 1. 2. Masukkan laman web yang dibina kedalam folder c:/web. 3. Buka IIS Manager. 4. Buka Default Web Site Propertise, klik tab “Home Directory”, klik butang ‘Browse…’

Rajah 2. 5. Cari folder c:/web

Rajah 3. 6. Klik butang ‘OK’. 7. Kemudian buat konfigurasi default web document seperti nota Konfigurasi IIS 6.
8/8

A 2.6 CONFIGURE MAIL SERVER
POP3 AND SMTP INSTALLATION Klik pada butang Start, pilih Administrative Tools, Manage Your Server.

Pilih Add or remove a role.

Klik butang Next.

Pilih Mail Server (POP3, SMTP). Klik butang Next.
1/15

Configure POP3 Service Authentication method : Local Window Account E-mail domain name : tks.com

Klik butang Next.

2/15

Klik butang Finish.

Pilih “Manage this mail server”

3/15

4/15

POP3 SERVICE CONFIGURATION Mail server yang telah diinstall pada Windows Server 2003 boleh dikonfigurasi pada POP3 Service Manager. 2 cara untuk buka POP3 Service Manager. 1. Klik start, Pilih Administrative Tools, POP3 Service.

2. Pilih “Manage this mail server” di dalam Manage Your Server Wizard

Untuk tujuan latihan ini, kita akan setup situasi berikut: 1. Bina 2 akaun didalam domain: • Ali@tks.com • Abu@tks.com 2. Ali akan hantar emel ke abu dan abu akan balas mengguankan Outlook Express.

5/15

Pada POP3 Service manager Console, klik 2 kalai pada icon SERVER01 <bergantung kepada nama server anda>, klik domain tks. Pilih menu “Add Mailbox”.

Masukkan maklumat berikut: Mailbox Name : ali Password : 1234 Confirm password : 1234 Klik butang OK.

Klik butang OK.

6/15

Tambah mailbox dengan menambah akaun abu mengguankan langkah yang sama seperti akaun ali. Selepas menambah 2 akaun tersebut, POP3 Service Manager Console akan kelihan seperti rajah di bawah.

Sekarang kita telah berjaya bina 2 akaun. PENGUJIAN MAIL SERVER MENGGUNAKAN OUTLOOK EXPRESS Setting Akaun Pengujian akan menggunakan Windows XP sebagai client. Buka Outlook Express dengan klik butang Start, All Programs, Outlook Express.

Pada Outlook Express kita perlu setup akaun terlebih dahulu. Pilih Menu Tools, Account.

7/15

Pada tetingkap Internet Accounts, pilih tab Mail dan klik butang Add, Mail...

Pada tetingkap Internet Connection Wizard, Your Name, taipkan; Display name : ali Klik butang Next >.

Taipkan E-mail address : ali@tks.com Klik butang Next >.
8/15

Taipkan; Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : <IP adress mail server> Outgoing mail (SMTP) server : <IP adress mail server> Klik butang Next >.

Pada Internet Mail Logon taipkan; Account name : ali Password : 1234 Klik butang Next >.

9/15

Klik butang Finish.

Pilih Akaun 172.16.96.30, klik butang Propertise.

10/15

Tukarkan mail account “172.16.96.30” kepada “ali”.

Klik butang OK.

Klik butang Close.

Klik pada “Outlook Express” di panel kiri. Akan terpamer “Outlook Express for Ali” di panel sebelah kanan.
11/15

Menghantar Emel Sekarang, kita akan hantar emel dari akaun ali ke akaun abu. Klik butang Create Mail.

Taipkan; To : abu@tks.com Subject : Test Kandungan : Test Klik buang Send. Menerima Emel Untuk abu menerima emel menggunakan Outlook Epress pada PC yang sama, kita perlu setup akaun Abu. Lakukan seperti kita setup akaun Ali. Pada Outlook Express, pilih menu Tools, Account

Pada tetingkap Internet Accounts, pilih tab Mail, klik butang Add, Mail...
12/15

Display name : abu Klik butang Next >.

E-mail address : abu@tks.com Klik butang Next >.

Account name : abu Password : 1234 Klik butang Next >.

Pilih Account 172.16.96.30, klik butang Properties.
13/15

Mail Account : abu Klik butang OK.

Pilih Account abu, klik butang “Set as Default”. Klik butang Close.

Refresh Outlook Express. Outlook Express akan memaparkan Outlook Epress for abu di panel sebelah kanan. Untuk mendapatkan emel dari server, klik butang Send/Recv.

14/15

Masukkan; User Name : abu@tks.com Password : 1234 klik butang OK.

Abu telah berjaya menerima emel dari ali.

15/15

A 2.7 CONFIGURE APPLICATION SERVER
Rujuk nota A 2.5 Configure Web Server

1/1

A 2.8 CONFIGURE FILE SERVER
File Server didalam Windows Server 2003 adalah Folder yang di kongsikan. Ia sama seperti File Sharing di Windows XP. Kita akan konfigurasi server kita dengan berkongsi satu folder bernama “DATA” dan boleh di “read” oleh semua orang dan “full Control” oleh Administrator. Quota untuk setiap user adalah 5MB. Bina satu folder di dalam drive C:\ bernama DATA. Bina satu fail .txt dan simpan di dalam folder DATA yang telah anda bina.

Buka konsol “Manage Your Server”.

Klik “Add or remove a role”

Klik butang Next >.
1/9

Pilih Server role = File server, klik butang Next >.

Pilih “No, leave Indexing Service turned off”. Klik butang Next >.

Tekan butang Next >.

2/9

Tetingkap “Share a Folder Wizard” akan terpamer. Klik butang Next >.

Taipkan “Folder Path”. Jika tidak pasti, klik butang Browse...

Pilih folder DATA, klik butang OK.

3/9

Klik butang Next >.

Taipkan Share name dan Description. Klik butang Next >.

Pilih “Administrators have full access; other users have read-only access”. Klik butang Next >.

4/9

File server kita telah selesai di konfigurasi. Klik butang Close. KONFIGURASI FILE SERVER TANPA GUNA “MANAGE YOUR SEVER” Pilih folder yang hendak dibuat sebagai sharing folder. Klik kanan pada folder tersebut, pilih properties.

Pilih tab Sharing, pilih radio button “Share this Folder”, Klik butang Permissions...
5/9

Secara default, semua user hanya boleh “read”. Kita akan tambah Administrator untuk kebenaran “Full Controll”. Klik butang Add...

Klik butang Advanced...

Klik butang “Find Now”.

Pilih Group Administrators, klik butang OK.

6/9

Klik butang OK.

Pilih Administrators, tandakan check box “Full Control” pada “Permissions for Administrators”. Klik butang OK.

7/9

CAPAIAN KE FILE SERVER Capaian ke file server menggunakan Windows XP ada banyak cara. Di bawah akan diterangkan 2 cara untuk membuat capaian ke File Server. Klik butang Start, Run.

Taipkan: \\<IP Adress File Server>\<nama “Share Folder”>. Klik butang OK.

Masukkan username dan password. Klik butang OK.

Fatu folder akan dibuka merujuk kepada Folder didalam File Server.

8/9

Cara kedua adalah dengan membuat Network Drive. Klik kanan pada ikon My Computer, pilih “Map Network Drive”

Pilih huruf drive dan masukkan folder path berikut: \\<IP Adress File Server>\<nama “Share Folder”> Klik butang Finish.

Masukkan username dan password. Klik butang OK.

Setelah selesai akan wujud satu Network Drive (Z:\) di dalam My Computer.

9/9

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.